DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Nedir?

Kısaltması TKDK olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 2007 yılında kurulan ve kırsal bölgelerde tarım alanında kalkınma sağlanabilmesi için gerekli projelerin yürütülmesini sağlayan bir yardım fonu ve destek programı kuruluşudur. Kurum kapsamında kırsal bölgelerdeki çiftçilere tarım alanında yardım sağlanmakta olup yardım fonu ve kredi kolaylaştırma destekleri verilmektedir. Genel anlamda TKDK kurumunun amacı tarım teşviki vermek ve çiftçiye olan değerin gösterilmesidir. Destek ve projeler sayesinde çiftçilerin tarım performansı artırılması ve kırsal bölgelerdeki iş faaliyetlerinin yardımlarla yürütülmesi amaçlanır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ne İşe Yarar?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda proje kapsamında ele alınan konular tarım, hayvancılık ve kırsal bölge faaliyetleridir. Bu bağlamda projeler geliştirilerek işletmelerin veya şahısların başvuru formları incelenerek ilgili destek ve yardım fonları sağlanır. Başvuruların incelenmesinde ön faktör olarak üretici ve faaliyetlerinin kurum kapsamında verilen desteklere uygunluğudur. Eğer kişi ve işletmeler tarım ve hayvancılık kapsamında destek ve projelerden yararlanabilecek nitelikleri taşıyorsa TKDK tarafından sağlanan desteklerden yararlanabilmektedirler. TKDK hibelerinden yararlanabilmek için gerekli şartların yerine getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Desteklenen İller Hangileridir?

Türkiye’de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kapsamında yapılan projeler için tüm iller destek alanında değildir. Bu yüzden başvurmadan önce projeler için ilgili illerin TKDK tarafından kabul edilip edilmediğinden emin olunması gerekmektedir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun IPARD kapsamında desteklediği iller; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olarak sıralanmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projelerine Kimler Başvurabilir?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projelerine başvuru yapabilmek için gerekli niteliklerin taşınması ve ilgili şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. TKDK projelerine, hibelerine ve destek paketlerine başvuru yapabilecek kişi ve işletmeler için gerekli nitelikler;
● 18 yaşından büyük ve 65 yaşını geçmemiş olmak
● TKDK kapsamında desteklenen iller (42 şehir) içerisinde nüfusu 20 bini geçmeyen köy ve kasabalara yatırım yapan kişiler
● Desteklere uygun olarak proje yürütme faaliyetlerinde bulunan kişiler
● Yürüttüğü projeler için gerekli onayları alan kişiler
Hibe alabilmek için söz konusu faaliyet için (örnek olarak tarım ve tarım bölgesi için kira kontratı ya da sahip olunduğuna dair tapu belgesi) mülkiyet izninin kanıtlanması
olarak sıralanabilmektedir. Başvuru hakkına sahip olmayan kişiler için nitelikler ise;
● TKDK kapsamındaki proje ve destekler için ilgili illerde faaliyet yürütmeyen kişiler (destek kapsamı dışındaki iller)
● Hukuki anlamda yükümlülüklerini yerine getirmeyen (örnek olarak sigorta primi yatırmayan veya vergi ödemesi yapmayan) kişiler
● Adli sicil kaydı ilgili suçlar açısından temiz olmayanlar (yağmalama, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas etme, sahtecilik, kaçakçılık, rüşvet suçu gibi suçlar örnek gösterilebilir.)
● Terör örgütlerinde organize suçlardan adli sicil kaydı olanlar
● Mal varlıkları veya faaliyetlerinin yönetimi atanmış kişiler tarafından idare edilen kişiler
● Hakkında iflas, tasfiye kararı ve konkordato kararı alınan, işleri atanmış bir kayyum aracılığıyla yürütülen tüzel kişiler
● Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından başvuru sürecinde, proje yürütme aşamasında ve uygulama sonrası dönemde kara listede adı olan kişiler
● Türk Ceza Kanunu içerisindeki 102, 103 ve 104. Madde suçlarından adli sicil kaydı olan kişiler
olarak sıralanmaktadır. Bu kişiler TKDK kapsamındaki desteklere başvuru yapamayacaktır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Hibe Şartları Nelerdir?

TKDK hibe ve projelerine başvuru yapmak için gerekli olan bazı belgeler ve bazı şartlar bulunmaktadır. Üstteki başlığımızda incelediğimiz kişisel niteliklerin dışında tamamlanması ve teslim edilmesi gereken belgelerin hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibe başvurularında istenen belgeler şekildeki gibidir:
● Nüfus cüzdanı fotokopisi hazırlanmalıdır.
● Noter onaylı olarak hazırlanmış imza beyannamesi veya sirküsünün teslim edilmesi gerekmektedir.
● Tarım alanında alınan hibeler kapsamında ekin yapılacak tarlaya ait tapu fotokopisi
● Tarım alanında alınan hibeler kapsamında eğer ekin yapılacak tarla kiralanmış ise noter onaylı en az 7 yıllık kira sözleşmesi teslim edilmelidir. Eğer kiralama yapılıyor ise bu kiralama faaliyetinde tapuya şerh düşülmesi gerekmektedir.
● Banka hesap cüzdanı fotokopisi hazırlanmalıdır.
● Üzerinde takyidat bulunmamaktadır ibaresi yer alan; imza, mühür ve kaşeli olarak hazırlanmış tarlaya ait takyidatlı tapu kayıt belgesinin ilgili kuruma verilmesi gerekmektedir.
● Vergi ve SGK borcunun bulunmadığına dair belgeler hazırlanmalıdır.
● Traktöre sahip olunması halinde bu traktöre ait ruhsat fotokopisi verilmelidir (traktör kiralaması da olabilir).
● Gerçek kişinin başvurması durumunda adrese dayalı nüfus sistemi kapsamındaki kırsal alanda ikamet ettiğini ifade eden belge teslim edilmelidir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projeleri Nasıl Hazırlanır?

Proje hazırlanmasında izlenmesi gereken yolun bir planlama içerisinde belirlenerek aşama aşama kaydedilmesi gerekmektedir. Bu şekilde proje hazırlama işleminde gerekli izin ve belgeler doğru şekilde hazırlanabilir ve proje yürütme sürecinde tüm bilgiler doğru olarak ifade edilebilir. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) projelerinin hazırlanmasında ilk yapılacak şey proje fikrinin oluşturulmasıdır. Bu projeler doğrultusunda IPARD için bir yatırım konusunun belirlenmiş olması önemli bir husustur. Böylece bu kapsamda desteklenen projeler ve koşulları detaylıca incelenebilir. İkinci olarak desteklenen projeye uygunluğa bakılmalıdır. Hangi projelerin kabul gördüğü, hangi niteliklerin istendiğine dikkat edilmesi gerekmektedir. Daha sonra süreç için gerekli belgeler hazırlanır ve fiziki işlemler süreci başlar. Mimari projeler, inşaat projeleri, hizmet makineler, teklif belirlemesi ve plan hazırlama gibi konularda gerekli şeyler tamamlandıktan sonra TKDK tarafından kabul edilmesi halinde projeler hazırlanmış olur.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Hangi Projeleri Destekler?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), 4 Mayıs 2007 tarih ve 5648 sayılı Kanun çerçevesinde kurulmuştur. Asıl hedefiı; ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetleri sağlamaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olan, özel bütçeli bir kamu kurumudur.

Avrupa Birliği’nin aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak hedefiyle oluşturduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın, Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında hazırlanan IPARD Programı’nın uygulanmasından sorumlu olan TKDK Avrupa Birliği Komisyonu’nun gerçekleştirdiği akreditasyon ve yetki devri sürecini 30 Ağustos 2011 tarihi itibariyle başarı ile tamamlamış ve IPARD desteklerini kullandırmaya başlamıştır.

Faydalanıcılara uygun bulunan harcamalar karşılığında sağlanan ve %50 ile %65 arasında değişen mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Eş-finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı Fonudur. “Kamu Katkısı” olarak karşımıza çıkan bu destek, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olacak şekilde kullandırılmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Destekleri Nelerdir?

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar;
Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Olan Yatırımlar;
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kanatlı Et ve Et Ürünleri İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Çiftlik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme;
Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi
Zanaatkârlık ve Katma Değerli Yöresel Ürünler
Kırsal Turizm ve Rekreasyonel Faaliyetler
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Makine parkları
Yenilenebilir enerji yatırımları

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başvuru İşlemleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Başvuru paketleri Başvuru Çağrı İlanında belirtilen tarihler arasında ilgili İl Koordinatörlüklerine teslimi sağlanır. Başvuruların alınması için son tarih, Başvuru Çağrı İlanında belirtilen son teslim tarihi ve saati olarak belirlenmiştir. Son başvuru tarihinden sonra gelen başvuruların kabulu sağlanamayacaktır.
Başvuru Paketinde, Başvuru formu ve ekleri İş planı Teknik Proje bulunmaktadır.

Kırsal Kalkınma Hibeleri Desteklerine Kimler Başvuru Sağlayabilir?

Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olarak gözüken gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler dahilinde Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.
Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvuru sağlayabilirler.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sanal Gerçeklik

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sessiz İşe Alım

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Patent Tescili

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız