DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

İndirimli Kurumlar Vergisi

İndirimli Kurumlar Vergisi Nedir?

Kurumlar vergisi, gerçek kişiler tarafından değil, tüzel kişiler sayesinde ödenen bir vergi türüdür. Tüzel kişi statüsüne sahip olanlar kurumlar vergisi mükellefidirler. Kurumlar vergisi yılın 3 aylık dönemlerinde ayrı ayrı ödenen bir vergidir.

Tanımlar, Yatırıma Katkı Oranı Ve Tutarı

Yatırıma katkı tutarı, indirimli kurumlar vergisi sağlanmak suretiyle tahsilinden vazgeçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe sağlanacak tutarını, bu tutarın yapılan toplam yatırıma bölünmesi suretiyle bulunacak oran ise yatırıma katkı oranını ifade etmekte ve Bakanlar Kurulu sayesinde belirlenmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve belirlenen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade olanağı sağlayan bir belge olup 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın amaçlarına uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için hazırlanır

Komple Yeni Yatırım

Mal ve hizmet üretimine yönelik olarak ana makine ve teçhizat ile yardımcı tesisleri bulunduran gerektiği zaman arazi arsa ve bina-inşaat harcamalarını da ihtiva eden, yatırımın yapılacağı yerde aynı üretim fikrinde mevcut tesisi veya mevcut tesisi ile altyapı bütünlüğü olmayan yatırımlardır.

Entegrasyon Yatırımı

Mal ve hizmet üreten tesislerin mevcut üretim hatlarında elde edilen nihai ürüne bütünleyici nitelikte ara malı verecek ve/veya üretilmekte olan nihai ürünü ara malı olarak sağlayabilecek şekilde, mevcut tesise ileri ve/veya geriye doğru entegre olan, yatırımın konusu ve projenin özelliği dikkat edilerek kaideten aynı il sınırları içinde veya aynı yerde ve aynı tesis bünyesinde olan yatırımlardır.

Modernizasyon Yatırımı

Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesini veya mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile değiştirilmesini, tesiste az ve eksik kalmış bölümlerin tamamlanmasını, nihai ürünün direkt olarak kalitesinin yükseltilmesini veya modelinin değiştirilmesini içeren yatırımlardır.

Tevsi Yatırım

Mevcut bir yatırıma, üretim hattı veya makine ve teçhizat ilavesiyle kapasitenin artırılmasına yönelik olan ve mevcut tesis ile alt yapı müşterekliği oluşturarak bir bütün teşkil eden yatırımlardır.

Ürün Çeşitlendirme Yatırımı

Mevcut tesisler ile altyapı müşterekliği olan, aynı işletmede mevcut makine ve teçhizata yapılacak ilave yatırımla farklı bir nihai ürün elde edilmesine yönelik yatırımlardır.

İndirimli Kurumlar Vergisi Hesaplama Tablosu


İndirimli Kurumlar Vergisi Nasıl Hesaplanır?

İlgili Dönem Gerçekleşen Yatırım Harcaması: 1.000.000,00 TL
- Yatırıma Katkı Oranı: 0,35
- Hesaplamalar:
- 1.000.000 x 0,35 = 350.000 TL (Yatırıma Katkı Tutarı) şeklinde hesaplanır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Etkileşimli Öğrenme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Fırsat Maliyeti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İsteğe Bağlı Sigorta

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Stratejik İnsan Kaynakları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız