DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

SAP TRM

SAP TRM Nedir?

İngilizcesi Treasury and Risk Management olan TRM modülü, Türkçede Hazine ve Risk Yönetimi şeklinde insanların karşısına çıkmakta olan bir yazılımdır. SAP TRM modülü, finans birimlerinde kullanımı yapılan çeşitli hazine işlemlerinin yönetilmesini ve yürütülmesini sağlamaktadır. Söz konusu hazine işlemleri aşağıda örneklendirilmişlerdir.
● Akreditif
● Teminat Mektubu
● Kredi
● Spot Döviz Alım-Satım İşlemleri
● Commodity İşlemleri
● Mevduat
● Bono İşlemleri

Giderek rekabetin arttığı günümüz iş dünyasında, güvenilir niteliğe sahip finansal veri bulmak ve bulma sürecinin öncesi ve sonrasındaki yasaların takibini yapmak oldukça zorlaşmaktadır. Bu nedenle kişi ya da kurumlar SAP TRM modülüne yönelmeye başlamışlardır.

Peki, oluşan bu yönelmenin nedeni nedir?
Finans ağı ile ilgilenen ve söz konusu ağı geliştiren SAP TRM modülü, FI (Mali Muhasebe) ve CO (Maliyet Muhasebesi) modülleri ile bütünleşmiş bir biçimde çalışmaktadır. Bahsi geçen Mali Muhasebe; Genel Muhasebe, Müşteriler Muhasebesi, Satıcılar Muhasebesi ve Duran Varlıklar Muhasebesi gibi kategorilere ayrılan muhasebe kayıtlarının tutulup raporlandığı modüldür. Maliyet Muhasebesi ise Müşteriler Muhasebesinin aksine yönetimsel karar, kar-zarar takibi amacı ile kullanılmakta ve ortaya çıkan olayları raporlamaktadır. Bu iki modülle de entegre bir biçimde çalışan SAP TRM modülüne, kurum ya da kuruluşlarda bulunan muhasebe ve finans departmanlarında gözlemlenen iş yükünü azaltması ve risk faktörlerini gözlemlemesi nedeni ile yoğun bir yönelme başlamıştır. Bu yönelme sonucu kapsamını birçok yerde gözler önüne sermeyi başaran SAP TRM modülü, kurum ve kuruluşlar için vazgeçilemez bir modül haline gelmiştir.

SAP TRM Modülü Kullanım Amacı Nedir?

Birçok etkenin ve riskin bulunduğu iş dünyasında kurum ve kuruluşların yardımcı tercihlerinden biri haline gelen SAP TRM modülü, birçok hususta yardımcı olması ve süreçleri üstlenmesi gibi çeşitli nedenler sayesinde kullanılmaktadır. Söz konusu nedenler aşağıda belirtilmiş ve açığa kavuşturulmuşlardır.
● Güvenilirliği yüksek finansal veri sunar.
● Nakit akışı tahmini gerçekleştirmeyi sağlar.
● Likidite ile finansal risk yönetiminin yürütülmesine olanak sunar.
● Uzun vadeli yatırımlar hususunda platform sağlama işlemini yapar.
● Kredi, tahvil/bono, teminat mektubu, commodity işlemleri, mevduat vs. gibi birçok finansal ürünlerin sözleşmenin oluşması itibari ile takiplerini ve rapor oluşumlarının yürütülmesini sağlar. Aynı zamanda bahsi geçen ürünlerle ilgili; faiz, komisyon, stopaj ve gelir-gider tahakkuklarını gerekli ilkeler çerçevesinde otomatik bir biçimde muhasebeleştirilir.
● Piyasa üzerine yapılan risk analizlerinin daha güvenilir olmalarını sağlar.

Yukarıda belirtilen birçok getiri nedeniyle kullanım oranları oldukça yüksek olan SAP TRM modülü, kurum ya da kuruluşlara finansal açıdan iş süreçlerini analiz edebilme ve iyileştirme olanakları sunmaktadır. Söz konusu olanaklar sayesinde rekabetçi piyasada konum elde eden kurum ya da kuruluşlar, tam olarak da bu etkenler nedeni ile SAP TRM modülünü kullanmaya başlamakta veya daha önceden başlamışlarsa halen devam etmektedirler.

SAP TRM (Hazine ve Risk Yönetimi) Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Finansal risk yönetimi, borç ve yatırım yönetimi, uygulama uzantıları ve makine öğrenimi gibi çeşitli kapsamlara sahip olan SAP TRM modülünün kurum ya da kuruluşlara sağladığı avantajlara geçmeden önce bahsi geçen kapsamların kavranması gerekmektedir.

Finansal Risk Yönetimi= Herhangi bir firmanın, finansal araçlar sayesinde; kredi riski, piyasa riski, döviz riski, sektörel risk, likidite riski gibi risk türlerini çeşitli süreçler sonucu yöneterek firmalara ekonomik değer yaratma amacına sahip faaliyetler bütünüdür.

Borç ve Yatırım Yönetimi= Borcun miktarı ve bileşimlerinden etkilenen borç yönetimi, kurum ya da kuruluşların sahip oldukları bütçe açıklarını finanse etmeyi amaçlamaktadır. Yatırım yönetimi ise, yatırımcılara yarar gelebilmesi adına birçok menkul kıymetlerin varlık yönetimleridir.

Uygulama Uzantıları ve Makine Öğrenimi= Odağı tüketilen verilerden öğrenen ve performans optimizasyonu yapan sistemler oluşturmaktadır ve yapay zekanın alt kümelerinde yer almaktadır.

Söz konusu kavramlara açıklık getirilmesi sonucunda daha net bir anlam akışı ile gözler önüne çıkan Hazine ve Risk Yönetimi’ nin sağladığı avantajlar oldukça fazladır. Söz konusu avantajlar aşağıda açıklanmışlardır.
● İlgili banka limit takibinin yürütülmesi
● Hazine bazlı işlemlerin sisteme kaydının yapılması
● Rapor oluşturulması
● Finansal açıdan çeşitli stratejilerin belirlenmesi
● Kurum ya da kuruluların iş güçleri açısından verime sahip olmalarının sağlanması ve tasarruf sağlanması
● Olası risklerin analizlerinin yapılması (Risk Analizi)
● Otomatik bir biçimde muhasebe kaydı ile tahakkuk kaydının oluşturulması

SAP TRM modülünün sağladığı yukarıda görülen avantajlar, sadece kısa vade odaklı avantajlar olmamaktadır. Aksine uzun vadeli avantaj fırsatlarına da sahip olan söz konusu modül, kurum ya da kuruluşlara çeşitli özellikleriyle büyük avantaj kapıları açmaktadır.

SAP TRM İşlem Kodları Nelerdir?

SAP TRM işlem kodları nelerdir görmeden önce bilinmesi gereken önemli bir kavram bulunmaktadır, SAP işlem kodları. SAP işlem kodları ya da bir diğer adıyla T-Code, SAP bünyesinde bulunan programlara ulaşımın arayüzlerden kolaylıkla yapılması adına tanımlanan kodlardır. Söz konusu kodlar kendilerini SAP TRM modülünde de göstermektedirler. SAP TRM modülü içerisindeki işlem kodlarından en çok kullanılan kodlar aşağıda belirtilmiş ve açıklanmışlardır.

FBL1N= Satıcı satır öğeleri
ME21N= Satın alma siparişi oluşturun
ME23N= Satın alma siparişini görüntüle
FBL5N= Müşteri satır öğeleri
VA02= Satış siparişini değiştir
FBL3N= Defteri kebir hesabı kalemleri
VA01= Satış siparişi oluştur
F110= Otomatik ödeme parametreleri
FS10N= Denge ekranı
FB01= Belgeyi gönder
KSB1= Maliyet merkezleri: Gerçek satır öğeleri
MIRO= Faturayı girin
FB1S= Defteri kebir hesabını temizle
ME22N= Satın alma siparişini değiştir
MB51= Malzeme belgesi liste
ME2L= Satıcıya göre satın alma siparişleri
MD04= Stok/ihtiyaç durumunu görüntüle
VA03= Satış siparişini görüntüle
MIGO= Mal hareketi
FB05= Clearing ile gönder

Yukarıda tanımlamalarıyla beraber verilen işlem kodları sayesinde SAP TRM modülü pratik bir biçimde kullanılabilmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Organizasyonel Gelişim

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Etki Analizi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Çalışan Deneyimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Mintzberg Stratejisi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız