DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

TPM Nedir?

TPM Nedir?

TPM (Total Productive Management/Maintenance) veya Türkçe adıyla Toplam Verimli Yönetim/Bakım), iş performansınızı maksimize etmek, güvenilirliğinizi, hızınızı ve esnekliğini fazlalaştırmak için; herkesin katılımı ile işinde uzman bir işgücü sağlama, tedavi etmekten farklı olarak önlemeye (Proaktif yaklaşım) önem verme, sürekli iyileştirme ve öğrenme (Kaizen felsefesi) yaklaşımlarını destekleyen üretim yönetimini geliştirme yöntemidir.

TPM Adımları Nedir?

1. Adım: Award for TPM Excellence (Süresi min. 3 yıl)
2. Adım: Award for Excellence in Consistent TPM Commitment (Süresi min. 2 yıl)
3. Adım: Special Award for TPM Achievement (Süresi min. 2 yıl)
4. Adım: Advanced Special Award for TPM Achievement (Süresi min. 2 yıl)
5. Adım: Award for World Class TPM Achievement (Süresi min. 2 yıl)

TPM Komiteleri Nelerdir?

1. Yürütme Komitesi (Steering Committee)
2. Kaizen Komitesi (Focused Improvement Committee)
3. Otonom Bakım Komitesi (Autonomous Maintenance Committee)
4. Planlı Bakım Komitesi (Planned Maintenance Committee)
5. Kalite Bakım Komitesi (Quality Maintenance Committee)
6. Eğitim Komitesi (Training & Education Committee)
7. Erken Ekipman Komitesi (Early Equipment Management Committee)
8. Erken Ürün Komitesi (Early Product Management Committee)
9. Ofis TPM Komitesi (Administrative & Office Committee)
10. SHE (İş güvenliği, Sağlık ve Çevre) Komitesi (SHE (Safety, Health & Environment) Committee)

TPS Yalın Üretim Uygulamaları Nelerdir?

TPS, Toyota tarafından 50 yılı aşkın bir zamanda geliştirilmiş halen daha gelişmeye devam eden bir yönetim ve üretim sistemdir. Yalın Üretimin temeli olarak bilinen TPS bugün yalnızca Toyota değil, sonradan kurulmuş birçok başarılı sisteminde temelini kurmaktadır.

TPS, yalnızca bir üretim ve sistemi değil, maliyeti düşürmeyi amaçlayan bu amaca hizmet eden faaliyetleri ile nitelikli insan kaynağını oluşturan insan odaklı bir yönetim sistemidir. İnsanların düşüncesine önemsediğinden ve insanları düşünmeyi teşvik etmesi nedeniyle TPS aynı sürede “Thinking People System” (Düşünen insanlar sistemi) şeklinde de açıklanır.

Üretirken kazanmayı hedefleyen TPS’in maliyet prensibine göre asıl maliyetler işçilik, hammadde, enerji ve diğer kalemlerde değil, uygulanan üretim metodunun içinde saklıdır. Üretim metodundan israflar ayıklandığında elde edilen getiriler, diğer maliyet kalemlerini de azaltacağından ilk önce üretim metodu iyileştirilmelidir. Yalnız gerektiğinde, gerekli miktarda gerekli ürünü üretmek TPS’in temel fikridir.

TPS Yatırım Teşvik Amacı Nedir?

Gümrük işlemlerinde kullanılan her türlü izin, belge ve onaya ilişkin işlemlerin ve kontrollerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, işlem sürelerinin azaltılması, , belgede sahteciliğin engellenmesi, başvuruların standart hale getirilmesi, izlenebilirliğin fazlalaştırılması, kullanıcı hatalarının ortadan kalkması, kurumlar arası entegrasyonun sağlanması, kontrollerin etkinliğinin artırılması, firmaların işlem maliyetlerinin düşürülmesi, belge kullanımlarına ilişkin detaylı bilgiye direkt olarak erişimin sağlanmasıdır.

TPS Kapsamı Nedir?

Gümrük işlemleri sırasında istenen tüm belgelerin tek bir açıdan temin edilmesini ve gümrük işlemlerinin tek noktaya yapılacak başvuru ile yürütülerek bitirilmesini sağlamaktır. Ticaret Bakanlığı'nca ve diğer ilgili kurumlarca düzenlenen, ithalat ve ihracata ilişkin gümrük işlemlerinde kullanılan izin, onay ve uygunluk belgelerine ilişkin başvurular Tek Pencere Sisteminden sağlanmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kariyer Koçu Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Planlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal İtibar

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilirlik Eğitimi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız