DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Vergi Ziyaı

Vergi Nedir?

Vergi kısaca, devletin kişilerden ve de kurumlardan, kanunla belirlenen oranda ve biçimde, kamusal hizmetlerin yapılabilmesi için tahsis ettiği paradır diyebiliriz. Bir diğer yandan vergi, kamu kurumlarının ve de devletin, vermiş oldukları kamu hizmetlerinin sağlanması için kişiler ve kurumlardan alınması zorunludur. Zorunluluk olmasının haricinde vergi, bütün vatandaşların ödeyebilme gücüne oranla farklı yükümlülüklere sahip oldukları ve de anayasada da kendine yer edinmiş bir kavramdır.

Vergi Ziyaı Nedir?

Vergi ziyaı, mükelleflerin veya sorumlu kimsenin/kimselerin vergilendirme ile ilgili görevlerini zamanında yerine getirmemesi veyahut eksik yerine getirmesinden dolayı kaynaklanan, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini ya da eksik tahakkuk ettirilmesinin sonucu olarak vergi kaybına sebebiyet veren mali nitelikte bir kabahattir. Uygulama bazında düşünüldüğünde, vergi ziyaı yerine vergi ziyaı suçu da denmektedir.

Vergi Ziyaı Cezası

Bir kişinin veya işletmenin, vergisini kayba uğratması sonucunda vergi ziyaı cezası uygulanır diyebiliriz. Verilen ceza, belirtilen süre içerisinde vergi kaybı üzerinden katlanmak suretiyle ceza işleme geçmektedir. Böyle bir durumda kişiden veya kurumdan, gecikme faizinin haricinde, vergi ziyaı cezasının da ödemesinin yapılması beklenmektedir. Bu bağlamda kesilecek olan cezaya sebebiyet verecek durumlar, vergilendirme ödevleriyle ilgili cezalar ve vergi suçu işlenmesiyle ilgili cezalar olmak üzere 2 ayrı başlığa ayrılmaktadır.

Vergi Ziyaı Cezası Uygulanan Durumlar

Yukarıdaki başlıkta da belirttiğimiz gibi vergi ziyaı cezası gerektirecek durumlar ikiye ayrılmaktadır. Bu durumlardan bahsedecek olursak:

Vergilendirme Ödevleriyle İlgili Cezalar:

Kişinin veya sorumlu kimsenin vergilendirmeyle alakalı sorumluluğunu zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesinden dolayı kaynaklanan, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesi sonucu vergi ziyaına sebebiyet vermesi durumunda, kişi veya sorumlu kimse hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında bir vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Bu duruma örnek verecek olursak, KDV beyannamesinin zamanında teslim edilmemesi veya KDV’nin beyan edilirken eksik olarak beyan edilmesi diyebiliriz.

Vergi Suçu İşlenmesiyle İlgili Cezalar:

Vergi Usul Kanunu yani kısaca VUK tarafından belirlenen 359. maddede vergi suçu olarak düzenlenmiş olan fiillerin işlenmesi sebebiyle, mükellef veya sorumlu kimsenin hakkında ziyaa uğratılan verginin miktarının üç katı tutarında bir vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Buna örnek verecek olursak, sahte fatura düzenlenmesi, defter veya belgeleri ibraz etmemek gibi suçlar, veri suçu işlenmesiyle ilgili cezalar çerçevesinde değerlendirilir.

Vergi Ziyaı Nasıl Hesaplanır?

Yukarıdaki başlıkta detaylandırdığımız gibi eğer vergilendirme ödevleriyle ilgili bir cezanız varsa, ziyaa uğratılmış olan verginin bir katı tutarında bir ceza işlemi uygulanmaktadır. Elbette cezanın ödenmemesi durumunda faiz binmesi ve farklı yaptırımların uygulanması gibi uygulamalar da bulunmaktadır. Eğer cezanız, vergi suçu işlenmesiyle ilgili bir ceza ise, yine yukarıda belirttiğimiz gibi, ziyaa uğratılan vergi miktarının üç katı tutarında bir ceza miktarı ödemek durumunda kalırsınız. Tıpkı diğer türde olduğu gibi bu türdeki cezanın da ödenmemesi halinde faiz binmesi ve de farklı yaptırımlara geçilmesi gibi durumlar bulunur. Belirttiğimiz gibi geç ödenmesi halinde uygulanacak faiz tutarı ise %4 oranındadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

E- Ticarette Güvenlik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kuşak Çatışması Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Motivasyon Türleri Nelerdir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Transfer Fiyatlandırması

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız