DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF)

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Nedir?

Kaynak kullanımı destekleme fonu (KKDF), Gerçek kişi veya tüzel kişi diye bir ayrım yapılmaksızın kullanılan kredilerin ve vadeli yapılan ithalatların üstünden alınmakta olan, bir yandan da ihracatın ve de yatırımların teşviki için kurulmuş birçok fondan birisidir.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) İşlevi Nedir?

Kaynak kullanımı destekleme fonu pratikte farklı amaçların gerçekleşmesine de katkı sağlamaktadır. Bu katkılar.
• İhracatın ve yatırımların teşviki,
• Banka kaynaklarının teşvik edilmesi istenen alanlara doğru yönlendirilmesi ve ihtisas kredilerinde kredi maliyetlerinin düşürülmesi
• Fon oranları üstünde birtakım değişiklikler yapılması kaidesiyle, para ve kredi politikalarının uygulanması, ithalatın ve kredilerin teşviki veya caydırıcı kılınması olarak sıralanabilir.

1988 yılından buyana hayatımızda olan KKDF, yurt içi ve yurt dışına bağlı kredi kullanımlarında anapara, faiz ya da ithal edilen ürün ücreti üstünden alınan ve de bankalarca tahsis edilerek Merkez Bankası’na devredilen bir değerdir.

KKDF Nasıl Hesaplanır?

KKDF hesaplanırken birkaç farklı baz esas alınmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Tüketici Kredilerinde:

KKDF kesintisi, tüketici kredilerinde tahakkuk eden faiz tutarı %10 oranındadır.
Birinci taksit KDFF hesaplaması: (Faiz tutarı) x (KKDF oranı) = kesinti tutarı şeklinde yapılmaktadır.

Konut Kredilerinde:

Konut kredilerine ilişkin bir KKDF kesintisi bulunmamaktadır.

İthalatta:

Bütün ithalatlar KKDF’ye dahil edilmemektedir. Eğer vadeli ithalat yapılırsa, vadeli ithalatın bedeli üstünden KKDF kesintisi uygulanır. Yatırım ürünlerinin ve ara ürünlerin ithalatında KKDF kesintisi yapılmamaktadır.

Yurtdışı Kredilerinde:

Bankalar ve finansman işletmeleri haricinde, Türkiye’de yerleşik olan kişilerin yurt dışından sağlamış oldukları Türk lirası, kredilerde vadeye bakılmadan KKDF kesintisi oranı %3 olacak şekilde uygulanmaktadır.

Bankalar ve finansman işletmeleri haricinde, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağlamış oldukları döviz ve altın kredilerinde KKDF oranı:
• Ortalama vadesi bir yıla kadarkilerde %3
• Ortalama vadesi 1 yıl ile 2 yıl arasında olanlarda %1,
• Ortalama vadesi 2 yıl ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5,
• Ortalama vadesi 3 yıl ile üzerinde olanlarda %0 olarak uygulanmaktadır

KKDF Fonu Kesintisi Hangi İşlemlerde Olur?

KKDF fonu kesintisi, yurt içindeki bankalar ve finansman şirketlerinin kullandıkları tüketici kredilerinde, Halihazırdaki Türkiye’de bulunan kişilerin yurt dışından sağladıkları kredilerde ve de vadeli ithalat işlemlerinde yapılmaktadır.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesinti Oranları Nelerdir?

Kaynak kullanımı destekleme fonlarının kesinti oranları aşağıda verildiği gibidir:
• Bankalar ve finansman işletmeleri tarafından kullandırılan, tüketici kredilerindeki fon kesitnisi % 15 diğer kredilerde ise % 0 oranındadır,
• Bankalar ve finansman şirketlerinin yurt dışından sağlamış oldukları kredilerde % 0 kesinti yapılır,
• Bankalar ve finansman şirketleri haricinde, Türkiye’de halihazırda yerleşik olan kişilerin, yurt dışından sağlamış oldukları Türk Lirası kredilerinde %3 döviz ve altın kredilerinde ise ortalama vadeye oranla %0,5 ila 3 olarak yapılmaktadır,
• Vadeli ithalatta ise % 6 oranında bir kesinti yapılmaktadır.

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan (KKDF) Muaf Krediler Nelerdir?

Kaynak kullanımı destekleme fonundan muaf olan krediler aşağıdaki gibidir:
• Konut kredileri,
• Yurtiçindeki bankalar arasındaki krediler,
• Yurt dışında yerleşik olan kişilere verilen krediler,
• Yasal ve idari takip işleminde olan krediler,
• Yatırım Teşvik Belgesi çerçevesinde kullanılan krediler,
• Yurt dışındaki işlerle alakalı olarak, yurt içindeki bankalardan veya yurt dışındaki bankalardan alınacak dövizlerdeki krediler,
• Kuyumculuk ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin kullandıkları altın kredileri,
• Kitap ithalatının mali finansmanında kullanılmakta olan krediler.

Bu bağlamda kullanılan krediler belirtildiği gibi KKDF yani kaynak kullanımı destekleme fonundan muaftırlar.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Dijital Kimlik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Pareto Analizi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Güvencesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kişisel Markalaşma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız