DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kapasite Raporu

Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite raporu aslında üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarını kapsayacak şekilde, üretim gücünü gösteren ve onaylandığı tarihten itibaren 2 sene geçerliliği olan bir belgedir. Kapasite raporlarının düzenlenebilmesi için ilk önce kapasite raporu düzenlenecek olan firmaların, ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması koşulu bulunmaktadır. Kapasite raporları ayrıyeten, firmaların iletişim bilgilerinin haricinde, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamalarıyla beraber sermaye ve istihdam bilgilerini de içermektedir.

Kapasite Raporu Nerelerde Kullanılır?

Kapasite raporları aşağıda belirtilen yerlerde kullanılmaktadır:
• Yatırım teşvik belgelerinde
• Dahilde işleme izin belgesinde
• Sanayi Sicil Belgesi müracaatında
• Muhtelif ithalat ve ihracata dayalı işlemlerde
• İhalelerde
• Kredi teminlerinde
• Sanayi Veri Tabanı hazırlanmasında

Kapasite Raporuna Başvuru Nereden Yapılır?

Bir kapasite raporu başvurusunda bulunabilmek için, firma üretim yeri ya da merkez adresinden en az birinin bağlı olduğu odanın sınırları içinde bulunması ve de ilgili odaya üye olunması gerekliliği bulunmaktadır. Bu zorunluluğun sebebi de aslında Kapasite Raporu formlarının, odalardan ücretsiz olarak temin edilmesidir diyebilirim. Temin edilen Kapasite Raporu İstek Formu doldurulur ve odaya dilekçe yoluyla başvuru yapılır.

Kapasite Raporu Nasıl Alınır

Kapasite raporu alabilmek için öncelikle Kapasite Raporu İstek Formu doldurulması gerekmektedir. Elbette de bu bir başvuru sürecidir. Kapasite Raporu İstek Formunu aldıktan ve daha sonra formu tamamen doldurduktan sonra ilgili odaya dilekçe ile başvuru yapılır. Daha sonra da Kapasite Raporu odadan temin edilir.

Kapasite Raporu Başvurusunda Bulunması Gereken Evraklar

Kapasite raporuna başvururken bulunması gereken evraklar aşağıdaki gibidir:
• Firmanın mülkiyetine geçirmiş olduğu makinelerin ve teçhizatın, bilanço değerini de gösteren mali müşavir tarafından ıslak olarak imzalanmış ve kaşelenmiş bir listesi
• Eğer makineler kiralık olarak alındıysa bunu gösteren bir sözleşmenin fotokopisi
• İstek formunda bulunmuş olan yetkilinin imza sirküleri veyahut vekaletname fotokopisi
• İşyerine ait kira kontratı veya tapu fotokopisi
• İş yerinin son aya ait SGK hizmet listesi ve tahakkuk fişi veya bunlar yerine yeni işçi giriş bildirge fotokopileri
• Eğer var ise sanayi sicil belgesi fotokopisi
• İşletmeye ait kalite belgelerinin fotokopileri, bunlar TSE, HACCP, CE, marka tescili vb. belgelerdir.
• TOBB kapasite raporu onay harcının dekont fotokopisi
• Odanın veznesine yatırılacak olan kapasite tespit ücretine dair makbuz.

Kapasite Raporu Zorunlu Mudur?

Herhangi bir sanayii alanında faaliyet, üretim yapmak isteyen firmaların, kapasite raporu belgesini yenilemesi veya düzenlemesi zorunludur. Bu zorunluluk birçok yönetmelik ve kanun tarafından konulmuştur ve bu bağlamda belgenin zorunluluğuna ilişkin birçok kesin hükümler içermektedir.

Kapasite Raporu Ücretleri Ne Kadar?

Kapasite rapor ücretleri için gereken harç tutarı, her yıl Odalar tarafından belirlenir ve odalar tarafından da tahsil edilir. 30 Aralık 2022 de, TOBB tarafından yayınlanan duyuruya göre 2023 yılında kapasite raporu onay ücreti 1.475TL olarak uygulanacaktır.

Kapasite Raporu Kim Tarafından Hazırlanır?

Kapasite raporu, yönetmelikte belirtilmiş olduğu gibi, esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları Esnaf ve Sanatkarlar odaları tarafından tanzim edilmektedir. Yapılacak olan bu iş için görevlendirilecek Kapasite Tespit ve İnceleme kurulu, üretim konusuyla ilgili olarak mühendis, oda genel sekreteri, oda başkanı veyahut görevlendirilecek oda yönetim kurulu üyesinden oluşacaktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Finansal Büyüme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İPC

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Makro Finans Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Rekabet Avantajı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız