DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

KOSGEB Genç Girişimci Desteği

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nedir?

Genç girişimci adayların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi, girişimcilik serüvenleri boyunca yanlarında bir destek bulup bulamayacakları konusudur. Bu noktada KOSGEB Genç Girişimci Desteği, pek çok insanın kafasındaki soru işaretlerinin azalmasına hatta tamamen ortadan kaybolmasına yardımcı olmaktadır. Mevcut bir sermayesi olmadan yeni iş fikirleriyle gelen genç adaylar için KOSGEB genç girişimci desteği tam olarak ihtiyaçları olan desteği sağlamaktadır. Yeni bir işyeri açmak veya mevcut işini geliştirmek isteyenler için sunulan Genç Girişimci Desteği, geri ödemesiz hibe ve faizsiz kredi avantajlarıyla sunulur.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından piyasa ihtiyaçlarına göre farklılık gösteren destekler 2022 yılı içinde 60.000 TL limite kadar yükseltilmiştir. Genç Girişimci Destek programı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunları çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını amaçlarıyla yola çıkmış ve bu yolda çok sayıda genç girişimciye destek olmuştur.

KOSGEB Genç Girişimci Yaş Sınırı Kaçtır?

KOSGEB Genç Girişimci Desteği’nden yararlanabilmek için konulan yaş sınırı 18-29 Yaş arasındadır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Şartları Nelerdir?

Genç girişimcilere destek olmak amacıyla yola çıkan KOSGEB’in bu programı için girişimcilerin birtakım şartları yerine getirebilmesi önemlidir. Genç Girişimci Desteğinden faydalanma şartlarından ilki yaş ile alakalı bir sınırlama içermektedir. Bu KOSGEB desteğinden faydalanmak için ilk adım KOSGEB tarafından verilen eğitimlerin tamamlanmasıdır. Genel Girişimci Eğitimi iş kurma ve yürütme konusunda bilgilendirmeler yaparak başlar ve girişimci adaylarının bu süreçlerdeki rol ve sorumlulukların farkına vararak bilgi ve deneyim kazanmasına yardımcı olur. Bu eğitim sonrasında İleri Girişimci Eğitimi’nin tamamlanması gereklidir.

Bu eğitim kapsamında da genç girişimci adayları istihdam, küresel rekabet, marka değeri oluşturabilecek kapasiteye gelebilmeleri için hazırlanır. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra sertifika alarak, KOSGEB’den kredi veya hibe almak için başvuru süreci başlatılır. Aynı zamanda bu girişimcilerin geçmişte herhangi bir ticari faaliyete ortaklık yapmaması şartı da aranmaktadır. Yani genç girişimci adayları ilk kez şirket açıyorsa destek türlerine uygun başvuru işlemi başlatabilir.

Bunlara ek olarak destek programından faydalanmak isteyenlerin Gelir Vergisi Kanunu’na göre kazanç istisnası kapsamında olması gereklidir. 4/B BAĞ-KUR kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalananlar da bu destek programı için başvuruda bulunabilir. Ticari ya da serbest meslek faaliyetleri kapsamında ilk defa mükellefiyet açanlar için de KOSGEB genç girişimci desteği verilmektedir. Şahıs şirketi veya adi ortaklık kuranlar 1 yıl boyunca BAĞKUR prim desteği almaya hak kazanır. İlgili tarihten önce işe başlamış olanlar, başka bir şirkette ortaklığı bulunanlar, daha önce vergi mükellefi olmuş ve kapatmış girişimciler, anonim veya limited şirketler sunulan destekten faydalanamaz.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Nasıl Alınır?

Gerekli şartlar yerine getirildikten sonra KOSGEB desteğine ulaşabilmek için ilk önce bağlı olunan vergi dairesine, başvuru dilekçesi yazılması gereklidir. Dilekçenin, şirket kuruluşunu takiben 10 gün içinde, vergi dairesine ulaştırılması önemlidir. Başvuru dilekçesi, İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ya da bir mali müşavir yardımıyla hazırlanabilir.

Daha sonrasında tüm bu aşamaları takiben destekten yararlanma süreci şöyle gelişir. Bağlı olunan vergi dairesine, girişimcinin; genç girişimci desteği için gerekli şartları taşıdığına ve destekten yararlanmak istediğine dair bir dilekçe verilir. Başvuru kabul edilirse vergi dairesi, girişimcinin gelir vergisi muafiyetini başlatır ve girişimciye onay yazısı verir. Sigorta primi desteğinin başlaması için vergi dairesinden alınan onay yazısı, vergi levhası ve başvuru dilekçesiyle birlikte girişimcinin ikamet adresine en yakın SGK Müdürlüğü’ne bizzat teslim edilir.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Ne Kadar?

İşletme kuruluş giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 (iki bin) TL destek sağlanır. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 TL destek sağlanır. İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 TL destek sağlanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile %50’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 TL’yi geçemez. Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 TL destek sağlanır.

KOSGEB Genç Girişimci Sertifikası

KOSGEB desteğinden faydalanmak için ilk adım KOSGEB tarafından verilen eğitimlerin tamamlanmasıdır. Genel Girişimci Eğitimi iş kurma ve yürütme konusunda bilgilendirmeler yaparak başlar ve girişimci adaylarının bu süreçlerdeki rol ve sorumlulukların farkına vararak bilgi ve deneyim kazanmasına yardımcı olur. Bu eğitim sonrasında İleri Girişimci Eğitimi’nin tamamlanması gereklidir.

Bu eğitim kapsamında da genç girişimci adayları istihdam, küresel rekabet, marka değeri oluşturabilecek kapasiteye gelebilmeleri için hazırlanır. Bu eğitimler tamamlandıktan sonra sertifika alarak, KOSGEB’den kredi veya hibe almak için başvuru süreci başlatılır.

KOSGEB Genç Girişimci Desteğinde Hangi Sektörler Destekleniyor?

KOSGEB tarafından desteklenen bazı sektörler aşağıda belirtilmiştir. Bu sektörler,
● İmalat,
● İnşaat,
● Eğitim,
● Toptan ve perakende ticaret,
● Bilgi ve iletişim,
● Finans ve sigorta faaliyetleri,
● Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,
● Ulaştırma ve depolama,
● Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri,
● İdari ve destek hizmet faaliyetleri,
● Kültür, sanat, eğlence, spor ve eğlence hizmetleri şeklindedir.

Genç Girişimci KDV Öder mi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından genç girişimcilere yönelik olarak 3 yıl boyunca vergi muafiyeti desteği de sunuluyor. Destekten yararlanan girişimcinin, şirket kuruluş tarihinden önce kayıt dışı gelir elde ettiği tespit edilirse kişi yararlandığı destek kalemlerini, yasal faiziyle birlikte geri ödemek zorunda kalabilir. Ayrıca tespit edilen kayıt dışı geliri için cezai işlemle karşı karşıya kalabilir. Gelir vergisi muafiyeti, 3 takvim yılı boyunca değil, 3 vergi dönemi (mali yıl) boyunca geçerlidir. Örneğin yılın 5. ayında şirket kuran bir girişimci için vergi dönemi, yıl sonuna kadar olan dönemdir.

Destekten yararlanan girişimcinin; ticari, zirai veya mesleki kazanç elde etmesi ve kendi işinin başında olması gerekir. Örneğin kira geliri için bu destekten faydalanılamaz. Eğer girişimcinin geliri farklı kalemlerden oluşuyorsa sadece uygun kalemler için destekten yararlanılabilir. Genç girişimci desteği, girişimciyi bütün vergilerden muaf tutmaz. Destekten yararlanan girişimci, gelir vergisi dışında kalan diğer vergileri ödemeye devam eder.

KOSGEB Genç Girişimci Eğitimi

KOSGEB Genç Girişimci Eğitimi bağlamında, devlet, fikri olan lakin sermayesi olmayan gençlere düzenli bir destek vermektedir ve bu destek 2023 yılında da aynen devam etmektedir. Piyasaya girmek isteyip de sigorta ve/veya vergi maliyetleri gibi durumlar yüzünden çekingen duran gençlere yardımcı olmak adına üç adet vergilendirme dönemi ve bir yıl boyunca da SGK(4v) priminden muaf olmak gibi bir avantaj sağlıyor. Katılan adaylara öncelikle bir girişimcilik eğitimi verilir. Uygulamalı girişimcilik eğitimini alan ve bir sertifika elde etmeyi başaran genç girişimci kişiler, kurumun halihazırda onaylamış oldukları iş projeleri kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmış olurlar.

KOSGEB Genç Girişimci Belgesi Kimlere Verilir?

KOSGEB (Genç) Girişimcilik belgesi, KOSGEB tarafından düzenlenmekte olan girişimcilik eğitimlerine katılan insanlara verilen bir sertifikadır. Girişimcilere, KOSGEB’in sağlamış olduğu desteklerden yararlanmak isteyen kişilerin bu sertifikaya mutlaka sahip olması gerekir. Bu belgeyi elde edebilen girişimciler, KOSGEB’in sağladığı hibe desteklerinden faydalanmaya hak kazanmış olurlar. Bunun haricinde, girişimcilik belgesi, belgenin sahibinin girişimcilik hakkında bilgiye sahip olduğunu kanıtlar bir nitelik taşımaktadır. Bu belgeye sahip olan insanlar, içinde iş planı hazırlamaktan, girişimcilik ile ilgili diğer bilgilere kadar barındıran bir eğitim programını tamamlamış demektirler.

KOSGEB Genç Girişimci Desteği Şartları 2023

KOSGEB, desteklerini almak isteyen kişilerin elbette belli başlı şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar:
• Öncelikle KOSGEB’in gençlere sunduğu bu programdan yararlanmak isteyen kişilerin mutlaka 18 ile 29 yaş arasında olması gerekmektedir.
• Ayrıyeten başvuru yapacak kimselerin geçmişte herhangi bir şekilde ticari faaliyete herhangi bir ortaklığı bulunmamalı ve ilk defa iş kuruyor olması gerekmektedir.
• KOSGEB Genç Girişimci desteği şartları bağlamında Gelir Vergisi Kanuna göre baz alınan kazanç istisnası dışında olmak da gerekmektedir.
• KOSGEB Genç Girişimci başvurusu için 4/B BAĞ-KUR kapsamında 01.06.2018 tarihinden sonra ilk kez sigortalanması koşulu da bulunmaktadır.
• Kendi işinde aktif olarak çalışmak veya işin kendisi tarafından yönetilmesi gerekmektedir.
Şahıs şirketi ya da ortaklık kurmak isteyen kimseler, 1 sene kadar BAĞ-KUR prim desteği alma imkanına da sahiptirler. Genç girişimci destekleri sayesinde ilk defa iş kurmak isteyen kişiler, yüksek vergi ve sigorta maliyetlerini en aza indirmiş olacağından dolayı bu, genç girişimcilere sağlanan avantajlardan birisi bağlamında düşünülebilir. Ayrıca hibe ve faizsiz kredi imkanları yoluyla ekonomik kalkınma ve istihdam da sağlanmış olmaktadır.

KOSGEB Genç Girişimciler İçin Ne Gibi Destekleri Var?

KOSGEB’in Gençlere sağlamış olduğu destekleri herhangi bir sermayesi olmayan ve iş yeri açmak isteyen ya da sürdürmekte olduğu işini büyütmek için kişilere verilmektedir. Bu bağlamda desteklerden bahsedecek olursak, kurumun sağlamış olduğu hibeler için herhangi bir geri ödeme talep edilmemesi ilk önce söylenebilir. Ayrıca destek programları bağlamında da faizsiz kredi imkanları da sağlanmaktadır. Verilecek olan destekler piyasa bulunan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Hibe ve faizsiz krediler, yapılmak istenen meslek dalına göre değişiklik gösterebilmektedirler. Genç girişimciler, KOSGEB sağlamış olduğu imkanlar sayesinde, kendi iş kurmak istedikleri alanlara yönelik çalışabilmektedirler. Yabancı uyruklu tam mükellef olan kişiler de aynı zamanda bu bahsettiğimiz desteklerden faydalanabilmektedirler. KOSGEB’in genç girişimcilere sağladığı desteklerinden daha da somut bir şekilde bahsedecek olursak:
• Çalışmaya başlanılan tarihten itibaren baz alınarak, üç adet vergilendirme dönemi boyunca elde edilen kazancın, 75.000 TL’lik bir kısmı, yıllık gelir vergisinden muaf sayılmaktadır.
• 01/06/2018 tarihinden itibaren, 4b kapsamında, sigortalı olan kişilerin ilk defa Bağ-Kur primleri bir yıllık bir süre zarfı boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Genç Girişimci Desteği Nereden Alınır?

KOSGEB’in, genç girişimci desteği de dahil olmak üzere, sağladıkları desteklerine e-Devlet üzerinden başvuru yapılmaktadır. E-Devlet sistemi üzerinden, bilgi edinme başvurusu, destek programı ve teknik danışmanlık başvurusu gibi daha birçok bilgiye erişilebilmektedir. Hibe ve diğer bütün desteklerden yararlanmak isteyen genç girişimcilerin, öncelikle eğitim programlarına da katılması gerekir. Aynı zamanda doğrudan İnteraktif Vergi Dairesi adresine giderek (https://ivd.gib.gov.tr/) de bir dilekçe hazırlayabilir ve genç girişimci desteği başvurusu yapabilirsiniz. Daha sonrasında şayet Vergi dairesi, dilekçenizi uygun görür ve kabul ederse, size “Genç Girişimci Desteğinden Faydalanabilir” yazan bir belgesini iletir. Siz de bu belgeyle birlikte adresinize en yakın olan SGK Müdürlüğüne giderek ve görüşerek bu destekten yararlanmaya başlayabilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Arama Motoru Pazarlaması (SEM)

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Planlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Portföy Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız