UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Nedir?

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı, KOSGEB tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren işletmelere, gelişim faaliyetlerinde atacakları adımlar ve işletmelerin geliştirilmesine yönelik yapacakları harcamalarda destek sağlayan, destek süreçlerinde proje hazırlığı gerektirmeyen destekleri içermektedir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programının Amacı Nedir?

KOSGEB tarafından sunulan İşletme Geliştirme Destek Programının kapsamı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yöneliktir. Küçük ve Orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) piyasadaki rekabet gücünü artırmaya yönelik ve kurumsallaşma yolculuğunu desteklemeyi amaçlayan bir program olduğunu görüyoruz. Bu program kapsamında büyümeye hızını artıracak ihtiyaçların belirlenmesiyle birlikte şirketlerin doğru kurumsallaşma ve markalaşma potansiyelini artıracak hedeflemeler yapılmaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse İşletme Geliştirme Destek Programı, Küçük ve Ortak Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) piyasadaki rekabet gücünü artırma ve kurumsallaşma yolculuğunu desteklemeye yönelik bir programdır. Büyümeye hızını artıracak ihtiyaçların belirlenmesiyle birlikte şirketlerin doğru kurumsallaşma ve markalaşma potansiyelini artıracak hedeflemeler yapılır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri Nelerdir?

KOSGEB İşletme Geliştirme Programı kapsamında işletmelerin, yurtiçinde katılım sağlayacakları fuar, Türkiye’de yer alan kamu kurumlarınca gerçekleşen yurtdışı iş seyahatleri, işletme bünyesine dahil edecekleri ön lisans ve üzeri personel için istihdam, dışarıdan alınacak olan tasarım hizmetleri, ürün veya işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan belgelendirme ve ihtiyaç duyulan test-analiz giderleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına yönelik harcamalara, enerji verimliliği, bağımsız değerlendirme, model fabrika ve teknik danışmanlık harcamalarına hibe desteği sağlamaktadır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında sağlanan destekler, harcama yapıldıktan sonra destek ödemesi için başvuru gerçekleştirilir. Ancak herhangi bir kalemde harcama gerçekleştirilmeden önce, şirketlerin İşletme Geliştirme Destek Programı sayfasının açılmış olması gerekir. Bunun için işletmelerin, firma yetkililerinin e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programında dikkat edilmesi gereken diğer maddeler ise;
• Gerçekleştirilecek mal/hizmet satın alımlarının hiçbiri başvuru sahibinin eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuğunun sahibi olduğu işletmelerden gerçekleştirilemez. Tespit edilmesi halinde destek kesilir.
• Ünvan/tür değişikliğinde sadece işletme bilgileri güncellenir, destek bu değişiklikten etkilenmez.
• Destek devam ederken işletmenin tasfiye edilmesi ya da kapanması halinde destek kesilir. Yine destek sürerken işletmenin devredilmesi ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumlarında projenin sonlandırılma durumuna uygulama birimi bilgilendirilir. Sonlandırma kararı verilen durumlarda yapılan ödemeler geri talep edilmez.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programında İş Akışı Nasıldır?

E-Devlet üzerinden KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı sayfasının aktivasyonu yapıldıktan sonra, destek konusu olan başlıklarda yapılan harcamalar için gerekli evrak ve belgeler ile sisteme yüklenir. Akabinde kurum tarafından işletmelere hak edilen destek ödemeleri için onay çıkar. Ödeme onayı alındıktan sonra ilgili hakkediş tutarı T.C Merkez Bankası tarafına yönlendirilir ve işletmelerin daha önce kuruma bildirmiş olduğu şirket hesaplarına ödemeler yapılır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programına Başvuru Şartları Nelerdir?

Öncelikle programdan faydalanacak işletmelerin Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulmuş olan Gerçek veya Tüzel kişiliğe haiz olması gerekmektedir. Buna ilave olarak KOBİ Bilgi Sistemi(KBS)’de kayıtlı ve aktif olması bir diğer şart olarak beklenmektedir. İşletmelerin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması ve desteklenen sektörler içerisinde yer alması önem arz eder. Programın destek süresi her işletme için 2(iki) yıl olmakla beraber, bir defaya mahsus olmak koşulu ile başvuru ile beraber programdan tekrar faydalanma şansı tanımaktadır.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programına Kimler Başvurabilir?

KOSGEB 1990-2009 yılları arasında imalat sanayisinde yer alan ve KOBİ statüsünde olan işletmelerin faaliyetlerine yönelik destek sağlamış ve bu konuda oldukça başarılı görüşmüştür. 2009 yılı ve sonrasında imalat sanayisi dışında da birçok sektörü destek kapsamına almaya karar vermiştir. 18.09.2009 yılı ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile birlikte KOSGEB’in desteklemek ile yükümlü olduğu sektörler belirlenmiş ve KOSGEB’in web sitesinde yayınlanmaktadır. Desteklenen sektörler ile alakalı güncel listeye web sitemiz üzerinde bulunan ilgili sayfadan erişebilirsiniz.

KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programına Kimler Başvurabilir?

Yurt İçi Fuar Desteği

Üst limiti: 50.000 TL (2 yıl için)
Destek oranı: %60
Ülke içinde gerçekleşecek, ticareti artırmaya yönelik fuarlara katılımlar bu destek altında yer almaktadır.
• Yurt içinde düzenlenen uluslararası ihtisas fuarlarına m2 başına 250 TL,
• Yurt içi ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonel Fuarı’na m2 başına 150 TL,
• Savunma, havacılık ya da uzay temalı fuarlara m2 başına 500 TL destek sağlanır.
Her fuar için azami destek alanı 50 m2’dir. İşletmelerin program dahilinde en fazla 4 katılımına destek sağlanır.

Yurt Dışı İş Gezisi

Üst limiti: 30.000 TL
Destek oranı: %100 (Tek sefer olmak üzere)
Ülke ihracatını artırmaya yönelik firmaların yurt dışı pazarlarında yer alması ve iş birliğini artırması adına yaptığı çalışmalar bu destek kapsamındadır.
Ulaşım, konaklama, rehberlik, tercüme ve fuar masraflarının bir kısmı karşılanmaktadır.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

Üst limiti: 50.000 TL (Teknopark’larda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge veya tasarım merkezleri için Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nin üst limiti 75.000 TL’dir.)
Destek oranı: %60 (Elemanın yeni mezun, kadın, birinci derece şehit yakını ve gazi olması durumunda destek oranı %20 artar.)
Yükseköğretim kurumundan yeni mezun istihdamını artırmaya yönelik verilen destektir. İşletme sahibinin anne, baba, kardeş, eş ve çocukları, yabancı uyruklu kişiler ve emekliler bu destek kapsamında yer almamaktadır.

Tasarım Desteği

Üst limiti: 50.000 TL
Moda Tasarımcıları Derneği, Grafikerler Derneği, İç Mimarlar Odası üyelerinin olduğu işletmelere ürün tasarımı için alacağı hizmet için destek sağlanmaktadır.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

Üst limiti: 30.000 TL
Destek oranı: %100
Firmaların Türk Paten Enstitüsü veya aynı amaçla kurulmuş marka kurumlardan patent, belge veya tasarım tescili gibi belgesi alması için sağlanan desteklerdir. Yurt içi her bir belge için destek üst limiti 5.000 TL, yurt dışı her bir belge içinse 10.000 TL’dir.

Belgelendirme Desteği

Üst limiti: 50.000 TL
Destek oranı: %100
İşletmelerin TÜRKAK veya TSE’den alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akredite belgeleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerine dair giderler desteklenmektedir.

Test ve Analiz Desteği

Üst limiti: 50.000 TL
Destek oranı: TSE’den alınacak hizmetler %80
• Kamu kuruluşlarından, üniversite laboratuvarlarından veya TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler %70,
• TSE tarafından verilmeyen, yurt dışından alınacak hizmetler %60
İşletmelerin kamu, kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından kurulmuş laboratuvarlardan ürün, malzeme, parça ve numune için test, analiz, kontrol, muayene hizmetleri alması sonucu oluşan giderler destek tarafından karşılanmaktadır.

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği

Üst limiti: 35.000 TL
Enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar bu destek kapsamındadır. Enerji verimli elektrik motorlarının kullanımını artırmak amacıyla, pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelere 80.000 TL üst limitiyle destek verilmektedir.

Bağımsız Değerlendirme Desteği

Üst limiti: 20.000 TL
Destek oranı: %60
Proje başvurularının bağımsız değerlendirme raporu masrafları bu destek kapsamında karşılanmaktadır.

Model Fabrika Desteği

Üst limiti: 70.000 TL
Destek oranı: %60
Model fabrika, üretimde dijitalleşmenin yaygınlaştırılması ve yalın üretime geçisin desteklenmesini amaçlar. Model Fabrikalar aracılığı için Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’e eğitimler verilmekte ve yüksek teknolojiden yararlanılarak verimliliğin artması hedeflenmektedir.