DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği Nedir?

Ekonomi dünyadaki gelişmelere bağlı olarak sürekli değişimlere uğramaktadır. Gelişen teknoloji, üretim-tüketim modelleri, karşılıklı iş yapma şekilleri ve politikalar dünya ticaretini de etkilemektedir. Her ne kadar olumsuz etkileyen gelişmelerle karşılaşılsa da hizmet ticareti her geçen gün hızla artmakta ve varlığını göstermektedir.

2015 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından mevzuat çalışmalarıyla ilgili “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar” ve “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” resmî gazetede yürürlüğe girmiştir. Bu kararın yürürlüğe girmesindeki amaç;
● Ulusal ekonomiye döviz girişi yapılmasına destek olmak,
● Hizmet sektörlerinin uluslararası rakipleri ile rekabet gücünü geliştirmek,
● Hizmet gelirlerinin artırılmasını sağlamak,
● Dış pazara açılma ve alanında markalaşmayı kolaylaştırmaktır.

Desteklenen programlar içerisinde sağlık turizmi, bilişim sistemleri, film ve dizi sektörü, eğitim, yönetim danışmanlığı, gayrimenkul sektörü, yayıncılık, ulaştırma, lojistik, gastronomi, perakende, konaklama ve havacılık sektörü yer almaktadır. Bu sektörlere uygun farklı destek unsurları vardır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteğinden Ne Kadar Destek Alabilirsiniz?

Destek unsurlarına bakacak olursak; ürün, hizmet ve marka tescil koruma desteği bakımından ürün ya da hizmetin yurtdışında tescil ettirilmesi ile ilgili yapılacak araştırmalara ait giderleri karşıladığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra; belgelendirme desteği, danışmanlık desteği, rapor ve yurtdışı şirket alımına yönelik danışmanlık desteği, acente komisyon desteği, yurt dışı birim desteği, bireysel ve milli fuar katılım desteği, milli fuar desteği, reklam, tanıtım ve pazarlama desteği, ticaret ve alım desteği, bilgisayar oyunu/mobil uygulama komisyon desteği, bilgisayar oyunu/mobil uygulama pazara giriş desteği ve birçok desteğe daha döviz kazandırıcı hizmet ticaret desteği kapsamında ulaşabilirsiniz.

Bu geniş yelpazeli hizmet ticaret desteği programı içerisinde bulunan bazı destekleri detaylı olarak inceleyelim.
● Film Yurtdışı Pazarlama Desteği;
Sinema/dizi-film sektöründeyseniz filminizin yurt dışında pazarlanmasına yönelik gösterimi için gerekli olan izin ve sınıflandırma belgeleri, dublaj-altyazı, filmin gösterime girmesi için hazırlanacak olan afiş, basılı malzeme ve tanım araçları için bu desteği kullanabilirsiniz. Bu süreçteki tüm giderleri bu destek programı karşılamaktadır.

● Hasta Yol Desteği;
Sağlık turizmi sektöründe yer alıyorsanız ticaret bakanlığı ile protokol yapmış olan özel sağlık kuruluşları ya da havacılık şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmesi için yapılan uçak seferlerinde oluşan giderleri bu destek programı ile karşılayabilirsiniz.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti desteğinden ne kadar destek alabileceğinizi detaylı olarak Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı rehberden de kontrol edebilirsiniz.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Destekleri

Döviz kazandırıcı hizmet sektörü desteklerini ikiye ayırabiliriz. Bunlar döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi ve döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma destekleri olarak ayrılabilir.

Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi kapsamındaki sektörler şöyledir;
1. Sağlık Turizmi
2. Bilişim
3. Eğitim
4. Film
5. Pazarlama
6. Tanıtım
7. Reklam

Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri markalaşma destekleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.
1.
TURQUALITY®
Bu program Türkiye’nin rekabet avantajını artırabilecek ve markalaşma potansiyeli olan firmaların, üretimlerinden pazarlama ve satış alanlarına kadar tüm süreci kapsayacak şekilde Türk malının devlet desteğiyle markalaşmasını sağlayan ilk ve tek markalaşma programıdır.Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteğinden Kimler Yararlanabilir?

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti desteğinden yararlanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar şöyle listelenmektedir;
● Yerleşik iş birliği kuruluşları olarak adlandırılan, Türkiye İhracatçılar Birliği, TOBB, Dış Ekonomi İlişkiler Kurulu,
● Yukarıda saydığımız kuruluşlar tarafından kurulmuş ve en az %51 oranında hisseye sahip olan şirketler,
● Eğitim kurumları,
● Sağlık kuruluşları,
● Sağlık turizmi sektöründe yer alanlar,
● Bilişim sektöründe yer alanlar,
● Film sektöründe yer alanlar,
● Yönetim danışmanlığı şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirket, kurum, kuruluş ve kişiler.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Desteği Kapsamı Nedir?

Geniş bir yelpazeye sahip olan döviz kazandırıcı hizmet ticaret desteği pazarlamadan sağlık sektörüne kadar birçok sektöre destek sağlamaktadır. Desteklenen faaliyetlere tek tek bakacak olursak şu şekilde sıralanabilir;
1. Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörüne Yönelik Destek

2. Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörüne Yönelik İlave Destek
● Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Gelen Hastaların Desteklenmesi
● Özel olarak Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi

3. Bilişim ve Film Sektörüne Yönelik İlave Destek
● Pazara Giriş Desteği
● Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi
● Film Platosu, Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi
● Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi

4. Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek

5. İş birliği Kuruluşlarına Yönelik Destek
● Ticaret Alım-Satım Heyetlerinin Desteklenmesi
● Diğer Faaliyetlerin Desteklenmesi

6. Yurt Dışı Fuar, Kongre, Konferans vb. Katılımlara Yönelik Destek
● Bireysel Katılımların Desteklenmesi
● Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Destek kapsamında programların süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. İş birliği kuruluşları destekten yararlanabilmek için en az iki ay önce Ticaret Bakanlığına başvurmalıdır.
Destek programı kapsamında yıllık olarak en fazla on adet yurt dışı ve yurt içi etkinlik bulunmaktadır.

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destek Kalemleri Nelerdir?

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticareti Destek Kalemleri aşağıda yer almaktadır. Bunlar;
1. Sağlık Turizmi, Bilişim, Eğitim ve Film Sektörlerine Yönelik Destek Unsurları
2. Sağlık Turizmi ve Eğitim Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları
2.1. Tercümanlık Hizmetleri ile Yurt Dışından Getirilen Hastaların Desteklenmesi
2.2. Münhasıran Yurt Dışına Yönelik Olarak Yurt İçinde Gerçekleştirilen Tanıtım ve Eğitim Faaliyetlerinin Desteklenmesi
3. Bilişim ve Film Sektörlerine Yönelik İlave Destek Unsurları
3.1. Pazara Girişin Desteklenmesi
3.2. Mobil Uygulamalar ve Bilgisayar Oyunlarının Komisyon Giderlerinin Desteklenmesi
3.3. Mobil Uygulama ve Bilgisayar Oyunlarının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi
3.4. Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi
3.5. Film Kapsamında Yapılan Reklam Giderlerinin Desteklenmesi
4. Yönetim Danışmanlığı Sektörüne Yönelik Destek Unsurları
5. İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destek Programı
5.1. Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi
5.2. Ticaret ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi
5.3. Diğer Faaliyetlerinin Desteklenmesi
6. Yurt Dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına Yönelik Destek Programı
6.1. Bireysel Katılımların Desteklenmesi
6.2. Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi

Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler Nelerdir?

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler, bir ülkenin döviz ihtiyacını karşılamak ve dış ticaret açığını azaltmak amacıyla yurt dışına mal ve hizmet ihracatı yaparak döviz kazanmasını sağlayan iş alanlarıdır. Bazı örnekler şunlardır:
İhracat: Ülke içinde üretilen ürünlerin yurt dışına satışıdır. İhracat, bir ülkenin döviz kazanmasına yardımcı olur.
Turizm: Yurt dışından turistleri ülkeye çekerek, turizm geliri elde edilmesini sağlar. Turizm, birçok ülkenin en önemli döviz kaynaklarından biridir.
Hizmet ihracatı: Yurt dışındaki firmalara verilen hizmetlerin faturalandırması döviz cinsinden yapıldığında döviz kazandırıcı bir faaliyettir. Örneğin, yazılım geliştirme, tasarım, danışmanlık gibi hizmetler döviz kazandırıcı faaliyetlere örnek olarak verilebilir.
Yatırım: Yurt dışındaki ülkelere yatırım yapmak, döviz kazandırıcı bir faaliyettir. Bu yatırımların geri dönüşleri de genellikle döviz cinsinden olur.
Sanat ve kültür faaliyetleri: Yurt dışına sanat eseri, kitap, film gibi kültür ürünlerinin satışı da döviz kazandırıcı bir faaliyettir.
Lojistik ve taşımacılık hizmetleri: Yurt dışındaki firmalara taşımacılık, depolama, gümrükleme gibi lojistik hizmetlerin sağlanması da döviz kazandırıcı faaliyetler arasında yer alır.
Bu gibi faaliyetler sayesinde bir ülke, döviz kaynaklarını çeşitlendirerek ekonomik istikrarını sağlayabilir ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan daha az etkilenebilir.

Döviz Kazandırıcı Destek Kapsamına Nasıl Alınır?

Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin desteklenmesi kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından belirlenmiş sektörler ve ürün grupları bulunmaktadır. Bu sektör ve ürün grupları, TİM tarafından belirlenen öncelikli ürünler listesinde yer almaktadır. TİM, belirlediği öncelikli ürünler listesine göre, bu sektörlerde faaliyet gösteren firmalara destek sağlamaktadır.
Döviz kazandırıcı faaliyetler için TİM bünyesinde bulunan Ticaret Müşavirlikleri ve İhracatçı Birlikleri ile iletişime geçilebilir. Bu kurumlarda bulunan uzmanlar, firmaların ihracat stratejileri ve hedefleri konusunda danışmanlık hizmeti sunmakta ve döviz kazandırıcı faaliyetlere yönelik destek sağlamaktadır.
Ayrıca, Türkiye İhracat Kredi Bankası (TİKB) tarafından da ihracatçılara finansal destek sunulmaktadır. TİKB, ihracatçılara uygun koşullarda kredi imkanı sağlayarak, döviz kazandırıcı faaliyetleri desteklemektedir.

Döviz Kazandırıcı Destek Süreçleri Nelerdir?

Döviz kazandırıcı destek süreçleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Destek süreçleri şu şekildedir:
Başvuru: Döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler için destek almak isteyen firmalar, TİM veya Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikli ürünler listesinde yer alan sektörlerde faaliyet göstermelidir. Başvurular, TİM veya Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.
Değerlendirme: Başvurular, TİM veya Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme kriterleri arasında, ihracat hacmi, hedef pazarlar, ürün kalitesi, teknolojik yenilikler, çevresel faktörler gibi unsurlar yer almaktadır.
Desteklendirme: Değerlendirme sonucunda, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetleri desteklemeye uygun görülen firmalar, destek kapsamına alınmaktadır. Destek kapsamında, firma ihracat faaliyetleri için finansal destek, pazarlama desteği, danışmanlık hizmetleri gibi imkanlar sunulmaktadır.
İzleme: Destek kapsamına alınan firmaların ihracat faaliyetleri, TİM ve Ticaret Bakanlığı tarafından izlenmektedir. İzleme süreci, firmaların hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılır.
Döviz kazandırıcı destek süreçleri, ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak ve ihracat hacimlerini yükseltmek amacıyla yürütülmektedir.

Döviz Kazandırıcı Destek Unsurları Nelerdir?

Döviz kazandırıcı destek unsurları şunlardır:
İhracat: İhracat yoluyla elde edilen döviz kazançları, ülke ekonomisi için önemli bir kaynaktır. İhracat yapan şirketler, ihracat destekleri kapsamında çeşitli teşviklerden yararlanabilirler.
Turizm: Turizm sektörü de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sektördür. Yabancı turistlerin ülkeye gelerek harcamaları, ülkenin döviz kazancını artırır.
Hizmet ihracatı: Hizmet sektöründeki firmaların yurtdışına sağladıkları hizmetler de döviz kazandırıcı faaliyetler arasında yer alır. Örneğin, yazılım, danışmanlık, eğitim gibi alanlarda hizmet ihracatı yapılmaktadır.
Yatırım: Yabancı yatırımcıların ülkeye yaptığı doğrudan yatırımlar, ülke ekonomisi için önemli bir kaynak oluşturur. Yabancı yatırımcılar, ülkede yatırım yapmak için çeşitli teşviklerden yararlanabilirler.
Lisans ve patent ihracatı: Ülke içinde üretilen lisanslı veya patentli ürünlerin yurtdışına ihracatı da döviz kazandırıcı faaliyetler arasındadır.
Lojistik destek: Yabancı firmalara lojistik destek sağlayan firmalar da döviz kazandırıcı faaliyetler arasında yer alır. Örneğin, taşımacılık, depolama, gümrük işlemleri gibi alanlarda lojistik hizmetleri sağlayan firmalar döviz kazançları elde edebilirler.
Film ve dizi yapımcılığı: Yapılan filmlerin yurtdışında gösterimi veya yabancı film şirketlerine yapımcılık hizmeti sağlanması da döviz kazandırıcı faaliyetler arasındadır.
Tarım ve hayvancılık: Tarım ve hayvancılık ürünlerinin yurtdışına satışı da döviz kazandırıcı faaliyetler arasında yer alır. Özellikle ihracatı yapılan ürünler arasında meyve, sebze, et, süt ve süt ürünleri gibi ürünler bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İşletme İş Ahlakı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Yetkinlik Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İhracatta İş Analitiği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Marka Konumlandırma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız