UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği

29.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

KOSGEB Genç Girişimci Desteği

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç girişimci adayların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi, girişimcilik serüvenleri boyunca yanlarında bir destek bulup bulamayacakları konusudur. Bu noktada KOSGEB Genç Girişimci Desteği, pek çok insanın kafasındaki soru işaretlerinin azalmasına hatta tamamen ortadan kaybolmasına yardımcı olmaktadır. Mevcut bir sermayesi olmadan yeni iş fikirleriyle gelen genç adaylar için KOSGEB genç girişimci desteği tam olarak ihtiyaçları olan desteği sağlamaktadır. Yeni bir işyeri açmak veya mevcut işini geliştirmek isteyenler için sunulan Genç Girişimci Desteği, geri ödemesiz hibe ve faizsiz kredi avantajlarıyla sunulur.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından piyasa ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren destekler 2022 yılı içinde 60.000 TL limite kadar yükseltilmiştir. Genç Girişimci Destek programı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunları çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını amaçlarıyla yola çıkmış ve bu yolda çok sayıda genç girişimciye destek olmuştur.

KOSGEB Genç Girişimci Yaş Sınırı Kaçtır?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği’nden yararlanabilmek için konulan yaş sınırı 18-29 Yaş arasındadır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

Genç girişimcilere destek olmak amacıyla yola çıkan KOSGEB’in bu programı için girişimcilerin birtakım şartları yerine getirebilmesi önemlidir. Genç Girişimci Desteğinden faydalanma şartlarından ilki yaş ile alakalı bir sınırlama içermektedir. Bu KOSGEB desteğinden faydalanmak için ilk adım KOSGEB tarafından verilen eğitimlerin tamamlanmasıdır. Genel Girişimci Eğitimi iş kurma ve yürütme konusunda bilgilendirmeler yaparak başlar ve girişimci adaylarının bu süreçlerdeki rol ve sorumlulukların farkına vararak bilgi ve deneyim kazanmasına yardımcı olur. Bu eğitim sonrasında İleri Girişimci Eğitimi’nin tamamlanması gereklidir.

Bu eğitim kapsamında da genç girişimci adayları istihdam, küresel rekabet, marka değeri oluşturabilecek kapasiteye gelebilmeleri için hazırlanır. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra sertifika alarak, KOSGEB’den kredi veya hibe almak için başvuru süreci başlatılır. Aynı zamanda bu girişimcilerin geçmişte herhangi bir ticari faaliyete ortaklık yapmaması şartı da aranmaktadır. Yani genç girişimci adayları ilk kez şirket açıyorsa destek türlerine uygun başvuru işlemi başlatabilir.

Bunlara ek olarak destek programından faydalanmak isteyenlerin Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazanç istisnası kapsamında olması gereklidir. 4/B BAĞ-KUR kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalananlar da bu destek programı için başvuruda bulunabilir. Ticari ya da serbest meslek faaliyetleri kapsamında ilk defa mükellefiyet açanlar için de KOSGEB genç girişimci desteği verilmektedir. Şahıs şirketi veya adi ortaklık kuranlar 1 yıl boyunca BAĞKUR prim desteği almaya hak kazanır. İlgili tarihten önce işe başlamış olanlar, başka bir şirkette ortaklığı bulunanlar, daha önce vergi mükellefi olmuş ve kapatmış girişimciler, anonim veya limited şirketler sunulan destekten faydalanamaz.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nasıl Alınır?

Gerekli şartlar yerine getirildikten sonra KOSGEB desteğine ulaşabilmek için ilk önce bağlı olunan vergi dairesine, başvuru dilekçesi yazılması gereklidir. Dilekçenin, şirket kuruluşunu takiben 10 gün içinde, vergi dairesine ulaştırılması önemlidir. Başvuru dilekçesi, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ya da bir mali müşavir yardımıyla hazırlanabilir.

Daha sonrasında tüm bu aşamaları takiben destekten yararlanma süreci şöyle gelişir. Bağlı olunan vergi dairesine, girişimcinin; genç girişimci desteği için gerekli şartları taşıdığına ve destekten yararlanmak istediğine dair bir dilekçe verilir. Başvuru kabul edilirse vergi dairesi, girişimcinin gelir vergisi muafiyetini başlatır ve girişimciye onay yazısı verir. Sigorta primi desteğinin başlaması için vergi dairesinden alınan onay yazısı, vergi levhası ve başvuru dilekçesiyle birlikte girişimcinin ikamet adresine en yakın SGK Müdürlüğü’ne bizzat teslim edilir.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Ne Kadar?

İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 TL destek sağlanır. İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 TL destek sağlanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile %50’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 TL’yi geçemez. Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 TL destek sağlanır.

KOSGEB Genç Girişimci Sertifikası

KOSGEB desteğinden faydalanmak için ilk adım KOSGEB tarafından verilen eğitimlerin tamamlanmasıdır. Genel Girişimci Eğitimi iş kurma ve yürütme konusunda bilgilendirmeler yaparak başlar ve girişimci adaylarının bu süreçlerdeki rol ve sorumlulukların farkına vararak bilgi ve deneyim kazanmasına yardımcı olur. Bu eğitim sonrasında İleri Girişimci Eğitimi’nin tamamlanması gereklidir.

Bu eğitim kapsamında da genç girişimci adayları istihdam, küresel rekabet, marka değeri oluşturabilecek kapasiteye gelebilmeleri için hazırlanır. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra sertifika alarak, KOSGEB’den kredi veya hibe almak için başvuru süreci başlatılır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteğinde Hangi Sektörler Destekleniyor?

KOSGEB tarafından desteklenen bazı sektörler aşağıda belirtilmiştir. Bu sektörler,
● İmalat,
● İnşaat,
● Eğitim,
● Toptan ve perakende ticaret,
● Bilgi ve iletişim,
● Finans ve sigorta faaliyetleri,
● Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
● Ulaştırma ve depolama,
● Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri,
● İdari ve destek hizmet faaliyetleri,
● Kültür, sanat, eğlence, spor ve eğlence hizmetleri şeklindedir.

Genç Girişimci KDV Öder mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genç girişimcilere yönelik olarak 3 yıl boyunca vergi muafiyeti desteği de sunuluyor. Destekten yararlanan girişimcinin, şirket kuruluş tarihinden önce kayıt dışı gelir elde ettiği tespit edilirse kişi yararlandığı destek kalemlerini, yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalabilir. Ayrıca tespit edilen kayıt dışı geliri için cezai işlemle karşı karşıya kalabilir. Gelir vergisi muafiyeti, 3 takvim yılı boyunca değil, 3 vergi dönemi (mali yıl) boyunca geçerlidir. Örneğin yılın 5. ayında şirket kuran bir girişimci için vergi dönemi, yıl sonuna kadar olan dönemdir.

Destekten yararlanan girişimcinin; ticari, zirai veya mesleki kazanç elde etmesi ve kendi işinin başında olması gerekir. Örneğin kira geliri için bu destekten faydalanılamaz. Eğer girişimcinin geliri farklı kalemlerden oluşuyorsa sadece uygun kalemler için destekten yararlanılabilir. Genç girişimci desteği, girişimciyi bütün vergilerden muaf tutmaz. Destekten yararlanan girişimci, gelir vergisi dışında kalan diğer vergileri ödemeye devam eder.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle