DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

YSS ( Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası)

YSS, açılımı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası şeklindedir. Firmaların, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statü’süne hak kazanabilmeleri için Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. T.C. Ticaret Bakanlığı’nın resmî sitesinde 2013 yılında yayımlanan ‘150 Soruda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü’ bildiride konuya ilişkin kararlar verilmektedir. Hukuki konuların anlaşılması ve uzman danışmanlık ile detaylı incelenebilmesi için ODS Danışmanlık Hizmetleri’nden faydalanabilirsiniz.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Nedir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, T.C. Ticaret Bakanlığı Genel Müdürlüğü’nün Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin Birinci Kısım’ında detaylandırılmıştır. Yönetmeliğin uygun gördüğü basitleştirilmiş uygulamalar, beyan kontrolü ile ilgili kolaylaştırmalar ve güvenlik kontrollerini kapsayan diğer kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkili kişiler adına organize edilen sertifikaya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası denir. Genel olarak tanımlanacak olursa, gümrük yükümlülüklerine dair işlemleri yerine getiren ve gereken diğer gereklilikleri sağlayan, güvenilirlik kazanan firmaların gümrük işlemlerinin kolaylaşması için kazandıkları imtiyazların sembolüdür. Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası firmaya gümrük işlemlerinde uluslararası bir statü, mevki kazandırır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Nasıl Alınır?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, serbest bölgelerinde de dahil olduğu, Türkiye’nin gümrük bölgesinde yerleşik olarak, en az 3 yıllık bir faaliyet gösteren, gümrük idaresine son bir yılda en az yüz beyan işlem gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerin ilgili Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne başvurusunun onaylanmasıyla alınmaktadır. Başvuruyu yapacak kişinin firmanın imza yetkisine sahip yasal temsilci konumunda olması gerekmektedir. Ayrıca gümrük müşavirlerinin sertifika için başvuruları hükümsüz konumdadır. Firmanın yasal temsilcisinin, firmanın sicil ekine göre, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 20 no’lu ekinde yer alan tablodan faydalanarak ilgili bölge müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir. Başvurunun onaylanması halinde firmalar Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertfikası almaya hak kazanmaktadırlar.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Şartları Nelerdir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Bilgilendirme Broşürü’nde belirtildiği üzere Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası alınabilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. Yetkilendirilmiş Yükümlüler’de aranan şartlar;
● Güvenilirlik,
● Mali yeterlilik ve güvence,
● Kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması,
● Emniyetin sağlanabilmesi şeklinde sıralanabilir.

Firmalarda aranan şartlar;
● Serbest bölgelerinde dahil olacağı şekilde en az üç yıllık işlem faaliyeti görmek,
● Yıllık bazda en az yüz beyanname kapsamında işlem yapmak,
ISO 9001 ve ISO 27001 standartlarında gümrük mevzuatına uymak,
● Mali ve ülke güvenliğini tehdit eden suçlardan uzak durmak,
● Herhangi vergi, prim, sigorta ve gümrük cezasına dair borç ibaresini barındırmamak şeklinde sıralanabilir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Avantajları Nelerdir?

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Yetkilendirilmiş Yükümlü Bilgilendirme Broşürü’nde belirtildiği üzere, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nın sağladığı avantajlar;
● İç ve dış piyasada güvenilirliğinizin artışı, tanınmanız ve firmanıza olan talebin artış,
● İşlem maliyetlerinin azalış,
● İşlem sürelerinin azalış,
● Rekabet gücünüzde artış,
● Anlaşmalı ülkelerdeki ayrıcalıklardan faydalanabilmeniz,
● Sevkiyatlarda gözlenen belirsizliklerin aza indirgenmesi,
● Gümrük idaresiyle ilişkilerinin sağlamlaşması,
● Gümrük idaresiyle iş birliği imkânı şeklindedir.

Kimler Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Başvurabilir?

Türkiye gümrük bölgesinde bulunup, en az 3 senelik faaliyeti bulunan ve son sene içerisinde gümrük idaresine yüz beyanda işlem gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusunda bulunmaları mümkündür.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kaç Yılda Bir Denetlenir?

Gümrük Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının c bendinde bildirildiği üzere, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerinin, sertifikanın düzenlendiği tarih itibariyle yılda bir kere güncellenmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvurusu Nereye Yapılır?

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Yetkilendirilmiş Yükümlü Bilgilendirme Broşürü’nde, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası için başvurmanız gereken işlem adımları belirtilmiştir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu için gereken belgelere Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10. maddesinde yer verilmiştir. Belirtilen belgelerle birlikte, firmanınız ticaret sicil detaylarında yer alan kuruma göre tablodan belirlenen T.C. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuruların kabul edilebileceği bölge müdürlükleri şu şekildedir:
● Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
● Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
● Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
● GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
● İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
● Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
● Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
● Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamındaki Basitleştirilmiş Uygulamalar Nelerdir?

T.C Ticaret Bakanlığı’nın belirttiği hususlara göre Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamındaki basitleştirilmiş uygulamalar;
● Eksik beyan usulü
● Kısmi teminat,
● Götürü teminat,
● A.TR düzenleme ve vize etme izni,
● Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı/EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni,
● Tam beyanlı taşıt üstü yaygın basitleştirilmiş işlem,
● Gümrük Yönetmeliği’yle belirlenmiş eşyanın ithalinde altı ay önceye ait tahlil raporlarını ibraz edebilme,
● Gümrük Yönetmeliği’yle belirli eşyaların tahlil sonucuna bakılmaksızın eşya teslim alabilme,
● Belirli petrol ve türevlerinin konşimento ibrazı öncesinde teslim alabilme,
● İhracat yerinde gümrükleme,
● İthalatta yerinde gümrükleme,
● İzinli gönderici,
● İzinli alıcı,
● Teminatların her birinde götürü teminatı uygulamasında tutarı belirli olarak süresiz teminat verebilme,
● Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme şeklinde sıralanabilir.

Ayrıca Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında beyanın kontrol türünde gözlenen basitleştirilmiş uygulamalar;
● Sınır kapılarından öncelikli geçiş yapabilme,
● Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme,
● Yeşil hatta işlem görebilme şeklinde sıralanabilir.

YYS-1 ve YYS-2 Statüleri Nelerdir?

T.C. Ticaret Bakanlığı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’nın yanı sıra YYS-1 ve YYS-2 statülerini getirmiştir.
YYS-1 aranan koşullar şunlardır:
● İmalatçı olarak son bir sene içerisinde 5 milyon dolar ihracat hacmi gerçekleştirilmiş ve ortalamam 50 kişi çalıştırmış veya imalatçı olarak son bir sene içerisinde 10 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş olmak.

YYS-2 aranan koşullar şunlardır:
● İmalatçı olarak son bir sene içerisinde 1 milyon dolar ihracat hacmi gerçekleştirilmiş ve ortalamam 30 kişi çalıştırmış veya imalatçı olarak son bir sene içerisinde 5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş olmak.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvuru sırasında istenen belgeler şunlardır;
● Sertifika başvuru formu
● Sertifika soru formu
● Adli sicil belgeleri/beyan formları
● Yönetim kurulundaki üyelerin, firma sermayesinin yüzde onundan fazla bir kısma sahip gerçek kişilerin, gümrük işlemleriyle alakadar çalışanların resmi kuruma verilecek adli sicil belgeleri,
● Mevcut olarak bulunması halinde yönetim kurulu üyelerinin, firmanın sermayesinin yüzde onundan fazlalık kısmına sahip olan gerçek kişilerin ve gümrük, dış ticaret işlemleriyle alakadar çalışanların imzalı beyan formları,
● Firma veya tüzel kişinin borcunun olmadığını gösteren belgeler,
● Vergi borcu, sigorta borcu veya gümrük borcunun olmadığını belirten yazı,
● Firmanın mali durumunu gösteren YMM Raporu,
● ISO 9001 ve ISO 27001 Sertifikaları.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahiplerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası’na sahip kişilerin sahip olması gereken yükümlülükler bulunur. Yükümlülükler şu şekilde sıralanır:
● Sertifika için aranan koşullarda değişiklik olması halinde düzenlenerek ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesi
● Sertifikanın kimin adına düzenlendiğinin belirtilmesine rağmen farklı kişiler tarafından kullanılması halinde sertifikanın düzenlenerek ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesi
● Sertifika için belirtilen şartların sağlandığının anlaşılması için yapılacak olan denetimlerin kolaylaştırılması
● Soru formunun denetim için yılda bir kez güncellenerek ilgili bölge müdürlüğüne bildirilmesi
● Yükümlü statüde tanımlanan kişilerde değişiklik olması halinde, ilave koşulların bulunması durumunda gümrük idaresince verilen altı aylık sürenin değişikliklere uyumlu hale getirilmesi
● İlgili müdürlüğün riskli unsurlar olarak gözettiği durumların altı ay içerisinde sertifika sahipleri tarafından giderilmesi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İhracatta Küresel İş Ahlakı ve Etik İlkeler

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sanal Müze Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Sürekliliği (Danışmanlığı)

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürekli ve Süreksiz İş Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız