DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

İşe Alım Süreci

İşe Alım Süreci Nedir?

İşe alım süreci hem işletmelerin potansiyel çalışanları şirket bünyesine almaları kapsamında iş adaylarıyla hem de bu iş adaylarının başvurdukları kurumla geçirdiği bir anlaşma sürecidir. İşe alım sürecinde insan kaynakları departmanı bu potansiyel adayları belirli test ve değerlendirmeden geçirmesi sebebiyle en büyük rolü üstlenen departman ve birim olarak karşımıza çıkmaktadır. İşe alım sürecinde iki taraf için de yapılması gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. İşverenin iş hakkında doğru bilgiyi verebilmesi için iş analizi yapması ve pozisyonunun gerekliliklerini belirlemesi gerekmektedir. Bu kapsamda aranan niteliklerin belirlenmesi büyük önem taşır. Buna göre bir görev tanımı yapılmalı ve iş adaylarına bu pozisyon hakkında bilgi verilmelidir.

İşe Alım Uzmanı Nedir?

Bir işe alım uzmanı, işe başvuranları değerlendirmekten sorumludur ve potansiyel işe alım ağları kurarak şirketlerin çalışan açıklarını doldurmasına yardımcı olur. İşe alım uzmanları insan kaynakları departmanında görev alan ve işe alım sürecini yönetmekle sorumlu olan şirket çalışanlarıdır. Belirli görev ve sorumluluklara sahip olan bu kişiler genel anlamda şirket bünyesine katılacak potansiyel yeni iş adaylarının değerlendirme sürecinde önemli roller üstlenirler. İşe alım uzmanlarının temel sorumluluklarından bir diğeri ise işe alım stratejilerinde kritik düşünce ve planlamalarla yeni projelere imza atmaktır. Daha sonra bu işe alım stratejilerini uygulayarak şirketin personel ihtiyaçlarını karşılar.

İşe Alım Uzmanı Ne İş Yapar?

• İşe alım uzmanı şirketin vizyon ve misyonuna uygun olarak gerekli iş stratejilerini geliştirir ve bu kapsam şirket hedeflerine uygun olan işe alım koşullarının belirlenmesinde birincil kişi olarak öne çıkar.
• İşe alım kapsamında işe alım uzmanı diğer yetkin kişilerle birlikte toplantılar düzenleyerek ilgili birimlerin fikir ve düşüncelerini not alır.
• Bu kişiler diğer firmaların insan kaynakları departmanı ya da insan kaynakları firmalarıyla daima iletişim halinde olup özgeçmişi havuzu oluşturulmasını sağlar. Bu şekilde bir personel ihtiyacı olduğunda bu özgeçmiş havuzu içerisinden niteliklere uygun kişinin seçilmesi kolaylaşır.
• Doğru ve etkili iş ilanları oluşturarak işe alım sürecini başlatırlar.
• Özgeçmiş havuzunda aranan iş adayının ilgili yetkinlikleri taşıyıp taşımadığını kontrol etme ve bu özgeçmişleri detaylıca tarama sorumluluğu işe alım uzmanının görevleri arasındadır.
• Özgeçmiş içerisinde bulunan referans kontrollerini gerçekleştirmek ve ilgili kişilere ulaşarak gerekli bilgilerin alınmasını görevini üstlenirler.
• Özgeçmişleri taranan ve görüşmeye çağırılan iş adaylarıyla görüşmeyi yapmak işe alım uzmanlarının görevidir. İşe alım uzmanları iş adaylarının yanında şirketteki diğer yetkili kişileri de bu toplantı içerisine davet edebilir.
• Şirket içerisinde çalışanların oryantasyon süreçlerini yönetme göre işe alım uzmanlarınındır.
• Şirketin işe alım süreçleri politika ve kurallarındaki değişiklikleri takip etmek ve diğer çalışanları ilgilendiren konularda kişileri bununla ilgili bilgilendirmek görevine sahiplerdir.
• İşten ayrılma kararına varan personellerin iş akdini feshetme ve süreçle ilgili diğer düzenlemelerle ilgilenme rolünü üstlenirler.
• İşe alım uzmanları tüm bu işe alım faaliyetlerinin raporlanmasıyla ilgili çalışmaları da yaparlar. İlgili raporlar şirket içerisinde üst kurul ve yöneticiler tarafından inceleneceğinden raporların sunumu da yapılır.

Nasıl İşe Alım Uzmanı Olunur?

Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden (Kamu Yönetimi, İktisat, Halkla İlişkiler, vs.) veya üniversitelerin buna ilişkin ön lisans programlarından (İnsan Kaynakları Yönetimi, vs.) mezun olan kişiler işe alım uzmanı olabilmektedir. Bunların yanı sıra yetkili akademi, üniversite ve kurumlarca verilen seminer ve sertifika eğitimlerine katılım sağlayan kişiler işe alım uzmanlığına ilişkin sertifika ve belgeleri de alarak işe alım uzmanlığına dair daha fazla bilgi edinebilir ve bu mesleği yapmak için daha büyük bir şansa sahip olabilirler.

Şirketlerde İşe Alım Süreci Nasıl Olur?

Şirketlerde işe alım sürecinde izlenen bazı belirli adımlar bulunmaktadır. Bu adımları şekildeki gibi listeleyebiliriz:
• İşe alım sürecindeki ilk adım, kişinin ilgi duyduğu işe başvurması olarak sayılabilir. İşe alım sürecini başlatan aslında bir bakıma kişinin kendisidir.
• İş başvurusu yapan kişinin pozisyona ve niteliklere uygun olarak ilgili iş alanına uygun bir özgeçmişinin bulunması büyük önem taşımaktadır.
• Uygun özgeçmişin hazırlanmasının ardından işyeri tarafından istenen gerekli evrakların hazırlanıp kuruma teslim edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde birey iş başvurusunu kendi açısından tamamlamış olur.
• Daha sonra başvurunun yapıldığı şirket insan kaynakları departmanı ile birlikte başvurunun değerlendirilmesi çalışmasına gider. Eğer kurumda insan kaynakları departmanı bulunmuyorsa faaliyetle yöneticiler ilgilenir.
• Kişinin iş niteliklerine ve pozisyona uygun bulunması halinde mülakata veya görüşmeye çağırılır.
• İşe ve pozisyona bağlı olarak bu mülakat sınav şeklinde de gerçekleşebilmektedir.
• Görüşmeyi başarıyla tamamlayan adaylar işe kabul edilerek kurum bünyesine alınır.
• İşe kabulden sonra işveren çalışandan belirli evrakları (kimlik fotokopisi, sağlık raporu, sicil kaydı, vb.) ister.
• Evrak tesliminden sonra işe başlayan kişiler 2 aylık deneme sürecine girerler.
• Deneme süresinden sonra işte kalıcı olarak devam etmesi istenen adaylar resmi olarak işe alınmış olur.

İşe Alım Süreci Ne Kadar Sürer?

Bu kapsamda kesin bir şey söyleyememekle birlikte işe alım sürecinin ortalama olarak 2 ya da 3 hafta sürdüğü görülmektedir. Bu durum kurumdan kuruma değişiklik göstermekte olup bazı kurumlar için süre daha az veya daha fazla olabilir. Bazı şirketlerin işe alım sürecini iki ay kadar uzattığı da görülmüştür. Genel anlamda işe alım süreçlerinin birkaç haftadan maksimum bir aya kadar sürdüğünü görebilmekteyiz.

İşe Alım Süreci Nasıl Olmalıdır?

İşe alım süreci detaylı ve titizlikle yönetilmesi gereken bir süreç olup işin uzmanları tarafından planlaması yapılması gereken bir faaliyettir. Çalışmaya başlayacak olan adaylar yalnızca işi tamamlamakla kalmayıp şirketin kurum kültürüne ve politikalarına da uyum sağlayacak bireyler olmalıdır. Böylece kişi ile kurum arasında sağlıklı ve güvenli bir ilişki kurulması sağlanır. İşe alım süreci kapsamında bazı püf noktalara değinebiliriz:
• İşe alım sürecinde söz konusu şirket kimliğini gizlememeli ve her bilgiyi açık ve net bir şekilde ilana vermelidir. Bu şekilde potansiyel iş adayları için de güven oluşturulur.
• Pozisyon ile ilgili yanlış bilgi verilmemeli ve beklentiler, aranan nitelikler açıkça belirtilmelidir.
• Kurum iletişim bilgilerini ilana vermelidir.
• İşe alım sürecinde adaylar olumlu ya da olumsuz tüm sonuçlar hakkında bilgilendirilmelidir.
• İşe alım sürecinde aynı sorumluluklar adayın da üzerine düşmektedir. Adaylar açık ve net olmalı, nitelikleri hakkında yanlış bilgi vermemeli ve daima dürüst olmalıdır.
• Aday işe giriş evraklarını eksiksiz bir şekilde tamamlamalıdır.
• Deneme süresinde adaya destek olunmalıdır.

Neden İşe Alım Danışmanlığı Alınmalıdır?

İşe alım sürecini doğru yönetmek ve en iyi adayların şirket bünyesine katılması bazen kurumlar için zorlu bir süreç haline gelebilmektedir. Bu kapsamda işin ustalarından işe alım süreci danışmanlık hizmetlerinin alınması süreci kurum için kolaylaştırmakta ve en iyi adayların seçilmesi doğrultusunda analiz garantisinin alınması sağlanmaktadır. Bu profesyonel destek sayesinde işe alım danışmanlıkları geniş özgeçmiş havuzundan iş niteliğine en uygun kişileri seçerek kuruma büyük kolaylık sağlar. Bu durum kolaylık sağlamanın yanında maliyet ve zaman tasarrufunun da yapılmasına olanak taşımaktadır. Yeni personel arayışında en önemli noktalardan biri zaman kaybetmemektir, çünkü çoğu zaman ilgili iş için bir an önce istihdamın gerçekleşmesi istenir. Bu bağlamda en kısa zamanda en iyi adayı bulmak için işe alım danışmanlığına başvurulabilir.

İşe Alım Kariyer Kapısı Nedir?

Kariyer kapısı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen ve iş ilanlarının halk ile açık bir şekilde paylaşılmasını sağlayan, yetkinliğin artırılmasına yardım eden bir e-Devlet entegrasyonlu dijital kariyer platformudur. Kariyer kapısı ile birlikte platformun içerisinde bulunan işe alım modülünden başvurundan iş ilanları sayesinde istihdam yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra gönüllü işverenlerin staj imkanlarından da yararlanmak mümkündür. Kullanmak isteyen bireylerin İşe Alım Modülü kullanım taleplerini ilgili iletişim adreslerine iletmeleri gerekmektedir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

İş Kanunları

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Deprem Sigortası Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital Gizlilik ve Veri Güvenliği Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İşletmeler İçin İş Güvenliği ve İş Sağlığı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız