DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

DISC (Dominance Steadiness Conscientiousness

DISC Açılımı Nedir?

DISC Kişilik Envanteri ve DISC Profil kişinin iletişim duygu ve davranışsal özelliklerini ayrıca ön planda bulunan özelliklerini ortaya çıkarmada önemli bir araç durumundadır. Çalışma hayatında kişiliğinizi ortaya koyarken neler ortaya koyabileceğinizi ve en önemlisi de yöneticilerinizin ve takımınızın sizi nasıl algıladığını öğrenmeye önemli ölçüde olanak tanır.

DISC Kişilik Envanteri, DISC Profil karakterleri ile insanların, kişiliğine bağlı olacak şekilde davranışlarını ne doğrultuda şekillendireceğini gösterir. İnsanların yanlış mesleklerde ve yanlış bir kariyerde olması ile birlikte karakterine uymayan çalışma ortamında kişinin stres seviyesi yükselerek çalışma performansı bakımından verimli bir sonuç ortaya konulmayacaktır.

DISC Kişilik Envanteri, karakter analizini ortaya koyarak kişinin davranış şekilleri hakkında çok fazla fikir sahibi olmaya önemli ölçüde olanak sağlar. Kişiye sağlanacak olan bu özellikli yaklaşım, yönetim biçimi, oluşturulacak takımdaki yeri, yöneticilik özellikleri kişilik profili belirleme ile burada görebileceğiniz farklı unsurlardır. Benzer kişilik profillerine sahip bulunan insanlar, o profillere ait belirli davranışsal özellikleri sergilemeye daha yatkın olmak durumuyla birlikte her insanda, bu dört profilin çeşitli özelliklerinden belirli bir oranda bulunur. DISC kısaltması, bu dört profilin baş harflerinden meydana gelmektedir: D (Dominant), I (İz Bırakan), S (Sadık), C (Ciddi).

DISC profilleri aynı zamanda aşağıda gösterilen 3 farklı özelliği de beraberinde getirir.
● İnsanların sizin hakkındaki görüşleri nelerdir?
● Baskı altında bulunduğunuzda nasıl davranıyorsunuz?
● Kendinizi nasıl görüyorsunuz?

DISC Kişilik Envanteri rapor sonuçları, kişiler arasındaki iletişim, anlayış ve toleransı oldukça etkili ve başarılı bir şekilde sağlamak adına fikir vermek ve strateji geliştirmek hedefiyle ortaya konmaktadır.

DISC Kullanmanın Asıl Amacı Nedir?

DISC Kişilik Envanteri, DISC Akademi tarafından Türkiye normlarına uyarlanan ve kişilerin kariyer isteklerine; firmaların ise yönetim, liderlik, takım geliştirme ve işe alım süreçlerine yardımcı olan ilk ve en uzun süreli olan envanterdir.

Her insanın farklı değerlere, güçlü olan yanlara ve özelliklere sahip olması bakımından, kişilerin davranış biçimlerini daha net şekilde anlamak, değerlendirme sürecinde büyük oranda fayda sağlamaktadır. Bu fayda yanında insanların birbirine saygı ve özenle davranmasını da sağlar. Böylelikle, insanların farklılıkları ve kişiliklerine bağlı kalarak gösterdikleri davranışları ortadan kaldırmaktadır.

D (Dominant)
Genel Karakter Özellikleri:
Dominant profil net, kararlı, problem bitirici ve risk alan bir yapıya sahiptir. Bu özellikler yüzünden dominant profilindeki kişiler; açık sözlü ve harekete geçen söyleyebilen kişilerdir.
Takıma Katkısı:
Takımda sonuç odaklı idareci pozisyonunda bulunurlar. Zamanında değer verir, mevcut bulunan düzenle mücadele eden yenilikçi ve geliştirmeci bir yapıya sahiptirler.
Zayıf Tarafları:
Kimi durumlarda yetkiyi aşan, tartışmacı bir yaklaşım ortaya koyabilirler. Rutinden sıkılan, aynı anda çok fazla girişimde olan bir yapıya sahiptirler.
En Büyük Korkusu:
Kendisinden yararlanılması durumundan rahatsızlık duyar.

I (İz Bırakan)
Genel Karakter Özellikleri:
Etkileyici, güvenen ve iyimser bir karakter özelliğine sahip bulunan I profili; ikna edici ve konuşkan, içinden geldiği gibi davranan, duygusal bir yapıya sahip olmaktadır.
Takıma Katkısı:
Yaratıcı ve aynı zamada problem çözücüdür. Takımı cesaretlendirir, hedefe ulaşmaları adına motive eder. Olumlu bir espri anlayışı bulunur ve tartışmaları barış ile çözer.
Zayıf Tarafları:
Sonuçlardan çok, popüler olmakla ilgilenir ve detaylarla çok fazla uğraşmak istemez. Jest ve mimikleri aşırı kullanır. Sadece ilgisini çekerse dinlemeye yatkın olmaktadır.
En Büyük Korkusu:
Reddedilmek, sosyal statüsünde değişime sebebiyet verecek durumlardan oldukça rahatsızlık duyar.

S (Sadık)
Genel Karakter Özellikleri:
S profile sahip olan bireyler iyi bir dinleyici, sahiplenici ve arkadaş canlısı bir yapıya sahip olmaktadırlar. Anlayışlı, arkadaş canlısı ve diğer insanların yaptığı hatalara anlayış gösterebilen insanlardır.
Ne Motive Eder?
Bağlılık ve güvenebilme duygusu S profilinin özelliklerini taşıyan kişilerde oldukça önemli ve dikkat çeken bir detaydır. Bireyler kendilerini güvende hissetmek isterler. Prosedürde veya hayat biçiminde ani değişikliklerin bulunmamasını tercih ederler.
Takıma Katkısı:
Saygın, güvenilir ve sadık bir takım çalışanıdır. Otoriteye uyumludur. İyi bir dinleyici, sabırlı ve empati sahibidir. Tartışmalarda, uzlaşma sağlamada başarılıdır.
Zayıf Tarafları:
Değişime dirençli bir yapısı bulunur ve bu değişime uyum sağlama süreci oldukça zaman alır. Kin besler ama eleştirmekten kaçınır. Öncelik belirlemede oldukça zorluk yaşar.
En Büyük Korkusu:
Güven olgusuna önem veren S profili, güven kaybetmekten oldukça kaçınır.

C (Ciddi) Genel Karakter Özellikleri:
Kesin, analitik, dürüst, dikkatli bir karakter özelliklerine sahip bulunan C profili, araştıran, titiz, yüksek standartları bulunan, sistemli bir yapıya sahiptir.
Ne Motive Eder?
Yüksek kalite standartları, detaylı görevler verilmesi çalışma ortamında motive olmasına olanak sağlar.
Takıma Katkısı:
İş konsantrasyonu oldukça yoğun ve detaylıdır. Dikkatli ve soğukkanlı bir şekilde işi ilerletirler. Detaycıdır, en ince ayrıntılara dikkat ederek bilgiyi derler, kritiğini sağlarlar.
Zayıf Tarafları:
Olay ve ilişkilerde keskin sınırlara ihtiyaç duyar. Denenmiş yöntem ve prosedürlerden vazgeçmek ve bunları yok saymak istemezler. Detaylara fazlasıyla önem verirler. Duygularını ifade etmekte zorlanır ve tartışmaktansa vazgeçmeyi tercih ederler.
En Büyük Korkusu:
Eleştirilmekten oldukça çekinir ve rahatsızlık duyarlar.

DISC Kişilik Envanteri ile davranış biçimlerini anlamak, kişisel ve profesyonel ilişkilere iletişimi güçlendirerek ve çatışmayı azaltmak olduça mümkündür. Beraber çalıştığınız insanları nelerin motive ettiğini anladığınız ve onlarla daha etkili bir iletişim sağlayabildiğiniz ve problemlerin sorunsuzca çözülebileceği bir çalışma ortamı, DISC ile kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir hedef durumuna gelir.

DISC Kişilik Envanteri Nedir, Kurumlar ve Bireyler İçin Faydaları Nelerdir?

Doğru kişilerin doğru pozisyonlara yerleştirilmesi sadece CV’nin uygunluğu ile sağlanabilecek bir durum değildir. Bir kişinin kendisi için en uygun işi bulabilmesi ne kadar önemli bir durumsa bir şirket için de aradığı pozisyon için en doğru kişiyi bulması o kadar önemlidir. Bu nedenle de bazı kişilik envanterleri uygulanır.

DISC Envanteri Nedir?

DISC kişilik envanteri, DISC tiplerini ve bir profilin kısa metinsel karakterizasyonunu açıklar.Kişilik profilini hızlı bir şekilde analiz etmek için oldukça güçlü bir araçtır. 1920’lerde yapılan bir araştırma kapsamına dayanan DISC kişilik envanteri, 30 yılı aşkın bir süredir iş ve kişisel uygulamalarda kullanılıyor. İşe alma sürecinin bir parçası olarak en iyi yetenekleri bulmak ve mevcut çalışanları geliştirmek adına DISC profilleri sıklıkla kullanılır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Kurumsal Firma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İşletme İş Ahlakı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital Telif Hakkı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Toplam Üretken Bakım

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız