DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Teknokent ve Teknopark Nedir?

Teknokent Nedir?

Teknokent, teknoloji ve bilim alanında yenilikçi çalışmaların yürütüldüğü alanlardır. Teknokentler; üniversite, araştırma kurumları ve endüstriyel birimlerle donatılmış, kentsel hizmetlerin tümünü içeren bir alan üzerinde kurulmuş olan ve ekonomik faaliyetler gösteren bölgeler olarak adlandırılmaktadır. Teknokentlerin organizasyon yapısında üniversite, girişimci şirketler, akademisyenler, üretim sektörleri, vakıf-dernek, sivil toplum kuruluşları, odalar ve borsalar, teknoloji transfer ofisleri ve kuluçka merkezleri yer almaktadır. Teknokentlerin işletilmesi ve yönetimi yönetici bir şirket tarafından üstlenir. Teknokentlerin amacı yeni bir endüstriyel teşebbüs için fikri ve bir ön tasarımı olan genç, yetenekli fakat bu işe başlaması için yeterli sermayesi olmayan veya sermaye bulamayan kişilere, işlerini kurup ilerleyebilmeleri için belirli bir alt yapıya sahip başlangıç çalışmalarında ihtiyaçları olan teknolojik desteği vermek teknokentlerin amacıdır. Teknokentler ar-ge ekosisteminin oluşturulabilmesi için ar-ge şirketlerini bir araya getirerek süreçlerin hızlanmasını da amaçlamaktadır.

Teknokent Ne İşe Yarar?

Teknokentler, araştırma kurumlarının, üniversitelerin ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde gerçekleştirdikleri araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri yerdir. Bu sayede katma değerli ürünler ortaya çıkar, firmalar birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirir. Ekonomik, akademik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş merkezleridir.

Başlıca Teknokent Firmaları Nelerdir?

Aşağıdaki firmalar teknokent ve teknokent yazılım firmalarıdır. Firmalar https://www.ariteknokent.com.tr/tr/teknoloji-firmalari/teknokentli-firmalar?page=13 sayfasından alınmıştır.
 ABE Teknoloji
 Acrome Robotik
 AES Mühendislik
 Agito
 AIM Enerji
 AIR Telekomünikasyon
 Argela
 Argenit
 Arıt Çevre
 AVCR
 Bilge Adam Teknoloji
 Bioeksen
 BİOT A.Ş
 Borda
 B-plas
 Camalon
 Diaolog
 Divit
 N11 Doğuş Planet
 EDS
 İO Çevre Çözümleri
 İTÜ Nova
 Kod-A
 Kron
 Matriks
 Mavak İTÜ Maden Vakfı
 Maxim Integrated
 MEG
 Mekatro
 Memsis
 Miletos
 Model
 MVT
 Mynet
 Nevotek
 Norm
 Odakent
 Otam
 Ölçsan
 Portneo
 Commencis
 Rasyonet
 Risktürk
 Sargetek
 SBS
 SFS
 Sinternet
 Smart Solar
 Soffetch
 Solvoyo
 Technobee
 Tiçem
 Ulukom
 Veripark
 Valensas
 Verifone
 Vestek
 Vicon
 Virgasoft
 Vodafone
 TYT
 DMA
 EOS
 Gumush
 Kupfer
 Hangaarlab
 Yapı Kredi Teknoloji A.Ş
 Osteoid
 REPG
 Bm Sumer Consultancy&Research
 Arçelik A.Ş
 Areka
 Bioactive Araştırma
 Bunsar Bilişim
 BVK
 Ceteks
 Cloudone
 İUGO Teknoloji
 Kuvars Yazılım ARGE Mühendislik Sanayi Ticaret LTD.ŞTİ
 MD ARGE Yazılım Hizmetleri
 Meeapps Yazılım ve Bilgi Teknolojileri
 Mekansal İşler Yazılım Danışmanlık A.Ş
 Misone Haberleşme Teknoloji ve Yazılım A.Ş
 Pitcher Yazılım Bilgi Teknolojileri LTD.ŞTİ
 Rigel Teknoloji ve Yazılım Danışmanlık A.Ş
 Tarentum Yazılım ve Danışmanlık A.Ş
 Triptek Yazılım ve Bilişim Hizmetleri A.Ş
 Bitexen
 Kora İnternet Teknolojileri
 Yokyer Bilişim Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret LTD.ŞTİ
 Algopoly
 H3M Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş

Teknokent Kiraları Ne Kadar?

Ülkemizde birçok teknokentin bulunması ve bu teknokentlerin farklı yerlerde konumlanmalarından kaynaklı olarak teknokent kiraları hakkında net bir bilgi vermek mümkün olmamaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Gaziantep, Konya gibi Türkiye’nin her bölgesinde bulunan teknoparkların kiraları metrekare bazında hesaplanmaktadır. Firmanın bulunduğu şehre, konumlanmak istediği Ar-Ge binasına ve binanın metrekaresi başına belirlenen tutara göre hesaplama gerçekleştirilmektedir.

Teknokentlerde Kimler Çalışabilir?

Ar-Ge veya tasarım personeli olarak istihdam edilen kişilerin en az lisans mezunu olması şartı aranır. Öğretim elemanları, Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde tasarımcı, araştırmacı veya idari personel olarak üniversite yönetim kurullarının izin vermesi ile tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak görevlendirilebilirler. Meslek lisesi veya meslek yüksekokullarından mezun ve tasarım, teknik, fen veya sağlık bölümlerini tamamlamış kişiler Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde teknisyen olarak çalışabilir.

Teknokentte Kimler Firma Kurabilir?

Teknokentte firma kurmak isteyen kişiler veya Teknokente girmek isteyen startup firmalar öncelikle fikirlerinin ya da projelerinin AR-GE niteliğinde olmasına, inovatif değerine, ticarileştirilebilirliğine, girişimcinin ve şirketin profiline göre değerlendirilir. Teknokent içerisinde yer almak isteyen firmaların fillen ileri teknolojileri içerisinde barındıran AR-GE çalışmalarını gerçekleştiriyor veya gerçekleştirebilecek kapasitede olması gerekir.

AR-GE faaliyetleri yürütmek isteyen sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri AR-GE projeleri ile birlikte teknokentlere başvuru yapabilirler. Başvuru formları ilgili Teknokentlerin web sitelerinden elde edilebilir. Ön başvurunun tamamlanmasının ardından başvuru sahibi firmalarla görüşmeler gerçekleştirilir. Eksik bilgilerin olması durumunda bunların tamamlanması istenir. Ön değerlendirmenin ardından firmalar Esas Başvuru Dosyalarını hazırlar ve teslim ederler. Başvuruların uluslararası normlara uygunluğu, alanında uzman kişiler olan Hakem Heyeti tarafından değerlendirilir. Hakem heyetinin değerlendirmesini başarıyla geçen firmaların/girişimcilerin başvurularının Teknokent yönetici şirketi tarafından da onaylanması gerekir. Projesi onaylanan firmalar ise bölgelerin uygun olması durumunda Teknokent içerisinde yer alabilirler.

Teknokent Teşvikleri Nelerdir?

Teknokent teşvikleri aşağıda sıralanmıştır.
1. Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Teşviği, bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olmasıdır.
2. Personel Ücret Vergileri Stopajı Desteği, bölgede çalışan AR-Ge personeli sayısının en fazla %10’u görevleri ile ilgili ücretlerin vergilerinden 31.12.2023 tarihine kadar muaf olmasıdır.
3. Katma Değer Vergisi Muafiyeti, faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden muaf olmasıdır.
4. Sigorta Primi Teşviği, personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasıdır.
5. Atık Su Teşviği, atık su arıtma tesisi işleten bölgelerden su bedeli alınmamasıdır.

Teknopark Nedir?

Teknopark terimi, teknolgy ve park sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Teknoparklar, ar-ge kültürünü oluşturmayı hedefleyen, inovasyona dayalı faaliyetler yürüten bilgi ve teknoloji merkezli kurumlardır. Sanayinin teknolojik anlamda gelişmesine katlı sağlayan, girişimcilere maddi anlamda teşvikler sunan, uluslararası firmalar ile girişimcileri buluşturan yapılardır. Sanayileşmiş birçok ülke için teknoparklar, teknolojik ve ekonomik gelişmenin en önemli araçlarıdır ve birçok ülkede üretim ve hizmet sektörleri ürettikleri katma değerin önemli bölümü teknoparklar bünyesinde yürütülen Ar-Ge çalışmaları sayesinde olmaktadır. Teknoparklar; bilginin pazarlanabilir hale getirilmesi aşamasında üniversite ve sanayi işbirliği ile Ar-Ge faaliyetlerinin sitemli bir şekilde gerçekleştirilmesi için araç olarak kabul edilir. Teknoparklar üniversitelerde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların uygulamaya dökülmesindeki en önemli modeldir.

Başlıca Teknopark Firmaları Nelerdir?

Aşağıdaki firmalar Teknopark ve Teknopark yazılım firmalarıdır. Firmalar https://www.atap.com.tr/portal/firmalar sitesinden alınmıştır.
• 2N İnovasyon
• A Yazılım
• ACD Bilgi İşlem
• Ahi Havacılık ve Savunma Sanayisi
• Akıllı Çeviri Bilişim Sistemleri
• Albayrak Makine
• Albila
• Okkasoft
• Alpata Teknoloji
• Anagen
• Anatek
• Apak Endüstri
• Argisto
• Asystee
• Atoz Spor
• Avkar Yazılım
• Badebio
• Beauty Biotech Biyoteknoloji
• Bentego
• Bewell Teknoloji
• Biltay
• Biokint
• BLG Robotik
• Bortek
• Bugamed Biyoteknoloji
• CI Teknoloji
• Coretech
• Çözüm TR
• D1-Tech
• Decoppo
• Destek Ar-ge
• Erendiz
• Esenja
• Esteknoloji
• Ester
• Etkilab
• Ettom
• Evbee
• GMZ Enerji
• Greentech
• Hav-en
• Helpy ARGE
• Inova Terra
• Inspire
• IOTECH Yazılım
• Karel Makine
• Karen Biyoteknoloji
• Korlog ARGE
• LF Tarımsal Ürünleri
• Magspin
• Mavi Prizma
• MDA
• Microbiota
• Midsoft
• Miner Studio
• MMD Makine
• MOBGE
• Modoya
• Navustek
• Orthopia
• Orthosense
• Ozan Soydan
• Piton ARGE
• Progim
• Progino
• Protez Özel Sağlık Hiz.
• Rıskfın
• SAM
• Seramdent
• Sonacl
• Sycrius
• SYM Yazılım
• Şehremini A.Ş
• Tayko Pil
• TB Teknoloji
• Techy Bilişim
• Teknart Sağlık Hizmetleri
• Teknoatam
• Tokart
• Umatech Teknolojik Ürün Tasarım Sanayi Tic.Ltd.Şti
• Umay Müze
• USG
• UTE Akademi
• Uzman Sistem
• Visea
• Weri
• WMD
• Yersis
• Zedrive Elektronik
Zir Prime

Teknopark Teşvikleri Nelerdir?

Teknopark teşvikleri için içerikler aşağıda listelenmiştir.
 Gelir ve kurumlar vergi si istisnası, bölgede çalışan Ar-ge tasarım ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna olmasıdır.
 Ücretlere uygulanan gelir vergisi istisnası ve SGK işveren desteği, KDV istisnası, kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinde istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerinin Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında katma değer vergisinden müstesna olmasıdır.
 Gümrük vergisi muafiyeti, Bölgelerde Kanun kapsamında yürütülen yazılım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisna edilmesidir.
 Yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası, sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine, münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine-teçhizat teslimleri KDV’den istisna edilmesidir.

Teknopark ve Teknokent Nerelerde Vardır?

Türkiye’de bulunan teknokent ve teknoparklar aşağıda sıralanmıştır.
 ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 TÜBİTAK Marmara Teknokent
 Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 GOSB Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Bilkent Cyberpark
 Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Batı Akdeniz Teknokenti Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Trabzon Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Göller Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Erzurum Ata Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Cumhuriyet Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Dicle Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Trakya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Tokat Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Kütahya Dumlupınar Tasarım Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Harran Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 İzmir Bilim ve Teknoloji Parkı Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Bozok Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Niğde Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi MAKÜ-BAKA Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Finans Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Marmara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Ankara Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 OSTİM Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Hatay Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Karaman Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Muğla Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Gaziantep OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Zonguldak Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Batman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Osmaniye Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokenti
 Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 İstanbul Sebahattin Zaim Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Mersin Tarım Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Teknohab Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 İskenderun Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve
 Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 ASBÜ Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi
 BAU Teknoloji ve Girişim Vadisi
 Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Hangi Firmalar Teknokentlere Girebilir?

Teknokentlere girebilmek için öncelikle bir Ar-Ge faaliyeti yürüten bir firma olmak gerekmektedir. Ar-Ge faaliyeti yürütmek için de belirli bir bütçeye ve teknik bir ekibe sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca firmaların teknolojik yeniliklere ve inovasyona açık olması, yaptıkları faaliyetlerin teknolojik bir boyutu olması da tercih edilen özellikler arasındadır.

Teknokentlere girebilmek için bir diğer önemli kriter ise, belli bir alanda uzmanlaşmış olmak veya belli bir teknolojik ürün/hizmet geliştirmek olabilir. Bu noktada da, teknokentlerin uzmanlık alanlarına uygun faaliyet yürüten firmaların tercih edildiği görülmektedir.

Genel olarak teknokentlere girebilmek için aşağıdaki kriterleri sağlamak gerekmektedir:
Ar-Ge faaliyeti yürüten bir firma olmak
Teknik bir ekip ve belirli bir bütçeye sahip olmak
Teknolojik yeniliklere ve inovasyona açık olmak
Belli bir alanda uzmanlaşmış olmak veya belli bir teknolojik ürün/hizmet geliştirmek
Teknokentin uzmanlık alanlarına uygun faaliyet yürütmek

Hangi Firmalar Teknoparklara Girebilir?

Teknoparklar genellikle teknoloji odaklı firmaların yer aldığı özel bir işletme alanıdır. Bu nedenle, genellikle teknoloji odaklı olan veya yenilikçi ürünler geliştiren firmalar Teknoparklara girebilirler.

Teknoparklarda yer alan firmaların genel olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yoğunlaştıklarını göz önünde bulundurursak, bilimsel araştırma, tasarım ve mühendislik faaliyetleri yürüten şirketler de Teknoparklara uygun olabilirler. Bu firmalar arasında, yazılım, donanım, bilişim teknolojileri, savunma sanayii, biyoteknoloji, nanoteknoloji, çevre teknolojileri gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler yer alabilir.

Ancak, Teknoparklara girmek için belli bir sektörde faaliyet göstermek yeterli değildir. Firmaların yenilikçi, özgün ve rekabetçi bir fikir ya da ürün geliştirme potansiyeline sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, Teknoparklarda yer alan şirketlerin belli bir araştırma ve geliştirme bütçesi ile çalışmaları da beklenir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

TÜRKİYE İHRACATININ YENİ ROTASI: SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Transit İhracat

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Finansal Yönetim Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

5S Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız