DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Yurt Dışı Birim Desteği

Yurt Dışı Birim Desteği Nedir?

Ekonomi Bakanlığı ihracat teşvikleri kapsamında, şirketlerin yurt dışında mağaza ve showrooom açmalarını, yurt dışı piyasalara girmek için firmaların ofis tutmalarını, büyük zincir mağazalarda reyon kiralamalarını, yurt dışında şube açmalarını desteklemektedir. Bu amaçla yurt dışı ofis açma desteği ve yurt dışı şube kira desteği verilmektedir

Ekonomi Bakanlığının Yurt Dışı Birim Kira desteği vermesinin arkasındaki amaç, firmaların yurt dışı pazarlara daha cesurca girebilmeleri, yurt dışı pazarlarda tutunmaları, ihracat ürünleri kendi imkanlarıyla yurt dışında müşterilerle doğrudan buluşturarak ürünün marka değerini ve satılan üründen elde edilen katma değerin, yükseltmelidir.

Bahsedilen bu amaçlara ulaşmak için;
• Yurt dışı mağaza açma desteği,
• Yurt dışı showroom, depo, reyon, sergi alanı gibi yerler için sağlanan kira desteği,
• Yurt dışına açılan şirketlerin tanıtım harcamaları için destek,
• Ürünlerin yurt dışında tescil edilmesi için marka tescil desteği verilmektedir.

Yurt Dışı Kira Desteği Nedir?

Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom veya reyon ile üzerine bina yapılmak için kiralanan arsa olmak üzere konut olarak kullanılmayan birimlere destek verilmektedir.

Yurt dışında yerleşik hale gelmek isteyen şirketler için yurt dışı birim kira desteği bulunmaktadır. Destek kapsamında mağaza, ofis, depo ve showroom kiraları desteklenmektedir. Her bir ülke başına 4 yıl boyunca süren yurt dışı kira desteğinden yararlanabilmektedir. En fazla 25 birim için verilen destekten şirketler %60 oranında yurt dışı kira desteğinden sürekli olarak faydalanabilmektedir.

Yurt Dışı Birim Kira Desteği için Gerekli Belgeler Nelerdir?

● Başvuru dilekçesi
● Başvuru formu
● Taahhütname
● Beyanname
● İmza sirküleri Kuruluş ve son sermaye yapısını gösterir ticaret sicili gazeteleri
● Kapasite raporu
● Yurt içi marka tescil belgesi
● Tedarikçisi olunacak şirketle olan bağı gösteren belgeler

Mağazaların Desteklenmesi

Ticari veya yazılım şirketleri ile bu şirketlerin yurt dışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurt dışında mağaza açılması halinde;
Mağazanın;
a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve en fazla 40.000 ABD Doları,
b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 80.000 ABD Doları,

Desteklenir.
Ticari şirketler ve/veya bu şirketlerin yurt dışında faaliyet gösteren şirket/şubeleri tarafından yurt dışında mağaza açılması halinde;

Mağazanın;
a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve maksimum 30.000 ABD Doları,
b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık maksimum 60.000 ABD Doları, desteklenir.

Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurt dışında faaliyette bulunan şirket/şubeleri tarafından yurt dışında ofis/showroom açılması halinde; Ofis/showroomun;
a) Demirbaş ve dekorasyon giderleri, % 50 oranında ve maksimum 25.000 ABD Doları,
b) Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık maksimum 50.000 ABD Doları desteklenir.

Depoların Desteklenmesi

Ticari veya yazılım şirketleri ile DTSŞ’ler ve/veya bu şirketlerin yurt dışında faaliyet veren şirket/şubeleri tarafından yurt dışında depo açılması halinde;
a) Demirbaş giderleri, % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları,
b) Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık maksimum 50.000 ABD Doları, desteklenir.

Yurt Dışı Birim Destek Oranı

Yurt dışında şube veya mağaza açmak isteyen şirketler için destek oranı belirlenirken firmanın yapısı da göz önüne alınmaktadır. Yurt dışına açılan firmanın sınai ve ticari şirket statüsünde olması durumunda yurt dışındaki mağaza ve şubenin kirası için %50 oranında destek verilir. Avrupa ülkeleri ve Amerika’nın da içinde bulunduğu ve her sene Ekonomi Bakanlığınca tekrardan düzenlenen hedef ülkeler listesindeki ülkelerden birinde açılan mağaza ve ofisler için destek oranı yükseltilir ve %60 olarak uygulanır. Yıllık hibe tutarı toplamda maksimum 120.000 dolara kadar çıkabilir. Ana sanayiye orjinal parça üreten şirketler için destek oranı aynı olmakla birlikte hibe tutarı toplamda yıllık 250.000 dolara yükselebilir. Bu şekilde yurt dışında iş kuran firmalar için devlet sağlanan kira desteği %60 oranında ve 4 yıl için 1 milyon dolar olarak belirlenmiştir ve verilen bu destek geri ödemesiz hibe şeklindedir.

Bu destek sayesinde, dünyanın herhangi bir yerinde kiraladığın ofis, mağaza, showroom, depo veya reyonunun kira giderlerinin önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanır.

Şirketlere Verilen Yurt Dışı Tanıtım Desteği Nelerdir?

Yurt dışında iş kuran, mağaza veya ofis açan şirketlerin en önemli giderlerinden birisi de tanıtım ve reklam yapmak olmaktadır. Şirketlerin bu konuda endişelerini önlemek ve şirketlerin kendi pazarlamasını yapmak için yurt dışında açılan işyerlerinin tanıtılması adına hibe desteği sağlanmaktadır. Tanıtım faaliyetleri olarak broşür basılması, katalog hazırlanması, tanıtım filmleri, dış mekân reklamları ve bina giydirmeleri gibi pek çok reklamcılık ve tanıtım faaliyeti ortaya konulabilir. Bu destek sayesinde, 4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapacağın katalog bastırma, sosyal medya, dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamaları için destek alabilirsiniz.

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği Nedir?

Şirketlerin yurt dışına açılmalarını daha kolay hale getiren, ürünlerin piyasaya sürülmesi sırasında bazen ihtiyaç duyulan önemli bir belge marka tescil belgesidir. Yurtiçinde marka tescil belgesi olan ürünler için yurt dışında marka tescili yapılması hedefiyle hibe desteği sağlanmaktadır. Yıllık 50 bin dolara kadar ulaşan bu desteğin hibe oranı %50’dir. Yurt dışı marka tescil desteğine dahil olan marka patent bürosu hizmet ve danışmanlık giderleri ile avukatlık giderlerine destek verilir.

Bu destek sayesinde, Türkiye’de tescilli bir veya birden fazla markanız bulunuyorsa, bu markaların dünyanın herhangi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin önemli bir kısmının karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yurt dışı marka tescili konusunda 4 yıl boyunca destek alarak markanızın yurt dışında tescil ettirmek üzere gerçekleştirdiğin her bir harcamanın %50’sini destek olarak geri ödeme olarak alabilirsiniz.

Yurt Dışında Kira Tanıtım ve Marka Tescil Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Yurt dışı kira desteğinden, tanıtım ve marka tescil desteklerinden yararlanmak isteyen şirketler ve işletmeler, yurt dışında ve gittikleri ülkenin koşullarına göre şirket kurmalıdır. Kurulan bu şirketin ortaklarından minimum %51’i ile Türkiye’deki şirketin ortakları aynı olmalıdır. Yurt dışındaki şirketin kuruluş tarihi Türkiye’deki şirketin kuruluşundan daha sonra olmalıdır.

Türkiye’deki şirketin kendisinin veya sahiplerinin yurt dışı şirketteki ortaklık oranı %100 olursa destekten maksimum düzeyde yararlanılır. Ortaklık oranı azaldıkça sağlanan destek tutarı da aynı şekilde azaltılır.

Yurt dışında açılan şubede satılan temel ürünler yerli ürünlerin içinde olmalıdır. Ana ürün yerli ürün olmak şartıyla aksesuar niteliğinde veya destekleyici bazı yabancı ürünler de satılabilir.

ODS Danışmanlık, yurt dışına açılmak, yurt dışında şirket kurmak, doğru bir pazar araştırmasıyla iyi bir başlangıç noktası belirlemek için, aynı zamanda yurt dışı kira tanıtım ve marka tescil desteklerinden en üst düzeyde faydalanmak için size yardımcı olacaktır

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kriz İletişimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Analisti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürekli ve Süreksiz İş Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Turnover Rate

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız