DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

KOSGEB Belgelendirme Desteği Nedir?

KOSGEB Belgelendirme Desteği

KOSGEB, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ürün ve personel alımı gibi masraflarına destek olmak amacıyla İşletme Geliştirme Destek Programları kapsamında çeşitli destek programlarıyla hizmet verir. KOSGEB Belgelendirme Desteği, işletmelerin ürün, hizmet ve süreçlerinin standardize edilmesini amaçlar. İşletmeler için gerekli olan belgelerin maliyetlerini, gerekli belgelerin tür ve kapsamına göre değişen farklı oranlarda karşılar. Gerekli şartları sağlayan orta ve küçük çaplı işletmeler bu destekten faydalanarak gelişme ve bir rekabet ortamına girmek için gerekli desteği alma şansı bulur. KOSGEB, ISO kalite belgesi alan işletmelere %50’ye varan oranlarda KOSGEB Belgelendirme Desteği sağlar.

KOSGEB Belgelendirme Desteği, Türk Akreditasyon Kurumu’nun (TÜRKAK) akredite ettiği tüm kurum ve kuruluşlardan akreditasyon sağlanan konular hususunda kurumların alacağı ürün ve personel belgeleriyle ilgili giderlere sağlanan destektir. Bu desteklerden faydalanabilmek için işletmecilerin önce KOSGEB’e kaydolmaları gerekmektedir. Hali hazırda belgeyi almış işletmeler sonrasında KOSGEB’e başvurmaları halinde ne yazık ki belgelendirme desteğinden faydalanamazlar.

KOSGEB Belgelendirme Desteği Ön Şartları Nelerdir?

KOSGEB Belgelendirme Desteği’nden faydalanmak isteyen işletmelerin TÜRKAK tarafından akreditasyon belgesi almaları zorunludur. KOSGEB destekli ISO Belgelerini Genel Destek Programı kapsamında yer alan Belgelendirme Desteği başlığı altında bulabilirsiniz. Belgelendirme desteği kapsamında olan belgelerin KOSGEB’e başvuru yapılmadan önce alınmaması büyük önem arz eder. Çünkü KOSGEB, başvurudan önce alınmış belgeleri dikkate almaz ve destek sağlamaz. İşletmeler tarafından daha önce herhangi bir kurum veya kuruluştan alınmış belgelere ve belge yenileme işlemlerine destek sağlanmaz. Bu desteklerden faydalanabilmek için KOSGEB’e üye olmanız halinde belgelendirme desteği kapsamında ISO belgesi almak için gerekli belgeleri sunabilirsiniz.

KOSGEB Belgelendirme Desteği Ne Kadar?

KOSGEB Belgelendirme Desteği kapsamında TSE’den alınan belgeler %80 oranında desteklenir. TÜRKAK tarafından akreditasyonu sağlanan kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler %70 oranında desteklenir. Yurt dışından alınan CE Uygunluk İşareti Belgesi TSE tarafından verilmemişse %60 oranında destek sağlanır. TSE tarafından verilen CE Uygunluk Belgesi için herhangi bir destek sağlanmamaktadır. Destek programına başvuru sonrası süreçte alınan CE Uygunluk Belgesi için de en fazla 150.000 TL, diğer belgeler içinse en fazla 50.000 TL destek sağlanır.

ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288, ISO/IEC 17025 kapsamlarındaki belgeler için en fazla 10 bin TL; bunların dışındaki belgeler için de en fazla 2 bin 500 TL destek sağlanır. CE Uygunluk İşareti Belgesi için orta-yüksek teknolojili işletmeler için en fazla 25 bin TL, yüksek teknolojili işletmeler için en fazla 50 bin TL destek sağlanır.

KOSGEB Neden Belge Desteği Veriyor?

Mevcut piyasa şartlarında küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet edebilmesi, ayakta kalabilmeleri için en önemli unsurdur. Bunun içinde verilen hizmet ve satışa çıkan ürünlerin mevzuatlara uygun olarak standardize edilmesi gereklidir. KOSGEB, bütün bu unsurları göz önünde bulundurarak işletmelerin ürün ve hizmet kalitelerinin belgelendirilmesine yönelik destek programlarıyla hizmet veriyor.

KOSGEB Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş işletmelerin personel, ürün ve sistem giderlerinin karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla belgelendirme desteği sağlamaktadır. Bu uygulamanın asıl amacı da işletmelerin ürün ve hizmetlerini standardize etmektir. İşletmelerin giderlerini karşılamasına yardımcı olan bu program, KOSGEB’e kayıtlı olan işletmeler ISO kalite belgesi almak amacıyla başvuru yapması halinde belgelendirme desteğinden faydalanabiliyor. Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kurumsallaşma düzeylerinin artırılması, diğer işletmelerle rekabet konumunda olabilmesi ve gerekli gider ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan ve KOBİ Geliştirme Dairesi tarafından geliştirilmiş bir destek programıdır.

KOSGEB Belgelendirme Desteği Şartları Nelerdir?

KOSGEB Belgelendirme Desteği’nden faydalanabilmek için KOSGEB’e üye olmak gerekir. Destek almak istediğiniz belgelerin KOSGEB’e başvurmadan önce alınmamış olması çok önemlidir. Çünkü KOSGEB başvurudan önce alınmış belgelere destek sağlamaz. KOSGEB üyeliğini gerçekleştirdikten sonra Genel Destek Programı Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’ni ilgili birime iletmeniz halinde destek almak için gerekli olan ilk adımları atmış olacaksınız.

KOSGEB Belgelendirme Desteği ile Hangi Belgeler Alınabilir?

KOSGEB Belgelendirme Desteği kapsamında gerekli koşullar sağlandığında;
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,
● ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi,
● OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi,
● ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi,
● ISO 13485 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,
● ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi gibi belgelere sahip olabilirsiniz.
Bu belgeleri aldıktan sonra gerekli koşulları yerine getirdiğiniz takdirde belgeler için gereken masraflar KOSGEB Belgelendirme Desteği kapsamında karşılanacaktır.

KOSGEB Belgelendirme Desteği Hangi Akreditasyonları Kapsar?

KOSGEB Belgelendirme Desteği, yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu’ndan alınacak onaylı belgeleri kapsar. Yurt dışından alınan ve uluslararası akreditasyona sahip olan belgeler, destek programlarından yararlanamaz. CE Uygunluk İşareti Belgesi gibi yurt dışından alınan belgelere destek verilmez. TSE tarafından verilmiş CE Uygunluk İşareti Belgesi için herhangi bir destek sağlanmaz.

TÜRKAK akreditasyonları dışında, KOSGEB İcra Komitesi 14 Eylül 2020 tarihli kararı kapsamında Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve bu kurum tarafından akredite edilen tüm kurum ve kuruluşlar da belgelendirme desteği kapsamına alınmıştır.

KOSGEB Belgelendirme Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Almak istenen belge listeden kontrol edilmeli ve listede yoksa bakanlık ile irtibat kurulmalıdır. Listede var ise zorunlu belge satın alınmalı. Sonrasında belgenin düzenleme tarihinden itibaren 12 içerisinde istenen belgeler ile başvuru yapılır ve ilgili tutar alınır.

Başvuru için gerekli belgeler;
• Belge veya sertifikanın alındığı ve danışmanlık hizmeti alınan kuruluşla yapılan sözleşme veya kurumun ayrıntılı hizmet fiyat listesi
• Belge veya sertifika
• Akreditasyon Belgesi
• Fatura
• Banka onaylı ödeme belgesi
• İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek
• Diğer bilgi ve belgeler

KOSGEB Belgelendirme Desteği Destek Unsurları Nelerdir?

• İbrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin DYS üzerinden İBGS/Bakanlık’a iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri DYS üzerinden yapar.
• Başvuru sahibi tarafından destek unsurlarına ilişkin DYS aracılığıyla ibraz edilen her türlü belgenin asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuatı çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde başvuru sahibi tarafından saklanmaları zorunludur.
• Başvuruların belge/sertifika/raporun düzenlenme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde DYS üzerinden üyesi olunan İBGS’ye yapılması gerekmektedir.
• EK 2’nin tanziminde Düzenleyen Kuruluş/Akredite Firma/Yeminli Mali Müşavir (YMM) tarafından temsil ettikleri kurum/kuruluş/şirketin kaşesiyle kaşelenerek imza sirkülerinde tatbik imzası bulunan, temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarafından imzalanması, münferit ve müşterek imza hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Fatura, ödeme belgeleri ve ihracat kayıtlarının ilgili şirket ve/veya organik bağı bulunan şirketler adına düzenlenmiş olması gerekmektedir.
• Hak ediş hesaplaması yapılırken, destek başvuru süresinden sonra yapılmış olan ödemeler dikkate alınmaz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sürdürülebilir Tarım

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Şehirler Neye Benzer?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Motivasyon Türleri Nelerdir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız