DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Kurumsal Well-Being

Well-Being Nedir?

Wellbeing kelimesi anlam olarak, zindelik ve esenlik olarak bilinmektedir. Fakat söz konusu kelimede kastedilmek istenen unsur bütünsel bir biçimde iyi olma durumudur. Kişilerin halihazırda sahip oldukları yaşam kalitelerini artırmaları söz konusu iyi olma durumuna birçok katkıda bulunmaktadır. Kişilerin sahip oldukları potansiyellerin farkına varmasını ve fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan söz konusu potansiyeli uyum içerisinde yaşamasına olanak sağlayan well-being, birçok farklı bağlamda önemini gözler önüne sermektedir.

Peki, bahsi geçen fiziksel, ruhsal ve zihinsel açılar nelerdir?

Fiziksel Zindelik

Adından da anlaşılabileceği üzere kişilerin zindeliklerini fiziki zindelik amacı ile geliştirmeleridir. Söz konusu geliştirmeler içinse kişilerin: spor yapmaları, sigara ve alkol kullanımlarını azaltmaları ve ergonomik bir çalışma alanına sahip olmaları önerilmektedir.

Zihinsel ve Ruhsal Zindelik

Kişilerin maruz kaldıkları: stresin, zihinsel kargaşanın, çöküntülerin ya da ruhsal problemlerin kişiden mümkün mertebe uzak tutulması becerisi olarak bilinmekte olan zihinsel ve ruhsal zindelik, hobi edinimi ve sosyalleşme gibi daha ihtiyaca göre değişebilen aktivitelerle sağlanmaktadır.

Yukarıda tanımı yapılmış olan 3 açıyı da zinde tutmayı başarabilmiş kişiler bireysel wellbeing yapmış olarak görülmektedirler. Söz konusu durum ise oldukça olumlu bir hal olarak bilinmektedir.

İş Hayatında Well-Being Nedir?

İş hayatında wellbeing, sağlıklı bir biçimde iş ile hayat arasındaki dengeyi bulma, stres ve diğer çeşitli sağlık sorunlarını azaltmayı amaçlayan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurumsal açıdan düşünüldüğünde wellbeing, fiziksel, ruhsal ve zihinsel uyumdan daha fazlası ile sağlanmaktadır. Kurumsal wellbeing, kendisini temel olarak 8 alanda göstermektedir. Söz konusu alanlar: Fiziksel, entelektüel, finansal, çevresel, mesleki, spiritüel, duygusal ve sosyal olarak gözler önüne çıkmaktadırlar.

Peki, söz konusu well-being kavramı Türkiye’deki iş yaşantısında ne olarak görülmektedir?
Türkiye’de kurumsal well-being, global pazarın gereklilikleri yönünde ortaya çıkabilecek beyin, iş zekâsı ve emek göçünü önlemeye hedeflemektedir. Aynı zamanda çalışan bağlılığını da artırma amacına sahip olan well-being, moral ve motivasyon artışını sağlamaktadır.

Her geçen dönem farklı biçimlerde kendini gösteren iş hayatında well-being kavramı, çalışanlara eşya vermekten, söz konusu çalışanlara psikolojik danışmanlık sağlamaya kadar ulaşan geniş bir kapsama sahip olmaktadır. Bu durum da well-being kavramını, iş hayatı için oldukça önemli bir konuma koymaktadır.

Well-Being Uygulamaları Nelerdir?

Well-being kavramının kişiler için sağlanması için başvurulması gereken çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Söz konusu yöntemler, kendilerini yürütülen uygulamalar aracılıkları sayesinde göstermektedirler. Bahsi geçen well-being uygulamaları birçok kişi tarafından karmaşık bir süreç olarak görülse de söz konusu durum tamamen bir yanılgıdan ibaret olmaktadır. Mevzu bahis well-being uygulamaları aşağıda belirtilmiş ve açıklanmışlardır.
• Rahat bir çalışma alanı oluşturulmasını sağlamak
• Spora ve sağlıklı yaşama kişilerin teşvik edilmesi
• Çalışanların takdir ve ödüllendirme sistemleri ile motive edilmesi
• Dijital iş yükü yönetim araçları ile iş yükünü hafifletme
• Sosyal yardım programları ile eleştirel düşünme fırsatı yaratılması
Yukarıda belirtilen uygulamalar kişilerin hem bireysel hem de iş hayatı açısından pozitif sonuçlara ulaşmalarını sağlamaktadır.

Kurumsal Well-Being Neden Önemli?

Well-being kavramı sahip olduğu geniş kapsam nedeniyle daima gelişen ve değişen dünyada büyük bir öneme sahip olmaktadır. Hem kurumsal yaşantının gelişmesine hem de bireylerin gelişmesine olanak sağlayan well-being kavramının öneminin altını çizen birçok pozitif çıktı bulunmaktadır. Söz konusu pozitif çıktılar aşağıda belirtilmişlerdir.

• Well-being kavramı nitelik açısından daha gelişmiş çalışanlar ile karşı karşıya gelmeyi kolaylaştırmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşlarda çalışmakta olan kişilerin aldıkları hastalık izinleri ve devamsızlık oranlarının azaltılmasını sağlamaktadır.
• Çalışanların kurum ya da kuruluşlara karşı duydukları aidiyet ve bağlılığı geliştirmektedir.
• Çalışanlara yüksek motivasyon sağlanması ile üretkenliği artırmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşun itibarını geliştirmektedir.
• Fiziksel ya da zihinsel açıdan sağlıklı olan bir iş gücüne sahip olunmasını sağlamaktadır.

Yukarıda bahsi geçen pozitif çıktılardan hareketle, kurum ya da kuruluşların yaşantısında well-being kavramının büyük bir yere sahip olduğu gözler önüne çıkmaktadır.

Kurumsal Well-Being Nasıl Sağlanır?

Kurum ya da kuruluşların iş verimliliği ve çalışan bağlılıklarını artırmak için başvurdukları çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Söz konusu yöntemlerden biri de kurumsal wellness olarak geçmektedir. İş yerindeki sağlıklı davranışları destekleyen kurumsal wellness kavramının sağlanması son yıllarda kurum ya da kuruluşlardan büyük bir dikkat çekmektedir. Söz konusu dikkat sonucunda başvurulan faaliyetler ise aşağıda belirtilmiş ve açıklanmıştır.

Sosyal Sağlığı Güçlendirme
Zihinsel açıdan çalışanların rahatlığını ve stresten uzaklığını önceliklendiren sosyal sağlığı güçlendirme aktiviteleri, sağlıklı yaşama katkı sağlamaktadır. Sosyal sağlığı güçlendirme aktivitelerinin sağlıklı yaşama sağladığı katkı sonucunda kurum ya da kuruluşların çalışan verimliliği oranı artırılmaktadır.

Spor Teşviği
Çalışanların fiziksel sağlıklarını düşünerek hareket eden spor teşviği faaliyetleri kurumsal wellbeing açısından büyük bir öneme sahip olmaktadır. Söz konusu faaliyetlere örnek olarak çalışanların birlikte spor yapmaları için alan oluşturulması verilebilmektedir.

Sağlıklı Yemek Alışkanlıkları
Çalışanların sağlıklı yemek alışkanlıkları sağlamalarına yol açacak olan şirket içi faaliyetleri planlamaktadır.

Çalışanı Değerli Hissettirme
Takdir ve ödüllendirme sisteminden faydalanarak çalışanların bağlılıkları ve aidiyet duygularını teşvik etmek gerekmektedir. Yukarıda sıralanan faaliyetlerin üzerine düşünüldüğünde, kurumsal well-being kavramının sağlanması için kurum ya da kuruluşlara çeşitli yöntemler sunulduğu sonucuna varılmaktadır.

Well-Being şirketinize Katkıları Nelerdir?

Well-being kavramının çeşitli yöntemler sonucunda sağlanması kurum ya da kuruluşlara çeşitli katkılarda bulunmaktadır. Söz konusu katkılar aşağıda açıklanmışlardır.
• Kurum ya da kuruluşların üretkenliklerini artırmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşların bünyesindeki çalışanların motivasyonlarını artırmaktadır.
• Kurum ya da kuruluşlara karşı aidiyet duygusunu teşvik etmektedir.
• Kurum ya da kuruluşların sahip oldukları itibarı artırmaktadır.

Yukarıda sıralanan katkılardan hareketle, well-being kavramının kurum ya da kuruluşlara çeşitli faydalar sağladığı ve söz konusu faydalar sayesinde kurum ya da kuruluşların başarıya ulaştırıldıkları görülmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sosyal Sorumluluk

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Akıllı Ev Teknolojileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Öneri Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Raporlama Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız