DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

İspanya’ya Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları

İspanya’ya Yatırım Yapmak

İspanya’da şirket kurmanın birden fazla avantajı ve artısı bulunmaktadır. Yatırımcıların, İspanya’da iş kurmayı tercih etmelerinin nedenleri; coğrafi konum ve iklim, ülkenin stabil politik durumu, büyümekte olan ekonomi, kurulacak olan işi büyütme geliştirme imkanları olarak sıralanmaktadır.

İspanya’nın AB üyesi olması sebebiyle, İspanya’da kurulacak olan şirkete Avrupa Birliği içerisinde ticaret yapabilme imkanı da bulundurmaktadır.

İspanya’da iş kurabilmek için öncelikle, yabancılar için vergi numarası alınmalıdır. Devamında ise kurulacak olan şirket için vergi numarası alınması istenmektedir.

Gerekli vergi numaralarının alınmasının ardından şirket adına bir banka hesabı açılır ve şirketin kuruluşuna dair gerekli evraklar imzalanmalıdır.

Tüm işlemlerin sonlandırılmasının ardından şirketin kaydı ve şirket çalışanlarının sosyal güvenlik kayıtları hazırlanarak, İspanya’da iş kurma işlemi tamamlanmaktadır.

İspanya’da Yatırım Yapmak için Gerekli Şartlar Nelerdir?

● İspanya yatırımcı vizesi bulundurmak
● Geçerli bir iş planı hazırlamak veya taslağına sahip olmak
● İspanya ekonomisine fayda sağlayabilecek ve istihdam alanı oluşturacak bir iş modeline sahip olmak
● 18 yaşını doldurmuş olmak
● Temiz bir adli sicile sahip olmak
● Özel veya devletten edinilmiş ve İspanya’da geçerliliği olan bir sağlık sigortasına sahip olmak
● Yeterli maddi imkanlar bulundurmak

İspanya’da Yatırım Yapmak ve Ticaret Fırsatları Nelerdir?

Limited Şirketler, Türkiye’de olduğu gibi İspanya’da da sermaye şirketleri arasında en yaygın şirket türüdür.

Limited Şirketlerin yaygın olma sebebi kuruluşunun kolay olması, yalnızca bir ortakla kurulunca idare edilmesi ve en önemlisi kurulum için sermaye koşulunun anonim şirketlere göre daha düşük bütçeli olmasıdır. Bunun yanı sıra hisse devrinin anonim şirket kadar kolay bir prosedüre sahip olmaması ise bir dezavantaj olarak ortaya çıkmaktadır.

Şirket kurmak veya şube açmak için İspanya’da ikamet veya çalışma iznine sahip olmak gerekmemektedir. Ancak, kurulacak şirkette görev alabilmek için, çalışma iznine sahip olması gerekir.

Ortakların herhangi birinin İspanya’da yerleşik olmaması durumunda şirketi vergi idaresi önünde temsil etmek üzere İspanya’da yerleşik bir kişinin yetkilendirilmesi istenmektedir. Şirket kurulması veya şube açılması gibi tüm işlerin İspanya’daki bir avukat veya işlemleri yapmakla yetkili bir danışmana vekalet vermek suretiyle gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu vekaletname Türkiye’deki bir noter aracılığıyla hazırlanıp, tasdik edilmesi Türkiye’deki İspanyol konsolosluğuna onaylattırılması suretiyle yapılacağı gibi, doğrudan İspanyol konsolosluğu aracılığıyla da düzenlenmesi sağlanabilir.

İspanya'da Yatırım Yapmanın ve Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

● 45 milyon müşteri potansiyeline sahip olmasından dolayı İspanya’da şirket kurmak oldukça avantajlıdır.
● Yıllık ortalama 70 milyon turiste ev sahipliği yapan İspanya turizm açısından oldukça yoğun bir ülke olduğundan burada şirket kurmak yaygın olarak tercih edilir.
● Avrupa’nın en büyük beşinci ekonomisi ve büyümekte olan bir ekonomiye sahip olması nedeniyle Türklerin sıklıkla tercih ettiği bir ülkedir.
● İspanya’nın coğrafi konumu nedeniyle iki farklı kıyı şeridinin olması ve deniz ulaşımı ile lojistiğin son derece gelişmiş olması buradaki şirket kurma oranını artırmaktadır.

İspanya’daki Şirket Türleri Nelerdir?

Anonim Şirketi: Anonim Şirketi İtibari sermaye mutlaka kaydedilmiş ve hisselerin nominal değerinin en az %25’i ödenmiş olmalıdır. Şirket yönetim kurulu, müdürlerin atanması ve görevden alınması da dahil olmak üzere tam yetkili olarak görev alır. İcra kurulu ise bir veya birden fazla müdürden oluşmakta olup müdürlerin hissedar veya İspanya vatandaşı olması şart değildir.

Anonim Şirketi Kurmak İçin Takip edilecek aşamalar özetle şöyledir:
● Ticaret Sicili kayıtlarından daha önce tescil ettirilmemiş olan bir isim seçilir
● Vekil kullanılacaksa vekalet işlemi yapılır
● Şirket kurucuları kuruluşa dair bir sözleşme imzalar
● Geçici Vergi Kimlik numarası alınır
● Banka hesabı açılır
● Başlangıç sermayesinin yatırıldığına dair belge alınır
● Yönetici kadro belirlenir
● Şirket Ana Sözleşmesi oluşturulur
● Noter huzurunda kanuni belge (şirket senedi) imzalanır
● Gelir vergisi beyannamesi verilir ve intikal vergisi ödenir
● Ticaret Siciline Anonim Şirket kaydı yaptırılır
● Kalıcı Vergi Kimlik numarası alınır.
● Yabancı yatırım ise Sanayi Turizm ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Yabancı Yatırım Tescil Ofisi’ne bildirimde bulunulur. Bir S.A. kurulumu ortalama 6-8 hafta sürmektedir. Şirketin yasal olarak faaliyete geçebilmesi için vergi, sosyal güvenlik kurumu, belediye formalitelerini de tamamlaması gerekir.

Avrupa Şirketi : Avrupa Şirketi çeşitli AB ülkelerinde faaliyet gösteren firmalara tek bir şirket olarak örgütlenerek idari ve mali sistemini tek merkezden yürütme imkanı veren bir şirket türüdür. Bahsekonu şirket türü, AB Mevzuatı çerçevesinde firmalara idari masraflarını azaltma fırsatı da sunar.

Limited Şirketi : Şirketin iç yönetimine ilişkin koşullar şirket sahibince belirlenebildiği için firma sahibine esneklik tanıyan bir şirket türüdür.Asgari sermaye kuruluş sırasında tamamen ödenir ve sermaye hisselere bölünür. Genel kural olarak hisseler devredilemez.

Yeni Limited Şirketi: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri teşvik amacıyla oluşturulan, kolaylaştırılmış prosedürlere tabi yeni bir tür limited şirketidir. Firma ismi ortaklardan birinin isim ve soyisimleri ile başlayıp alfanumerik bir kod ve Yeni Limited Şirketi ifadesi ile tamamlanır.

İspanya’ya En Çok Yatırım Yapılan 8 Sektör

1. Tekstil Sektörü,
2. Otomotiv Sektörü,
3. Telekomünikasyon Sektörü,
4. Biyoteknoloji Sektörü.
5. Altyapı Sektörü,
6. Yenilenebilir Enerji Sektörü,
7. Gemi İnşa Sektörü,
8. Kimya Sanayi Sektörü, İspanya’da yatırım yapılabilecek sektörlerdendir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Performans, Ücret ve Yan Haklar Yönetimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Değişimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İş Ahlakı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız