DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Açık Fatura ve Kapalı Fatura Nedir? Nasıl Kesilir?

Açık fatura; satış işlemi sağlanmış bulunan mal ya da hizmetlerin karşılığında ödenmesi gereken tutarın, belirlenen vade planı ve zaman aralığında ödenmesini sağlayan fatura türüne verilen isimdir. Açık faturayı diğer fatura türlerinden ayıran en belirgin özelliği belli bir ödeme planı bulunmasıdır. Açık fatura kesmek ile sıradan fatura kesme işlemiyle arasında büyük bir benzerlik bulunur. Açık fatura kesebilmek için gerçekleştirilen satış işlemine ait bilgiler, bedeller ve vergiler gibi detaylı noktalar yazılır. Satıcı ve alıcıya dair gerekli bütün bilgiler eksiksiz şekilde doldurulur.

Açık Fatura Nasıl Kesilir? Kaşe Nereye Basılır?

Açık fatura kesmek, sıradan fatura kesme işlemiyle büyük oranda benzerdir. Gerçekleştirilen satış işlemine ait bilgiler, bedeller ve vergiler gibi önemli kalemler ele alınır. Satıcı ve alıcıya dair gerekli bütün bilgiler eksiksiz şekilde doldurulur. Bu aşamaya kadar yapılan bütün işlemler, kapalı fatura kesim sürecinde de aynı şekilde yapılır. Açık faturayı kapalı faturadan ayıran bir diğer özelliği ise kaşe ve imza bilgileri içermesidir. Açık faturalarda imza ve kaşe, faturanın en üstünde bulunurken kapalı faturada bu bilgiler en alt kısımda bulunur.

Açık ve Kapalı Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

Açık fatura ve kapalı fatura günümüzde ölçeği fark etmeksizin her işletme tarafından sıklıkla kullanılan fatura çeşididir. Açık ve kapalı faturanın bütün olarak görüntüsü benzerlik gösterir. Fakat bu iki fatura türü taşıdıkları belirli özellikler bakımından birbirinden farklı hale gelir. Belirlenen bu özellikler bir faturanın açık ya da kapalı fatura olduğunu açık şekilde gösterir. Açık ve kapalı faturaların birbirleri arasındaki farklarını şu şekilde sıralamak mümkündür;

● Açık faturada işlem karşılığında ödenmesi beklenen ücret bir vade planıyla birlikte belirlenen taksitlerle ödenir. Kapalı faturada ise işlem sonrasında ödenmesi gereken ücret peşin olarak, faturanın kesildiği zaman içinde ödenir.
● Açık faturada imza ve kaşe gibi fatura için belirleyici özellikler taşıyan bilgiler faturanın üst kısmında bulunurken kapalı faturada ise kaşe ve imza faturanın en alt kısmında yer alır.

Özetlemek gerekirse; açık fatura ve kapalı fatura arasındaki genel fark; mal veya hizmet bedelinin ödenip ödenmemesinden yola çıkılarak faturaya atılan imza ve kaşelerin bulundukları yerin farklılığıdır.

Açık Fatura Kaç Yıl Geçerlidir?

Açık faturaların ödeme süresi işlem hacmine, satıcı ve alıcının belirlediği koşullara göre büyük değişiklik gösterebilir. Tabi tutulduğunuz açık faturada bulunan bilgilere göre ödeme süresini ve faturanın ne kadar süre boyunca geçerli sayıldığını anlayabilirsiniz. Ayrıca her türlü fatura belgesinin 5 yıl süre boyunca saklanması gerekir.

Kapalı Fatura Nedir? Kaşe Nereye Basılır?

Bir mal yada hizmet alışverişi sonrası, ödenmesi gereken tutar fatura kesim ile aynı anda peşin olarak ödenirse, bu fatura türüne kapalı fatura anlamına gelmektedir. Ticari hayatın içerisinde terimsel olarak ortaya çıkagelmiş açık ve kapalı fatura sözcükleri, ticaret hayatının içerisine yerleşmiştir.

Mal ve hizmet satışı esnasında faturanın kesilip ücretin peşin olarak ödendiği kapalı fatura türünde, ödeme işlemlerinin tamamlandığını belirttiği için kapalı fatura olarak hazırlanan kapalı fatura, gerekli alıcı satıcı bilgileri, önemli fatura kalemleri bilgisi girdikten bir süre sonra, imza ve kaşe bilgileri alt kısıma atılarak düzenlenmektedir.

E-Faturada Kapalı Fatura Nasıl Kesilir?

E Fatura sistemleri üzerinden kapalı ya da açık fatura kesilebilir. Açık ve kapalı faturanın arasındaki en büyük fark ödemenin yapılma şeklidir. Kapalı faturada ödemeler faturanın kesildiği esnada ödenir ve böylece borç ve fatura kapanmış olur. Açık faturada ise ödemeler faturanın kesildiği esnada yapılmaz, borç açık kalır ve fatura açık fatura olarak adlandırılır. E-Fatura sistemlerinde fatura kesme süreci bu şekilde işler.

Kapalı Faturada Tahsilat Makbuzu Kesilir Mi?

Tahsilat makbuzu, satışı gerçekleştirilen bir mal ya da hizmetin karşılık bedelinin ödenmesi sırasında oluşturulan belgeye verilen isimdir. Tahsilat makbuzu, satışı gerçekleştirilen mal ya da hizmetin ödemesinin gerçekleştirilmiş olduğunu belirtir. Kapalı fatura, ödemenin peşin olarak yapıldığı bir fatura çeşidi olarak karşımıza çıksa da yine de tahsilat makbuzunun oluşturulması gerekir. Kanun hükmünde açık ya da kapalı fatura gibi kavramlar bulunmamaktadır. Kapalı ve açık fatura türleri piyasada kendiliğinden oluşmuş, tarafların isimlendirdiği fatura türüdür. Esasında her faturanın ödemesi henüz yapılmamıştır, basit anlatımıyla her fatura açık fatura anlamına gelmektedir. Fakat tahsilat makbuzu kesilerek, ödemenin yapılmış olduğu kesin olarak kanıtlanır. Yani tahsilat makbuzu kesildiği takdirde fatura kapanmış, ödeme sonlanmış olur.

Açık Fatura Ödeme Süresi Nedir?

Açık fatura vadeli satışları esas alması sebebiyle faturanın kesildiği tarihte ödeme yapılması beklenmez. Satıcı vermiş olduğu hizmet veya ürün bedelini belirtilmiş olan tarihte almaz. Ödeme için gelecek bir tarih belirlenir ve bu tarih üzerinden anlaşma yapılır.

Açık Faturada İmza Nereye Atılır?

Açık faturada kaşe ve imza faturanın üst tarafında yer almaktadır. Kapalı faturalarda bu durum farklıdır. Kapalı fatura üzerinde imza ve kaşe alt kısımda yer alır. Hem açık hem de kapalı faturada bulunan alıcı ve satıcı bilgileri diğer fatura bilgileri ile aynıdır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Ekosistem Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Mobbing

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yönetim Becerileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Çevre Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız