DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Çalışan Memnuniyeti

Çalışan Memnuniyeti Nedir?

Çalışan memnuniyeti, İK endüstrisi tarafından çalışanların işleri, çalışan deneyimleri ve çalıştıkları kuruluşlar gibi unsurlardan ne kadar memnun olduklarını tanımlamak için kullanılan geniş bir terimdir. Çalışan memnuniyeti, bir kuruluşun genel sağlığını belirlemeye yardımcı olabilecek önemli bir ölçüttür; bu nedenle birçok kuruluş, çalışan memnuniyetini ölçmek ve zaman içindeki memnuniyet eğilimlerini izlemek için düzenli anketler kullanır. Yüksek bir memnuniyet düzeyi, çalışanların işverenlerinin onlara davranış biçiminden memnun olduklarını gösterir.

Çalışan Memnuniyetinin Kurumlar Açısından Önemi Nedir?

Çalışanlar, şirketin en önemli ve değerli varlıklarından biridir. Çalışanlar, şirket ve kurum içi operasyonlar için hayati önem taşıyan bilgi, yetenek, beceri ve yeteneklere sahiptir. Memnun ve mutlu bir iş gücüne sahip olmak, çalışan devrini azaltarak, çalışan üretkenliğini artırmanın yanı sıra, müşteri memnuniyetini artırarak ve bağlılığını teşvik ederek şirket bünyesini ve başarısını oldukça güçlendirmektedir. Ayrıca, şirket ya da kurumdan ayrılan mutlu çalışanlar hem şirketin refahını hem de iş arkadaşlarının geride bırakılmasını önemsedikleri için, bilgi ve becerilerini başkalarına aktarmaya yardımcı olma isteği de daha yüksektir. Bunların yanı sıra, Çalışanlarınızın tatmin olmasını sağlamanın işyeri üzerinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere pek çok olumlu etkisi vardır:
● Düşük Turnover Oranı: Çalışanlar, yaptıkları işten memnun ve keyif alıyorlarsa genellikle bir işte daha uzun süre kalırlar. Bu sayede düşük bir Turnover oranı elde edilmiş olur.
● Daha Az Devamsızlık: İş yerinde mutlu olan çalışanlar işe gelmeyi dört gözle bekler ve hastalanma veya işe geç gelme olasılıkları daha düşüktür.
● Yapılan İş ile Daha Fazla Gurur Duyma: İşlerinden memnun olan çalışanlar genellikle nihai sonuçtan daha fazla gurur duyarlar ve sonuç daha doğru ve eksiksiz olma eğilimindedir. Yaptıkları işten daha çok gurur duyan çalışanlar, daha çok çalışmaya ve faydalı üretime motive olmaktadırlar.
● Müşteri Memnuniyeti: İşten memnun olan bir çalışan, ortaya çıkan sorunlara uyum sağlama eğilimindedir ve gerektiğinde değişiklik yapmaya veya eğitimlere katılmaya daha isteklidir. Genellikle müşterilerle daha hoş bir şekilde etkileşime girerler, bu da müşteriler için olumlu bir deneyim sağlar ve onların geri dönüp daha fazla hizmetten yararlanmalarını sağlar.

Çalışan Memnuniyeti Nasıl Ölçülür?

Çalışan memnuniyetini doğru bir şekilde ölçmek, düzenli olarak geri bildirim toplamayı ve ortaya çıkan sorunlara yanıt vermeyi gerektirir. İşte çalışan memnuniyetini ölçebileceğiniz kayda değer yollar aşağıdaki gibidir:
● Anketler Oluşturmak: Çalışan memnuniyetini tespit etmek için en çok tercih edilen ve doğru yöntemlerinden biri anketler oluşturmaktır. Uzun zamandır tüm çalışanlara aynı resmi ve şirket çapında yıllık anketi göndermek bir standart haline gelmiş olmasına rağmen, anket oluşturmanın daha yeni ve etkili yolları arttığından bu yöntem genellikle düşüştedir. Daha yeni ve etkili uygulamalardan biri ise nabız anketlerinin kullanılmasıdır. Nabız anketleri, herkese aynı soruları göndermek yerine, satış departmanınızda veya operasyon ekibinizde olduğu gibi kuruluş içindeki belirli bir grup çalışana yönlendirilen anketlerdir. Böylelikle anket seçenekleri daha spesifik hale gelmiş olmakta ve daha iyi anlaşılmaktadır.
● Devamsızlık Oranı: İşyerinde aşırı devamsızlık, kuruluşunuz içinde kötü çalışma koşulları, kötü liderlik ve iş-yaşam dengesinin olmaması gibi çeşitli sorunlara işaret edebilir. Ayrıca çalışan memnuniyetsizliğinin bir göstergesi olabilir. Devamsızlık, işi bitirmek için diğer çalışanlara daha fazla yük bindirdiğinden şirket üzerinde dalgalı bir etkiye sahiptir, bu da daha fazla strese ve iş tatminsizliğine neden olmaktadır. Devamsızlık bir an önce engel olmanız gereken faktörlerden biridir. Yüksek devamsızlık oranı ile başa çıkmanın en etkili yolu: devamsızlık oranları yüksek olan çalışanlarla konuşmak ve doğrudan devamsızlık yapmalarının sebeplerinin neler olduğunu öğrenmektir. Konu hakkında daha iyi bir fikir edinmek için amirler, yöneticiler ve iş arkadaşlarınızla da konuşabilirsiniz.
● Turnover (Çalışan Devir) Oranı: İş tatmini ve çalışan devri ile ters orantılıdır. Mutsuz çalışanlar başka şirketlerde ya da firmalarda iş arama eğiliminde olmaktadırlar. Çalışan Turnover oranı, bir kuruluş için en yüksek maliyetlerden biridir. İşyerinde aksamaları artırır, üretkenliği azaltır ve ekip üyeleri arasındaki uyumu olumsuz etkiler. Bunların aksine, bir çalışan ne kadar tatmin olursa, şirketten ayrılma olasılığı o kadar düşüktür. Şirketlerde yüksek bir personel devir oranı görülüyorsa, çalışanların iyi ilişkiler geliştirdiği, işlerinde zorlandıklarını ve önemli olduklarını hissettikleri bir ortam hazırlamak açısından teşvik çalışmalarına başlamak gerekmektedir.

Çalışan Memnuniyeti Sağlama Yolları Nedir?

Pek çok çalışan artık sadece iyi ücret ve büyük avantajlarla motive edilmediğinden, çalışanları memnun ve bağlı tutmak daha karmaşık hale geldi. Bunlar kilit faktörler olmakla birlikte, çalışanlar ayrıca aşağıdakileri içeren iyi bir iş/yaşam dengesine daha fazla ilgi duymaya başlıyor:
● Sağlıklı Bir Ortam: Sağlıklı bir çalışma ortamı, çalışanlara yeterli çalışma alanı ve kaynakları sağlar ve pozitif çalışma grubu dinamiklerini teşvik eder.
● Ödüller ve Tanınma: Bir çalışanın çalışma ortamına katkısını ödüllendirmek veya takdir etmek, çalışana doğrudan iyi bir iş çıkardığını söylemek kadar basit olabilir. Bir çalışanın katkısını tanımanın bir yolu, Personel Komisyonu tarafından tanınan ve çalışanın özlük dosyasına yerleştirilen Olağanüstü Çalışma Performansı Bildirimini doldurmaktır.
● Fikirlere Verilen Değer: Birçok çalışan, amirlerinin kendilerinin fikirlerini veya endişelerini dinlemediğini düşünür. Bir çalışanı takdir ederek ve muhtemelen personelinizin önerdiği fikirlerin bazılarını uygulayarak, personelinizi işyerinde yer almaya ve işyerinde daha fazla bulunmaya teşvik edebilirsiniz, bu da çalışanların işte takdir edilmelerini ve işlerinden daha fazla tatmin olmalarını sağlar.
● Zorluk hissetmek: İşte çok fazla zaman geçirmekle birlikte, birçok çalışan yaptıkları işte zorlandıklarını hissetmek ister. İş zorlayıcı olmadığında, bir çalışanın daha az üretken olması veya başka iş fırsatları araması daha olasıdır.

Çalışan Memnuniyeti Uygulamaları Nelerdir?

Yukarıda da bahsedildiği gibi, çalışanlar kendilerine değer verildiğini ve dinlendiklerini hissetmek isterler. Bu nedenle şirket bünyesindeki yöneticiler çalışanların önerilerine ve problemlerine kulak asmak ile yükümlüdürler. Bu sayede çalışanlar kendilerine verilen değeri görebilir ve çalışma motivasyonu artabilir. Bunun yanı sıra, çalışanların başarılı oldukları işin takdir edilmesi de çalışanların memnuniyetini artırmaktadır. Sürekli eleştirilmek ve takdir görmemek, çalışanların memnuniyetini ve memnuniyet ile doğru orantılı olarak işe olan bağlılıklarını düşürmektedir. Bu nedenle, şirket yöneticileri çalışanlarını başarılı olduğu alanlarda takdir etmeli ve gerektiğinde terfi etmelidirler. Bu sayede çalışanların memnuniyeti ve işe olan bağlılıkları da artmaktadır.

Bunların yanı sıra, özellikle son dönemlerde ücret çalışanlar için en önemli unsurlardan biri haline gelmiş durumdadır. Ekonomik şartlar sebebi ile birçok çalışan geçimlerini oldukça zor şartlarda sağlamaktadır. Bu nedenle, şirket yöneticileri çalışanlarına değer verdiklerini göstermek amacı ile onların yaptıkları iş doğrultusunda yeterli meblağda bir ücret tahsis etmelidirler. Bu sayede, çalışanlar hem yaptıkları işe karşı teşvik elde etmiş olurlar hem de daha yüksek maaşlı bir iş arama peşine düşmek zorunda kalmazlar.

Maaş artışının yanı sıra; bayramlarda, yılbaşlarında ve özel günlerde (doğum günü vs.) çalışanlara çeşitli ikramiyeler ya da ücretler talep edilmesi de çalışanların memnuniyetini ve işe bağlılıklarını artırmaktadır. Bu sebeple, yöneticiler kendilerini düşünmelerinin yanı sıra çalışanları da düşünmeli ve onlara değer verdiklerini göstermelidirler. Aksi takdirde, çalışanlar değersiz olduklarını ya da daha iyi imkanlarda iş bulabileceklerini düşünebilir ve bu doğrultuda hareket edebilirler ki bu da yaptıkları işin verimliliğini düşürmekle birlikte işyeri bünyesinde olumsuzluklar da meydana getirebilir. Aynı zamanda, başka bir şirkete ya da firmaya geçişlerin artmasından dolayı şirketin Turnover oranı artabilir. Bu da şirket adına olumsuzluklar meydana getirebilir.

Çalışan Bağlılığı ve Çalışan Memnuniyetinin Temel Farkları Nelerdir?

Çoğu zaman çalışan memnuniyeti, çalışan bağlılığı ile birbirinin yerine kullanılabilmektedir, ancak bağlılık genel memnuniyeti etkileyen faktörlerden biri olsa da ikisi aynı şey değildir. Memnuniyet, elde tutma için önemli dahi, performansın bir göstergesi olmayabilir; diğer şeylerin yanı sıra, bir çalışanın işine olan tutkusunu gösteren bağlılık doğrudan çıktıya bağlıdır. İdeal olarak tatmin, hem tazminat ve menfaatler gibi maddi faktörlerin hem de katılım, tanınma ve güçlü liderlik gibi daha somut olmayan unsurların bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Bir kuruluş ya da şirket, bu denklemin her iki tarafını da ele almazsa, yalnızca istihdamda kalmak için gerekli olanı yapmaktan (daha verimli olanı değil) memnun olan ve maddi olarak tatmin olmuş çalışanlardan oluşan bir ekibe ya da sadece işe bağlılığı yüksek fakat memnuniyeti düşük bir ekibe sahip olduğunu görebilir. Bu nedenle üst düzey yöneticiler çalışanların hem memnuniyetini hem de işe bağlılıklarını yüksek seviyelere çıkarmalıdırlar.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Akreditif

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Hukuku İhlalleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Entegre Raporlama

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Portföy Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız