UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Norm Kadro

02.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Norm Kadro

Norm Kadro Nedir?

Norm kadro; işletmelerin, kuruluşların ya da birimlerin belirledikleri amaç ve hedefler doğrultusunda sahip oldukları mevcut teknoloji ile yapmaları gereken iş yüküne göre istihdam edilmesi gereken çalışan sayısının ve çalışanların yetkinliklerinin saptanması olarak tanımlanıyor. Tanımdan hareketle norm kadronun işletme ve kuruluşlar için bir planlama sürecini ifade ettiği, çalışanların hem nitelik hem de sayı olarak belirlendiği anlaşılıyor. Birimlerde gereksiz istihdamın önüne geçilmesini sağlayan norm kadro, yetkinlikler ve çalışan sayısı bağlamında işgücü verimliliğini de artırıyor. Tarihçesine bakıldığında Norm kadroya ilişkin ilk çalışmaların 1880’li yıllarda ABD’de yapılmaya başlandığı görülüyor. Amerikan Mühendis Frederick Winslow Taylor tarafından yapılan norm kadro çalışmalarında benimsenen temel felsefe ise, az insan kaynağı kullanılarak birimlerin planladıkları hedefe ve amaca ulaşması olarak öne çıkıyor. İşletmelerin ya da kurumların etkinliği ve/veya verimliliği üzerinde etkili olan norm kadro dolayısıyla hem belirlenen amaca ulaşmayı hem de kaynak kullanımını yakından etkiliyor.

Norm Kadronun Amacı Nedir?

Birimler tarafından belirlenen amaç ve hedefleri yakından etkileyen Norm kadro, az kaynak kullanılarak verimliliği artırmanın önünü açıyor. İşletmelerde ya da kurumlarda meydana gelen fazladan işgücü istihdamını da ortadan kaldırıyor. Daha net ifade etmek gerekirse Norm kadro sayesinde hem kurumlarda hem de firmalarda gereksiz olarak istihdam edilen işgücünün önüne geçiliyor. Norm kadronun belirlenmesinde yalnızca çalışan sayısı değil; çalışanların sahip oldukları yetkinliklerin de incelemesi yapılıyor.

Sayı ve yetkinlik değerlendirmesi ile saptanan norm kadro sonucunda az ve etkili insan kaynağı ile belirlenen amaca ve hedeflere yaklaşmak mümkün oluyor. Diğer bir ifade ile işletmelerin ya da kurumların fazla ama gereksiz işgücü istihdam etmek yerine; az ama etkili işgücünü istihdam etmeleri işgücü verimliliğini arttırıyor. Firmalar tarafından belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda işletme faaliyetlerinin devam ettiği göz önüne alındığında; Norm kadronun amaca ulaşmak için yapılması gereken iş yüküne en uygun çalışan sayısı ve yetkinlikleri hakkında bilgi verdiği anlaşılıyor. Birimlerin karşı karşıya kalabildikleri gereksiz istihdam durumundan kurtulmalarında, verimliliklerini ve etkinliklerini artırmalarında da rol oynuyor.

Norm Kadronun İşletmelere Faydası Nelerdir?

İşletme ve kurumlar açısından önemli bir planlama süreci olarak bilinen norm kadro işletmelere birçok fayda sağlıyor. Firmaların norm kadro yapmaları halinde, gereksiz işçi istihdamının önüne geçiliyor. İşletmelerin işgücü için ayırdığı bütçenin fazla olması göz önünde bulundurularak gereksiz işgücü istihdamının engellenmesi işletme harcamalarını da etkiliyor. Norm kadro yapan işletmelere bakıldığında normal işletmelere kıyasla verimli bir işgücüne sahip olduğu görülüyor. Norm kadronun işletmelere sağladığı bir diğer fayda ise, çalışanlara ödenen fazla mesai ücretlerinin azaltılması olarak biliniyor. İşletmelerin çalışanlarının fazla mesai yapması halinde ödedikleri fazla mesai ücreti bulunuyor. Verimli işgücüne sahip olan işletmelerde, mevcut imkanlarla bir işin yapılması için gereken süre belli olduğu için çoğu zaman fazla mesai yapılmıyor.

Norm kadro yapmanın işletmelere sağladığı yararlardan birisi de eğitim ve işe alım aşamasında oluyor. İşletmelerin norm kadro yapmaları halinde işlerin yapılması için gereken çalışan sayısı ve yetkinliklerinin belirlenmesinden dolayı işe alım dikkatle ve özenle yapılıyor. Ayrıca hem mevcut hem de yeni işe başlayanlara yönelik düzenlenen şirket içerisindeki eğitimler doğru ve tutarlı belirleniyor. Norm kadronun işletmelere sağladığı faydalardan bir diğeri de çalışanların unvanlarına netlik kazandırması olarak biliniyor. Çalışan sayısından hareketle personel giderlerinin netlik kazanması da norm kadronun işletmelere sağladığı son fayda olarak öne çıkıyor.

Norm Kadro Planlamasını Kim Yapar?

Firmalarda ve kurumlarda norm kadronun yapılabilmesi için görevli departman insan kaynakları olarak öne çıkıyor. Büyük işletmeler başta olmak üzere; kurumlar ve küçük ölçekli işletmeler tarafından da norm kadro planlaması yapılıyor. Norm kadro planlaması genellikle insan kaynakları departmanı aracılığıyla yapılsa da bazı durumlarda istisnaları olabiliyor. Daha net ifade etmek gerekirse bünyesinde insan kaynakları departmanı bulunmayan küçük ölçekli işletmelerin norm kadro planlaması yapmak istemeleri halinde dış kaynaklardan yardım alması mümkün oluyor.

Norm kadronun gerek dış kaynaklar gerekse insan kaynakları departmanı vasıtasıyla hazırlanması işletmelere birçok konuda bilgi sunuyor. Şirket verimliliği üzerinde etkili olan norm kadro planlaması, personel giderlerinizin azalmasına yardımcı oluyor. Dış kaynak vasıtasıyla norm kadro planlaması yapan işletmeler, Bordro ve özlük işleri için de destek almaları halinde karşılaşabilecekleri olası cezalardan korunuyor. Dışardan sağlanacak norm kadro planlama hizmeti sayesinde çalışan izinlerinden işe girişe, çalışanlara yapılan maaş ödemelerinden işten çıkışa kadar birçok adımı da kolayca takip edebilirsiniz.

Norm Kadro Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İşletmelerin ve kurumların norm kadro planlaması yapabilmesi için ilk olarak iş yükü oranlarını tespit etmeleri gerekiyor. Firmaların iş yükü değerine; bir pozisyonun yaptığı iş miktarının işlemin yapılma sıklığı ile çarpılması sonucunda ulaşılıyor. Hesaplanan iş yükünün bir kişi tarafından yapılan işlerin kapasitesine bölünmesi sonucunda ulaşılan değer ise, söz konusu pozisyonda çalışması gereken birey sayısını gösteriyor.

Norm Kadro Hesaplaması Yaparken En Çok Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Firmaların ve kurumların norm kadro hesaplaması sırasında ve öncesinde dikkat etmesi gereken detaylar bulunuyor. Norm kadro planlaması yapılmadan önce işletmelerin ve kurumların bazı soruları cevaplaması gerekiyor. İşletmelerin söz konusu soruları doğru şekilde cevaplaması, firma içerisindeki işlerin yapılması için gerekli olan en uygun personel sayısına ulaşmayı sağlıyor. Ayrıca soruların cevaplanması firmaların geleceğe yönelik belirledikleri hedeflerin net olarak ifade edilmesinde de büyük rol oynuyor. Norm kadro hesaplamasında firmaların; gelecek dönemlerde izlemeyi planladıkları stratejilerin neler olduğunu, hangi alanda hizmet verdiklerini, iş süreçlerinin nasıl işlediğini, kalite açısından firmanın beklentisini, firma büyüme ya da küçülme durumlarını, işin gereklerini yerine getirmek için hangi teknolojik imkanlara sahip olduklarını ve teknoloji yatırımı ile ilgili fikirlerini doğru ve düzgün bir şekilde açıklamaları gerekiyor. Norm kadro hesaplaması öncesinde yukarıda belirtilen sorulara cevap verilmesinin ardından hesaplama aşamasında zaman etüdü önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Daha net ifade etmek gerekirse işletmelerin sahip oldukları teknolojiyi kullanma şekli ve dönemsel anlamda yaşadıkları yoğunluğa dikkat ederek norm kadro hesaplamaları gerekiyor.

Norm Kadro Neye Göre Belirlenir?

Kurum ve işletmeler tarafından yapılabilen norm kadro planlamasında birim tipi ve özellikleri belirleyici oluyor. Kurumlar açısından bakıldığında norm kadronun özellikle öğretmenler için belirlendiği görülüyor. Öğretmenlerin unvanları ve dereceleri göz önünde tutularak norm kadro planlaması yapılıyor. Firma içerisinde de gerçekleştirilen norm kadro planlamasında departmanların gerçekleştirdikleri işler ve çalışan kapasitesi belirleyici rol oynuyor.

Norm Kadro Ne Zaman Belirlenir?

Firmaların ve kurumların norm kadro belirleme zamanları ele alındığında firmaların yeni faaliyet dönemine geçmeden norm kadro hesaplaması gerekiyorken; kurumlarda ise hesaplama dönem başında ya da dönem başlamadan yapılıyor.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle