DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Türkiye’ye Yatırım Yapmak için 8 Neden

Yurt Dışından Türkiye’ye Yatırım Yapmak için 8 Ana Sebep

Türkiye Cumhuriyeti, başkenti Ankara olan, 783. 356 km2’lik bir yüzölçümüne sahip, 84 milyonu aşkın nüfuslu bir ülkedir. Topraklarının büyük bir kısmı Anadolu’da, diğer kısmı ise Balkan Yarımadası’nın güneydoğu uzantısı olan Trakya’ da bulunmakta olan Türkiye’nin resmi para birimi Türk lirası olarak bilinmektedir. Varlığını yıllardır korumayı başaran Türkiye, ekonomisi ve ticari yapısıyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Yurt dışı ile ilişkilerini de bu sayede oldukça sık tutan Türkiye’yi birçok ülke ile yan yana görmek oldukça olasılıklıdır. Bu durumun başlıca nedenleri ise, Türkiye’nin sahip olduğu teşvik politikaları ve yatırım bölgeleri olmaktadır. Bahsi geçen yatırım bölgelerine son yıllarda gelen yoğun talepler sonucunda kişilerin kafasında sorular oluşma başlamıştır. Söz konusu sorulardan en önemlisi yurt dışından Türkiye’ye yatırım yapılmasının nedenleridir. Söz konusu nedenler aşağıda belirtilmiş ve açıklanmışlardır.

Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip olması
• Türkiye’nin ekonomisi dinamik ve gelişen bir yapıdadır. Söz konusu dinamik yapıyı kavrayabilmek adına 2003 ve 2020 yılı ekonomileri örnek olarak verilebilmektedir. Türkiye, 2003 yılında dünyadaki 18. en büyük ekonomi olarak bilinirken 2020 yılında dinamik yapısı sayesinde 11. Sıraya yükselmiştir. Söz konusu ekonomisiyle Türkiye, verimli yatırım süreci sağladığını gözler önüne sermektedir.

İç ve bölgesel olmak üzere geniş pazarlar
• Türkiye üretimini yaptığı mal ve hizmetlerle ekonomik gelişme yaşarken aynı zamanda farklı ülkelerin pazarlarına açılmıştır. Bu duruma örnek olarak; Türkiye’nin AB ile yaptığı Gümrük Birliği sonucu AB pazarlarına doğrudan erişim sahibi olması verilebilmektedir.

Türkiye’nin stratejik bir konumda bulunması
• Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesişme noktalarında bulunan Türkiye’nin, çeşitli pazarlar için uygun ve merkezi bir konumda bulunması küresel bağlantılarının kuvvetli olduğunu göstermektedir.

Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması
• Dinamik ve genç nüfusuyla benzersiz yatırım fırsatları sunmakta olan Türkiye’nin bağımlı yaş oranında düşüş yaşadığı gözlemlenmektedir. Söz konusu düşüş sayesinde eğitimli nüfusun avantajlarından faydalanan Türkiye, yatırımcıların bir numaralı adreslerinden biri haline gelmiştir.

İş gücü açısından rekabetçi ve nitelikli olması
• 33 milyon kişiliği aşkın iş gücü ile Avrupa’nın üçüncü en büyük iş gücü havuzuna sahip olan Türkiye, iş gücünde yük oranda bir büyüme gerçekleştirmektedir. Söz konusu durum ise yurt dışından gelecek yatırımcıların gözüne çarpmaktadır.

Kesintisiz bir reform süreci
• Nitelikli iş gücü ve yenilikçi yapısıyla Türkiye, son 18 yılda kapsamlı reformlara imza atmıştır. Türkiye, bu sayede uluslararası iş birliklerine ve yatırımlara verdikleri önemi gözler önüne sermektedir.

Yatırım ortamının liberal oluşu
• Türkiye tüm yatırımcılara eşit şartlar sunmaktadır. Bu nedenle yurt dışından gelecek yatırımcılar Türkiye’nin yatırım ortamına ve mevzuatına güvenebilmektedirler. Kazançlı teşviklerde bulunulması
• Türkiye, çeşitli yatırım projelerinin yürütülebilmesi adına kapsamlı birçok teşvik programı sunmaktadır. Söz konusu teşviklere örnek olarak; Ar-Ge ve inovasyon projeleri verilebilmektedir.

Yukarıda bahsedilmiş 8 ana maddeden hareketle, Türkiye’nin yatırım hususunda birçok yönden hazırlıklı olduğu ve çeşitli fırsat kapıları sunduğu çıkarımına varılabilmektedir. Tüm bu unsurlar yurt dışından yapılacak yatırımların sayısını artırmakla kalmayıp aynı zamanda niteliğini de yükseltmektedir.

Türkiye’ye Son Yıllarda Yatırım Yapan Şirketler

2003 yılından günümüze kadar dünyanın çeşitli bölgelerinden 165 milyar dolarlık doğrudan yatırım alan Türkiye, yatırımcıların tercihleri arasında üst sıralarda olduğunu gözler önüne sermektedir. Güvenilirliğini de böylece artırmakta olan Türkiye’ye son yıllarda birçok şirket yatırım yapmaktadır. Söz konusu şirketlerden birkaçı aşağıda belirtilmişlerdir.
• Amazon
• Xiaomi
• Oppo
• Samsung
• TCL
• Coca Cola

Yukarıda sıralanmış dünya çapında faaliyet gösteren şirketlerden hareketle, Türkiye’nin yatırımcılarına uyguladığı ve sağladığı teşviklerin, çeşitli yatırımcıların dikkatini çektiği çıkarımında bulunmak yanlış olmayacaktır. Geçmişten günümüze birçok yatırım sürecinden geçmekte olan Türkiye, halen yatırımcıların ilk tercih ettiği yatırım bölgelerinden biri olarak bilinmektedir.

Türkiye’ye Yatırım Yapan Ülkeler Hangileridir?

Sanayi, finans, perakende, turizm ve madencilik olmak üzere birçok alanda 165 milyar doları aşkın yabancı yatırımlar almakta olan Türkiye, sahip olduğu birçok faktör nedeniyle yatırımcı ülkelerin gözdesi haline gelmiştir. Bu ülkelerin hangileri olduğuna geçmeden önce Türkiye’nin sahip olduğu yatırıma elverişi sağlayan faktörlerini incelemek yerinde olacaktır. Söz konusu faktörler aşağıda açığa kavuşturulmuşlardır.
• Türkiye’nin birçok ülkeyle etkileşime sahip bir konumda bulunması
• Türkiye’nin ekonomisinin dinamik bir yapıda olması
• Türkiye’nin nitelikli nüfusa sahip olması
• Geniş pazarlara erişimi olması

Yukarıda belirtilen faktörlerin varlığı sonucu birçok ülke ve şirketin yatırım hedefi haline gelen Türkiye’ye söz konusu yatırımlarda bulunan ülkeler aşağıda belirtilmişlerdir.

Hollanda= 2003 yılı ile 2020 yılları arasında 26,2 milyar dolarlık yatırımda bulunmuştur ve yatırımcı ülkelerin başında yer almaktadır.
ABD= 2003 yılı ile 2020 yılları arasında 12,9 milyar dolarlık doğrudan yatırımda bulunmuştur.
İngiltere= 2003 yılı ile 2020 yılları arasında 11,6 milyar dolarlık yatırımda bulunmuştur.
Avusturya= 2003 yılı ile 2020 yılları arasında 10,6 milyar dolarlık yatırımda bulunmuştur ve 3 yıl üst üste en çok yatırımda bulunan ülke olmuştur.
Almanya= 2003 yılı ile 2020 yılları arasında 10,1 milyar dolarlık yatırımda bulunmuştur ve listede 5. sırada yer almıştır.
Lüksemburg=2003 yılı ile 2020 yılları arasında 10 milyar dolarlık bir yatırımda bulunmuştur.
İspanya=2003 yılı ile 2020 yılları arasında 9,5 milyar dolarlık bir yatırımda bulunmuştur.
Belçika=2003 yılı ile 2020 yılları arasında 8,8 milyar dolarlık bir yatırımda bulunmuştur.
Fransa= 2003 yılı ile 2020 yılları arasında 7,5 milyar dolarlık yatırımlarda bulunmuştur.
Azerbaycan=2003 yılı ile 2020 yılları arasında 7 milyar dolarlık yatırımda bulunmuş ve ilk 10 ülkede son sıraya girmeye hak kazanmıştır.

Yukarıda sıralanan ülkeler Türkiye’nin geçmişten günümüze en çok yatırım aldığı ilk 10 ülkeler listesinde yer almaktadırlar. ABD’den Azerbaycan’a ulaşan bir yatırım spektrumuna sahip olan Türkiye’nin yatırım fırsatları yarattığını söylemek yerinde olacaktır.

Türkiye’ye Yatırım Doğrudan mı Dolaylı Olarak mı Yapılmalı?

Türkiye’ye doğrudan mı yoksa dolaylı mı yatırım yapılmakta sorusuna geçmeden önce doğrudan ve dolaylı yatırım nedir incelenmesi gerekmektedir. Söz konusu kavramlar aşağıda açıklanmaktadırlar.
Dolaylı Yatırım= Dolaylı yatırım, tahvil ve hisse senedi alımı gibi çeşitli yollarla gerçekleştirilmekte olan portföy yatırımlarını kapsamaktadır.
Doğrudan Yatırım= Ülke sınırları dışarısındaki konumlara tesisler, şubeler açılımı yapılması ya da halihazırda bulunan kurumların satın alınması sonucu yapılmakta olan yatırım türüdür.

Yukarıda açıklanan yatırım türler birçok noktada birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Örneğin, doğrudan yatırımlar kalıcıyken, dolaylı yatırımlar geçicidir. Söz konusu bilgilerden hareketle Türkiye’ye yapılan yatırımların doğrudan mı dolaylı mı yapılması gerekmektedir?

Türkiye, 2021 yılında sergilediği projeler ile Uluslararası Doğrudan Yatırım konumuna erişmiştir. Bu nedenle, Türkiye’ ye yapılan ya da yapılması planlanan yatırımların doğrudan olmaları gerekmektedir.

2021 ve 2022’de Türkiye’de En Çok Yatırım Alan Yerli Girişimler

Yatırım bölgeleri listesinde ilk sıralarda yer almakta olan Türkiye’nin bünyesinde barındırdığı birçok yerli girişim de bu unvandan faydalanmaktadır. Söz konusu yerli girişimler aşağıda belirtilmektedirler.
Getir= Son yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım almıştır.
Dreams Games= 255 milyon dolar yatırım almıştır.
Insider= 121 milyon dolar yatırım almıştır.
Spyke Games= 55 milyon dolar yatırım almıştır.
EasyCep= 11 milyon dolar yatırım almıştır.

Yukarıda sıralanmakta olan yerli girişimler ve aldıkları yatırım miktarları incelendiğinde teslimattan oyun tasarımı girişimlerine ulaşan yatırım spektrumuna sahip olan Türkiye’nin yatırım açısından oldukça geniş bir kapsama sahip olduğu görülmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Yetkinlik Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kişilik Envanteri Testi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Pazarlama Karması

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Analisti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız