DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Uluslararası Pazarlama Yönetimi

Uluslararası Pazarlama Nedir?

Küreselleşen dünyada müşteri ağı arttıkça bu müşterilerle olan iletişim ağı da beraberinde karmaşıklaşmaya başlamıştır. Binlerce farklı türde müşteri davranışının gözlemlendiği pazarlarda şirketlerin ürünlerini satma şekilleri ve genel anlamda tüm stratejilerinde dikkat etmeleri gereken birçok husus bulunmaktadır. Rekabet ortamında ürünün öne çıkması için pazarlama dediğimiz kavramın önemi daha da net olarak anlaşılmaktadır. Bu bağlamda piyasada bir yer kazanmak ve rakiplerden daha iyi performans sergilemek isteyen işletmeler uluslararası pazarlama adı verilen stratejilerden yararlanmaktadır. Bu kavram genel olarak şirketlerin pazarlarını genişletmeleri ve daha büyük kitlelere ulaşabilmesi anlamına gelmektedir. İşletmeler ürünlerini veya hizmetlerini en iyi şekilde yansıtacak pazarlama tekniklerini kullanmak isterler. Bu kapsam uluslararası pazarlama stratejileri, şirketlere daha başarılı olmaları için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Uluslararası Pazarlama İçin Rekabet Stratejileri

Ticarette her işletmenin ele alması gereken bir konu olan rekabet faktörü, uluslararası pazarlama stratejilerinde de ürün ve hizmetlerin öne çıkması için dikkat edilmesi gereken konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmelerin ürünlerinin ve hizmetlerinin müşteriyi rakip firmalardan daha fazla tatmin etmesi ve uzun vadede daha güvenilir bir seçim haline gelmesi gerekmektedir. Bu kapsamda şirketler rekabet ortamında uyguladıkları uluslararası pazarlama stratejilerinde analiz, araştırma ve istihbarattan yararlanmalıdır. Rakiplerin ürün ve hizmet analizinin yapılarak güçlü ve zayıf yanlarının saptanması, araştırmalarla karşı tarafın stratejilerinin belirlenmesi ve rakip firmaların tüm ilgili faaliyetlerinden haberdar olunması demek şirketlerin nasıl ilerleyecekleri hakkında bir fikri olması demektir.

Uluslararası pazarlamada rekabet stratejileri, genel anlamda karşı tarafların davranışsal süreçlerini ve pazarda müşteriler ile olan iletişiminin incelenmesi doğrultusunda işlev görür. Uluslararası strateji oluşturma kapsamında dikkat edilmesi gereken belli başlı etmenler bulunmaktadır. Bunlar tedarikçiler, müşteri ihtiyaçları ve arzuları, ürünler ve piyasaya yeni giren işletmeler olarak sıralanabilir. Bu doğrultuda yapılan analizler sayesinde uluslararası pazarlama stratejilerinde rekabet faktörünün üstünden gelinebilmektedir.

Uluslararası Pazarlama Stratejileri

Her sektörde spesifik olarak dikkat edilmesi gereken özel faktörler bulunduğundan tüm pazarlama stratejilerini sıralamak mümkün değildir. Fakat her alanda sektör fark etmeksizin ürün ve hizmet odaklı uluslararası pazarlama stratejilerinden bahsedebiliriz. Bu kapsamda uluslararası pazarlama stratejileri genel anlamda pazarı genişletmek ve prestij kazanmayı ifade etmektedir. Bir ürün ya da hizmetin pazarda güvenilir bir konuma gelebilmesi için şirketlerin tanıtım ve kalite alanında çalışmalar yapması gerekmektedir. Müşterinin ilgili ürün veya hizmeti almak için konunun dikkatini çekmesi gerekmektedir. Bundan sonraki aşamada ise kalite, fiyat, dağıtım gibi faktörler önümüze çıkmaktadır. Küresel pazarda ihracat ve ithalatı önemi yadsınamaz olup bu alanlarda pazarlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu doğrultuda uluslararası pazarlama stratejileri kapsamında incelenen kavramlar;
● İhracata Dayalı Uluslararası Pazarlama Stratejileri
● Üretime Dayalı Uluslararası Pazarlama Stratejileri
● Sözleşmeye Dayalı Uluslararası Pazarlama Stratejileri
olarak sıralanabilmektedir.

1. İhracata Dayalı Uluslararası Pazarlama Stratejileri
Bu pazarlama stratejilerinde ihracat konusu ele alınmakta olup ürünün yurtdışına çıkış süreci ve performansı incelenmektedir. Buna göre belirli stratejiler kurulup performansın artırılması için çalışmalar yapılır. İhracata dayalı pazarlama stratejileri ikiye ayrılmakta olup ilki dolaylı ihracat, ikincisi dolaysız ihracat olarak adlandırılır. Dolaylı ihracatta şirketler birçok aracı ile birlikte çalışır. Dolayısıyla üretici ve tüketici arasında birden fazla aracı bulunmakta olup doğrudan bir satış gerçekleşmez. Doğrudan ihracatta ise işletme hiçbir aracı kullanmaz ve işlemlerin hepsini doğrudan hallederek ürün veya hizmeti direkt olarak tüketiciye kendisi ulaştırır.

2. Üretime Dayalı Uluslararası Pazarlama Stratejileri
Bir diğer pazarlama stratejisi olarak gösterilebilecek üretime dayalı uluslararası pazarlama stratejilerinde tamamen ürünün kalitesi ve üretim faaliyetlerindeki sürece ele alınarak performans artırımına odaklanılır. Bu kapsamda ürünün üretiminde yaşanılan tüm güçlükler giderilerek ve kalite artırılarak ürünün müşteriyi tatmin etmesi amaçlanır. Bu şekilde güvenilirlik sağlamayı amaçlayan şirketler üretim stratejilerinde rekabet faktörünü de kullanarak sektördeki diğer şirketlerden daha iyi ürün ve hizmet ortaya koymak için çalışır.

3. Sözleşmeye Dayalı Uluslararası Pazarlama Stratejileri
Sözleşmeye dayalı stratejiler kapsamında önemli olan birkaç kavram üzerinde ilerlenerek pazarda büyüme amaçlanır. Bu bahsedilen stratejiler; lisans verme, franchising, ortak yatırım, sözleşmeli üretim, anahtar teslim projeleri, yönetim sözleşmesi ve montaj operasyonları olarak sıralanabilmektedir. Bu doğrultuda günümüzde de en çok kullanılan örnek bir sözleşme stratejisi olarak franchising verilebilir. Franchising ile halihazırda bir markaya bağlı olan işletmenin şube olarak izinli şekilde açılması sağlanır. Bu şekilde sistem dahilindeki ürün, hizmet ve tüm dağıtım işlemleri sözleşmeye bağlı olarak franchising açana ulaştırılır. Bu doğrultuda hazır bir prestije ve ürün kalitesine sahip olan işletmeci, risk faktörünü azaltmış olur.

Uluslararası Pazarlama Uzmanı Ne İş Yapar? Maaşı Nasıldır?

Uluslararası pazarlama uzmanı pozisyonunda kişi şirket için gerekli stratejileri geliştirme ve yürütme görevini üstlenir. İlgili stratejileri belirleyerek firmanın ulusal ve uluslararası anlamda pazarda tanınmasını ve prestij kazanmasını sağlar. Uluslararası pazarlama uzmanının görevleri;
● Uluslararası pazarda firmanın piyasada güvenilir bir konuma sahip olması için gerekli çalışmaların yapılması
● Küresel stratejiler geliştirerek ürün ve hizmet anlamında pazarlamanın artırılması
● Müşterilerle doğrudan iletişim içinde bulunarak fuar ve operasyonlarda bulunmak
● Dağıtım ve ürünün tüketiciye ulaşma sürecinde tüm faaliyetler hakkında haber olmak
● Potansiyel iş ortaklarını ve rakip firmaları belirleyerek toplantı ve analizler yapılması
olarak sıralanabilir. Uluslararası pazarlama uzmanları genel olarak farklı maaşlar alabilse de araştırmalar sonucu aylık gelirleri ortalama olarak 18-25 bin TL olarak ortaya konulmuştur.

Uluslararası Pazarlamada Önemli Noktalar Nelerdir?

Firmalar işlerine genelde bölgesel olarak başlayıp daha sonra ulusal ve son olarak uluslararası alanda büyümek için çalışırlar. Bunun için dikkat edilmesi gereken en önemli husus ürün ve hizmetin nasıl pazarlandığı ve dünya pazarlarında nasıl performans gösterdiğidir. Bu kapsam uluslararası pazarlamada önemli olan noktalardan ilki ulaşılmak istenen kitlelerin alışveriş davranışlarını inceleyerek buna ilişkin pazarlama stratejileri geliştirmektir. Daha sonraki aşamada ürün kalitesi ve fiyatlandırmada rakipler incelenerek en uygun şekilde bir plan yürütülmelidir. En önemli nokta güvenilirlik sağlamaktır. Sırf ucuz olduğu için ürününüz daha çok ilgi çekecek olsa da müşterinin yalnızca ilgisini bir satış kadar çekecektir. Bu anlamda kalite oldukça önemlidir.

Uluslararası Pazarlama Faydaları Nelerdir?

Uluslararası pazarlama günümüzde firmaların oldukça ihtiyaç duyduğu bir alandır. Firmalara birçok alandan fayda sağlar. Firmalar daha geniş bir hedef kitleye sahip olabilirler, bu doğrultuda daha yüksek kar oranları elde edebilirler. Firmalar dağıtım kanalları sayesinde, yeni ürün ve hizmetlerini uluslararası pazara sunabilirler. Yeni teknolojiler ve rekabet ortamında daha geniş kitlelere erişim sağlanır. Böylece firmalar yeni kitlelerini elde etmenin yanı sıra hem de daha fazla fırsata sahip olurlar.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Fırsat Maliyeti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Oyunlaştırma Kavramı Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

5S Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Backlink Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız