DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Ay Işığı Sorunu

Ay Işığı Sorunu Nedir?

Ay ışığı sorunu, insan kaynakları fonksiyonlarından biri olan kariyer geliştirmenin alt başlıklarındandır. Bu sorun, kariyer geliştirme içerisinde bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ay ışığı sorunu, bireyin farklı nedenlerden dolayı esas mesleğinin dışında başka işlerde ekstra olarak çalışması olarak tanımlanır.

Başka bir deyişle; düzenli olarak çalışan bir bireyin haftanın 12 veya daha fazla saati başka bir işte daha çalışması olarak açıklamak mümkündür. Bir kuruma bağlı olarak çalışan bir kişi; gelir yetersizliği, tecrübe ve yeni beceriler kazanma isteği gibi amaçlarla kurum dışında da bireysel olarak çalışır. Dolayısıyla ay ışığı aslında birey temellidir.

Ay Işığı Sorunu Nasıl Açıklanır?

Ay ışığı sorunu, bir şirket bünyesinde tam zamanlı olarak çalışan bir kişinin eş zamanlı olarak farklı şirketler için ücretli hizmet vermesini ifade ediyor. Bu kariyer geliştirme problemi uzun yıllardır var olmasına karşın günümüzde gündemde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. İşverenler bu konuya karşı olumsuz bakıp mesafeli yaklaşırken durum çalışanlar için farklıdır. Özellikle yeni nesil olan Z kuşağındaki çalışanlar tarafından oldukça dikkat çeken bu yöntem, yakın gelecekte daha fazla adından söz ettirecek gibi görünmektedir.

Özetle “Ay Işığı” kavramı, düzenli bir iş hayatına sahip bireyin, çalışma saatleri dışında haftada 12 saat ya da daha fazla bir süre başka bir işte de çalışması olarak açıklanır.

Ay ışığı sorunu olarak nitelendirilen kavram aynı zamanda insanlara bir yandan ek iş olanağı sunarak insanlara tercih ettikleri ve daha çok sevdikleri bir işte çalışmalarına vesile oluyor. Bu sadece para kazanma aracı olarak görülmemelidir, farklı isteklere sahip birçok insan için bir fırsat niteliğinde bir seçenektir.

Ay Işığı Sorunu En Sık Hangi Sektörlerde Görülür?

Ay ışığı sorunu, uzaktan çalışma sistemi olan şirketler başta olmak üzere tüm sektörler için risk teşkil eden bir sorun olmakla birlikte özellikle bilişim sektöründe sık sık karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde bilişim teknolojilerinde gözle görülen hızlı yükselişle birlikte nitelikli personel bulma sorunu oluşmaktadır. Nitelikli personel bulma zorluğu ay ışığı sorununa zemin hazırlamaktadır. Bilgi veya bilişim teknolojileri üzerine işlerini icra eden şirketler, personellerinin proje temelli veya sık sık farklı bir organizasyon için çalışmasını önlemek amacıyla daha kapsamlı ve kurallı iş sözleşmeleri hazırlama yöntemine başvurma durumunda kalmaktadır. Ek olarak kendi çalışanlarının aynı zamanda rakip oldukları firmalar adına hizmet vermesini engellemek amacıyla çeşitli yollara başvurmaktadır. Dolayısıyla şirket bünyesinde aktif çalışacak veya ayrılacak personellerin minimum altı ay süreyle rakip firmayla çalışmasının önüne geçecek şekilde ekstra sözleşme maddeleri ekleniyor.

Çalışan Bakış Açısıyla Ay Işığı Sorunu

Ay ışığı, çalışanların bakış açısından incelendiğinde bir sorun olarak görülmese bile aslında insanların ciddi zararlar görmelerine sebep olabilir. Mevcut mesleklerinin şartlarından mutsuz olan, yenilikçi ve pozitif olmayan üstlerle aynı iş ortamında bulunan, emek sarf ettiği kuruma herhangi bir aidiyet hissetmeyen, ekonomik olarak tatmin olmayan ve çeşitli maddi zorluklar yaşayan çalışanlar zorunlu olarak bu yöntemi tercih edebilir. Fakat bu yöntemi seçen işçileri bekleyen riskler de bulunduğunu göz önünde bulundurmak gerekir.

Ay ışığı sorunu çalışanlar üzerinde uzun vadede yoğun stres ve tükenmişlik hissine yol açabilir. İşler için oldukça fazla emek ve zaman harcanmasına rağmen karşılığını alamayan ve şirketler için yeterli verimi sağlayamayan çalışanlar olabilir. Çalışanların asıl sorumluluğu olan tam zamanlı işlerinde ilerlemeleri durabilir ve şirket genelinde faydaları azalabilir. Günlük olarak çalışanların oldukça yoğun çalışmak zorunda kalması, gün sonunda yorgunluk hissiyle iş kayıpları yaşanması olasılığını arttırır.

Aynı anda birçok farklı meslek dalıyla uğraşarak deneyim kazanmayı amaçlayan kişiler hayal ettiklerinin aksine yaptıkları hiçbir işi tam olarak tamamlayamama, her işin bir yerde yarım kalması, yeterli verimin sağlanamaması gibi durumlarla karşı karşıya kalabilir.

İşveren Bakış Açısıyla Ay Işığı Sorunu

Ay ışığı sorunu, işverenler tarafından olumlu karşılanmamaktadır. Bunun sebebi işverenlerin planlamalarında ve şirketleri adına olan organizasyonlarda çalışanlarının tam odağının bir iş olmamasının bazı riskleri de yanında getirmesidir. Bir şirkette sürekli çalışan kişinin aynı anda farklı bir işte de çalışıyor olmasının getirdiği asıl iş veriminde kayıplar yaşanması en önemli risk faktörüdür. Çalışanın birden fazla alanlara odaklanmasının sonucunda fiziki ve mental olarak yorulabilir. Dikkat eksikliği sebebiyle de iş kazası görülme riski oluşur.

Tam zamanlı çalışan işçilerin başka bir iş yapmak için oldukça sınırlı bir zamanı kaldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kişiler geç saatlerde veya hafta sonu süresince farklı işlerle ilgilenmek zorunda kalırlar. Böylece dinlenmeleri gereken süreçte de çalışırlar. Uzun vadede çalışanların yeterince dinlenememesi devamsızlık sorununun ortaya çıkmasına neden olabilir ve işverenler için oldukça zorlu bir süreç başlayabilir. Ayrıca uzun zaman dilimlerinde çalışan kişilerin işlerine karşı isteksiz olma durumu ve motivasyon düşüşü gibi negatif duygular içerine girme olasılıklarının artması işveren bakış açısından değerlendirildiğinde kabul edilemez olabilir.

Ay Işığı Sorununun Kariyer Geliştirmeye Etkisi

Ay ışığı sorunu günümüzdeki kariyer geliştirme konusunda oldukça sık karşılaşılan bir kavramdır. Son zamanlarda kişileri asıl işi dışında ekstra olarak çalışmaya iten birçok faktör vardır. Bu faktörlere örnek olarak geçim sıkıntısının oldukça artmış olması, bazı firmalarda değişime ve gelişime açık olmayan patronlar olması, şirket çalışanları tarafından gösterilen emeğin takdir görmemesi verilebilir. Bunlar dolayısıyla yerinde saydığını ve kendisini bir adım öteye taşıyamadığını düşünen çalışan, şansını başka bir kurumda da kullanmak istemektedir. Değer görme isteği, bilgilerini kullanamamanın getirebileceği mesleki körelmenin önüne geçme isteği, geleceğini güvence altına alma isteği gibi sebepler çalışanları kariyerinde bu şekilde bir adım atmaya itebilir. Birey bu süreçte psikolojik olarak da büyük bir savaş vererek stres ve tükenmişlik ile de savaşma durumunda kalabilir. Bu en aza indirmek için şirketlerin ve kurumların da belirli başlı sorumlulukları vardır. Her iş yerinde iş güvenliğine önem verilmeli, iyi çalışma olanakları sağlanmalı, çalışanlara değer verilmeli ve saygı duyulmalıdır. Bazı zamanlarda çalışanlara kişisel bir alan tanınması, psikolojik anlamda tatminlerinin arttırılması kariyer geliştirme adına oldukça fazla katkı sağlayacaktır.

Kariyer geliştirmenin en değerli unsurlarından biri de deneyimdir. Kişiler eğer kariyer gelişimini yeterli görmüyorsa zaman zaman bu yola başvurabilir. Kendini geliştirmek isteyen kişi dönemsel olarak ay ışığının etkileri altına girebilir, fakat bunu yaparken olumlu ve olumsuz yönleri dikkate almalıdır.

Ay ışığı problemi gittikçe artış göstererek varlığını sürdürecek gibi bir izlenim vermektedir. Dolayısıyla işveren ve çalışanlar arasındaki iletişim bu noktada oldukça büyük önem arz etmektedir.

Ay Işığı Sorunu Örnekleri

Bir çalışanın kendini geliştirmek, öğrenimini tamamlarken aynı zamanda iş deneyimini artırmak için farklı bir işte çalışması, bir üniversite veya okula devam ederken ikinci öğretimden farklı bir bölüme de eşzamanlı olarak yönelmesi, bunlar sonucunda çalışma ve okul hayatının uzaması ay ışığı sorununa örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla herhangi bir kişi bir işletmede çalışırken, aynı zamanda üniversitelerin akşam saatlerinde yapılan derslerine dâhil olarak yüksek lisansını tamamlamaya çalışıyorsa o kişi “ay ışığında” çalışıyor denebilir. Diğer yandan, bir lise öğretmeni aynı zamanda bir dershanede çalışıyor, ekstra olarak da özel ders veriyorsa bu soruna iyi bir örnektir diyebiliriz.

Ay Işığı Sorununda Olumlu ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

Bireyin ilgisinin dağılması, fiziksel ve zihinsel olarak yorulması, asıl mesleğindeki devamsızlık oranlarının artması ve bozulan uyku düzeniyle birlikte geç kalma sorunları yaşaması ay ışığı sorununun negatif yönlerindendir.

Çalışan kişinin işi için gerekli motivasyonu gösterememesi şirketi açısından oldukça sorun teşkil edebilir. Bunun yanında yorulduğundan dolayı görülebilecek dikkat eksikliği ve fiziksel yorgunluğun getirisi olan isteksizlik hissi işten erken ayrılma veya çalışılan kuruma bağlılığın azalması gibi çeşitli olumsuzluklara neden olabilmektedir. Böyle olumsuzlukların ortaya çıkması işveren tarafından oldukça hoşnutsuz karşılanmakla birlikte kişileri işten çıkarılma riski ile burun buruna getirebilir.

Olumlu yönlerine gelecek olursak, kendini geliştirmek ve ekonomik olarak daha refah bir hayat sürmek adına başka işlerde çalışan bir kişi amaçlarına ulaşabilir. Ekstra olarak farklı alanlarda çalışmak kişinin kendi bilgi birikimini arttıracağı gibi ufkunu genişletebilir ve potansiyelini keşfetmesine yardımcı olabilir. Ekstra işlerle uğraşan bir kişi gününün oldukça yoğun olmasını bir avantaja çevirebilir ve zaman yönetimi konusunda ustalaşabilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Hoshin Kanri

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İhracatta Rekabet Analizi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Fırsat Maliyeti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Ticaret Hukuku

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız