DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Ufuk Avrupa Programı (Horizon Europe)

Ufuk Avrupa Programı Nedir?

Ufuk Avrupa Programın hedefleri;
1. Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden üst düzeye çıkarmak,
2. Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum evleviyetini karşılamak,
3. Avrupa’nın sosyo ekonomik model ve değerlerini devam ettirmektir.

Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının sistemine benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak düzenlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve birleştirici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın tümü için uygulanacaktır.

Bilimsel Mükemmeliyet (28,8 Milyar Euro)

• Avrupa Araştırma Konseyi
• MSCA Eylemleri
• Araştırma Altyapıları

Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet (52.7 Milyar Euro)

• Kümeler
- Sağlık (7,9 Milyar Euro)
- Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar (2,3 Milyar Euro)
- Sivil Güvenlik
- Dijital, Endüstri ve Uzay
- İklim, Enerji ve Mobilite
- Gıda, Biyoekonomi,
- Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre

• Ortak Araştırma Merkezi

Yenilikçi Avrupa (13,6 Milyar Euro)

• Avrupa Yenilik Konseyi
• Avrupa Yenilik Ekosistemi
• Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü

Katılımın Yayınlaştırılması ve ERA’nın Güçlendirilmesi

• Mükemmeliyetin Paylaşımı ve Yayılımı
• Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi

HORIZON Europe (UFUK Avrupa) Misyonları

• İklim Değişikliği Misyonu
• Kanser Misyonu
• Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu
• Karbonsuz ve Akıllı Şehirler Misyonu
• Sağlıklı Okyanuslar, Denizler ve Sular Misyonu

HORIZON EUROPE (UFUK AVRUPA) Program Süresi Nedir?

Horizon Europe (Ufuk Avrupa Programı) 2021-2027 seneleri arasında yürürlükte olacaktır.

HORIZON EUROPE (UFUK AVRUPA) Programı’nda Finansa Edilen Bir Proje Ne Kadar Sürer?

Horizon Europe (Ufuk Avrupa) kapsamındaki tipik Ar-Ge projeleri; 2 yıl süren EIC Hızlandırıcı hibesi dışında 3 ila 5 yıl arasında sürmektedir.

HORIZON EUROPE (UFUK AVRUPA) Program Bütçesi Ne Kadardır?

Araştırma ve inovasyonu finanse etmek için oluşturulan dokuzuncu Avrupa Birliği çerçeve programı Horizon Europe (Ufuk Avrupa) bütçesi 95,5 milyar €'dur. Bu bütçe, 3 sütuna ve 1 yatay odak alanına bölünmüştür.

HORIZON EUROPE (UFUK AVRUPA) Programı Nasıl Fırsatlar Sunar?

Yedi yıllık bir dönemde (2021-2027) yürütülecek olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programı 95.5 milyar Euro’luk bütçesiyle Avrupa Birliği'nin bugüne kadarki araştırma ve yenilik için en geniş kapsamlı çerçeve programı olma niteliğini taşımaktadır. Horizon Europe (Ufuk Avrupa); özellikle uluslararası ortaklarla işbirliği yapmak, yenilikçi ürün ve hizmetleri büyütmek ve ticarileştirmek isteyen start-up’lar, KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Başarılı Bir HORIZON EUROPE (UFUK AVRUPA) Projesi Kurgusu Nasıl Olmalıdır?

Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programına başarılı bir teklif yazmanın temelinde, doğru çağrı teklifini belirlemek yatmaktadır. Başta ‘’Uygunluk Kriterleri’’ ve finansal çerçeve olmak üzere tüzel kişiliğiniz ve proje fikrinizle uygun olduğuna emin olmalısınız.

• İlk olarak; her çağrı için dikkate almanız gereken birincil başlıklar aşağıdaki gibidir;
- Expected impact (Beklenen Etki),
- Scope (Kapsam),
- Type of Call (Çağrı türü)

• İkinci olarak; güçlü bir konsorsiyum yapısı oluşturmanız gerekmektedir.

• Üçüncü olarak, proje fikrinizin ve başvuru yapmış olduğunuz çağrının ideal bir eşleşme içerdiğini net bir şekilde gösteren doğru bir proje teklifi hazırlamanız gerekmektedir.

Başarılı bir Horizon Europe (Ufuk Avrupa) teklifi sunmak için ODS Consulting Group’un Çerçeve Programları başta olmak üzere uluslararası projelerde deneyimli kadrosundan destek alabilir ya da buradan kayıt HORIZON Europe (UFUK Avrupa) Kılavuzumuzu ücretsiz biçimde indirerek ilk adımı atabilirsiniz.

Nasıl Daha Kuvvetli Bir HORIZON EUROPE (UFUK AVRUPA) Projesi Teklifi Hazırlayabilirim?

Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programının, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile uyumlu hedefleri vardır. Bu sebeple proje tekliflerinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile uyumlu olması proje teklifinizi güçlendirecektir.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri aşağıdaki gibidir;
- Yoksulluğa son,
- Açlığa son,
- Sağlıklı ve kaliteli yaşam,
- Nitelikli eğitim,
- Cinsiyet eşitliği,
- Temiz su ve sanitasyon,
- Erişilebilir ve temiz enerji,
- İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme,
- Sanayi, yenilikçilik ve altyapı,
- Eşitsizliklerin azaltılması,
- Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar,
- Sorumlu tüketim ve üretim,
- İklim eylemi,
- Sudaki yaşam,
- Karasal yaşam,
- Barış, adalet ve güçlü kurumlar,
- Amaçlar içi ortaklıklar

Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı hedefleri ise aşağıdaki gibidir;
- 2050 senesine kadar sıfır karbon emisyonu taşıyan ilk kıta olma,
- Karbon emisyonunu, 1990 senesine kıyasla 2030 senesine kadar %55 azaltma,
- Ulaşımın, enerji üretiminin, üretim tesislerinin, inşaat sektörünün yeşil dönüşümü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması,
- Sürdürülebilir gıda politikaları ve biyoçeşitliliğin sağlanması.

HORIZON EUROPE (UFUK AVRUPA) Programı İçin Nasıl Ortak Bulabilirim?

Horizon Europe (Ufuk Avrupa) projelerinin tamamı, konsorsiyum tabanlı bir yapı gerektirmektedir. Tanım olarak, konsorsiyumun en az üç farklı ülkeden (AB üye ülkeleri, asosiye ülkeler veya ilişkili ülkeler) ortakları olmalıdır. Projeye başvuru yapmak için 3 ortak teknik olarak yeterli olmakla birlikte, ağırlıklı olarak 3'ten fazla ortaktan meydana gelen bir konsorsiyumla proje başvurusu yapmanızı öneririz. İyi bir proje teklif metninin yanında, proje teklifi ve iş paketleriyle doğrudan ilgili ve güçlü bir konsorsiyum oluşturmak da çok önemli bir noktadır.

Konsorsiyum yapısının, projeyi gerektiği gibi uygulama ve teklif çağrısına cevap verme yeteneği, teklif değerlendirmesinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır.

Seçilen ortaklar; finansel edilen proje boyunca beraber çalışacağından dolayı en baştan doğru ortaklar seçilmelidir. Bu nedenle doğru üyelerin seçilmesi oldukça kritik bir önem taşımaktadır.

ODS’nin sunduğu Uluslararası Ağ Geliştirme Danışmanlığı hizmeti ile firmanız ve projenize uygun cluster üyeliklerinin ve ortak arama/ortaklık başvurusu işlemlerinin gerçekleştirilmesini sizler için en iyi şekilde uzman kadromuzla gerçekleştiriyoruz.

Bu link üzerinden, proje ortağı veritabanımıza ücretsiz kayıt olarak olası Horizon Europe (Ufuk Avrupa) proje ortaklık çağrılarından haberdar olma şansı elde edebilirsiniz. Ayrıca yıl içerisinde belirli periyotlarla potansiyel proje ortaklarıyla tanışmanız için gerçekleştirdiğimiz ağ oluşturma ve geliştirme etkinliklerinden haberdar olabilirsiniz.

Ufuk Avrupa Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’na Kimler Başvurabilmektedir?

Ufuk Avrupa programı dahilinde, büyük oranda çok uluslu ortaklık yapıları ile başvurulabildiği çağrılara ek olarak, KOBİ'lerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini destekleyen, tek başına başvuru oluşturabilecekleri alt programlar da olarak kişinin tek başına başvuru yapabilmesini de sağlamaktadır.Ufuk Avrupa Destek Miktarı ve Destek Oranı Nedir?

● Avrupa'nın önemli kurumlarıyla ortaklıklar kurup, büyük ölçekli iş birliği projelerinde yer almaya olanak sağlayan programda Türkiye, son iki yılda güçlü bir hız kazandı. Bu yıl açıklanan çağrı sonuçlarıyla toplamda 267,1 milyon avro hibe yardımıyla, ilk defa AB Çerçeve Programlarında ödenen katkı payından daha fazla bir kaynak Türkiye'ye tekrardan dönmüş oldu.

Ufuk Avrupa Başvurusu Nasıl Yapılır?

7 sene (2021-2027) boyunca yaklaşık 95,5 milyar Euro'luk fon sağlayan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programı, en büyük AB Araştırma ve Yenilik programıdır. Bu finansman programı; ortakların akademi, endüstri, KOBİ'ler (Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler), büyük ölçekli şirketler ve diğer her tür tüzel kişilikten gelebileceği uluslararası işbirliği projelerini finanse eder.

9. Çerçeve Programı olan Horizon Europe (Ufuk Avrupa) programının ana odak noktasında; büyük toplumsal değişimler bağlamında iklim değişikliği ve dijital dönüşüm konuları yer almaktadır.

Horizon Europe (Ufuk Avrupa), yalnızca bir şirket başarısı değil aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilirliği deneyimlemesini, genişlemesini, ölçeklenmesini, yüksek standartlarda hizmetler sunmasını, yeni ürünler piyasaya sürmesini sağlayan bir uluslararası fon mekanizmasıdır.

HORIZON Europe (UFUK Avrupa) Programı; ‘’Bilimsel Mükemmeliyet’’, ‘’Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet’’ ve ‘’Yenilikçi Avrupa’’ olmak üzere 3 ana bileşen üzerine kurulmuştur. Öte yandan; 9. Çerçeve Programı olan HORIZON Europe (UFUK Avrupa) programının toplumsal düzeyde daha iyi anlatılabilmek ve daha ölçülebilir hedeflerle değerlendirilebilmesi için misyonlar oluşturulmuştur.

Başvuru TÜBİTAK’ın kendi sitesi üzerinden alınmaktadır. TÜBİTAK’ın sitesinde başvurular onaylanmaktadır. Başvuru onayından sonra elektronik imza süreci için 7 takvim günü süre beklenir. Başvuru adımları tamamlandıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonuna mutlaka basılmalı e-imza süreci başlatılmalı ve e-imza sürecinin belirtilen son başvuru zamanından önce tamamlandığından emin olunmalıdır; bunun dışında başvuru tamamlanmamış olarak düşünülecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından görevlendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları'na zamanında başvuru yapılması önemle rica edilmekte olup bu sürecin ilerletilmesi tamamen proje yürütücülerinin sorumluluğundadır.

Başvuru esnasında elektronik başvuru sistemine eklenen belgeler bunlara ek olarak basılı kopya olarak iletilmemelidir.İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Değişimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kişilik Envanteri Testi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital Reklam

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız