UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Şirket Değerleme

19.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Şirket Değerleme

Şirket değerleme, adından da anlaşılacağı üzere şirketinizin değerlendirilmesi durumudur. Bir şirketin değerlendirilmesinde belirli parametreler bulunmaktadır. Şirketinizin yönetimi, sermaye yapısı, gelecek kazançları ve diğer faktörlerle birlikte mevcut fiyatının ne olduğunu şirket değerleme ile öğrenebilirsiniz. Şirketinizin değerlemesini yaparken ilgili birime müracaat etmeniz gerekebilir.

Uzman ekip ve tecrübeleri ile ODS Danışmanlık’tan faydalanabilir, şirketinizin değerlemesi için gerekli cevapları sağlayabilirsiniz.

Şirket Değerleme Nedir?

Tanım olarak bakıldığında şirket değerleme, mevcut şirketin sahip olduğu fiyatın ne olduğunu hesaplamak ve sunmak için yapılan bir işlemdir. Şirket değerleme ile şirketin değerinin ne olduğu ölçülebilmektedir.

Bir şirketin değeri ise, şirketin piyasadaki değeri olarak tanımlanabilir. Bunun belirlenebilmesi için uzman kişilerin birtakım yöntemler kullanması gerekir. Neticede bir şirketin oluşumunda birden fazla parametre bulunmaktadır ve her parametre şirketin değerinde etkin rol oynar. Özellikle şirketlerin el değiştirdiği durumlarda varlığı belli olan şirket değeri kavramı, bir şirketin sahip olduğu varlık ve uygulamaları barındıran yapı olarak belirtilebilir.

Bir şirketin değerlemesinin uzman kişiler tarafından yapılması halinde birkaç fonksiyonu içermesi gerekmektedir. Bahsi edilen özellikler şunlardır:
● Şirketin mevcut durumunun değerlendirilmesi
● Değerlendirilen şirket durumunun analizi
● Şirketin karşılaştığı veya karşılaşabileceği imkân ve risklerin analizi
● Analiz edilen imkân ve risklerin nicel bir ifadeyle belirtilmesi
● Analiz edilen tüm değerlerin operasyonel açıdan incelenmesi ve şirketin gelecek durumunun değerlendirilmesi
● Şirketin hedeflerinin kaydedilmesi
● Şirket hedeflerine göre şirket değerleme metodunun özelleştirilmesi
● Şirketin değerlemesi yapılırken birçok bakış açısından incelenmesi
● Değerleme yapan kişi veya kurumların ahlaki olarak etik davranışlara uyması
● Değerleme yapan kişilerin tekniki anlamda yeterli olması

Şirketinizin değerini belirleyebilmeniz için uzman kişilerden alabileceğiniz özel teknik ve yöntemlere başvurabilirsiniz. Mevcut durumda büyük yapıdaki şirketler, şirket değerlemeleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak için danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaktadırlar. Sizler de şirketinizin değerini öğrenebilirsiniz. ODS Danışmanlık ile şirket değerlemenizi uzman ve emin ellere teslim edebilirsiniz.

Şirket Değerleme Nasıl Yapılır?

Şirket değerleme yapılırken iki tip analiz kullanılmaktadır: Teknik ve temel analiz. Bu analizlerle şirketin değeri hesaplanmaktadır. Şirket değerleme analizlerinde şirketinizin mevcut cari durumu ile gelecekteki durumu da dikkate alınmaktadır. Böylece şirketinizin gelecekte yaşadığı ekonomik şartlar şirket değerinizde etkin rol oynamaktadır.

Şirket değerlemede birçok yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi’dir. F/NA oranı ile hesaplanan yöntem olarak tanımlanabilir. Şirket değerini F/NA Yöntemi ile belirlerken şirketin yer aldığı sektör veya pazarının ortalama olarak F/NA oranına bakılır. Daha sonra şirketin mevcut nakit akımı incelenir. Sonra bu iki değer matematiksel çarpımla çarpılarak bir sonuca ulaşılır.

F/NA oranını tanımlamak şirket değeri için önem arz eder. F/NA Oranı, şirketinizin pazarda veya sektörde yer aldığı hisse fiyatının şirketin hisse başına düşen nakit akım oranı olarak tanımlanmaktadır. Bunun için karşılaştırma yöntemine gidilir. Karşılaştırılacak şirketin verileri ile birkaç oranın verisi belirlenir ve değerlemesinin yapılması istenen şirketin nakit akım oranı ortaya çıkarılır. Daha sonra bu iki değer matematiksel olarak çapılır ve yeni bir değer elde edilir. Bu da şirketin değerinin piyasadaki bir başka şirket üzerinden belirlenmesi olarak belirtilmektedir.

Ayrıca şirketin değerlemesinde iki çeşit boyut bulunmaktadır: Öznel ve nesnel boyut. Her değerlemenin farklılığı bakış açısıyla değişiklik gösterebilmektedir. F/NA Yöntemi’nde olduğu gibi bir şirketin değeri bir başka şirket üzerinden de farklılık gösterebilir. Neticede şirketlerin bakış açılarında farklılıklar bulunmaktadır. Bu duruma göre şirketlerin değerlemesinde öznel etkiler şunlardır:
● Yatırımcılar
● Devlet
● Tedarikçiler ve tedarik zinciri
● Ticari kuruluşlar ve işletmeler
● Çalışan kesim
● Etkileşim sağlanan toplum
● Etki kurulan müşteri portföyü
● İletişim sağlanan ilgili sivil toplum kuruluşları

Ayrıca şirketinizin değerlemesinde yer alan nesnel boyut etmenleri şu şekildedir:
● Şirketin faaliyetlerine göre değerlemesi
● Şirketin amacına göre değerlemesi
● Şirketin karşılaştığı fırsatlara ve risklere göre değerlemesi
● Şirketin, şirketteki hissedarlara göre değerlemesi
● Muhasebe kayıtları ile sağlanan defter değeri
● Şirketin piyasadaki değeri
● Şirketin sahip olduğu varlıkların açık artırma ile satılması halinde toplam değerden yükümlü olduğu değerlerin çıkarıldığı tasfiye değeri
● Şirketin yenilenmesi halinde yeniden yapma değeri
● Faaliyetlerini sürdüren şirketin işleyen teşebbüs değeri
● Şirketin gerçek bedelinin bilinmediği takdirde, benzeri değer aralığında kabul gördüğü emsal değeri
● Bir uzman yaklaşımıyla herhangi bir malın değerlemesine göre değerlendirilen ekspertiz değeri
● Şirketin sahip olduğu varlık değerlerinden yükümlülüklerinin çıkarılmasıyla elde edilen net aktif değeri
● Şirketin piyasa kapitalizasyon değeri

Şirket Değerleme Yaklaşımları Nelerdir?

Şirketlerin değerlemesi yapılırken belirli yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bu yaklaşımlarda bir veya birden fazla yöntem bileşik halde kullanılabilmektedir. Ayrıca bu yaklaşımların birbirinden farklılık barındırmadığı, aksine birbirlerini tamamlayıcı fonksiyonda olduğu söylenebilir.

Şirketlerin değerleme yaklaşımları şunlardır:
● Maliyet yaklaşımı
● Gelir yaklaşımı
● Piyasa yaklaşımı
● Şirket varlığına yönelik yaklaşım
● Kazanca yönelik yaklaşım
● Ekonomik katma değer yaklaşımı
● Aktif bazlı yaklaşım

Şirket değerlemede kullanılan yaklaşımlar için çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemler şunlardır:
● Tasfiye değeri
● Yeniden yapma değeri
● İşleyen teşebbüs değeri
● İndirgenmiş nakit akımları
● Emsal değeri
● Net aktif değeri
● Piyasa değeri
● Defter değeri
● Ekspertiz değeri
● Amortize edilmiş yenileme değeri
● Temettü verimi
● Piyasa kapitalizasyon değeri
● Arbitraj fiyatlama modeli
● F/NA oranı
● F/KA oranı

Şirket Değerleme Hangi Amaçla Yapılır?

Şirket değerlemedeki amaç; mevcut şirketin yeterli ve uygun piyasa şartlarına göre değerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda şirket değerleme üç temel kavramda toplanabilmektedir. Bunlar;
● Şirkete ait etkin faaliyetlerin değerlendirilmesi,
● Şirketin karşılaştığı fırsat ve imkanlar yönünden değerlendirilmesi,
● Şirketin, şirket sahipleri ve hissedarları açısından değerlendirilmesi olarak belirtilebilir.

Şirket Değerlemeyi Kim Yapar?

Şirket değerleme, şirketin bütün fonksiyon ve kalemlerinin incelenerek piyasa değeri karşısında değerlendirilmesi olduğu için uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun için yeterli yetkinliğe sahip özel danışman veya danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Burada devreye ODS Danışmanlık’ın tecrübe ve özelleştirilebilir değerleme yöntem ve metotları girmektedir. Sizler de şirketinizin değerlemesi için ODS Danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilir, şirketinize gereken değeri biçebilirsiniz.

Şirket Değerleme Raporu Örneği

Şirket değerlemesi yapılması halinde bir rapor oluşturulmaktadır. Raporun içeriği belirli bölümlere ve konu başlıklarına ayrılmaktadır. Buna göre ilk etapta giriş bulunmaktadır.

Girişte yöneticilere dair kısa bir özet yer alır. Raporun devamında hangi bölümlerle karşılaşacağınıza dair bir içeriğe burada rastlayabilirsiniz. Böylece istediğiniz bölümün sayfa numarasına bakabilirsiniz. Ayrıca rapor içeriğine çeşitli kalem eklemeleriyle şirket değerleme raporu özelleştirilebilir.

Raporun devamında rapora dair bilgilere yer verilir. Bu bilgiler müşteriye dair iletişim bilgileri, rapor talebine dair kısa özetli bir konuyu içerdiği gibi, müşteriyle yapılan sözleşmeyi de sunmaktadır.

Sonraki sayfalarda değerlemesi yapılan şirket profili gözlenmektedir. Ardı sıra şirketin faaliyet alanı ve etkin rol oynadığı pazarın durumuna dair bilgilere yer verilir. Devamında şirketin yönetimi, şirket kalitesi ve şirketin kurumsal yapısı rapora işlenmektedir. Ayrıca şirketin mali durumuna, bütçesine, kontrolleri ve denetimine raporda yer verilir. Son olarak şirketin yer aldığı sektöre, ekonomik yapıya ve bölgenin analizine raporda değinilmektedir. Böylece şirketin değerini etkileyebilecek her kalem raporun içeriğinde bulunarak şirket bazında değerlendirilmiş olmaktadır.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle