DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Demir – Çelik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri

#nt-2 { color: #00456f; width: 100%; } #nt-2-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-2-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-2-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-2-tdr { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: none; } @media only screen and (max-width: 768px) { #nt-2-cont { overflow-x: scroll; } }

Demir Çelik Sektörü Nedir?

Tüm toplumların gelişmesi ve kalkınması için gerekli olan sanayileşmenin savunma, makine, otomotiv gibi alanlarda aktifleşmesi için demir çelik sektörü temelde gereken bir ihtiyaçtır. Demir yıllar geçtikçe hayatımızın her alanında yer almış ve almaya devam etmektedir. Demir çelik sektörü 2022 verileriyle birlikte göre 40 milyon tonun üzerinde bir üretim gerçekleştirildiği ve bu üretimin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 50 milyon tona ulaşacağının hedeflendiği belirtilmiştir.

Demir - Çelik Sektörüne Yönelik Yatırım Teşvikleri Nelerdir?

Demir Çelik Yatırımları teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları arasında yer almaktadır. Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu üretim konularında aşağıdaki kriterleri birlikte sağlayan işletmeler) sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir;
a) Ortaklık yapısındaki bir veya birden fazla tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun hisseleri toplamının %25 veya daha fazla olmaması.
b) Başka bir işletmenin sermayesinin %25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
c) Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az olması.
ç) Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro veya mali bilançosu değeri 43 milyon Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.

DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ

Ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)
Pik demir 7201
Demir alaşımları 7202 11 20 7202 11 80 7202 99 11
Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler 7203
Demir ve alaşımsız çelik 7206
Yarı mamul demir veya alaşımsız çelik ürünleri 7207 11 11 7207 11 14 7207 11 16 7207 12 10 7207 19 11
7207 19 14 7207 19 16 7207 19 31 7207 20 11 7207 20 15
7207 20 17 7207 20 32 7207 20 51 7207 20 55 7207 20 57
7207 20 71
Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri 7208 10 00 7208 25 00 7208 26 00 7208 27 00 7208 36 00
7208 37 7208 38 7208 39 7208 40 7208 51
7208 52 7208 53 7208 54 7208 90 10 7209 15 00
7209 16 7209 17 7209 18 7209 25 00 7209 26
7209 27 7209 28 7209 90 10 7210 11 10 7210 12 11
7210 12 19 7210 20 10 7210 30 10 7210 41 10 7210 49 10
7210 50 10 7210 61 10 7210 69 10 7210 70 31 7210 70 39
7210 90 31 7210 90 33 7210 90 38 7211 13 00 7211 14
7211 19 7211 23 10 7211 23 51 7211 29 20 7211 90 11
7212 10 10 7212 10 91 7212 20 11 7212 30 11 7212 40 10
7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11 7212 60 91
Demir veya alaşımsız çelikten, sıcak haddelenmiş, düzensiz sarılmış kangal halinde çubuk ve filmaşin 7213 10 00 7213 20 00 7213 91 7213 99
Demir ve alaşımsız çelikten diğer çubuk ve filmaşinler 7214 20 00 7214 30 00 7214 91 7214 99 7215 90 10
Demir veya alaşımsız çelikten profiller 7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 7216 32
7216 33 7216 40 7216 50 7216 99 10
Paslanmaz çelik 7218 10 00 7218 91 11 7218 91 19 7218 99 11 7218 99 20
Paslanmaz çelikten yassı haddelenmiş ürünler 7219 11 00 7219 12 7219 13 7219 14 7219 21
7219 22 7219 23 00 7219 24 00 7219 31 00 7219 32
7219 33 7219 34 7219 35 7219 90 10 7220 11 00
7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31
Ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)
Paslanmaz çelikten çubuk ve filmaşinler 7221 00 7222 11 7222 19 7222 30 10 7222 40 10
7222 40 30
Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde ürünleri 7225 11 00 7225 19 7225 20 20 7225 30 00 7225 40
7225 50 00 7225 91 10 7225 92 10 7225 99 10 7226 11 10
7226 19 10 7226 19 30 7226 20 20 7226 91 7226 92 10
7226 93 20 7226 94 20 7226 99 20
Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve filmaşinler 7224 10 00 7224 90 01 7224 90 05 7224 90 08 7224 90 15
7224 90 31 7224 90 39 7227 10 00 7227 20 00 7227 90
7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30
7228 30 20 7228 30 41 7228 30 49 7228 30 61 7228 30 69
7228 30 70 7228 30 89 7228 60 10 7228 70 10 7228 70 31
7228 80
Raylar ve traversler 7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90 7302 20 00 7302 40 10
7302 10 20
Dikişsiz tüpler, borular ve delikli profiller 7303 7304
Dış çapı 406,4 mm’nin üzerindeki kaynaklı demir veya çelik tüpler ve borular 7305


Demir - Çelik Sektörüne Yönelik Genel Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Destek Unsurlar Nelerdir?

Bölge ayrımı yapılmaksızın; Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik uygulamaları kapsamında yer almayan, Belirlenen asgari yatırım tutarı şartını sağlayan yatırımlardır.

Destek Unsurları Genel Teşvik Uygulamaları
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Gelir Vergisi Stopajı Desteği
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
Faiz veya Kar Payı Desteği
Yatırım Yeri Tahsis
KDV İadesi


Demir Çelik Sektörünün Türkiye ve Dünyadaki Durumu

2022 yılı aylık veriler baz alındığında demir çelik sektörü ihracat tutarı ve oranı artış göstermiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise önceki yıla göre %80’nin üzerine çıkmıştır. 2022 yılının ilk aylarında demir çelik sektörü üretimindeki azalış Rusya-Ukrayna savaşı, küresel enerji krizi ve tedarik zincirindeki kesintilerin sebebiyet verdiği düşünülmektedir. Ancak hem küresel hem de ülkemiz bazındaki gelişmeler ele alındığında demir çelik sektöründeki üretimin artarak devam edeceği kaçınılmaz bir gerçektir.

Demir Çelik Sektörünün Önde Gelen Firmaları

Türkiye’de yer alan köklü demir çelik firmaları arasında Ereğli Demir Çelik (EREGL), İskenderun Demir Çelik (ISDMR), Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMD) ve İzmir Demir Çelik (IZMDC) sayılabilmektedir. Dünyanın önde gelen demir çelik firmalarının ülkelere dağılımı;

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Taşıma Senedi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Yaşam Dengelemesi Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sağlık Turizmi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Ticaret Hukuku

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız