UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Teknokent ve Teknopark Nedir?

19.09.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Teknokent ve Teknopark Nedir?

Teknokent Nedir?

Teknokent, teknoloji ve bilim alanında yenilikçi çalışmaların yürütüldüğü alanlardır. Teknokentler; üniversite, araştırma kurumları ve endüstriyel birimlerle donatılmış, kentsel hizmetlerin tümünü içeren bir alan üzerinde kurulmuş olan ve ekonomik faaliyetler gösteren bölgeler olarak adlandırılmaktadır. Teknokentlerin organizasyon yapısında üniversite, girişimci şirketler, akademisyenler, üretim sektörleri, vakıf-dernek, sivil toplum kuruluşları, odalar ve borsalar, teknoloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri yer almaktadır. Teknokentlerin işletilmesi ve yönetimi yönetici bir şirket tarafından üstlenir. Teknokentlerin amacı yeni bir endüstriyel teşebbüs için fikri ve bir ön tasarımı olan genç, yetenekli fakat bu işe başlaması için yeterli sermayesi olmayan veya sermaye bulamayan kişilere, işlerini kurup ilerleyebilmeleri için belirli bir alt yapıya sahip başlangıç çalışmalarında ihtiyaçları olan teknolojik desteği vermek teknokentlerin amacıdır. Teknokentler ar-ge ekosisteminin oluşturulabilmesi için ar-ge şirketlerini bir araya getirerek süreçlerin hızlanmasını da amaçlamaktadır.

Teknokent Ne İşe Yarar?

Teknokentler, araştırma kurumlarının, üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde gerçekleştirdikleri araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri yerdir. Bu sayede katma değerli ürünler ortaya çıkar, firmalar birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirir. Ekonomik, akademik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

Başlıca Teknokent Firmaları Nelerdir?

Aşağıdaki firmalar teknokent ve teknokent yazılım firmalarıdır. Firmalar https://www.ariteknokent.com.tr/tr/teknoloji-firmalari/teknokentli-firmalar?page=13 sayfasından alınmıştır.
 ABE Teknoloji
 Acrome Robotik
 AES Mühendislik
 Agito
 AIM Enerji
 AIR Telekomünikasyon
 Argela
 Argenit
 Arıt Çevre
 AVCR
 Bilge Adam Teknoloji
 Bioeksen
 BİOT A.Ş
 Borda
 B-plas
 Camalon
 Diaolog
 Divit
 N11 Doğuş Planet
 EDS
 İO Çevre Çözümleri
 İTÜ Nova
 Kod-A
 Kron
 Matriks
 Mavak İTÜ Maden Vakfı
 Maxim Integrated
 MEG
 Mekatro
 Memsis
 Miletos
 Model
 MVT
 Mynet
 Nevotek
 Norm
 Odakent
 Otam
 Ölçsan
 Portneo
 Commencis
 Rasyonet
 Risktürk
 Sargetek
 SBS
 SFS
 Sinternet
 Smart Solar
 Soffetch
 Solvoyo
 Technobee
 Tiçem
 Ulukom
 Veripark
 Valensas
 Verifone
 Vestek
 Vicon
 Virgasoft
 Vodafone
 TYT
 DMA
 EOS
 Gumush
 Kupfer
 Hangaarlab
 Yapı Kredi Teknoloji A.Ş
 Osteoid
 REPG
 Bm Sumer Consultancy&Research
 Arçelik A.Ş
 Areka
 Bioactive Araştırma
 Bunsar Bilişim
 BVK
 Ceteks
 Cloudone
 İUGO Teknoloji
 Kuvars Yazılım ARGE Mühendislik Sanayi Ticaret LTD.ŞTİ
 MD ARGE Yazılım Hizmetleri
 Meeapps Yazılım ve Bilgi Teknolojileri
 Mekansal İşler Yazılım Danışmanlık A.Ş
 Misone Haberleşme Teknoloji ve Yazılım A.Ş
 Pitcher Yazılım Bilgi Teknolojileri LTD.ŞTİ
 Rigel Teknoloji ve Yazılım Danışmanlık A.Ş
 Tarentum Yazılım ve Danışmanlık A.Ş
 Triptek Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş
 Bitexen
 Kora İnternet Teknolojileri
 Yokyer Bilişim Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ
 Algopoly
 H3M Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.ş

Teknokent Kiraları Ne Kadar?

Ülkemizde birçok teknokentin bulunması ve bu teknokentlerin farklı yerlerde konumlanmalarından kaynaklı olarak teknokent kiraları hakkında net bir bilgi vermek mümkün olmamaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep, Konya gibi Türkiye’nin her bölgesinde bulunan teknoparkların kiraları metrekare bazında hesaplanmaktadır. Firmanın bulunduğu şehre, konumlanmak istediği Ar-Ge binasına ve binanın metrekaresi başına belirlenen tutara göre hesaplama gerçekleştirilmektedir.

Teknokentlerde Kimler Çalışabilir?

Ar-Ge veya tasarım personeli olarak istihdam edilen kişilerin en az lisans mezunu olması şartı aranır.

Öğretim elemanları, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde tasarımcı, araştırmacı veya idari personel olarak üniversite yönetim kurullarının izin vermesi ile tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler.

Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarından mezun ve tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerini tamamlamış kişiler Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde teknisyen olarak çalışabilir.

Teknokentte Kimler Firma Kurabilir?

Teknokentte firma kurmak isteyen kişiler veya Teknokente girmek isteyen startup firmalar öncelikle fikirlerinin ya da projelerinin AR-GE niteliğinde olmasına, inovatif değerine, ticarileştirilebilirliğine, girişimcinin ve şirketin profiline göre değerlendirilir. Teknokent içerisinde yer almak isteyen firmaların fillen ileri teknolojileri içerisinde barındıran AR-GE çalışmalarını gerçekleştiriyor veya gerçekleştirebilecek kapasitede olması gerekir.

AR-GE faaliyetleri yürütmek isteyen sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri AR-GE projeleri ile birlikte teknokentlere başvuru yapabilirler. Başvuru formları ilgili Teknokentlerin web sitelerinden elde edilebilir. Ön başvurunun tamamlanmasının ardından başvuru sahibi firmalarla görüşmeler gerçekleştirilir. Eksik bilgilerin olması durumunda bunların tamamlanması istenir. Ön değerlendirmenin ardından firmalar Esas Başvuru Dosyalarını hazırlar ve teslim ederler. Başvuruların uluslararası normlara uygunluğu, alanında uzman kişiler olan Hakem Heyeti tarafından değerlendirilir. Hakem heyetinin değerlendirmesini başarıyla geçen firmaların/girişimcilerin başvurularının Teknokent yönetici şirketi tarafından da onaylanması gerekir. Projesi onaylanan firmalar ise bölgelerin uygun olması durumunda Teknokent içerisinde yer alabilirler.

Teknokent Teşvikleri Nelerdir?

Teknokent teşvikleri aşağıda sıralanmıştır.
 Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Teşviği, bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olmasıdır.
 Personel Ücret Vergileri Stopajı Desteği, bölgede çalışan AR-Ge personeli sayısının en fazla %10’u görevleri ile ilgili ücretlerin vergilerinden 31.12.2023 tarihine kadar muaf olmasıdır.
 Katma Değer Vergisi Muafiyeti, faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden muaf olmasıdır.
 Sigorta Primi Teşviği, personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasıdır.
 Atık Su Teşviği, atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden su bedeli alınmamasıdır.

Teknokent Nerelerde Vardır?

Türkiye’de bulunan teknokentler aşağıda sıralanmıştır
 Ankara Üniversitesi Teknokent, Ankara
 Antalya Teknokent, Antalya
 Ata Teknokent, Erzurum
 Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı, Eskişehir
 Bilişim Vadisi, Kocaeli
 Bilkent Siberpark, Ankara
 Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Teknokent, Bolu
 Cumhuriyet Teknokent, Sivas
 Çukurova Teknokent, Adana
 Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş, İzmir
 Dicle Teknokent, Diyarbakır
 Dumlupınar Tasarım Teknokent, Kütahya
 Ege Üniversitesi, İzmir
 Erzurum ATA Teknokent, Erzurum,
 Fırat Teknokent, Elazığ
 Gaziantep Teknopark, Gaziantep
 GOSB Teknopark, Kocaeli
 Göller Bölgesi Teknokent, Isparta
 Hacettepe Teknokent, Ankara
 İstanbul Teknokent, İstanbul
 İTÜ ARI Teknokent, İstanbul
 İzmir Bilimpark, İzmir
 Kahramanmaraş Teknokent, Kahramanmaraş
 Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Kocaeli
 Konya Teknokent, Konya
 Malatya Teknokent, Malatya
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Teknokent, Ankara
 Pamukkale Teknokent, Denizli
 Sakarya Teknokent, Sakarya
 Şanlıurfa Teknokent, Şanlıurfa
 Teknopark İstanbul, İstanbul
 Teknopark İzmir, İzmir
 Trabzon Teknokent, Trabzon
 Trakya Teknopark, Edirne
 TÜBİTAK Marmara Teknokent, Kocaeli
 Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Bursa
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknokent, Van

Teknopark Nedir?

Teknopark terimi, teknolgy ve park sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Teknoparklar, ar-ge kültürünü oluşturmayı hedefleyen, inovasyona dayalı faaliyetler yürüten bilgi ve teknoloji merkezli kurumlardır. Sanayinin teknolojik anlamda gelişmesine katlı sağlayan, girişimcilere maddi anlamda teşvikler sunan, uluslararası firmalar ile girişimcileri buluşturan yapılardır. Sanayileşmiş birçok ülke için teknoparklar, teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli araçlarıdır ve birçok ülkede üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma değerin önemli bölümü teknoparklar bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları sayesinde olmaktadır. Teknoparklar; bilginin pazarlanabilir hale getirilmesi aşamasında üniversite ve sanayi işbirliği ile Ar-Ge faaliyetlerinin sitemli bir şekilde gerçekleştirilmesi için araç olarak kabul edilir. Teknoparklar üniversitelerde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların uygulamaya dökülmesindeki en önemli modeldir.

Başlıca Teknopark Firmaları Nelerdir?

Aşağıdaki firmalar Teknopark ve Teknopark yazılım firmalarıdır. Firmalar https://www.atap.com.tr/portal/firmalar sitesinden alınmıştır.
 2N İnovasyon
 A Yazılım
 ACD Bilgi İşlem
 Ahi Havacılık ve Savunma Sanayisi
 Akıllı Çeviri Bilişim Sistemleri
 Albayrak Makine
 Albila
 Okkasoft
 Alpata Teknoloji
 Anagen
 Anatek
 Apak Endüstri
 Argisto
 Asystee
 Atoz Spor
 Avkar Yazılım
 Badebio
 Beauty Biotech Biyoteknoloji
 Bentego
 Bewell Teknoloji
 Biltay
 Biokint
 BLG Robotik
 Bortek
 Bugamed Biyoteknoloji
 CI Teknoloji
 Coretech
 Çözüm TR
 D1-Tech
 Decoppo
 Destek Ar-ge
 Erendiz
 Esenja
 Esteknoloji
 Ester
 Etkilab
 Ettom
 Evbee
 GMZ Enerji
 Greentech
 Hav-en
 Helpy ARGE
 Inova Terra
 Inspire
 IOTECH Yazılım
 Karel Makine
 Karen Biyoteknoloji
 Korlog ARGe
 LF Tarımsal Ürünleri
 Magspin
 Mavi Prizma
 MDA
 Microbiota
 Midsoft
 Miner Studio
 MMD Makine
 MOBGE
 Modoya
 Navustek
 Orthopia
 Orthosense
 Ozan Soydan
 Piton ARGE
 Progim
 Progino
 Protez Özel Sağlık Hiz.
 Rıskfın
 SAM
 Seramdent
 Sonacl
 Sycrius
 SYM Yazılım
 Şehremini A.Ş
 Tayko Pil
 TB Teknoloji
 Techy Bilişim
 Teknart Sağlık Hizmetleri
 Teknoatam
 Tokart
 Umatech Teknolojik Ürün Tasarım Sanayi Tic.Ltd.Şti
 Umay Müze
 USG
 UTE Akademi
 Uzman Sistem
 Visea
 Weri
 WMD
 Yersis
 Zedrive Elektronik
 Zir Prime

Teknopark Teşvikleri Nelerdir?

Teknopark teşvikleri için içerikler aşağıda listelenmiştir.
 Gelir ve kurumsal vergisi istisnası, bölgede çalışan Ar-ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna olmasıdır.
 Ücretlere uygulanan gelir vergisi istisnası ve SGK işveren desteği,
 KDV istisnası, kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinde istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna olmasıdır.
 Gümrük vergisi muafiyeti, Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edilmesidir.
 Yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası, sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine, münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine-teçhizat teslimleri KDV’den istisna edilmesidir.

Teknopark Nerelerde Vardır?

Türkiye’de bulunan teknoparklar aşağıda sıralanmıştır.
 Bilkent Cyberpark, Ankara
 Boğaziçi Teknopark, İstanbul
 Cumhuriyet Teknopark, Sivas
 Depark, İzmir
 Düzce Teknopark, Düzce
 Ege Üniversitesi Teknopark, İzmir
 Erciyes Teknopark, Kayseri
 Gazi Teknopark, Ankara
 Gaziantep Teknopark, Gaziantep
 GOSB Teknopark, Kocaeli
 İzmir Bilimpark, İzmir
 Kocaeli Teknopark, Kocaeli
 Mersin Teknopark, Mersin
 Ostim Teknopark, Ankara
 Samsun Teknopark, Samsun
 Teknopark Ankara, Ankara
 Teknopark İstanbul, İstanbul
 Teknopark İzmir, İzmir
 Tokat Teknopark, Tokat
 Trabzon Teknopark, Trabzon
 Trakya Teknopark, Edirne
 Yıldız Teknopark, İstanbul
 Technoscope Mersin Teknopark, Mersin
 Düzce Teknopark, Düzce

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle