UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

DUYURULAR

26.01.2024 

Ar-Ge Destek Programı 19. Proje Çağrısı

Ar-Ge Destek Programı Başvuru Yeri ve Şartları

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) (Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, Eskişehir Yolu 10. Km, 06800 Çankaya/ANKARA) Başvuru klasörü (karton klasör) içerisinde yukarıda belirtilen başvuru adresine en geç son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde elden, kargo veya posta yolu ile ulaştırılmalıdır. E-posta, faks ve benzeri şekilde gönderimler kabul edilmeyecektir.

Ar-Ge Destek Programı Amacı

Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılmasına yönelik, uygun görülen araştırma ve geliştirme projelerinin desteklenmesini sağlamaktır.

Ar-Ge Destek Programı Başvuru Tarihleri

24 Ocak 2024 – 29 Mart 2024 18.00

Ar-Ge Destek Programı Hedef Sektör

• Üniversiteler
• Tübitak Ar-Ge Birimleri
• Sivil toplum, meslek ve çiftçi kuruluşları
• Özel sektör kuruluşları başvuru yapabilecektir.

Ar-Ge Destek Programı Öncelikli Konular

Bahçe Bitkileri:
1. Taze Meyve ve Sebzede Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılmasını Sağlayacak Yeni Uygulamalar ve Teknolojilerin Geliştirilmesi
2. Yazlık ve Kışlık Sebzelerde Biyotik ve/veya Abiyotik Stres Koşullarına Dayanıklı Çeşit ve Anaçların Geliştirilmesi
3. Minör Sebzelerde (Maydanoz, Roka, Tere, Dereotu vb.) Yeni Çeşitlerin Geliştirilmesi
4. Hibrit Sebze Tohumu Üretiminde Tohum Kalitesinin Artırılmasına Yönelik Teknolojilerin Geliştirilmesi
5. Meyvecilikte ve Bağcılıkta Biyoteknolojik Yöntemlerle Çeşit ve Anaçların Geliştirilmesi
6. Topraksız Tarımda Bahçe Bitkileri Türleri İçin Yerli Girdi Kullanımı ile Üretim Tekniklerinin Geliştirilmesi

Bitki Sağlığı:
7. Biyolojik Mücadele Ürünlerinin Temin Edilmesi, Paketlenmesi, Depolanması, Dağıtılması ve İzlenebilirliğine Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi
8. Bitkisel Üretimde Ekonomik Anlamda Kayıp Oluşturan Zararlı Organizmalara Yönelik Tahmin ve Uyarı Sistemlerinin Geliştirilmesi
9. Yaprağı Yenen Sebzelerde Kimyasal Mücadeleye Alternatif Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesi
10. Ekonomik Anlamda Kayıp Oluşturan Zararlı Organizmaların Feromon ve Tuzaklarının Yerli İmkânlarla Üretilmesi
11. Kültür Bitkilerindeki Zararlı Organizmalara Karşı Yerli Bitki Koruma Ürünlerinin (BKÜ) Araştırılması, Geliştirilmesi, Üretilmesi ve Formülasyonu
12. Sürdürülebilir Yabancı Ot Yönetimi İçin Agroekolojik ve Alternatif Yaklaşımların Geliştirilmesi

Hayvancılık ve Su Ürünleri
13. Alabalık Yetiştiriciliğinde Hastalığa Dayanıklı, Sıcaklık Toleransı ve Birim Yemden Yararlanma Kabiliyeti Yüksek Islah Hatlarının Oluşturulması
14. Midye ve İstiridye Yetiştiricilik Alanları ve Üretim Kapasitelerinin Belirlenmesi
15. Su Ürünlerinde Ekonomik Değere Sahip Yeni Türlerin Kazandırılması ve Yetiştirme Teknikleri Geliştirilmesi
16. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kapalı Devre Yetiştiricilik ve Akuaponik Sistemlerin Verimliliğinin Arttırılması
17. Hedef Dışı Türlerin (Deniz Memelileri, Deniz Kaplumbağaları ve Kıkırdaklı Balıklar) Avcılığının Azaltılmasına Yönelik Av Teknolojilerinin Geliştirilmesi
18. Dip Sürütme Av Araçlarına (Trol, Algarna, Dreçler) Alternatif Ekosistem Temelli Av Araçlarının Geliştirilmesi
19. Bölgesel Yapay Resif Alanlarının Belirlenmesi ve Uygulama Planının Geliştirilmesi
20. Sucul Ekosistemde Nesli Tehlike Altında Olan Endemik Türlerin Korunmasına Yönelik Stratejilerin Geliştirilmesi
21. Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Melezleme İmkânları İle Döl, Et ve Süt Verim Özelliklerinin Artırılması ve Melez Genotiplerin Değişen İklimsel Koşullara ve Coğrafik Bölgelere Adaptasyon Yeteneğinin Araştırılması
22. Cinsiyeti Tayin Edilmiş Sperma Üretim Teknolojilerinin Ülkemiz Hayvancılığına Kazandırılması
23. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Anadolu-T Etçi Tavuk Hattının Verim Özelliklerinin Üretici Şartlarında Belirlenmesi ve Yaygınlaştırılması
24. Ruminantların Islah Çalışmalarında Yapay Zekâ Destekli Damızlık Seçimine İlişkin Yazılım Geliştirilmesi
25. Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarımızın İklim Değişikliğinin Olumsuz Etkilerine Karşı Dirençlerinin Artırılmasına Yönelik Genetik Araştırmalar
26. Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tüm Genom Dizilerinin Belirlenmesi ve Farklı Özelliklerle (Verim vb.) İlişkilendirilmesi
27. Kanatlı ve Diğer Küçük Evcillerin (Arı, İpekböceği, Hindi, Kaz, Ördek vb.) Verim Özelliklerinin Belirlenerek Arttırmaya Yönelik Çalışmalar

28. İklim Değişikliğinin Balık Stokları Üzerine Etkisini Belirleyecek Teknolojilerin Geliştirilmesi Hayvan Sağlığı
29. Su Ürünleri Hastalıklarına Yönelik Hızlı Tanı ve Mücadele Programlarının Geliştirilmesi
30. Balık Hastalıklarına Yönelik GLP ve GMP Şartlarında Üretim Amacıyla Aşıların Geliştirilmesi
31. Akabane Hastalığına Karşı GMP Şartlarında Üretim Amacıyla İnaktif Aşı Geliştirilmesi (En Az 10.000 Doz Pilot Üretim)
32. Atların Batı Nil Virüsü Hastalığına Karşı GMP Şartlarında Üretim Amacıyla İnaktif Aşı Geliştirilmesi 33. Kanatlı Hayvan Hastalıklarına Karşı GMP Şartlarında Üretim Amacıyla DNA, RNA, Subunit, Vektör Tabanlı, Viral Parçacık ve İnaktif Aşı Geliştirilmesi (En Az 10.000 Doz Pilot Üretim)

Gıda ve Yem
34. Mikroalglerden Yararlanılarak Gıda Sanayi Atık ve Artıklarından Protein İçeriği Yüksek Yem Hammaddesi/Katkı Maddesi Üretimi ve Hayvan Beslemede Etkinliğinin Belirlenmesi
35. Yerel Suşlar Kullanılarak Probiyotik Özellikli Süt Ürünü Geliştirilmesi ve Ticari Üretiminin

Sağlanması Tarla Bitkileri
36. Mera Islahına Uygun Yem Bitkisi Karışım Oranlarının Belirlenmesi
37. Soğuğa ve Yatmaya Toleranslı Yem Bezelyesi Islahı

38. Ayçiçeği, Pamuk, Şeker Pancarı Bitkilerinde İleri Teknolojiler Kullanılarak Abiyotik ve/veya Biyotik Stres Faktörlerine Dayanıklı/Toleranslı Çeşit Geliştirilmesi 39. Mısır, Yeşil Mercimek ve Kuru Fasulye Bitkilerinde İleri Teknolojiler Kullanılarak Abiyotik ve/veya Biyotik Stres Faktörlerine Dayanıklı/Toleranslı Çeşit Geliştirilmesi
40. Dünyada ve Türkiye’de Bitkisel Ürün Pazarı İçin Alıç Bitkisinden İhracata Yönelik Ara Ürün Elde Edilmesi

Tarım Ekonomisi
41. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Projelerinin Etki Analizleri
42. Tarımsal Üretimde, Değer Zincirini İzlemeye Yönelik İsraf ve Kayıpların Belirlenmesi İçin Sistemlerin Geliştirilmesi
43. Tarım ve Orman Bakanlığı Bünyesinde Uygulanan Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması ve Yayım Projelerinin Hedef Kitleler Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi
44. Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Kümelenme Modeli Açısından Değerlendirilmesi 45. Tarımsal Örgütlerin, Üretim, Pazarlama, İstihdam ve Ekonomik Açıdan İncelenmesi ve Uygun Örgütlenme Modelinin Geliştirilmesi

Tarımsal Mekanizasyon
46. Organik Pamuk Üretiminde Makinalı Hasatta Kullanılabilecek Organik Tarıma Uygun Hasat Yardımcılarının Geliştirilmesi
47. Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi
48. Azaltılmış Toprak İşleme ve Direk Ekim Makinelerinin Geliştirilmesi
49. Değişken Oranlı Ekim, Gübreleme, Sulama, İlaçlamaya İlişkin Teknoloji ve Sistemlerin Geliştirilmesi
50. Yerli Süt Sağım Robotu Tasarımı ve Üretimi
51. Tarım Makinaları İçin Yapay Zekâ Desteli İletişim Protokolü ve Örnek Sistemlerin Geliştirilmesi
52. Bitkisel Üretimde Kullanılabilecek Otonom Tarım Makinalarının Geliştirilmesi

Toprak, Gübre ve Su Kaynakları
53. Dijital (Sensör, Uydu, İHA) Veriye Dayalı Yeni Sulama Yönetimi ve Otomasyon Teknolojilerinin (Donanım, Yazılım, Sistem) Geliştirilmesi
54. Sulama ve Drenaj Sistem Bileşenlerinin Geliştirilmesine İlişkin Çalışmalar
55. Büyük Alanlarda Yağışa Dayalı ve Sulama Uygulanan Koşullarda, Su ve Kuraklık İzleme ve Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi
56. Yerel Kaynaklardan Organik, Organomineral ve Mikrobiyal Gübrelerin Geliştirilmesi
57. İklim Değişikliğinin Bitkilerde Fenolojik Etkilerinin İzlenmesine Yönelik Web Tabanlı Sistemlerin Geliştirilmesi
58. Tarımsal Üretimden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılma Potansiyellerinin Belirlenmesi ve Maliyetlerinin Hesaplanması

Ar-Ge Destek Programı Desteklenecek Giderler

1. Makine teçhizat bütçesine ait harcama kalemleri:
a) Alet, makine ve teçhizat alımları.
b) Projenin yapılabilmesi için kullanılacak sistemler (ısıtma, sulama, aydınlatma, havalandırma ve benzeri).
c) Hazır yazılım ve donanım alımları.

2. Sarf malzemesi bütçesine ait harcama kalemleri:
a) Sarf malzemesi alımları.
b) Yem, tohum, ilaç, gübre, kovan ve benzeri alımları.
c) Projede kullanılmak üzere canlı hayvan (deney hayvanı, manda, inek, koyun, keçi, tavuk, arı, balık ve benzeri) alımları.
ç) Sera ve diğer tarımsal yapıların bakım ve onarımında kullanılacak malzeme alımları.

3. Hizmet alımı bütçesine ait harcama kalemleri:
a) Tarım makine ve ekipmanlarının kiralama ücretleri.
b) Anket, deneme, analiz, tasarım, yazılım, ekonometrik modelleme ve benzeri hizmet alım giderleri.
c) Bina, ofis, laboratuvar ve benzeri yapıların tadilat, bakım ve onarımı hariç olmak üzere, sera ve benzeri tarımsal yapılar ile projede kullanılan cihaz, ekipman ve benzeri materyalin tadilat, bakım ve onarım hizmet alım giderleri.
ç) Proje çıktılarının sınai mülkiyet hakları ile ilgili giderler ile bitki, tohum tescil ve sertifikasyon giderleri (marka ve patent vekillik giderleri dahil).

Ar-Ge Destek Programı Destek Limitleri (KDV Hariç)

19. Proje Çağrısı kapsamında yapılacak proje başvurularında proje ortaklığı bulunması zorunludur. “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan beş adet öncelikli konu kapsamındaki projeler için yapılacak başvurularda ise proje ortağı zorunluluğu bulunmamaktadır.