DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

KOSGEB İş Planı

KOSGEB İş Planı Nedir?

Açılımı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, 1990 yılından itibaren Türkiye’nin ekonomisini geliştirmek adına küçük ya da orta ölçekli kuruluşların varlığını ve etkilerini artırmak üzere kurulmuştur.

KOSGEB iş planı kavramı ise şirketlerin şu an yapmak istedikleri ya da gelecekte yapmaya devam etmek istedikleri işin devamlılığını sağlayan ve ana görevi girişimcilere yol göstermek olan sistematik bir süreçtir. KOSGEB iş planı bu süreci sağlayabilmek ve eksiksiz bir akış yaşamak adına belli başlı yöntemlerden yardım alınmaktadır. Bunlar;
• Araştırma ve Planlama
• Strateji Seçimi Yapma
• Mali Yardım
şeklindedirler.

Girişimcilerin iş kurma fikirlerini kapsamlı bir şekilde yürütebilmeleri adına araştırmalar ve ardından planlamalar yapılmaktadır. Oluşturulan plan üzerine düşünüldükten sonra bu planı hayata geçirebilmek adına stratejiler oluşturulmalı ve sürecin başlangıcına hazırlanılmalıdır. Son olarak gerek duyulduğu takdirde mali yardımlara başvurularak KOSGEB iş planı ışığında girişimciliğin adımı atılmaktadır.

KOSGEB iş planı, içerisinde barındırdığı sistematik aşamalarıyla ve sağladığı zaman tasarrufuyla girişimcilikte bulunmak isteyen kişi ya da kurumlara birçok açıdan yardım etmektedir. Yaygınlaşan dijitalleşmeye ayak uyduran KOSGEB iş planı, girişimde bulunmak isteyenlerin yol rehberidir.

KOSGEB İş Planı Dosyası ve Formu

KOSGEB iş planı dosyası içerisinde bulunan form, birçok bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler 8 ana başlığa ayrılmışlardır. Bu başlıkları aşağıda listelenmişlerdir:
• İş Planı Özeti
• Girişimcinin Hedefleri
• İşletmenin Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı
• İşletmenin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması
• İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı
• Üretim Temel Süreçleri ve Üretim Planı
• Örgütlenme ve Yönetim Planı
• İşletme Finansal Planı

İş Planı Özeti: Bu aşamada girişimcinin oluşturduğu iş fikrinin kısaca tarif edilmesi gerekmektedir.

Girişimcinin Hedefleri: Girişimcinin hedeflerinden önce kendisini, eğitim durumunu, çalışma tecrübelerini ve deneyimlerini açıkladığı bu kısımda girişimcinin neden bu iş fikrini tercih ettiğine ve hedeflerine de yer verilmektedir.

İşletmenin Nitelikleri ve Kuruluş Dönemi Planı: Kurulacak işletmenin yasal statüsünün yer aldığı bu kısımda eğer varsa ortaklık bilgilerine de yer verilmektedir. Bunların yanı sıra iş hakkında yapılan araştırmalar ve alınan ruhsatlar da bu kısımda sergilenmektedir.

İşletmenin Piyasa ve Talep Özellikleri Araştırması: Adından da anlaşıldığı üzere, öne sürülen iş fikrinin içerisinde bulunduğu sektör ve girmeyi hedeflediği piyasa bilgilerinin yer aldığı bölümdür.

İşletmenin Uygulayacağı Pazarlama Planı: Kurulması istenilen işletmenin satış planları, hedefleri ve hedef kitleye tanıtmada uygulayacağı metotları hakkında bilgilerin verildiği aşamadır.

Üretim Temel Süreçleri ve Üretim Planı: Üretimde kullanılacak malzemelere ve ekipmanlara yer veren bu başlık üretimdeki iş akışına açıklık getirmektedir.

Örgütlenme ve Yönetim Planı: Üretimin istenilen akışta olması adına iş gücü temini yapıldığı ve ücret politikalarının belirlendiği aşama olan örgütlenme ve yönetim planı işin iç akışı hakkındaki hedefleri ortaya koymaktadır.

İşletme Finansal Planı: Sermaye, yatırım ve gelir-gider tablolarının oluşturulduğu ve finansal bir analizin sürecin sonunda ortaya çıktığı aşamadır.

Aşamaların tamamının eksiksiz doldurulması sonucunda hazırlanması girişimcilik için öne sürülen fikir çok daha net ve sistematik bir şekilde açıklanmaktadır.

KOSGEB İş Planı Yeni Girişimci Destek Programı Hangi Destekleri Sağlamaktadır?

KOSGEB yeni girişimci desteği kapsamında adaylara birçok fırsat kapısı açmakta ve destekler sağlamaktadır.

Peki bu destekler nelerdir?
KOSGEB destek programı kuruluşların giderleri adına 2000 TL geri ödemesiz destek sağlamaktadır.
• İşletmenin ekipmanları ve donanımları için 18.000 TL geri ödemesiz destekte bulunulmaktadır.
• 24 ay sınırı içerisinde olan kira ve çalışan ücretleri temelli aylık 5000 TL verilir ve bu desteğin toplamı 30.000 TL’yi bulmaktadır.
• Sabit Yatırım Desteği çerçevesi içerisinde alınacak ekipman ve donanımlara yönelik diğer desteklerin aksine geri ödemeli 100.000 TL destekte bulunulmaktadır.

Yukarıdaki desteklerden faydalanabilmek için başvuruların olumlu sonuçlanması ve ardından taahhütnamenin onaylanması gerekmektedir. Bu süreçlerin sonunda Kurul tarafından onaylanan ödeme talebiniz yerine getirilmekte ve girişimciliğini yaptığınız iş için ihtiyaç duyduğunuz KOSGEB desteği sağlanmaktadır.

KOSGEB İş Planı Örnekleri

KOSGEB iş planları tek bir iş alanıyla ilgilenmemektedir. Aksine birden fazla ve birbirinden farklı iş girişimlerine rehberlik yapan KOSGEB, kendini birçok sektörde göstermektedir. Örneğin;
• KOSGEB İnşaat İş Planı
• KOSGEB Kuaförlük İş Planı
• KOSGEB Oto Tamir İş Planı
• KOSGEB Teknoloji Mağazası
• KOSGEB Kargoculuk
• KOSGEB Tekstil Üreticiliği

KOSGEB’in içerisinde bulunan sektör çeşitliliği her ne kadar fazla olsa da iş planının hazırlanış şekli tüm sektörlerde aynıdır. İş planlarını daima 8 bölümden oluşturan KOSGEB,
• Girişimci kişi ve hedef işletme bilgileri
• Hedef kitle ve değer önerisi
• Üretim şekli ve dağıtım için kullanılacak kanallar
• Müşteri ilişkileri ve pazarlama
• Esas ve kilit faaliyetler
• Ortaklıklar ve iş birlikleri
• Maliyet süreci
• Gelir analizi

Gibi ana hatlar hakkında bilgileri edinerek her sektörde başarıyla destek sağlayabilmektedir.

KOSGEB İş Planı Neden Önemlidir?

Rekabetin her geçen gün arttığı ve piyasanın daima değiştiği bir ticari süreçte yeni bir iş fikrine sahip olan kişi ya da kurumların yanında olan KOSGEB, bu kişi ya da kurumların hedeflerine ulaşmaları için sistematik süreçler oluşturmakta ve bunun yanı sıra maddi yardımlar da sağlamaktadır. Bu nedenle hedeflenen fikrin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi açısından KOSGEB iş planı oldukça önemlidir. Bu etkenin yanı sıra KOSGEB, çeşitli girişimci destekleriyle maliyeti minimuma indirmekte ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

KOSGEB iş planı sürecinin sağladığı tüm bu avantajlar, neden KOSGEB’in tercih edildiğini ve neden bu kadar öneme sahip olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir.

KOSGEB İş Planı Dosyasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

KOSGEB iş planının kullanılabilmesi için, planın doğru şekilde hazırlanması ve KOSGEB’in kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Hazırlanan iş planının bir değerlendirmeye alınır. İş planı işletme içi kullanımlarda, uygulanabilir ve gerçekçi olmalıdır. İş planı, işletmenin büyüklüğüne göre değişir ve içeriği farklılaşır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sınai Mülkiyet

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Etkileşimli Öğrenme

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sanal Müze Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tarım İhracatı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız