DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Çalışan Aidiyeti

Çalışan Aidiyeti Nedir?

Çalışan bağlılığı veya aidiyeti, bireylerin içerisinde olduğu işletmenin amaç ve hedeflerine duygusal ve entelektüel bağlılık derecesidir. Bir çalışanın çalıştığı kurumla arasındaki psikolojik yatırımın derecesi olarak tanımlanmaktadır. Bağlı çalışanlar, yalnızca gelir kaynakları olduğu için değil, işletmenin başarısını veya başarısızlığını önemser. Çalıştıkları şirkete kendilerini psikolojik olarak bağlı hissederler.

Bu aidiyet, aynı değerleri veya aynı hedefleri aynı kurum içerisinde paylaşarak yavaş yavaş inşa edilir. Kişinin çalışan kimliğini oluşturmasına yardımcı olur, elinden gelenin en iyisini yapmak istemesini ve bir grubun parçası olmaktan gurur duymasını sağlar.

Çalışanların Kurumsal Aidiyetini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Yöneticiler, ekiplerine çalışanları dâhil etmede ve şirkete psikolojik bir bağlılık duygusu yaratmada önemli bir role sahiptir. Aidiyet duygusu olan çalışanlar istenmesi durumunda, yöneticilerin ekip üyelerini motive edecek araçlara, becerilere ve rehberliğe sahip olması gerekir. Çalışanların kurumsal aidiyetini etkileyen faktörlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

• Şirket hedefleriyle bağlantılı net hedefler belirlemek
Hedeflerin neden önemli olduğunu ve bu hedeflere ulaşmanın birey ve işletme için ne sağlayacağını açıklamak, motivasyon için gerekli bağlamı sağlar.

• Gelişme için fırsatlar sunmak
Bir gelişme yolu belirlemek, çalışanın tutkularını, güçlü yanlarını ve hedeflerini anlamak ve ardından bunları işletmenin ihtiyaçlarına göre uyarlamakla başlar. Çalışanın kendini en başarılı hissetmesini sağlayacak şey nedir? Onu daha yüksek bir seviyeye çıkarmak için hangi becerilere ihtiyacı var? Bu gibi soruların cevaplarını bulmak şirketin geleceği açısından oldukça önemlidir. Kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemek, heyecan verici bir geleceğin yolunu açar. Daha sonra yönetici, çalışan başarılı olana kadar koçluk yapar ve yardımcı olur. Bu durum çalışan ve yönetici arasında güven oluşturur, sadakat yaratır. Bu sayede yönetici ekip üyelerinin çıkarlarını yürekten düşündüğünü onlara hatırlatır.

• Çalışma ekiplerini desteklemek
İlgili ekiplere liderlik eden yöneticiler, çalışanlarının etkili çözümler bulmasına yardımcı olur. Bir müşteri hizmetleri temsilcisinin, müşterisiyle bir krizi çözemediğini varsayalım. Yetkili yönetici yardım etmek için devreye girer, alternatif bir strateji sunabilir, kaynak sağlayabilir, bir çözüm önerebilir veya müşteriyle iletişim kurmak için kişisel olarak telefonu açabilir. Basitçe ifade etmek gerekirse, bağlı çalışanlar yöneticileri tarafından desteklendiğini hisseder. Çözülmesi gereken problemler olduğunda, yöneticilerin durumu çözmek için hazır olduğunu bilmek, çalışanı duygusal olarak kuruma bağlı hissettirir.

• Çalışanların önemsendiklerini bilmesi
İyi yöneticiler, çalışanları hakkında bire bir bilgi edinmek için zaman ayırarak ekip üyeleri arasında güven oluşturur. Ekip üyelerinin motivasyonlarını yüksek tutmaya özen göstererek sağlıklı bir iş-yaşam dengesini teşvik ederler. Resmi geri bildirim veya toplantıların dışında, ilgi alanları, aileleri, hobileri ve geçmişleri hakkında bilgi edinmek için bağlantı kurmak için zaman ayırırlar.

Yöneticiler bu gibi davranışları göstererek çalışanlarla iletişim kurarsa şirket için de bir anlamda yatırım yapmış olurlar.

Çalışan Aidiyeti Kurumlar Tarafından Nasıl Sağlanır?

Çalışan aidiyetini kapsamlı şekilde ele alarak, kurumlar tarafından bu aidiyetin nasıl geliştirileceğinin düşünülmesi önemlidir. Çalışanların fikirlerine önem vermek, içinde oldukları kurumdan beklentilerini öğrenmek gerekir. Bu geri bildirimler doğrultusunda çeşitli düzenlemelere başvurulmalıdır. Çalışanların fikirlerine ve düşüncelerine değer verilen kurumlarda kurumsal aidiyet de eş zamanlı olarak gelişir.

Kurumlar, hedeflerine ve şirket kültürüne en uygun anket veya bilgi toplama türünü belirleyerek çalışanlarıyla iletişime geçer. Yanıtlarda dürüstlüğü teşvik etmek için katılımcıların bireysel anonimliğini korumak önemlidir; böylece insanlar kendilerini daha güvende hissetme eğilimindedir. Rutin veya çıkış görüşmeleri, bire bir toplantılar veya resmi çalışma yoluyla bilgi toplamak da mümkündür. Bu görüşmelerde genel olarak şirketin güçlü ve zayıf yönleri, iyileştirmeye gidilmesi gerekilen alanlar paylaşılır. Ekipleriniz ister ofiste fiziksel olarak bir arada olsun ister sanal olarak çalışıyor olsun, tanınmak için ortak bir yere sahip olmak hem yapı hem de motivasyon sağlar. "Tanınma duvarında", meslektaşlar ve yöneticiler, tüm şirketin görebileceği şekilde, çalışma ortamına bir doz pozitiflik enjekte ederek takdir verebilir, alabilir ve bu takdir hakkında yorum yapabilir. Platform, moral yükseltmenin ve harika işlere dikkat çekmenin yanı sıra sizi şirketinizin temel değerlerine bağlı tutar. Meslektaşlar ve yöneticiler arasında tanınma için her iki fırsatı da sağlayarak, her ekip üyesi, çalışan bağlılığına kritik bir şekilde katkıda bulunan duygular olan değerli ve bağlantılı hissetme şansına sahip olur.

Çalışanların, işi geliştirme ya da kolaylaştırma gibi konularda inisiyatif almaları sağlanırsa kendilerine güven duygusuyla çok daha iyi iş çıkartacaklardır. Ayrıca çalışanların kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli eğitimler almalarının kurum tarafından teşvik edilmesi, çalışanlara kariyerlerinde ileriye doğru planlar yapıldığını gösterir ve bu durum aidiyet duygularını artırıcı bir etki yaratacaktır.

Şirketinizle ilgili bir karar alırken, çalışanlarınızın görüşlerinin değerlendirilmesi, çalışanları oldukları yere ait hissettirir. Ek olarak çalışanların özel günlerinde izin vermek gibi küçük jestler yapılması, çalışanların kurum içi aidiyet duygularının gelişmesine yardım eder.

Çalışan Aidiyeti Neden Önemlidir?

Kurumsal aidiyet düzeyi, çalışanların katılımını, memnuniyetini ve performansını belirlemeye yardımcı olabilir. Bir çalışan güçlü bir kurumsal aidiyet duygusu hissettiğinde kurumun gelecek hedeflerini de anlar ve bu hedefe katkı sağlar. Bu durum, motivasyon ve verimlilik konusunda bir artışa da sebep olur. Kurum içi aidiyetin hem kurum hem de çalışanlar için birçok faydası vardır.

Bir çalışan, çalıştığı kuruma aidiyet hissettiğinde kurumun ortak hedefine, vizyonuna ve misyonuna inanarak daha verimli çalışmaya motive sağlar. Daha üretken bir şekilde çalışarak hedefler belirler ve potansiyelinin üzerine çıkmak için çaba harcar. Kurum içerisinde çalışanların birbirini pozitif yönde etkilemesiyle diğer çalışanların da üretkenliği artar. Böylece şirkette çalışan herkesin ortak hedefler için çalışması başarıya ulaşmada büyük avantaj sağlar.

Kendini kuruma ait hisseden bir çalışan, kurumun potansiyelini görmüş demektir. Kurumun değerlerini özümsemiş ve bu değerleri çalışma hayatına katmayı başarmıştır. Kurum içinde aidiyet hisseden çalışanlar, işyerinde daha az devamsızlık sağlarlar. İşlerini daha çok önemserler ve başarılı bir ekip üyesi olmak için görevlerini eksiksiz olarak tamamlamaya çalışırlar. Bu nedenle kurumda çalışma süreleri de uzun sürer.

Çalışan Aidiyeti Sağlamanın Kurum İçin Avantajları Nelerdir?

Çalışılan kuruma bağlı olan bir iş gücünün faydaları, iş tatmininin belirsizlik hissinin ötesine geçerek somut, ölçülebilir sonuçlara dönüşür. Aşağıda çalışan aidiyetinin kurum içerisindeki avantajlarından bahsedilmiştir.

• Daha yüksek üretkenlik
Bulundukları şirkete aidiyet hisseden çalışanlar yaptıkları işe bağlılık gösterirler ve daha fazla iş yapmak için motive olurlar. Hızlı bir şekilde konsantre olmayı ve daha uzun süre odaklanmayı başarırlar.

• Devamsızlığın azaltılması
İşi bitirmek ve pozitif anlamda katkıda bulunmaları için çalışanların öncelikle işe zamanında gelmesi gerekir. Bağlılık oranı yüksek olan şirketlerin devamsızlık oranı da azdır. Tutarlı devamlılık, işyerindeki çalışmaların eksikliklerini en aza indirmeye yardımcı olur ve çalışanların kaldığı yerden devam etmek için sarf etmesi gereken çabayı ortadan kaldırır.

• Geliştirilmiş müşteri ilişkileri
Çalışanlar kuruluşun başarısını önemsediğinde ve kaliteli sonuçlar elde etmek için elinden gelenin fazlasını yaptığında, müşteriler arası ilişkiler bu durumdan oldukça iyi bir şekilde yararlanır.

Çalışan Aidiyeti Sağlayamamanın Kurum İçin Dezavantajları Nelerdir?

Çalışan aidiyetinin sağlanamadığı kurumlarda çeşitli dezavantajlarla karşılaşmak mümkündür. Örneğin, çalışan verimliliği diğer kurumlara göre daha düşüktür çünkü çalışanlar görevleri dışında çalışmalarına ekstra bir şey katmaya çalışmazlar. Bunun yanı sıra, aidiyet hissine sahip olmayan çalışanların işten ayrılması daha olası bir senaryodur. Çalışan aidiyeti sağlanamayan kurumlarda, çalışma hayatı oldukça yorucu ve sıkıcı olabilir. Dolayısıyla yaratıcılık ve iş bölümü gibi durumlar sağlıklı olarak oluşturulamaz. Kurumlar bu gibi sebepler yaşamamak adına çalışan aidiyetini artırmak için çaba sarf etmelidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İş Ahlakı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sessiz İşe Alım

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Değişim Yönetimi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

ISO 14001

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız