Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

Programın Amacı

İşletme Geliştirme Destek Programı, Küçük ve Ortak Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) piyasadaki rekabet gücünü artırmaya ve kurumsallaşma yolculuğunu desteklemeye yönelik bir programdır. Büyümeye hızını artıracak ihtiyaçların belirlenmesiyle birlikte şirketlerin doğru kurumsallaşma ve markalaşma potansiyelini artıracak hedeflemeler yapılır.

Destek Üst Limiti ve Oranları

Yurt İçi Fuar Desteği
Üst limiti: 50.000 TL (2 yıl için)
Destek oranı: %60
Ülke içinde gerçekleşecek, ticareti artırmaya yönelik fuarlara katılımlar bu destek altında yer almaktadır.

Yurt içinde düzenlenen uluslararası ihtisas fuarlarına m2 başına 250 TL,

Yurt içi ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonel Fuarı’na m2 başına 150 TL,

Savunma, havacılık ya da uzay temalı fuarlara m2 başına 500 TL destek sağlanır.

Her fuar için azami destek alanı 50 m2’dir. İşletmelerin program dahilinde en fazla 4 katılımına destek sağlanır.

Yurt Dışı İş Gezisi
Üst limiti: 30.000 TL
Destek oranı: %100 (Tek sefer olmak üzere)
Ülke ihracatını artırmaya yönelik firmaların yurt dışı pazarlarında yer alması ve iş birliğini artırması adına yaptığı çalışmalar bu destek kapsamındadır.
Ulaşım, konaklama, rehberlik, tercüme ve fuar masraflarının bir kısmı karşılanmaktadır.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
Üst limiti: 50.000 TL (Teknopark’larda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri için Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nin üst limiti 75.000 TL’dir.)
Destek oranı: %60 (Elemanın yeni mezun, kadın, birinci derece şehit yakını ve gazi olması durumunda destek oranı %20 artar.)
Yükseköğretim kurumundan yeni mezun istihdamını artırmaya yönelik verilen destektir. İşletme sahibinin anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, yabancı uyruklu kişiler ve emekliler bu destek kapsamında yer almamaktadır

Tasarım Desteği
Üst limiti: 50.000 TL
Moda Tasarımcıları Derneği, Grafikerler Derneği, İç Mimarlar Odası üyelerinin olduğu işletmelere ürün tasarımı için alacağı hizmet için destek sağlanmaktadır.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Üst limiti: 30.000 TL
Destek oranı: %100
Firmaların Türk Paten Enstitüsü veya aynı amaçla kurulmuş marka kurumlardan patent, belge veya tasarım tescili gibi belgesi alması için sağlanan desteklerdir. Yurt içi her bir belge için destek üst limiti 5.000 TL, yurt dışı her bir belge içinse 10.000 TL’dir.

Belgelendirme Desteği
Üst limiti: 50.000 TL
Destek oranı: %100
İşletmelerin TÜRKAK veya TSE’den alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akredite belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerine dair giderler desteklenmektedir.

Test ve Analiz Desteği
Üst limiti: 50.000 TL
Destek oranı: TSE’den alınacak hizmetler %80
Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70
TSE tarafından verilmeyen, yurt dışından alınacak hizmetler %60
İşletmelerin kamu, kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından kurulmuş laboratuvarlardan ürün, malzeme, parça ve numune için test, analiz, kontrol, muayene hizmetleri alması sonucu oluşan giderler destek tarafından karşılanmaktadır.

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği
Üst limiti: 35.000 TL
Enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar bu destek kapsamındadır. Enerji verimli elektrik motorlarının kullanımını artırmak amacıyla, pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelere 80.000 TL üst limitiyle destek verilmektedir.

Bağımsız Değerlendirme Desteği
Üst limiti: 20.000 TL
Destek oranı: %60
Proje başvurularının bağımsız değerlendirme raporu masrafları bu destek kapsamında karşılanmaktadır.

Model Fabrika Desteği
Üst limiti: 70.000 TL
Destek oranı: %60
Model fabrika, üretimde dijitalleşmenin yaygınlaştırılması ve yalın üretime geçisin desteklenmesini amaçlar. Model Fabrikalar aracılığı için Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’e eğitimler verilmekte ve yüksek teknolojiden yararlanılarak verimliliğin artması hedeflenmektedir.

Başvuru Şartları

Gerçekleştirilecek mal/hizmet satın alımlarının hiçbiri başvuru sahibinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğunun sahibi olduğu işletmelerden gerçekleştirilemez. Tespit edilmesi halinde destek kesilir.

Ünvan/tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez.

Destek devam ederken işletmenin tasfiye edilmesi ya da kapanması halinde destek kesilir. Yine destek sürerken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna uygulama birimi bilgilendirilir. Sonlandırma kararı verilen durumlarda yapılan ödemeler geri talep edilmez.