DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi) Nedir?

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi ( ETGB)

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), bir ürünün internet aracılığıyla ithal edildiği veya ihraç edildiği durumlarda, ürünün gümrük işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan beyannamedir. ETGB, gümrük beyannamelerinin elektronik ortamda doldurulması ve sunulmasını sağlar. Bu sayede gümrük işlemleri hızlandırılır ve hatalar azaltılır. ETGB, ülkeler arası ticareti kolaylaştırmak ve gümrük işlemlerinin daha etkili hale getirmek amacıyla kullanılır.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi’nin Kapsamları Nedir?

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), internet üzerinden gerçekleştirilen ticaret işlemlerinde, gümrük vergilerinin ödenmesi ve gümrük işlemlerinin yapılması için kullanılan bir beyannamedir. ETGB, ülkeler arasındaki e-ticaret işlemlerinde, gümrük vergilerinin hesaplanması ve ödenmesi için gerekli bilgileri içerir. ETGB'nin kapsamları arasında ürünlerin nitelikleri, miktarı, fiyatı, ihracatçının ve ithalatçının bilgileri, gümrük vergileri ve diğer gerekli bilgiler yer alır. Bu bilgiler sayesinde gümrük idaresi ürünlerin gümrük vergilerini ve diğer gerekli işlemleri yapabilir.

ETGB Kullanımının Avantajları Nelerdir?

ETGB, elektronik tahsilat ve ödeme sistemi olarak kullanılır. Bu sistem, ticaret ve hizmet sektörlerinde kullanılan ödeme yöntemlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha kolay hale getirmek için tasarlanmıştır. ETGB kullanımının avantajları aşağıdaki gibidir:
Hızlı ve kolay işlemler: ETGB ile ödemeler anında gerçekleşir, böylece müşteriler için bekleme süresi azaltılır ve işlem hızı artar.
Güvenli ödemeler: ETGB, kredi kartı bilgilerinin doğrulanması ve şifrelemesi gibi önlemlerle ödemelerin güvenliğini sağlar.
Daha az maddi kayıp: ETGB ile ödemeler, nakit veya çek gibi fiziksel yollar yerine elektronik yollar ile yapılır. Bu, kayıp veya çalıntı yollarını azaltır.
Daha az işletme maliyeti: ETGB ile ödemeler, işletmeler için nakit yönetimi ve çek işlemleri gibi maliyetleri azaltır.
Daha az yanıltıcılık: ETGB ile ödemeler, kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Bu, yanıltıcı ödemelerin önüne geçer.
Daha az hata: ETGB ile ödemeler, manuel yazım hatalarını ortadan kaldırır.
Raporlama: ETGB ile ödemeler, işletmeler için raporlama işlemleri daha kolay hale getirir.
Mobil Ödeme: ETGB ile ödemeler mobil cihazlar üzerinden yapılabilir.

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi Nasıl Alınır?

Elektronik ticaret gümrük beyannamesi, internet üzerinden yapılan satışlar için gerekli olan bir belgedir. Bu belge, ürünlerin gümrük işlemlerini tamamlamak ve ülkeye giriş yapmasını sağlamak için gereklidir. Elektronik ticaret gümrük beyannamesi almak için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
Ürünlerin açıklamasını ve fiyatını hazırlamak: Elektronik ticaret gümrük beyannamesi için gerekli olan bilgiler arasında ürünlerin açıklaması, fiyatı, miktarı, ağırlığı, üretici veya tedarikçi bilgileri gibi bilgiler yer almaktadır.
Gümrük işlemlerini yaptıran bir şirket ile anlaşmak: Elektronik ticaret gümrük beyannamesi almak için gümrük işlemlerini yapan bir şirket ile anlaşmak gerekmektedir. Bu şirket, beyannamenin doldurulması, resmi işlemlerin yerine getirilmesi ve ürünlerin gümrükteki işlemlerinin tamamlanması gibi işlemleri gerçekleştirecektir.
Gümrük beyannamesi formunun doldurulması: Gümrük beyannamesi formu, ürünlerin açıklaması, fiyatı, miktarı, ağırlığı, üretici veya tedarikçi bilgileri gibi bilgileri içermektedir. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması gerekir.
Gerekli belgelerin hazırlanması: Elektronik ticaret gümrük beyannamesi için gerekli olan belgeler arasında fatura, ürünlerin gümrük işlemleri için gerekli olan belgeler, ürünlerin özelliklerini veya standartlarını belgeleyen belgeler gibi belgeler yer almaktadır.
Gümrük işlemlerinin yapılması: Gümrük beyannamesi formu ve gerekli belgelerin hazırlandıktan sonra, gümrük işlemleri gerçekleştirilir.

ETGB Kimler Tarafından Kullanılabilir?

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB), e-ticaret yapan kuruluşlar veya kişiler tarafından kullanılabilir. E-ticaret yapan kuruluşlar, ürünlerini ithal etmek veya ihraç etmek için ETGB formunu kullanabilirler. Aynı zamanda, ülkemizin gümrük mevzuatlarına göre, e-ticaret yapan kişiler de ETGB formunu kullanabilirler.
ETGB, e-ticaret yapan kuruluşlar veya kişiler tarafından ürünlerin gümrük işlemlerini yürütmek için kullanılabilir. Bu işlemler, ürünlerin ithalatı veya ihracatı sırasında gerekli olan vergi, resim veya diğer gümrük vergilerinin ödenmesi, ürünlerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve takip edilmesi gibi işlemleri içerebilir.
ETGB, e-ticaret yapan kuruluşlar veya kişiler tarafından ürünlerin gümrükte saklanması, gümrükte bekleme süresi gibi işlemleri yürütmek için de kullanılabilir. Bu işlemler, ürünlerin gümrükte saklanması için gerekli olan bilgiler, ürünlerin gümrükte bekleme süresi gibi bilgileri içerebilir.
ETGB, e-ticaret yapan kuruluşlar veya kişiler tarafından ürünlerin gümrük işlemleri sırasında gerekli olan bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır. Bu bilgiler, ürünlerin açıklaması, miktarı, ağırlığı, fiyatı, üreticinin veya tedarikçinin adı ve adresi gibi bilgileri içerebilir. Ayrıca ürünlerin HS kodları, maliyet bilgileri, gümrük vergileri ve diğer maliyetler de yer almalıdır.

ETGB Formunda Olması Gereken Bilgiler

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) formunda olması gereken bilgiler arasında; beyannamenin yapıldığı tarih, beyanname sahibinin adı, adresi ve vergi numarası, beyannameye konu olan malların açıklaması, malların cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam fiyatı, gümrük vergileri, diğer vergiler ve harçlar gibi bilgiler yer alır. Ayrıca, malların ithalatının yapıldığı ülke, malların gümrük işlemleri yapıldığı gümrük idaresi, malların taşıma şekli, taşıyıcı firma, malların taşındığı araç/gemi ve benzeri bilgiler de ETGB formunda yer alması gerekmektedir.

ETGB Nasıl Sorgulanır?

Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) sorgulama işlemi, beyannamenin durumunu, bilgilerini ve gümrük işlemleri ile ilgili diğer ayrıntıları öğrenmek için yapılan bir işlemdir. ETGB sorgulama işlemi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:
Gümrük müşavirliği veya gümrük yetkilisi ile iletişime geçmek: ETGB sorgulama işlemi için gümrük müşavirliği veya gümrük yetkilisi ile iletişime geçmek gerekmektedir. Bu kişiler, sorgulama işlemi hakkında bilgi verebilir ve gerekli yönlendirmeler yapabilir.
Gümrük beyanname numarasını elde etmek: ETGB sorgulama işlemi için gerekli olan bilgi arasında gümrük beyanname numarası yer almaktadır. Beyanname numarası, gümrük işlemleri sırasında verilen bir numaradır ve ürünlerin gümrük işlemleri ile ilgili bilgileri sorgulamak için kullanılır.
Gümrük beyanname sorgulama sistemine girmek: Gümrük beyanname numarasını elde ettikten sonra, gümrük beyanname sorgulama sistemine giriş yapılır. Bu sistem, internet üzerinden erişilebilir ve genellikle gümrük yetkilileri tarafından yönetilir.
Gümrük beyanname bilgilerini sorgulamak: Gümrük beyanname sorgulama sistemine girdikten sonra, gümrük beyanname numarası ile arama yapılır ve beyanname ile ilgili bilgiler ekrana gelir. Bu bilgiler arasında ürünlerin açıklaması, fiyatı, miktarı, ağırlığı, üretici veya tedarikçi bilgileri, gümrük işlemleri ile ilgili tarihler ve durumlar gibi bilgiler yer almaktadır.
Gümrük beyanname bilgilerinin incelenmesi: Sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler incelenir ve gerekli bilgiler elde edilir.

ETGB Vergi Ücretleri Nelerdir?

ETGB vergi ücretleri, gümrük beyannamesinin yapılması için ödenecek olan vergi ücretleridir. Bu ücretler genellikle ihracat ve ithalat yapılan ürünlerin türüne, değerine ve miktarına göre değişebilir. Örneğin, ihracat yapılan ürünler için KDV, ÖTV, Gümrük Tarifesi gibi vergiler ödenirken, ithalat yapılan ürünler için Gümrük Vergisi, ÖTV, İthalat Vergisi gibi vergiler ödenir. Ayrıca, bazı ürünler için ek vergi ücretleri de ödenebilir. Örneğin, tehlikeli madde içeren ürünler için ek vergi ücretleri ödenir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Performans Değerlendirme Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tek Pencere Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Transit İhracat

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kurumsal İnovasyon

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız