UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

BİZİ
TAKİP EDİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Süreç Yönetimi

29.08.2022 

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle

Süreç Yönetimi

Süreç Yönetimi Nedir?

Süreç yönetiminin ne olduğunu anlamak için süreç diye tabir ettiğimiz şeyin ne olduğunu bilmek gerekir. Süreç, sonucunda bir amaca ulaşırken izlenilen yolların ve geçen zamanın bütününe verilen isimdir. Süreç, rekabet içerisinde olan şirketlerin gelecek vaad etmesi açısından önem taşır. Süreç, şirketlerin kurumsallaşmasında önemli bir rol oynar ve bu yüzden şirketlerin önem verip dikkatli davrandıkları bir dönemdir.

Kısacası kurumsallaşmayı hedefleyen şirketler için kritik bir dönem olarak nitelendirilebilir. Kurumsallaşmak, şirketler için oldukça önemlidir. Kurumsallaşmış şirketlerin süreç aşamasında izleyeceği adımlar daha planlı ve programlı olacağı için onların başarıya ulaşma olasılıkları daha yüksektir.

Süreç yönetiminin iyi olması o işten alınacak sonucun da iyi olacağı anlamına gelmektedir. Bir işin tamamlanması gereken izlenmesi gereken süreçler birbirleri ile bağlantılıdır ve birbirlerini takip etmesi gerekir. Bu sürecin düzenlenmesi bu işlerin daha kolay takip edilebilmesini sağlamaktadır. Fiyat onayı, satın alma prosedürü gibi farklı departmanlara ait olan farklı süreçlerin bağlantılı bir şekilde izlenebiliyor olması şirketler için oldukça önemlidir. İlk olarak, bir işin yönetilebiliyor olabilmesi için o işin ölçülebilmesi yani hesaplanabiliyor olması gereklidir ki bu süreç yönetiminin ana temasını kapsar. Şirketlerin sadece sayısal verilerle yönetilemeyeceği, düzgün bir süreç yönetimi planlanmasının yapılması oldukça önemlidir.

Bir şirkette her vaka için farklı süreç planlamaları yapılsa da ana izlenecek yol temelde bir tane olmalıdır. Vaka çeşidine ve verilerin yoğunluğuna göre temel süreç yönetimi aşamaları şekillendirilmelidir. Çalışanların performansından müşteri memnuniyeti oranlarına kadar tüm veriler dikkatlice takip edilmeli ve buna uygun bir şekilde süreç yönetilmelidir. Süreç yönetiminin önemli unsurlarından biri de adımların ve verilerin raporlanmasıdır. Gerek o vaka hususunda gerekse diğer vakalarda yardımcı olacak bu adım kurumsallaşmış şirketlerde profesyonelliği getiren adımlardan bir tanesidir. Düzenli toplantılar yapmak, bilgilerin raporlanması, kullanılacak olan şemanın doğru belirlenmesi süreç yönetimi boyunca izlenecek önemli adımlardandır.

Süreç Yönetimi Neden Önemlidir?

Kurumsal şirketlerin süreç yönetimi konusuna önem vermesi onları rekabet içerisinde olduğu diğer şirketlerde öne atan özelliklerden biridir. Peki neden? Öncelikli doğru bir süreç yönetmek için doğru planlama gereklidir. Bunu yaparken ise doğru şeyleri kayıt altına alarak önceki adımlarda yapılan hataları kolayca yakalama fırsatınız olacaktır. Gelecek vakalarda işiniz kolaylaşacağı gibi sizi rekabette daha üst bir pozisyona sokacaktır. Mevcut halde bulunan teknolojileri süreç boyunca aşamalara entegre etmek ve buna uygun hale getirmek iş yükü konusunda şirketin üzerindeki yükü hafifletecektir. İşleri planlı ve programlı bir şekilde halletmek için uygulanan süreç yönetimi aynı zamanda şirket içi şeffaflık için de oldukça önemli bir adımdır.

Süreç Yönetimi Nasıl Yapılır?

Şirketlerin süreç yönetimini kendi vakalarına entegre etmeleri için uygulamaları gereken yazılım teknolojileri bulunabilmektedir. Dijitale geçmek, şimdi sadece danışmanlık şirketleri için değil, aynı zamanda kurumsallaşmış tüm şirketler için günümüzde önemli bir adımdır. Süreç yönetimini daha kolay hale getirmek, verileri raporlamak dijitalleşme ile daha kolay bir hale gelmektedir. Örneğin daha önceki vakalarda rapor haline getirdiğiniz verileri topladınız ve elinizde 10 farklı vaka ve buna bağlı olarak 10 farklı veri raporu var. Bu raporları analiz edip bir sonraki projede size en sağlıklı sonucu verecek olan süreç yönetimi bazında geliştirilen özel yazılımlar sayesinde işiniz kolaylaşmış olacaktır. Hatasız veri analizleri ile de rekabet konusunda sizi öne taşıyacaktır.

Süreç Yönetimi Faydaları Nelerdir?

Süreç yönetiminin şirketlere pek çok faydası vardır. Fakat doğru ve akıllıca yollar izlenmiş bir süreç yönetimin faydası çok daha fazla olacaktır. Süreç yönetimini uygulamaya başlayan kurumsal şirketler bu dönemde kendi şirketleri adına oldukça kritik ve önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Bir şirket süreç yönetimi dönemi başlattıktan sonra vaka çalışmalarının tamamlanma hızında yaklaşık olarak %90’a kadar daha hızlı sonuca ulaştığı söylenebilir. Bunun dışında, veriler daha hızlı analiz edildiği için, tüm raporlar hazır olduğu için verimlilikte %50’ye kadar bir artış görülür. Süreç yönetimi ve takibi işleri çok daha fazla oranda kolaylaştıracağı için devam eden vakaların sayısı azalacaktır.

Süreç yönetimi sisteminin en önemli özelliklerinden biri şirkete belirli bir düzen, plan ve program sağladığı için şirket karının da artmasına neden olmasıdır. Yani hem şirket düzene binerek bir kar elde ediyor, hem de bu düzenden sağladığı fayda ile başarılı olduğu projelerden kar ediyor. Süreç yönetimi hem verilerde hem de ortamsal olarak gözlemlendiğinde şirkete oldukça önemli artılar sağlayacak bir yönetim biçimidir.

Süreç Yönetimi Aşamaları Nelerdir?

Süreç yönetimi döneminde planlanan durumların daha iyi işlemesi için izlenmesi gereken 7 adet adım vardır. Bunlardan ilki stratejik bir planlama yapmaktır. Gönderilen projeye bağlı kalarak ilgili departmanlarda ekip oluşturarak planlama yapılmalıdır. İkinci adım ise izlenecek yolun ve uyulması gereken prosedürlerin ayrıntılı olarak incelenmesi ve ona göre bir plan yapılmasıdır. Bu süreçte neyin yazılı neyin dijitalde olacağına karar vermek gereklidir. Dijitalde olmasını düşündüğünüz şeyleri oraya aktarmak size vakit kazandıracaktır.

Üçüncü adım ise verilerin toplanması, gerekli olan verilen tutulması ve gereksiz olan verilerin çöpe atılması gereken adımdır. Bu adımdan sonra süreç yönetimi boyunca bu dönemi daha iyi ve verimli hale getirecek yöntemlerin kullanıldığı adımdır. Bir diğer adım ise topladığınız verilerin işe yararlılığını ve kullanılabilirliğini test ettiğiniz adımdır. Bu adımdan sonra harekete geçtiğiniz adım gelir. Yöntemi belirleyip gerekli bulduğunuz testleri yaptıktan sonra yönetim sisteminizi aktif hale getirebilirsiniz. Son ve yedinci adım ise projenizde sürekli olarak iyileştirme yapabilmek için plan yapmanız gerekmektedir. Bu aşamada uyguladığınız tüm yöntemlerin verimliliğini ölçüp gelecek projeler için rapor hazırlayabilirsiniz.

Süreç Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Üstlenilmiş olan vakayı en iyi şekilde tamamlayabilmek için doğru bir süreç takibi gereklidir. Stratejik olarak doğru ve verimli olan bir süreç yönetimi veya süreç takibi uygulanmazsa şirketin kar oranları düşüşe geçebilir ya da müşteri memnun kalmayabilir. İşte bunun için şirketler süreç yönetim danışmanlığı almaktadır. Süreç yönetim danışmanlığı ile proje boyunca sonuç odaklı ve verim alınan bir çalışma düzeni hedeflenir. Uygun bir süreç yönetiminin sadece o proje için değil sonraki projelerde de faydalı olacağı tahmin edilmektedir. Hatta iyileştirme düşünülen geçmiş projelerde de oldukça etkili olmuştur. Süreç yönetim danışmanlığı almak, sağlanan veriler ve izlenilen yol ışığında şirkete deneyim kazandırır.

Süreç Yönetim Danışmanlığı Almak Şirketinize Neler Katar?

Bir şirketin üstlenmiş olduğu projeyi en doğru ve müşteriyi en memnun edecek şekilde bitirmiş olması elde edilecek en güzel sonuçlardan biridir. Bunun için de o şirketin süreç takibini doğru bir şekilde yapması gerekir. Tamamen deneyim ve bilgi gerektiren süreç takip sistemi ya da süreç yönetimi, danışmanlık alarak yürütülürse şirket daha profesyonel bir iş çıkarmış olur. Süreç yönetimi bir sistemdir ve doğru uygulandığında şirketlere birçok konuda fayda sağlayacaktır. Süreç yönetimi danışmanlığı şirketinize her şeyden önce vizyon ve profesyonellik katmaktadır. Süreç yönetimi danışmanlığı ile şirketinizde daha verimli ve daha etkili bir yönetim biçimi sağlayabilirsiniz.

Linked

ODS Consulting Group

-

Profili görüntüle