DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Rüzgar Enerjisi Hibe Desteği Nedir?

Rüzgar enerjisi, rüzgarın hareketinin bir sonucu olarak sahip olduğu kinetik enerjiye verilen addır. Bu enerji mekanik ve elektrik enerjisine dönüştürülür ve geçmişte ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek ağırlığa sahip hava kütlesi ne kadar hızlı olursa, o kadar fazla rüzgar enerjisi dönüştürülür.

Rüzgar enerjisi yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Çevreye zararlı bir atık oluşturmayan temiz bir enerjidir. Bu enerji eski zamanlarda mekanik olarak da kullanılmıştır. Günümüzde rüzgar enerjisi çoğunlukla elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fosil yakıtların doğaya önemli bir şekilde zarar vermesi ve küresel ısınmanın etkilerini yükseltilmesi ve bu kaynağın rezervleri tükenmesi ile insanlar daha temiz ve tükenmeyen güneş, rüzgar, su, biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretmeyi amaçlamaktadırlar. Rüzgar enerjisi de günümüz enerji sistemleri arasında önemli bir konumda yer almaktadır.

Rüzgar enerjisi teşviki, devletin ya da devlet destekli kurumların rüzgar enerji santrallerinin oluşturulması ve enerji üretiminin sürdürülebilirliği için yapmış olduğu teşviklerdir. Rüzgar Enerjisi Teşvikleri, belirlenen bölgelerdeki kalkınmayı arttırmak, yükselen enerji ihtiyacını karşılamak, enerji yönünden dışa bağlılık ve hava kirliğini azaltmak amacıyla devlet tarafından verilen desteklerdir.

Rüzgar Enerjisi Hibe Desteği Şartları Nelerdir?

● KDV hariç toplam bedeli en fazla 1 milyon Türk Lirası belirlenen,
● Geri ödeme süresi 5 yıldan düşük olan projelere,
● Proje bedelinin en fazla %30’u hibe verilmektedir.

Elektrik üreten lisanslı tüzel kişiler haricinde yıllık toplam enerji harcamaları olan ticaret ve sanayi odası ayrıca ticaret veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan işletmeleri kapsamaktadır.

Rüzgar Enerjisi Teşvikleri Nelerdir?

● KDV Muafiyeti
● Gümrük Muafiyeti
● Vergi Muafiyeti (%) (Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi Muafiyeti)
● SGK İşveren Prim Muafiyeti
● SGK İşveren Prim Muafiyeti Oranı
● Yatırım Yeri Tahsisi
● Faiz veya Kar Payı Desteği (TL/Döviz)
● Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar)
● Sigorta Primi Desteği - Çalışan Payı
● Yapı Harçları Muafiyeti
● Emlak Vergisi Muafiyeti
● Damga Vergisi Muafiyeti

RES Projesi için Hangi Kuruma Başvuru Yapılır?

RES Projesi için başvuru yapmak isteyenler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na Lisans Başvuru Dilekçesi ile başvuru yapabilirler. Dilekçe ile birlikte yönetmelikte gösterilen belgelerin de teslim edilmesi gerekmektedir.

Rüzgar Enerjisi Hibe Desteğine Kimler Başvurabiliyor?

● Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri
● Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları
● Denekler ve vakıflar
● Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları
● Güneş Enerjisi Teşvikleri Başvuru Evrakları
● TEDAŞ onaylı tek hat elektrik projesi onayı
● EPDK Lisansı
● ÇED belgesinin aslı
● Çağrı bağlantı mektubu

RES Projesi Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Elektronik ortamda E-TUYS uygulaması kullanılarak başvuru sağlanabilmektedir. Bu şekilde tüm bilgi ve belgeler elektronik ortamda ve elektronik imza ile güvence altına alınarak genel müdürlük değerlendirmesine sunulabilmektedir. Bu başvurunun onaylanması sonucunda da e-belge oluşur. Önceki yıllarda kullanıldığı şekliyle 2022 yılı içinde de kullanılabilir. Genel, Bölgesel, Öncelikli, Stratejik ve Proje Bazlı Yatırım Teşvik Belgeleri 2022 yılında alınabilecektir fakat diğer taraftan 2022 yılında artık Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi alınması mümkün görünmemektedir. Yeni teşvik uygulamalarının yürürlüğe girmesinin ardından daha az işe yarar konuma gerileyen bu belge türü mevzuattan da çıkartılarak artık düzenlenmeyecektir. Fakat yine de elinde Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Belgesi bulunan tüm yatırımcılar belgelerini aldıkları tarihte kazandıkları haklar tümüne 2022 yılında da sahip olabileceklerdir.

RES Yatırım Bölgeleri Dağılımı Nasıldır?

1.Bölge
● Ankara
● Antalya
● Bursa
● Eskişehir
● Istanbul
● Izmir
● Kocaeli
● Muğla
● Tekirdağ

2.Bölge
● Aydın
● Balıkesir
● Bilecik
● Bolu
● Çanakkale
● Denizli
● Edirne
● Isparta
● Karabük
● Kayseri
● Kırklareli
● Konya
● Manisa
● Sakarya
● Yalova

3.Bölge
● Adana
● Burdur
● Düzce
● Gaziantep
● Karaman
● Kırıkkale
● Kütahya
● Mersin
● Samsun
● Trabzon
● Rize
● Uşak
● Zonguldak

4.Bölge
● Afyonkarahisar
● Aksaray
● Amasya
● Artvin
● Bartın
● Çorum
● Elazığ
● Erzincan
● Hatay
● Kastamonu
● Kırşehir
● Malatya
● Nevşehir
● Sivas

5. Bölge
● Bayburt
● Çankırı
● Erzurum
● Giresun
● Gümüşhane
● Kahramanmaraş
● Kilis
● Niğde
● Ordu
● Osmaniye
● Sinop
● Tokat
● Tunceli
● Yozgat

6.Bölge
● Adıyaman
● Ağrı
● Ardahan
● Batman
● Bingöl
● Bitlis
● Diyarbakır
● Hakkari
● Iğdır
● Kars
● Mardin
● Muş
● Siirt
● Şanlıurfa
● Şırnak
● Van
● Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri

RES Teşvikleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

● Fon Makbuzu
● Yatırım Bilgi Formları ve Makine Teçhizat Listeleri
● Vergi levhasının sureti
● İmza Sirküleri (Noter onaylı)
● Yatırımın gerçekleştirileceği tesise ait kira kontratı (varsa en az 5 senelik) veya yatırımın yapılacağı yerin tapu fotokopisi
● Vekaletname (Noter onaylı)
● SSK müdürlüğünden Tüm Türkiye kapsamında borcu olmadığına veya taksitlendirildiğine dair yazı
● Dilekçe
● Taahhütnameler
● Kapasite raporu (tevsi ve modernizasyon yatırımları için)

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Değer Zinciri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal İnovasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Hukuku İhlalleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Dünyasında Sürdürülebilirlik Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız