DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Turquality Yönetici Geliştirme Programı

564 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” ve 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında yer alan firmalara sağlanacak hizmetler arasında, firmaların öncelikli olarak orta ve üst düzey yöneticilerini bilgilendirmeye yönelik bir eğitim programı düzenlenmektedir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı kapsamında eğitimler Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ilgili üniversitelerin koordinasyonu ile gerçekleştirilmektedir. Yönetici Geliştirme Programı ile destek kapsamındaki firmaların orta ve üst düzey yöneticileri arasında ortak bir yönetim lisanının oluşturulmak hedeflenir. Bununla birlikte, firmalara sağlanacak destek hizmetlerinde projeleri hazırlayacak ekiplerin kurulmasına katkı sağlanması ve TURQUALITY® marka destek platformu adına gereksinim duyulan sinerjinin yaratılması amaçlanır. Programa katılan yöneticilerin derslerde öğrendikleri içerikleri iş pratiğine aktarabilme yetkinliklerini geliştirmek adına 4 bireysel ara ödev ve 1 final takım proje uygulaması gerçekleştirilir.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı 11. Dönem sonuna kadar Sabancı ve Koç Üniversiteleri ile yürütülmüştür. 12. Dönemde ise ihale yöntemi ile Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri de programa dâhil olmuştur. Programın 16. Dönemi de yine Sabancı, Koç, Bilkent ve İstanbul Üniversiteleri ile program tamamlanmıştır. 17. Dönemde hizmet sektörleri de eğitime dahil edilmiş ve sektörün ihtiyaçlarına göre uygun olacak yeni dersler düzenlenerek 2564 sayılı karar kapsamında destek alan yararlanıcılar için ayrı bir sınıf kurulmuştur.

Yönetici Geliştirme Programının içeriği bu üniversiteler içeriisndeki “Executive MBA” işletme yüksek lisans programları temel alınmış ve TURQUALITY® programının ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmuştur.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programına ilişkin masrafların %75’i TİM aracılığı ile Ticaret Bakanlığı tarafından karışlanmakla beraber, %25’lik kısmı ise katılımcı kişi veya bağlı bulundukları firma tarafından karşılanmaktadır.

Yönetici Geliştirme Programı’nın amacı Nedir?

• TURQUALITY® ve Marka Destek Programı kapsamında ihtiyaç duyulan sinerjinin yaratılması,
• Orta ve üst düzey yöneticiler arasındaki ortak bir yönetim lisanının oluşturulması,
• Katılımcıların iş dünyası pratikleriyle ve akademik konularda en güncel bilgiler ile donatılması,
• Katılımcılara iş süreçlerinde uygulayabilecekleri bilgilerin ve becerilerin kazandırılması,
• Katılımcılar arasındaki bilgi paylaşımının kuvvetlendirilmesi,
• Katılımcılar ve firmalar arası iletişim olanaklarının yaratılması ve ileriye dönük işbirlikleri için ortamın hazırlanması.

Yönetici Geliştirme Programının Genel Kapsamı

• İşletme Yönetiminin ana temaları ve fonksiyonlarına yönelik bir programdır.
• Markalaşma hedefi amacı ile faaliyet gösteren TURQUALITY® firmalarının beklentilerine paralel olacak şekilde “Pazarlama” alanı ağırlıklı çalışır.
• Hem teorik hem de uygulamalı dersler içermektedir.
• Çeşitli öğrenme araçlarını içermektedir (bilgisayar uygulamaları, vaka çalışmaları, ödevler, projeler gibi).
• Katılımcılardan derslerde öğrendikleri konuları iş pratiğinde kullanabilme yetkinliklerini geliştirmek ve öğrenmeyi desteklemek için 4 ara ödev ve 1 final projesi istenmektedir.
• Yönetici Geliştirme Programı eğitimleri Cuma ve Cumartesi günleri saat 9:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilir. (2019-2020 eğitim döneminin ikinci yarısından itibaren pandemi nedeniyle dersler online verilmeye başlanmış ve pandemi koşullarına göre durum zaman içerisinde şekillendirilebilecektir).
• Her dönemde 25 ila 35 kişi arasında oluşturulan gruplarla sınıflarda eğitim gerçekleştirilir.
• Modüler yapıda ve 22 hafta - 44 gün (352 saat) devam eden bir eğitimdir.

Yönetici Geliştirme Programı Kapsamında Yer Alan Üniversiteler Arasında Yer Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

• Uluslararası sıralama listelerinde (Financial Times, US News vb) yer almalı,
• Yönetici geliştirme programları yürütüyor olmalı,
• İşletme okullarına verilen uluslararası akreditasyon sertifikalarından en az birine sahip olmalı,
• Programda yer alacak eğitimlerin en az %50’si üniversitenin kendi kadrolu öğretim üyeleri tarafından sağlanmalı,
• Programda ders vermesi öngörülen akademik personellerin, yönetici geliştirme programları ve/veya yöneticilere yönelik işletme ya da yönetim yüksek lisans programları kapsamında eğitim vermiş veya veriyor olmalıdır.

TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı Seçim Kriterleri Nelerdir?

• Aday üniversite mezunu olmalı,
• Aday MBA veya İşletme Yüksek Lisans programına katılmamış olmalı,
• Aday yurtdışı markalaşma anlamında firmaya yarar sağlayabilecek bir departmanda çalışıyor olmalı,
• Kapsama yeni katılmış veya daha önce bu eğitimden hiç faydalanmamış bir firma olmalı,
• Toplam katılıma bakılarak programdan daha az faydalanmış firmalar öncelikli olmalı,
• Firma katılımcıları arasında iletişim anlamında farklılık yaratabilmek adına farklı meslek grupları göz önünde bulundurulmalı ve heterojen sınıflar oluşturulmaya çalışılmalıdır.

2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Firmalar İçin TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı

Başlangıçtan itibaren 17. dönemle beraber 2006/4 sayılı tebliğ kapsamında destekten yararlanan firmaların toplam 1524 yöneticisi programa katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

2006/4 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki Firmalar İçin TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programında yer alan dersler aşağıdaki gibidir

#nt-8 { color: #00456f; font-size: 18px; width: 100%; } #nt-8-r1 { border-top: solid #00456f 2px ; font-weight: 700; } #nt-8-r { border-top: solid #00456f 2px ; } #nt-8-r-final { border-top: solid #00456f 2px ; border-bottom: solid #00456f 2px ; } #nt-8-tdt { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; font-weight: 700; } #nt-8-tdlt { padding: 5px; font-size: 18px; font-weight: 700; border-right: solid #00456f 2px; text-align: center; } #nt-8-tdrt { padding: 5px; font-size: 18px; font-weight: 700; text-align: center; } #nt-8-tdl { padding: 5px; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px; border-left: solid #00456f 2px; text-align: center; } #nt-8-tdl2 { padding: 5px; font-size: 18px; font-weight: 700; border-right: solid #00456f 2px; text-align: left; } #nt-8-tdl3 { padding: 5px; font-size: 18px; font-weight: 700; border-right: solid #00456f 2px; text-align: left; } #nt-8-tdc { width: 33%; padding: 5px; font-size: 18px; font-weight: 400; border-right: solid #00456f 2px; text-align: left; } #nt-8-td { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-8-td-b { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border-bottom: solid #00456f 2px ; border-right: solid #00456f 2px ; } #nt-8-td-f { padding: 5px; text-align: center; font-size: 18px; border:none; } #nt-8-tdr { padding: 5px; font-size: 18px; font-weight: 700; text-align: left; }
KONULAR GÜN KONULAR GÜN
Oryantasyon & Vaka Çalışmasına Giriş 1 Yeni Ürün Geliştirme 1
Mikroekonomi 1 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 1
Makroekonomi 1 Uluslararası Pazarlama 2
Yeni Rekabet Ortamları ve Ufuk Turu 1 Perakende Yönetimi 1
Stratejik Yönetim 2 Teknolojinin Stratejik Rolü ve Kullanımı 1
Yönetim ve Organizasyon Tasarımı 1 Satın Alma Yönetimi ve Müzakere Becerileri 2
Proje Yönetimi ve Planlaması 1 Operasyon ve Süreç Yönetimi 2
Organizasyonlarda Davranış ve İK Yönetimi 2 Tedarik Zinciri Yönetimi 2
Değişim Yönetimi 2 Muhasebe 2
Yöneticiler İçin Veriye Dayalı Karar Verme 2 Finansal Yönetim 2
Stratejik Pazarlama 2 Dijital Pazarlama 1
Pazar Araştırmaları 1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 1
Satış Yönetimi 1 Big Data Essentials 1
Dağıtım ve Kanal Yönetimi 1 Liderlik ve Ekip Yönetimi 1
Marka Yönetimi 2 Etkili İletişim Teknikleri 1
Fiyatlandırma 2 TOPLAM 44 GÜN


2564 Sayılı Karar Kapsamındaki Yararlanıcılar İçin TURQUALITY® Yönetici Geliştirme Programı

2. Dönemi devam eden döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik Yönetici Geliştirme Programı’nın ilk döneminde 2564 sayılı Karar kapsamında desteklerden faydalanan firmaların 26 yöneticisi programa katılım sağlamış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

Programda yer alan dersler aşağıdaki gibidir:

KONULAR GÜN KONULAR GÜN
Değişim Yönetimi 2 Tedarik Zinciri Yönetimi 1
Vaka Çalışmasına Giriş 1 Marka Stratejisi ve Yönetimi 2
Örgütsel Davranış 1 Finansal Muasebe ve Finansal Tablo Analizi 2
Stratejik Yönetim 2 Mikroekonomi 1
Bütünleşik Pazarlama İletişimi 1 Makroekonomi 1
Müşteri İlişkileri Yönetimi 1 Proje Yönetimi ve Planlaması 2
İnovasyon Yönetimi 1 Uluslararası Pazarlama 2
Tüketici Davranışları 1 Hizmet Süreçleri Yönetimi 2
Hizmet Pazarlaması 2 Müşteri Deneyimi Yönetimi 1
Hizmetlerin Fiyatlandırılması 2 Yenilikçi Teknolojiler ve Siber Güvenlik 1
Dijital Pazarlama 1 Finansal Yönetim 2
Pazar Araştırmaları 1 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik 1
Etkili İletişim ve Sunum Becerileri 1 Çalışan Performans Yönetimi 1
İK Yönetimi 1 Perakende ve Satış Yönetimi 1
Hizmet Dağıtım Kanalı Yönetimi 1 Liderlik ve Ekip Yönetimi 2
Veriye Dayalı Karar Verme 2 Çatışma ve Zor Durumların Yönetimi 1
Pazar Araştırması Yöntemleri 1 Etkili Müzakere ve İkna 1

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Büyüme Stratejileri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Hoshin Kanri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Çoklu Mülakat Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kişisel Markalaşma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız