DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Vergi Levhası

Vergi Levhası Nedir?

Vergi levhası en temel tanımıyla, vergi mükellefi olan kişilerin işyerlerinde bulundurmak zorunda olduğu resmi bir belge türü olarak bilinmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından her mükellef için yıllık olarak hazırlanan Vergi Levhası, mükelleflerin vergilendirmeye temel olan kazançları ve bu kazançları üzerinden hesaplanan vergi tutarlarını gösteren yasal bir evrak olarak da ifade edilebilir.

Vergi levhasına ilişkin eski yasal düzenlemede, vergi levhasının işyerinin bulunduğu merkeze, şubelere, varsa satış mağazalarına rahatça okunabilecek bir şekilde düzenlenerek asılması gerekirken; 2011 yılında yapılan değişiklikle bu zorunluluk sadece “bulundurma” yükümlülüğü ile sınırlı hale gelmiştir. Ayrıca, vergi levhasının tasdik edilme zorunluluğu de aynı düzenlemeyle sonlandırılmıştır.

Basit ve ivmeli bir şekilde olan işlemle vergi levhası alabilmek mümkün olduğu için bu yasal zorunluluğu yerine getirmek, daha sonra yetkili merciler tarafından sağlanan denetimlerde firmaları özel usulsüzlük cezası olarak kesilmesinden koruyacaktır.

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

İçeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi levhası, vergi mükellefi olan herkesin bulundurma mecburiyetinin olduğu belgelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi Usul Kanunun 5. maddesine göre, gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketlerinin, her sene Mayıs ayı dönemi içerisinde vergiye esas olan kazanç miktarları ile vergi tutarlarını gösteren vergi levhasına sahip olmaları kesinlikle gerekmektedir.

Mükellefler, internet vergi dairesinden kendileri ya da mali müşavirleri sayesinde vergi levhalarını alabilirler. Gelir vergisi mükellefleri 1 Nisan tarihinden itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Mayıs'tan itibaren vergi levhalarını, Mayıs ayının son gününe kadar alabilme imkanı bulunmaktadır.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde bulunan bazı bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına doğrudan aktarılacaktır.

Vergi Usul Kanununa göre gelir vergisi mükellefleri ve sermaye şirketlerinin, her sene düzenli olarak Mayıs ayı içerisinde vergiye esas olan kazanç miktarları ile vergi tutarlarını belirten vergi levhalarını alması gerekmektedir. Vergimükellefleri, internet vergi dairesinden kendileri veya mali müşavirler tarafından vergi levhalarına sahip olma imkanları bulunmaktadır. Gelir Vergisi mükellefleri 1 Nisan tarihinden itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri ise 1 Mayıs'tan itibaren vergi levhalarını, Mayıs ayının son gününe kadar alabilme hakkına sahiptir.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinin ardından vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde bulunan bilgilere göre oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılması sağlanacaktır.

İnternetten vergi levhası almak için:
● https://intvrg.gib.gov.tr adresine giriş yapın.
● Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş sağlayın.
● “Sorgulamalar” bölümüne girin
● Açılan pencerede yer alan “Vergi Levhası Oluşturma” seçeneğine girin.
● Bu ekranda mevcut vergi levhalarını görebilir, cihazınıza yükleyebilir veya yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.
Ek olarak vergi levhanızı sorgulama işlemini https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Vergi Levhaları Nerelerde Bulundurulmalıdır?

Vergi levhası almak mecburiyetinde olan mükellefler bu levhaları:
a) Merkezlerinde,
b) Şubelerinde,
c) Satış mağazalarında,
ç) Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri amacıyla açtıkları yazıhanelerinde,
d) Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet oluşturan mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır) yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek adına bulundurmalıdırlar.

İş yerinde birden fazla kat veya reyon olması halinde her kat veya reyon için ayrı birer levha alma ve bulundurma zorunluluğu yoktur.

Birden çok yerde vergi levhası bulundurmak mecburiyetinde olan mükellefler ile levhalarını başka kurumlara ibraz edecek mükellefler vergi levhalarını internet vergi dairesinden ihtiyaç duydukları kadar çıktı alabileceklerdir.

Vergi Levhasında Hangi Bilgiler Yer Alır?

● Adı ve soyadı
● Ticaret unvanı
● İş yeri adresi
● Vergi sicil numarası
● Bağlı bulunduğu vergi dairesi
● Vergi türü
● Beyan ettiği matrah ve bu matrahın ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergisi
● Bağlı olduğu vergi dairesinin tasdik yeri

Vergi Levhası Örneği

Vergi Levhası Kimlere Verilir?

Gelir vergisine tabi; ticari ve zirai kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı Kurumlar vergisine tabi; Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve eshamlı komandit şirketler vergi levhasını almak durumundadırlar.

Vergi Levhasını işyerinde asma zorunluluğu bulunmamaktadır. Vergi levhasını almak zorunda olmanıza rağmen, işyerine asmak mecburiyetininiz bulunmuyor. Sadece denetimlerde ibraz etmeniz yeterli olacaktır. İsterseniz vergi levhanızı işyerinizin görünür bir yerine asabilirsiniz, isterseniz de web sitenizde yayınlayabilirsiniz.

Vergi Levhası Alınması Süresi Ne Kadardır?

Vergi levhası alma mecburiyetinde olan mükellefler her sene Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarafına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. Mükellefler, vergi levhalarını internet vergi dairesinden bizzat şahsi olarak veya Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız olarak görev alan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) üstünden, gelir vergisi mükellefleri için (Kazancı basit usulde tespit edilenler dâhil) 1 Nisandan itibaren, kurumlar vergisi mükellefleri için 1 Mayıs tarihinden itibaren, vergi levhalarını 31 Mayıs günü sonuna kadar yazdıracaklardır.

Vergi Levhası Duvara Asılmalı Mıdır?

Vergi Levhası’nın duvara asılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kanunda yapılan bazı değişikliklere göre, “Levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorunluluğu bulunmaktadır” ifadesi “levhayı almak zorundadırlar” şeklinde değiştirilmiştir. Yani vergi levhasının asılma zorunluluğu kesinlikle bulunmamaktadır.

Vergi Levhası Bulundurmamanın Cezası Var Mı?

Vergi Levhası almak ve bulundurmak mecburiyetinde olan mükelleflerin vergi levhasını bulundurmak zorunda oldukları alanlarda, yapılan denetimlerde bulundurma mecburiyetine uyulmadığının tespit edilmesi halinde her bir tespit için özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Vergi Levhası Almak İçin Kaç Yaşında Olmak Gerekir?

Genç girişimcileri ilgilendirecek önemli bir kanun yürürlüğe girerek, 29 yaş altı kendi işini kurmak isteyen genç girişimcilere ilgilendirecek 29 yaş altı vergi muafiyeti kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ile 29 yaşını doldurmamış yeni işini kuran gençler için önemli bir fırsat anlamına gelmektedir. 30 yaşına girdiğiniz ilk günden itibaren kurduğunuz hiçbir işletme için geçerliliği bulunmamaktadır. Ayrıca kendi adınıza ilk defa işletme kurmuş olmanız şartı bulunmaktadır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Ticaret Hukuku

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Güneş Enerjisi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Pazarlama Planı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

İnternet Tehditleri Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız