DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

SAP Modülleri

SAP Modülleri Nedir?

Ürün veya hizmetlerin izlenebilmesi, raporlanması, kontrol edilmesi, müşteri ve iş etkileşimlerinin bir çatı altında işlenmesini sağlayan SAP yazılımı, birçok farklı modülleriyle halihazırdaki sistemine farklı işlevlerin eklenmesine izin vermektedir. Bu doğrultuda her farklı departmanın farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve düzenli bir sisteme sahip olmak için bölümlere ayrılan modüller farklı ihtiyaçlara cevap verse bile bir noktada toplanmaktadır. Bu şekilde farklı işlemler yine de SAP adı altında kontrol edilebilmekte dolayısıyla da işlem kolaylığı sağlanmaktadır. Genel anlamda talep ve ihtiyaçlara göre belirli modüller bulunmaktadır. Örneğin şirketinizin satış departmanı için SD adını verdiğimiz Sales and Distribution, Türkçesiyle Satış ve Dağıtım modülü kullanılır. Bu şekilde departman spesifik modüllerin kullanması çalışanlar için de hızlı, özel ve verimli bir iş ortamı sunar.

SAP yazılımı altında farklı fonksiyonları bulunan birçok modül bulunmaktadır. SAP yazılımı modülleri şekildeki gibi listelenmiştir:
● PP (Production Planning) Module: Türkçe ismiyle üretim planlama anlamına gelen bu modül üretim işlemlerinden sorumlu modüldür.
● MM (Materials Management) Module: Malzeme yönetim modülü adındaki bu modül ile birlikte malzeme düzenlemesi işlemleri yapılmaktadır.
● SD (Sales and Distribution) Module: Satış ve dağıtım modülüdür. Bu modül kapsamında sipariş ve satış işlemleri düzenlemeleri gerçekleştirilir.
● FI (Financial Accounting) Module: Türkçede Finansal Hesaplama anlamına gelen mali düzenleme modülüdür.
● CO (Controlling) Module: FI modülüne benzer olarak genel maliyet muhasebelerinin yapıldığı kontrol modülü olarak işlem görmektedir.
● PS (Project System) Module: Proje sistemine anlamına gelen bu modülde proje yönetimi ile ilgili bütün hizmetler kapsanmaktadır.
● BC (Basis) Module: SAP sistemiyle doğrudan ilgili olan bu modülde yazılımın nasıl çalıştığı kontrol edilir.
● HR (Human Resources) Module: İnsan kaynakları modülüdür. SAP yazılımı altında işlemlerini gerçekleştiren insan departmanı iş yönetimi bu modül aracılığıyla gerçekleştirilir.
● PM (Plant Maintenance) Module: Yazılım kapsamındaki bu modül şirket işlemlerinde modüldeki bakım ve onarımdan sorumludur. Yazılım bakım ve onarımları ile ilgilenilir.
● QM (Quality Management) Module: Kalite yönetim modülü anlamına gelen bu modülde üretim ve hizmetin kalite kontrolü takibi gerçekleştirilir.
● BW/BO (Business Intelligence) Module: İş zekâsı modülünde şirketlerin stratejik ve taktiksel iş kararlamaları takip edilir.

SAP Modülleri Ne İşe Yarar?

Bahsettiğimiz SAP modüllerinin departmanlara sağladığı birçok yarar ve sağladığı birçok avantajlar bulunmaktadır. Bu kapsamda SAP modülleri işlevleri ve amaçları için söyleyebileceğimiz birçok şey bulunmaktadır.

1. PP (Production Planning): Bu modülde üretim planlamaları yapılır. Özellikle fabrikalardaki üretimlerin takibinin yapıldığı bu SAP modülünde sisteme uygun ve düzenli programların yazılmasına önem verilir. Malzeme, üretim planları ve işçilik gibi şirket ve fabrikalar kapsamındaki tüm faaliyetlerin SAP sistemi üzerinden kontrolünde bu modül devreye girmektedir. Üretim planlama modülü kapsamında gerçekleştirilen işlemler;
- Ana veri
- Kanban
- Ürün maliyet planlaması
- Dağıtım kaynak planlaması
- Satış planlaması
- Operasyon planlaması
- Malzeme ihtiyaç planlaması
olarak sıralanabilir.

2. MM (Materials Management): Malzeme yönetimlerinin yapıldığı bu modülde her türlü malzeme düzenlemesi işlemlerinden tutun satın almaya kadar birçok görev bu modül tarafından üstlenmektedir. Malzeme yönetim modülü kapsamında;
- Satın alma
- Envanter Yönetimi
- Fatura doğrulama
- Satıcı ana verileri
- Tüketime dayalı planlama
işlemleri gerçekleştirilir.

3. SD (Sales and Distribution): Satış ve dağıtım modülünün olduğu bu kısımda sipariş, teslimat, ödeme alma, faturalandırma ve satış ile alakalı diğer bütün ürün veya hizmet yönetimi bu modül tarafından gerçekleştirilir. Satış ve dağıtım modülünde düzenlenmesi amaçlanan iş bölümleri;
- Ana veri
- Satış
- Nakliye
- Faturalama
- Kredi yönetimi
- Satış bilgi sistemleri
- Satış desteği
olarak sıralanabilmektedir.

4. FI (Financial Accounting): Finansal hesaplama modülü adını verdiğimiz bu bölümde SAP yazılımı kapsamında mali muhasebe kayıtlarının yazılması sağlanır. Bu bilgilerin entegre bir şekilde kaydedilmesi ve saklanmasına olanak sağlayan SAP modülünde bunun yanında yönetim kademelerinin finans bilgileri aracılığıyla planlama ve kontrol işlemlerinin de gerçekleştirilmesi işlemleri tamamlanır. Bu modül kapsamında gerçekleştirilen işlemler;
- Finans
- Sermaye
- Finansal kayıt
- Yönetim kaydı
olarak sıralanabilir.

5. CO (Controlling): Bu modülde FI modülüne benzer olarak finansal kontrol işlemleriyle birlikte genel kontroller gerçekleştirilir. Dolayısıyla SAP FICO olarak bir çatı altında iki ERP modülü birleşimi olarak iş yapabilmektedir. Şirketin kar analizleri gerçekleştirildikten sonra çıkan sonuçlara ilişkin maliyet tespitleri sağlanır. Bu kontrol modülünde gerçekleştirilen işlemler;
- İşletme kontrolü
- Yatırım kontrolü
- Genel kontrol
olarak listelenebilir.

6. PS (Project System): Proje sistemlerinin yönetildiği bu kısım proje sistem, yürütme, yönetim, maliyet, satış, satış sonra temel hizmetler, bütçeleme hizmetleri ve diğer tüm proje yönetimine ilişkin hizmetler bu SAP modülü kapsamında gerçekleştirilir. Proje sistem modelinin işlevleri;
- Planlama
- Zamanlama
- Toplama
- Gelir planlaması
- Harcama planlaması
- Üretme
olarak sıralanabilir.

7. HR (Human Resources): İnsan kaynakları departmanına ilişkin yönetimlerin yapıldığı bu modülde tüm personel işlemleri ve ilgili işlemler ile ilgilenilir. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler;
- Organizasyon yönetimi
- Personel yönetimi
- Personel gelişimi takibi
- Zaman yönetimi
Bordro
olarak sıralanabilir.

8. PM (Plant Maintenance): Bakım ve onarım modülü olarak geçen bu alt bileşende malzeme yönetimi, üretim planlama, kalite yönetimi, satış ve dağıtım, finans, insan kaynakları ve genel kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır. SAP PM, bu kapsamda bakım onarım sağladığı üç ana faaliyete sahiptir. Bu faaliyetler;
- Sistemlerin veya ekipmanların gerekli bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirmek
- Sistem veya ekipmanlara ilişkin ideal koşulların sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak için ortaya konulan önleyici bakım faaliyetlerini tamamlamak
- Sistemlerin veya ekipmanların gerçek durum tespitinin belirlenmesine yönelik muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
olarak sıralanabilir.

9. QM (Quality Management): Kalite yönetim modülü anlamındaki bu SAP modülünde organizasyonel olarak gerçekleştirilen faaliyet süreçlerindeki üretim kalite belirlenme işlemlerinin tamamlanması için çalışılır. Farklı süreçlerde kalite yönetimi işlemlerine imza atan bu modülde işlevsel bir yol benimsenir ve şirket işlerinin hızlandırılması sağlanır. Kalite yönetim modülü kapsamında çalışılan diğer alanlar;
- Üretim
- Planlama
- Bildirim
- Kontrol
- Denetim yönetimi
- İnceleme
- Tedarik
- Satış
olarak sıralanabilir.

SAP Modül Danışmanlığı Nedir?

SAP danışmanlığı, şirketlerin bünyesinde tüm işlemlerin takip, analiz ve kontrol kapsamındaki kayıtların ve raporlanma işlemlerinin doğru bir şekilde tamamlanması ve herhangi bir problem ve eksiklik durumlarında şirketlere hata tespiti hizmetinin verildiği bir danışmanlık koludur. SAP danışmanlığı doğrultusunda süreçlerinizi iyi bir şekilde ilerletebilmek ve şirket olarak bilgisayar ortamı seviyenizi geliştirebilmeniz için size uzman kişiler tarafından öneri ve danışmanlık hizmeti verilir. Analiz ve kontrol takipleri sonucunda maliyetlerinizi minimuma indirip zaman kaybını engellemeniz ve kar miktarlarınızı potansiyel seviyeye çıkarabilmeniz için yol gösterici bir hizmet olarak gösterilebilir.

SAP Modül Uzmanı Ne İş Yapar?

Çalıştığı firma için proje oluşturup geliştirme alanında çalışma sağlayan SAP modül uzmanı aşağıdaki görevleri üstlenir.
• Çalışabileceği modül sistemini oluşturur,
• Modüle gelen operasyonel değişiklik talepleri ve önerileri karşılar,
• Geliştirilen ürünleri test eder,
• Şirketin sahip olduğu altyapı ve uygulamaları dikkate alır, ihtiyaç duyulan süreçleri oluşturur ve belgeler,
• Gerçekleşebilecek hatları ve bulguları takip eder ve gerektiğinde düzeltir,
• Taleplere göre ihtiyacın analiz edilmesinde yardımcı olur,
• Risk belirlemesi yapar,
• Yazılım geliştirme faaliyetlerini yürütür,
• Fizibilite çalışması yapar ve iş birimlerini yönlendirerek kaynakların en doğru ve verimli şekilde kullanılmasını sağlar,
• Değerlendirme kriterlerini belirleyerek ve proje süresince tedarikçiyi yönlendirir,
• Şirket içinde müşteri ihtiyaçlarını belirler ve detaylı analiz yapar
• Gereken durumlarda sistem güncellemeleri ve migration işlemlerini gerçekleştirir,
• Şirketin ERP sistemlerini düzenli olarak gözlemler,

SAP Modül Danışmanlık Fiyatları

SAP Modül Danışmanlığı talepleri günümüzde oldukça artmaktadır. Dijital çağa ayak uydurmaya çalışan firmalar, küresel çapta dijitalleşmeyi sürekli takip ederek kendilerini geliştirmek ister. SAP hizmeti almak isteyen firmalar kendi başlarına modülleri kuramayacağı ve öğrenemeyeceği için bir danışmanlık hizmet almak durumunda kalır. Danışmanlık hizmeti tarafından SAP kullanacak firmanın büyüklüğü ve almak istediği modele göre bir fiyat belirlenir. SAP Modülleri çok çeşitli olduğundan, büyük ölçekli veya küçük ölçekli firmaların ihtiyaçları birbirinden çok farklı olmasından ve firmada programı kaç kişinin kullanacağı belli olmadığında net bir bilgi vermek doğru olmaz. SAP Modülleri ile ilgili detaylı bilgi için SAP Business One Danışmanlığı web sayfamızı inceleyebilir ve uzmanımızla görüşmek için bizlere ulaşabilirsiniz.

ODS Farkı ile SAP Modül Danışmanlığı Hizmetimizle Sunduğumuz Avantajlar Nelerdir?

SAP modül danışmanlığı kapsamında şirketlere farklı tipteki modüllerin işlev ve planlama hizmetleri verilmektedir. SAP modül danışmanının görevleri ve sorumlulukları şirket bünyesinde kullanımı gerçekleştirilen SAP modülüne göre değişiklik gösterebilmektedir. İlgili modüllere göre uzman danışmanlar bilgileri doğrultusunda doğru danışmanlık hizmetini verebilir. Örneğin HR modülü ile ilgili alınan danışmanlıkta insan kaynakları uzman danışmanları süreç ile ilgili planlamaları yaparak departman ile ilgili kayıt, raporlama ve analiz işlemleri gerçekleştirir. Modül danışmanları birden fazla modül hakkında da bilgi sahibi olduklarından alanı olmasa dahi diğer modüller hakkında danışmanlık hizmetinde de bulunabilirler.

ODS Consulting Group kapsamında şirketiniz için en verimli ve en ileri seviye SAP modül danışmanlığı hizmeti vermek için çalışıyoruz. Uzman ekibimizle şirketiniz için hizmet aldığınız SAP modül danışmanlığında ODS farkını hissedeceksiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

5S Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Teşvik Robotu

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Koçu Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kur Korumalı Mevduat

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız