DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Leasing (Finansal Kiralama) Nedir?

Finansal Kiralama (Leasing) Nedir?

Finansal kiralama (leasing), mülkiyet hakkının kiralayan şirkette kalması şartı ile, bir malın kiralayan şirket tarafından belirlenen bir ücrete karşılık olarak belirli bir süre için kullanım hakkının kiracıya verildiği bir finansman yöntemidir.

Birçok ülkede uygulama alanına sahip olarak bulunan bu sistemi diğer sistemlerden daha farklı kılan şey, malın hukuki sahibi ile ekonomik sahibinin farklı kişiler olarak belirlenmesidir. Leasing ile yapılacak sözleşme süresi boyunca belirli, kiralanan malın mülkiyeti leasing şirketinde, kullanım hakkı ise kiracıdadır.

Leasing Türleri Nelerdir?

Finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak iki farklı leasing türü bulunur:
● Finansal kiralama: Leasing yapılacak olan mülk, leasing şirketi tarafından satın alınması sağlanır ve kiralanır. İmzalanan sözleşme süresi boyunca kiracı kullanım hakkı elde eder, sözleşme sonucunda ise mülkün sahipliği sembolik bir bedelle kiracıya devredilir. Kiracı kullanım hakkı üzerinden amortisman sağlamalıdır. Amortisman yani yıpranma payı, kullanım süresince mülkten elde edilen kârın bir bölümünün, mülkiyette meydana gelen yıpranmaların, aşınmaların bakımı için ayrılan bedeli olarak bilinir.
● Faaliyet kiralaması: Bu leasing çeşidi kiracı mülkün toplam ömrünün %80’i boyunca kullanım hakkına sahip olur ve buna karşılık belirlenmiş bedeli öder. Toplam kiralama süresi daha azdır ve mülkün bakımı leasing şirketine ait olarak belirlenmiştir. Sözleşme bittikten sonra söz konusu mülkün sahipliği leasing şirketine ait olarak kalır. Ayrıca kiracı sözleşmeyi feshedebilme şansına sahiptir.

Finansal Kiralama Kanunu Nedir?

Finansal Kiralama Kanunun amacı; finansal kuruluş olarak faaliyet gösteren faktoring, finansal kiralama ve finansman firmalarının kuruluş ve çalışma esasları ile finansal kiralama, finansman ve faktoring sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Finansal Kiralama Kanununa, Türkiye’de kurulu finansman, finansal kiralama ve faktoring şirketleri tabidir.

Kimler Leasing Yapabilir?

Yatırım yapmak, işini büyütmek ve sermayesini daha verimli kullanmayı amaçlayan ve hukuki yapısı finansal kiralama işlemi yapmaya yetkili anonim şirketler ve limited şirketler, serbest meslek sahibi olan profesyoneller ve esnaf bireyler şahıs şirketleri ve bunun gibi her çeşit ortaklıklar leasing işlemi yapabilme şansına sahiptir.

Her alanda üretimini sağlayan, yapan ya da farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler, çiftçi, doktor, diş hekimi, iş yeri sahipleri, girişimcilerde bunların arasında bulunur.

İster ağır ekipman ihtiyacınız bulunsun, ister işletme sermayesi, ister teknolojik sistem veya ekipman, isterseniz de renovasyon/dekorasyon ihtiyacınızın çözümü için arayışta olun. Verimliliğinizi güçlendirerek kar oranınızı yükseltmek için satın almak yerine finansal kiralama yöntemini tercih edebilirsiniz.

Leasing Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Diğer tüm yatırımlarda en az %8 oranında Katma Değer Vergisi alınmaktadır. Fakat Leasing'te, kiralama süresi kaç sene olursa olsun yatırımcının ödemesi gerekli olan KDV, %1 oranındadır. Vergi oranlarının bu kadar düşmesi, yatırımların çok daha uygun fiyatlarla sağlanmasının önünü açıyor.

Sözleşme masrafları ve kiralama bedelinin tamamını zamana düzenli olarak yayarak ödemek mümkündür. Bu sayede ofis açmak ya da inşaat makinesi satın almak için yeterli sermayesi olmayan girişimci bireyler hiç zorlanmadan istedikleri yatırımları sağlayabilme imkanı elde eder.

Birçok sabit varlık ve taşınabilir eşya, sabit ücret seçeneğiyle belirlenerek yatırımcılara kiralanıyor. Örneğin bir tekstil makinesi 6 seneliğine kiralansa bile, yatırımcının ödediği kira bedeli aynı kalmaktadır. Birçok leasing sözleşmesinde sabit ücret garantisi şansı bulunmaktadır. Ayrıca şirketler KDV hariç tüm vergilerden muaf sayılmaktadırlar.

Belirli bir süre için kiralanan yatırım araçlarının mülkiyet hakkını devralmak mümkündür.

Yatırımcılara kiralarını hem orta hem de uzun vadede ödeme şansı sunulmaktadır. Buna ek olarak, birlikte sözleşmeleri şirketin aylık nakit akışına göre yapmak da mümkündür. Bu tür sözleşmeler ile şirketlerin cirosunun düşük olduğu aylarda çok daha az kiralama ücreti talep edilmektedir.

Hangi Ürünler ile Leasing Yapılabilir?

Yatırım malı niteliğinde bulunan bütün mallar ile taşınır ve taşınmaz mallar leasinge konu olabilmektedir. Fakat patent hakkı, fikri ve sınai haklar, bilgisayar yazılımı çoğaltılmış nüshaları gibi maddi olmayan ürünler için leasing sağlanamamaktadır.

Esas itibariyle bir malın leasing konusu olabilmesi için:
● Çalışması için zorunlu olanlar hariç aksam ve aksesuar bulunmamalıdır.
● Amortisman yapılabilmelidir.
● Kullanıldığında tüm özelliklerini yitiren bir mal olarak bulunmaması gerekmektedir.

Leasing Sözleşmesi Nedir?

Leasing Sözleşmesi, kiralayanın finansman sağlamaya yönelik olarak temin ettiği bir malın zilyetliğini, kira bedeli karşılığında kiracıya devretmesine ilişkin olarak bulunan bir sözleşmedir.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri ile Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca sözleşme; kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü bir kişiden veya bizzat kiracıdan satın almasını sağladığı, başka suretle temin ettiği veya daha önce mülkiyetine geçirmiş bulunduğu bir malın zilyetliğini, her türlü yararı sağlamak amacıyla, kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir. Finansal kiralama şirketi tarafından malın mülkiyeti kiracıya anlaşılan belirli bir süre karşılığında anlaşma ile verilir.

Finansal Kiralama Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Finansal kiralama (leasing) şu şekilde yapılır:
● İlk olarak leasing edilmek istenen mülk kesin olarak belirlenir ve bir leasing şirketi ile iletişime geçilir.
● Leasing şirketi tarafından gerekli olan analizler ve değerlemeler sağlanır. Ödeme planı karşılıklı olarak oluşturulur.
● Bütün bu bilgileri eksiksiz ve detaylı şekilde içeren leasing sözleşmesi noter huzurunda imzalanır. Leasing konusu mülk taşınmaz ise genellikle, tapu kütüğünün beyanlar bölümüne belirtilmesi gerekir. Şerh etmek bir mülkün sahibinin haklarının detaylıca bir haneye yazılı olarak bulunmasıdır. Tapu kütüğü ise tapu memuru tarafından hazırlanan bir defterde ilgili mülke ait bir sayfadır. Leasing konusu mülk taşınır durumda ise mülk sahibinin ikametgâh belgesi notere özel sicille tescil edilir. İkametgâh belgesi e-Devlet üzerinden de alınabilir.
● Sözleşme sonrası leasing şirketi mülkü satın alır.
● Kiracı tarafından ödenecek olan, belirlenen kiranın detayları sözleşmede yer aldığına göre işlemeye başlar.
● Sözleşme süresince kiracı mülkü kullanır. Sözleşme sonrasında kimi durumlarda mülkün sahipliği leasing şirketinde kalırken, kimi durumlarda kiracıya devri sağlanabilir. Bu durumun detayları sözleşmede bulunur.

Finansal Kiralama Şirketleri Hangileridir?

Günümüzde birçok finansal kiralama (leasing) şirketi bulunmaktadır. Bu şirketlerden bazıları aşağıda sıralanmaktadır.
● A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● ARI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● DE LAGE LANDEN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● ING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● MERCEDES-BENZ FİNANSAL KİRALAMA TÜRK A.Ş.
● PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● SİEMENS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
● VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Sağlık Turizmi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İşe Alımda Değerlendirme Süreci Ne Kadar Zaman Alır?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Etki Analizi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kişisel Markalaşma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız