UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Standardizasyon Nedir?

20.06.20222 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Standardizasyon Nedir?

Standardizasyon dediğimizde aklımıza birçok kavram gelir, bu kavramlar hem pazarlama hem imalat hem de kimya olabilir. Fakat, standardizasyon belirli sektörlerde rehber amaçlı kullanılmaktadır. Tüm ilgili tarafların bir mal veya hizmetin oluşturulmasına rehberlik edecek protokoller ortaya koymasıyla açıklanabilir. Bu protokoller belirli sektörlerde, farklı yapılara sahip olmaktadırlar. Üretilen mal veya hizmetlerin tutarlı kalitede olmasını ve aynı sektördeki diğer karşılaştırılabilir ürün veya hizmetlerle eşdeğer olmasını da ayrıca sağlamaktadır.

Standardizasyonun temel öncüllerinden birkaçı ise problemlerin dikkate alınmasıdır. Büyük ve sayılı bir çapta hizmet veren sektörlerin uygulayacağı protokolleri ortaya koyan bir faaliyettir. Uygun seviyede düzenin elde edilmesi ve potansiyel problemlerin ele alınması standardizasyonun tarafından gerçekleşen bir eylemdir. Üretimde, anlayışta ve ölçmede yapılan protokollerin ortaya konulması ISO, Uluslararası Standardizasyon Birliği, tarafından belirlenir.

Standardizasyon mal güvenliğini, birlikte çalışabilirliği ve uyumluluğu sağlayan bir faaliyet olarak kısa bir şekilde de anlatılabilir. Bu faaliyetten, süreçten faydalanan taraflar ise kullanıcılar, gruplar, organizasyonlar ve şirketler olmaktadır.

Standardizasyonun Amaçları Nedir?

Hem insan ilişkilerini hem de firmalar arasında yapılacak bilgi alışverişini sağlamak, sunulan hizmetin veya ürünün alıcı tarafından beklenen isteklerini karşılamak ve güvenliğini korumak standardizasyonun amaçlarındandır. En büyük amaçlarından bir tanesi ise seçilen bir ortamdaki belirli uygulamalara veya işlemlere bir tutarlılık düzeyi uygulamaktır. Globalleşmiş veya küresel bir varlığı olan şirketler, hizmet kalitesinin coğrafi sınırlar tarafından problem yaşamaması nedeniyle ürünün veya hizmetlerin kalitesinin aynı olmasını sağlamak için ayrıntılı süreç dokümantasyonu kullanır. Standardizasyonun amaçlarından bir tanesi de globalleşmiş şirketlerin kullandığı bir araç olmasıdır.

 Standardizasyon İlkeleri Nelerdir?

Standardizasyonun takip ettiği ilkelerden en önemli olanlar şu şekildedir;

 • Şeffaflık,
 • Açıklık,
 • Tarafsızlık,
 • Verimlilik,
 • Uygunluk,
 • Tutarlılık,
 • Gelişim boyutu,
 • Güvenilirlik,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Katma değer üretkenliği.


Standardizasyonun en temel ilkeleri bu dokuz kavramdan oluşmaktadır. Bu ilkeler gerek uluslararası düzeyde gerek ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken kavramlardır. Şeffaflık ve açıklık dediğimizde, zamanında bilgiye kolayca erişilebilirliği olan, düzenli şekilde güncellenen ve yeterli olan bir ilkeden bahsederiz. Aktif olarak yer alan diğer tüm tarafların da bu yapılandırmaya kolayca erişebilmesi önemli bir nokta olmaktadır. Tarafsızlık ise burada büyük bir rol oynamaktadır. Tarafsızlık, aktif olan tarafların kendi görüşlerini ifade etme ve bunları değerlendirmeye aldırma hakkına sahip olduğunu belirtir. Uygunluk oluşturmak tüm ilgili taraflar arasında bir fikir birliğine varılmasını göstermektedir.

 Standardizasyon Faydaları Nelerdir?

İmalat işletmelerinde, standardizasyonun katkıları büyük çapta göze çarpar. Örnek vermek gerekirse, LED ve LCD televizyon üreticileri standardizasyon kurallarına uymak zorundadırlar. Bunun nedeni, piyasada satılan ürünlerin benzer özelliklere sahip olmasını sağlamaktır. Bu kurallardan çoğu HDMI bağlantı noktası, USB bağlantı noktaları gibi girişleri standart hale getirilmesidir. Genel olarak baktığımızda ise, standardizasyonun faydaları şunlardır:

 • Kolay uyum,
 • Atıkların azaltılması,
 • Esneklik,
 • Kalitenin daha iyi olması,
 • Netlik,
 • Problemlerin denklemden çıkarılması.


Standartlaştırılmış bir sistemin devreye alınması çok daha hızlıdır. Hızlı olmasıyla birlikte, sonuçların yeterliliği de büyük bir kazançtır. Her şey standart hale geldiğinde hem dağıtım hem de ürün kalitesi büyük ölçekte farklılık göstermiş olur. İmalat uyumlu, otomatik ve esnek bir şekilde gerçekleşirse, standartlanmış bir sistemin de bakımı çok daha kolay olur. Sistem standart hale gelince, problemlerin çözülmesi, değişiklik yapılması, verilerin toplanması çok daha verimli olur.

Standardizasyonun teknoloji sektöründe de görülebilecek büyüklükte bir etkisi vardır. Teknolojinin büyümesini yavaşlatan uyumsuz teknolojilerin ayıklanmasına yardımcı olur, sektörün büyümesine teşvik eder ve standartlanmış teknolojinin artan bir faaliyeti olur. Uyumlu yazılım programları da bunun bir örneğidir.

Tüketici bazlı bir bakış açısı sunmak istersek, standardizasyonun katkıda bulunduğu başka bir nokta ise ürünler arasında uyumluluk ve bu sayede de çalışabilirlik. Birlikte uyumlu bir şekilde çalışmanın uyarlanabilecek bir unsur olması ise büyük bir kazanç olmaktadır.

Standardizasyon Çeşitleri Nelerdir?

Standardizasyonun çeşitleri sektörde kullanılmak istenilen protokollere göre değişmektedir. 4 farklı standardizasyon gözlemleyebiliriz. Bunlardan biri işletme sektöründe yapılan standardizasyondur, işyerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı düzenlenen ve sunulan protokollerdir. Bir diğeri endüstriyel sektörde kullanılan standardizasyondur; sanayi kuruluşların ürünleri için hazırladıkları ve takip ettiği standartlardır. Milli açıdan ise standardizasyon hem bölgesel hem de uluslararası sınırlar içerisinde uyguladığı standart protokollerdir.

Fakat, standardizasyon iki farklı sekmeye de ayrılabilir. Bu sekmeler isteğe bağlı olan standardizasyon protokolleri ve zorunlu standardizasyon protokolleridir. İsteğe bağlı olan standardizasyon uygulamaları hiçbir yasal zorunluluğa bağlı olmamaktadır. Tam tersi ise, zorunlu standardizasyon protokolleri yasal olarak uygulanmak zorundadırlar.

ISO tarafından kategorize edilmiş standardizasyon ise yapı karakterine göre standartlar, uygulama alanlarına göre standartlar ve uygulama şekillerine göre standartlar olarak ayrılır.

Standardizasyonun Milli Ekonomiye Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Standardizasyonun en büyük katkılarından bir tanesi ise ekonomik açıdan sağlanmaktadır. Bu ekonomik faydayı sağlamak için ise belirli sektörlerin bazı kurallar belirlemesi lazımdır. Standardizasyonun ana ilkelerinden biri olan sadeleştirilmiş imalat, sayı azaltılmasına yardımcı olur. Sayı azaldığında, ürünün kalitesi cesaretlendirilir. Standardizasyondan önce olan maliyetlerin düşürülmesi ile hem emek hem de zaman açısından israf kaldırılır.

Bu sadeleşme sayesinde ekonomide arz ve talep edilen verilerin dengelenmesi de ortaya konulmuş olur. Yanlış anlaşılmaların ve anlaşmazlıkların da üstesinden gelinmesi rahatlıkla yapılır. Sadeleştirilmiş üretim ve kaliteli mal üretimi kötü malın piyasadan kaldırılmasına yol açar, böylece de rekabeti geliştirir.

Milli ekonomiye olan faydası ise, daha tabanlı bir üretim modelinin ortaya konulmasıdır. Ürün kalitesinin artırılmasıyla birlikte, katma değeri yüksek olan ürün üretimin ve rekabetçiliğin artırılması ise milli ekonomiye büyük çapta fayda göstermektedir. Daha az maliyet ile üretilen ürünlerin yüksek kalitede üretilmesine yardımcı olduğu bir standardizasyon evresi ekonomik faydalarla gelmektedir.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle