UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

GÜNEŞ ENERJİSİ TEŞVİKLERİ VE GES YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

İŞİMİZ YATIRIM, GÜCÜMÜZ TEŞVİK.

Yatırım teşvik sisteminde KDV istisnasından Gümrük Vergisi muafiyetine kadar şirketiniz için avantaj sağlayacak birçok program mevcut. Peki şirketiniz için hangileri uygun?


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

Güneş Enerjisi Hibe Desteği Nedir?

Güneş enerjisi, yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu enerjinin kaynağının büyük bir kısmını hidrojen oluşturmaktadır. Güneş içerisinde bulunan hidrojenlerin helyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkan ışınım enerjisine güneş enerjisi adı verilir. Güneş enerjisi söz konusu olunca Türkiye, konum itibari ile bu enerjinin üretimine oldukça elverişlidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de güneş enerjisi önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde güneş enerjisine en çok ihtiyaç duyulan alan ise tarım sektörüdür.
Tarım ve Orman Bakanlığı, geliştirdiği son proje ile üreticilere arazilerinin bir bölümüne güneş enerjisi santrali kurma hakkı tanıdı. Böylelikle çiftçiler kendi elektriğini üretebilecek, aynı zamanda üreticiye maliyetin yüzde 50'sini devlet tarafından hibe edilecektir.

Güneş enerjisi teşviki, devletin ya da devlet destekli kurumların güneş enerji santrallerinin kurulması ve enerji üretiminin sürdürülebilirliği için yapmış olduğu teşviklerdir. Güneş Enerjisi Teşvikleri, belirlenen bölgelerdeki kalkınmayı arttırmak, artan enerji ihtiyacını karşılamak, enerji yönünden dışa bağlılık ve hava kirliğini azaltmak amacıyla devlet tarafından verilen desteklerdir. GES Teşvikleri temelde 5 ayrı kurum tarafından verilmektedir. Güneş Enerjisi Teşvikleri için belirlenen şartlar bu 5 kurum için de farklılık göstermektedir. TKDK ve KKYDP teşviklerin mali kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı Fonudur. GES Teşvikleri veren kurumlar;
• Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP)
• Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)
• KOSGEB
• TurSEFF
• TTGV

Güneş Enerjisi Teşvikleri ve Kapsamı


Güneş enerjisinden faydalanarak üretilen elektrik üretimi yapılan 240 KW altındaki yatırımlar desteklerden faydalanamamaktadır. 240 KW ve üzeri yatırımlar destek kapsamına girmektedir.


Yeni yapılan değişiklik ile birlikte, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi yatırımları, yatırım yeri fark etmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmıştır.


Kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanılabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır


Tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunması ve çağrı kapsamında yer alması durumunda Kırsak Kalkınmayı Destekleme Kurumu KKDK - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında %50 hibe alınabilmektedir.


GES Yatırım Teşvik Belgesi Sanayi Bakanlığı tarafından verilmektedir.


Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için ise hangi ilde yatırım yapılacak ise o ildeki asgari yatırım tutarı şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1 ile 2. bölge illeri için 3 milyon TL, 3, 4, 5 ile 6. bölgelerde yer alan iller için 1,5 milyon TL asgari yatırım şartı yer almaktadır.

Yatırımlar mevcut durumlarına göre Genel Teşvik, Öncelikli Yatırım Teşvikleri ve Bölgesel Teşvik olmak üzere 3 ana grup altında toplanmaktadır.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesine Kimler Başvurabilir?


Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri

Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları

Dernekler ve vakıflar

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları

Güneş Enerjisi Teşvikleri Başvuru Evrakları

TEDAŞ onaylı tek hat elektrik projesi onayı

EPDK Lisansı

ÇED belgesinin aslı

Çağrı bağlantı mektubu

Güneş Enerjisi Hibe Desteği Ne Kadar?

Enerji üretimi santrali kurulumu yapacak olan kişilere devlet tarafından kapasite artışı, teknoloji yenileme, modernizasyon kapsamı adı altında 750 bin TL'ye kadar solar hibe desteği verilmektedir. Çoğu üreticinin yararlandığı bu desteklerin başında GES hibe desteği gelmektedir. Solar hibe desteği projesinin en üst limiti ise 1.5 milyon TL olarak belirlenmiştir. Üst sınırı aşan projelerde ise sadece 1.5 milyon TL'ye kadar yüzde 50 GES hibesi sağlanır.
Bunun yanında KOSGEB, geri ödemesiz enerji verimliliği hibesi vermektedir. KOBİ'ler 5627 sayıl Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında sadece lisanslı şirketlere verilmektedir. KOSGEB güneş enerjisi hibe desteğinin üst limiti 30 bin TL, geri ödemesiz olarak verilmektedir.

Güneş Enerjisine Devlet Desteği ve Hibe Var Mı?

Günümüzde organize sanayi bölgelerindeki artış, üreticilerin tarlalarında bulunan sulama sistemleri ve sayısı sürekli artan fabrikalar elektriğe olan bağımlılığı her geçen gün artırmaktadır. Devlet üretimi canlandıran elektriğin kayıplarını ortadan kaldırmak için ülkenin birçok yerinde farklı üretim tesisleri kurmuştur.
Fakat bunlar bir aşamadan sonra yetersiz kalınca, Tarım ve Orman Bakanlığının öncülüğüyle üreticiye kendi arazisi üzerinde güneş enerjisi sistemi kurabilmesinin imkânını tanıdı. Bununla beraber üreticiye maliyetinin yarısı kadar hibe desteği vereceğini açıklamıştır.

Güneş Enerjisi Hibe Desteği Şartları Nelerdir 2022?

Devletin kendi elektriğini üretmek isteyen çiftçiye verdiği hibe desteğinin bazı şartları bulunmaktadır. Hibe desteği almak için sağlanması gereken koşullar şöyle sıralanmıştır:
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
• 18 yaşından büyük, 41 yaşından küçük olmak.
• Hibe desteği başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren örgün eğitime devam etmemek.
• Okur-yazar olmak.
• Hibe desteği başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren ücretli olarak bir işte çalışmamak.
• Hibe desteği başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren vergi yükümlülüğüne sahip olmamak.
• Daha önce aynı proje konusunda farklı hibe programlarından yararlanmamış olmak.

GES Hibe Programları Nelerdir?

Yenilenebilir enerji günümüz dünyasında ihtiyaç halini almıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda hem özel kurumlar hem de devlet kuruluşları programlar düzenlemektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
• Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Programı,
• Ipard Tarımsal Hibe Programı,
• Çatı GES,
• TEDAŞ projeleri.

GES Projesi Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır?

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırım tutarı, yatırım konusu, fizibilite kapsamında; arsa, inşaat ve bina harcamaları, dünya çapında makine listeleri, yerli ve ithal makine listeleri, teçhizat ve bunlarla ilgili yazılım harcamaları, fabrika kurulumu kapsamındaki bilgileri ihtiva eden bir belgedir.
Ayrıca tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunması ve çağrı kapsamında yer alması durumunda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe alınabilmektedir. Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için ise hangi ilde yatırım yapılacak ise o ildeki asgari yatırım tutarı şartının gerçekleşmesi gerekmektedir. 1. ve 2. bölge illeri için bu tutar 3 milyon TL, diğer bölgelerde yer alan iller için 1.5 milyon TL asgari yatırım şartı yer almaktadır.

Güneş Enerjisi GES Yatırım Teşvik Belgesi

240 kWe üzeri ÇATI GES yatırımları bölge fark etmeksizin Genel Teşvik kapsamında bulunmaktadır.
Yıllık asgari 500 ton petrol (TEP) enerji tüketimi olan ve mevcut imalat sanayi tesislerinde, mevcut durumuna göre en az %15 oranında enerji tasarrufu sağlayan çatı izolasyonu veya modernizasyonu gibi enerji verimliliğine yönelik yatırımlar Öncelikli Yatırım kapsamındadır.
Çatı ve arazi gibi yerlere yapılacak Güneş Enerjisi üretim yatırımları Bölgesel Teşvik kapsamındadır.

Destek Unsurları 1.Bölge 2.Bölge 3.Bölge 4.Bölge 5.Bölge 6.Bölge
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi - İndirim Oranı 50% 55% 60% 70% 80% 90%
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı 15% 20% 25% 30% 40% 50%
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği - Destek Süresi 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 yıl 7 Yıl 10 Yıl
Sigorta Primi İşveren Hissesi Destek Tutarının Sabit Yatırıma Oranı 10% 15% 20% 25% 35% 50%
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz/Kâr Payı Desteği* - TL Kredi - - 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Faiz/Kâr Payı Desteği - Döviz Kredi - - 1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan
Sigorta Primi Desteği - - - - - 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği - - - - - 10 Yıl
Faiz/Kâr Payı Desteği - Destek Üst Limiti - - 1 milyon TL 1.2 milyon TL 1.4 milyon TL 1.8 milyon TL
İnşaat-Yapı Harçları, Emlak ve Damga Vergileri Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi ve Yatırım Teşvik Bölgeleri hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

GES Yatırım Bölgeleri Dağılımı Nasıldır?

GES yatırım bölgeleri her sene çeşitli analizler ve yatırım için uygunluk kriterleri belirlenir. Bu doğrultuda belirlenmiş bazı bölgeleri her sene resmi sitelerden kontrol ederek ulaşabilirsiniz. İller 6 bölge olarak dağılım gösterir.
1.Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Tekirdağ.
2.Bölge: Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Konya, Manisa, Sakarya, Yalova.
3.Bölge: Adana, Burdur, Düzce, Gaziantep, Karaman, Kırıkkale, Kütahya, Mersin, Samsun, Trabzon, Rize, Uşak, Zonguldak.
4.Bölge: Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Nevşehir, Sivas.
5.Bölge: Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat.
6.Bölge: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak.

Güneş Enerjisi Desteğini Hangi Devlet Kurumları Veriyor?

Güneş enerjisi destekleri iki farklı devlet kurumu tarafından veriliyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKKDK) ve Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi (KKYDP) tarafından verilen destek, kimi zaman devlete bağlı olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından bazı bölgelere verilmektedir.

GES Teşvikleri İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Güneş enerjisi hibe desteği programından yararlanıp kendi elektriğini üretmek isteyen üreticilerin yeterlilik sağlaması gereken şartların yanında, bu teşvik için gerekli bazı evraklar vardır. Yapılan başvurunun değerlendirmesi ve bu sürecin işleyişinde bir aksaklık yaşanmaması için evrakları eksiksiz teslim etmek mühimdir ve bu belgeler şunlardır:
• Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,
• Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili şahıs/şahısların ‘Yetki Belgeleri’,
• Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler,
• Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge.
Çatı uygulaması dışındaki başvurular için;
• Mutlak tarım arazileri,
• Özel ürün arazileri,
• Dikili tarım arazileri,
• Sulu tarım arazileri,
Çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı veya söz konusu bakanlığın il müdürlüklerinden alınacak belge
• Tüketim tesislerine ilişkin bilgileri,
• Çatı uygulamaları hariç olmak üzere eşik değerlerin üzerinde olan projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamındaki belge,
• Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya hesap belgesi,
• Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu,
• Lihkab veya Harita Mühendisi Onaylı koordinatlı aplikasyon krokisi,
• Yönetmeliğin 37 inci maddesinin onuncu fıkrası kapsamında sunulacak beyan,
• Tesis toplam verimliliğine ilişkin belge,
• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edildiğine dair belgelerdir.

GES Vergi ve KDV Muafiyeti Nasıl Olur?

GES vergi ve KDV muafiyeti olması için ilin bulunduğu bölge oldukça önemlidir. Eğer 4. 5. veya 6. Bölge bulunan bir ilde yaşıyorsanız muafiyetin olması oldukça olasıdır. Sırasıyla muafiyet ve KDV oranları farklılık gösterir. Bu bölgelerde bulunan kişilerin vergileri ibraz edebilecekleri belgeleri ve KDV oranları gösteren belgesini ayarlayarak başvuru yaptığı kuruma teslim etmelidir.

Güneş Enerjisi Teşvikleri ve GES Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmetimiz

Enerji Sektörü Yatırım Teşvikleri kapsamında yer alan Güneş Enerjisi Teşvikleri ve GES Yatırım Teşvik Belgesi için bulunduğunuz bölge fark etmeksizin destek alım aşamalarının tamamıyla ilgileniyoruz. Uzman kadromuz ile birlikte gerekli bilgilendirmeleri yaparak ve deneyimlerimizi paylaşarak tüm süreci titizlikle planlıyoruz.

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.