DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Geleneksel Girişimci Nedir?

Geleneksel Girişimci Nedir?

Girişimcilik kavramı, KOSGEB tarafından açıklanan Girişimliği Geliştirme Destek Programı ile "geleneksel girişimci" ve "ileri girişimci" olarak ikiye ayrılmıştır. Geleneksel girişimci, düşük, orta veya yüksek olarak ayrılan hiçbir teknoloji seviyesinde üretim sağlayıp diğer alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişi ya da sermaye şirketidir.

Geleneksel Girişimci Destek Programı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru sağlayabilecektir.

Programa Başvuru Şartları Nelerdir?

• Destek programından fayalanabilmeleri için işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde bulunması ve KBS (KOBİ bilgi sistemi) ’de kayıtlı ve aktif durumda olması istenir.
• İşletmenin KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması beklenir.
• Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları dahilinde sağlanan geleneksel girişimci eğitimini bitirmiş olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.
• Destek programına başvuru sağlayabilmesi için geleneksel girişimci eğitiminin işletme kuruluş tarihinden önce tamamlanmış olması istenir.
• İŞGEM’de veya TEKMER’de yer alan işletme; diğer şartları karşılamak koşuluyla, sahip veya ortaklarının girişimcilik eğitimine katılım şartı aranmaksızın, İŞGEM’de veya TEKMER’de kurulmuş olması şartıyla destek programına başvuru sağlayabilir.
• Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı minimum %50 olmalıdır. Destek programı süresinde girişimcinin ortaklık payı %50’nin altına inemez.
• İşletme, destek programı başvuru tarihi itibari ile son bir sene içinde kurulmuş olmalıdır.
• Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç sene öncesinden destek programına başvurduğu zamana kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;
- gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmaması,
- tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması istenir.
• İşletmenin programa başvuru tarihi öncesinde tür değişikliği yapması; değişikliğin sicil gazetesinde bulunması koşuluyla bu fıkra hükümlerine sorun teşkil etmez. Bu durumda işletme kuruluş tarihi olarak ilk kuruluş tarihi kabul edilir.
• İşletme kuruluş tarihi, şahıs işletmeleri için vergi levhasında bulunan işe başlama tarihi, tüzel kişiliğe haiz işletmeler için ticaret siciline tescil tarihidir.
• Girişimcinin destek süresi boyunca; başka bir işletme/kurum/kuruluşta Sosyal Güvenlik Kurumu hükümlerine tabi olarak çalışmaması gerekmektedir. Ancak aşağıda sayılan özel durumlarda bu fıkra hükmü uygulanmaz;
- İnkübatörlerde bulunan öğretim elemanı,
- 5510 sayılı Kanunun 87. Maddesi birinci fıkrasının h bendi uyarınca SGK primi ödenen girişimci,
- Başka bir firma ortaklığından kaynaklı SGK primi ödenen girişimci,
- Desteklenen işletmesi dışında yaptığı geçici işlerden kaynaklı yasal zorunluluk sebebiyle, SGK primi ödenen girişimci
• Girişimci, işletmeyi münferiden temsile yetkili olmalıdır.
• Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteğinden, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Yeni Girişimci Programından veya İleri Girişimci Destek Programından faydalanan girişimci/işletme bu destek programından yararlanamaz.

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı Kapsamında Verilen Destekler Nelerdir?


Şirket Kuruluş Desteği

Şahıs şirketi kuruluşunda 5.000 TL, sermaye şirketi kuruluşunda 10.000 TL şirket kuruluş desteği verilmektedir.

Performans Desteği

İşletmeden Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamında çalıştırılan personel için hesaplanan prim gün sayısına göre birinci ve ikinci yıl sonlarında destek sağlanmaktadır. İkinci yıl bitiminde toplam destek tutarı 50.000 TL’ye ulaşabilmektedir.
Birinci yıl sonunda işletme;
• 180-539 arasında prim gün sayısına sahipse 5.000 TL performans desteği sağlanır.
• 540-1079 arasında prim gün sayısına sahipse 10.000 TL performans desteği sağlanır.
• 1080 ve üstü arasında prim gün sayısına sahipse 20.000 TL performans desteği sağlanır.
İkinci yıl sonunda işletme;
• 360-1079 arasında prim gün sayısına sahipse 5.000 TL performans desteği sağlanır.
• 1080-1439 arasında prim gün sayısına sahipse 15.000 TL performans desteği sağlanır.
• 1440 ve üstü arasında prim gün sayısına sahipse 20.000 TL performans desteği sağlanır.
Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir. Böylece her yıl sonunda 25.000 TL olmak üzere toplamda 50.000 TL destek sağlanabilmektedir.

Sertifika Desteği

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında yer alan işletmelere, işletmenin faaliyet fikri ile uyumlu olarak alacakları mesleki ve teknik sertifikalarda her sertifika başına azami 1.000 TL, toplamda ise 5.000 TL’ye kadar destek sağlanmaktadır.

KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Destekleri Nelerdir?

KOSGEB, uzun senelerdir girişimciliği destekleyen bir kurumdur. Başlangıçta, kira, donanım, aylık sabit giderler, personel maaşı gibi kalemleri desteklemekteydi ancak, 2019 yılı itibariyle girişimciliği imalatçılar ve ticari işletmeler olarak ikiye ayırdı.
Güncel hali ile girişimcilik;
• Geleneksel Girişimci Destek Programı
• İleri Girişimci Destek Programı şeklinde 2 kategoride desteklenmektedir.
Geleneksel Girişimci Destek Programı;
İmalat yapmayan tüm işletmeleri bulundurmaktadır. Program kapsamında girişimciler, şirket kuruluşu, performans dönemi destekleri sunmaktadır. Şahıs ( gerçek kişi ) işletmesi kuranlar 5.000 TL., Tüzel ( limited, anonim ) şirket kuranlar da 10.000 TL. destek sağlamaktadır. Ek olarak, istihdam sağlayan işletmeler ödedikleri SGK prim ( 4A ) gün sayısına göre birinci yıl ve ikinci yıl ayrı ayrı olmak üzere destek sağlamaktadır.

KOSGEB Geleneksel Girişimcilik Hangi Alanlarda mevcut?

KOSGEB tarafından desteklenen sektörler 14 ana başlıktan oluşmaktadır. Bu ana başlıklara sektör ismi verilmektedir. Bunun altında ise ikili ve altılı NACE kodları bulunmaktadır. 14 ana başlık isimleri ise aşağıda yer aldığı gibidir.
• Madencilik ve Taş Ocakları
• İmalat
• Elektrik, Buhar ve İklimlendirme Üretim ve Dağıtımı
• Su Temini, Atık Yönetimi Kanalizasyon ve İyileştirme
• İnşaat
• Toptan ve Perakende Ticareti
• Motorlu Kara Taşıtı ve Motosiklet Onarımı
• Ulaştırma ve Depolama
• Yiyecek Hizmetleri ve Konaklama
• İletişim ve Bilgi
• Sigorta Faaliyetleri ve Finans
• Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
• Destek Hizmetleri Faaliyetleri ve İdari
• Eğlence, Kültür, Sanat ve Spor
• Diğer Hizmet Faaliyetleri

KOSGEB NACE Tipi G Nedir?

KOSGEB NACE tipi 2 kısma ayrılmaktadır. Bunlara göre yeni girişimciler hibe miktarlarından ”Girişimcilik Destek Programı” kapsamında istifade etmektedirler. İki kısmı ayrılan NACE tipleri ise şunlardır:
1. Geleneksel Girişimcilik için oluşturulan NACE tipi
2. İleri Girişimciler için oluşturulan NACE tipi
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi dahil olmak üzere yararlanacağınız hibe oranına kadar bu NACE tipinde hangi iş düşüncesine sahip olduğunuza göre belirlenmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İş Güvencesi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

2023 Yılı En İyi Arama Motorları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Hukuk Danışmanlığı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Performans Değerlendirme Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız