Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

GÜNEŞ ENERJİSİ TEŞVİKLERİ VE GES YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

HİZMET
BROŞÜRÜMÜZÜ
İNCELEYİN

İŞİMİZ YATIRIM, GÜCÜMÜZ TEŞVİK.

Yatırım teşvik sisteminde KDV istisnasından Gümrük Vergisi muafiyetine kadar şirketiniz için avantaj sağlayacak birçok program mevcut. Peki şirketiniz için hangileri uygun?


Daha fazla bilgi için 

Uzmanımıza danışın

GES Projeleri İçin Hibe ve Teşvikler

Güneş enerjisi teşviki, devletin ya da devlet destekli kurumların güneş enerji santrallerinin kurulması ve enerji üretiminin sürdürülebilirliği için yapmış olduğu teşviklerdir. Güneş Enerjisi Teşvikleri, belirlenen bölgelerdeki kalkınmayı arttırmak, artan enerji ihtiyacını karşılamak, enerji yönünden dışa bağlılık ve hava kirliğini azaltmak amacıyla devlet tarafından verilen desteklerdir. GES Teşvikleri temelde 5 ayrı kurum tarafından verilmektedir. Güneş Enerjisi Teşvikleri için belirlenen şartlar bu 5 kurum için de farklılık göstermektedir. TKDK ve KKYDP teşviklerin mali kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla oluşturulan IPARD Programı Fonudur. GES Teşvikleri veren kurumlar;

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

KOSGEB

TurSEFF

TTGV

Güneş Enerjisi Teşvikleri ve Kapsamı


Güneş enerjisinden faydalanarak üretilen elektrik üretimi yapılan 240 KW altındaki yatırımlar desteklerden faydalanamamaktadır. 240 KW ve üzeri yatırımlar destek kapsamına girmektedir.


Yeni yapılan değişiklik ile birlikte, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yatırımları, yatırım yeri fark etmeksizin 4. bölge teşvikleri kapsamına alınmıştır.


Kurumlar vergisi, SGK, KDV ve Gümrük Vergisi desteklerinden yararlanılabilir duruma gelmiştir. Daha üst bölgelerdeki (5 ve 6. bölgeler) ise bulunduğu bölgenin teşviklerinden yararlanacaktır.


Tarım ile ilişkilendirilebilecek güneş enerjisi yatırımlarına açık çağrı bulunması ve çağrı kapsamında yer alması durumunda Kırsak Kalkınmayı Destekleme Kurumu KKDK - Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında %50 hibe alınabilmektedir.


GES Yatırım Teşvik Belgesi Sanayi Bakanlığı tarafından verilmektedir.


Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi için ise hangi ilde yatırım yapılacak ise o ildeki asgari yatırım tutarı şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1 ile 2. bölge illeri için 3 milyon TL, 3, 4, 5 ile 6. bölgelerde yer alan iller için 1,5 milyon TL asgari yatırım şartı yer almaktadır.

Yatırımlar mevcut durumlarına göre Genel Teşvik, Öncelikli Yatırım Teşvikleri ve Bölgesel Teşvik olmak üzere 3 ana grup altında toplanmaktadır.

Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi İndirimi

5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırımın katkı tutarına ulaşıncaya kadar belirlenen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

Bölgesel Yatırım Teşvik Belgesine Kimler Başvurabilir?


Yabancı şirketlerin Türkiye şubeleri

Kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşları

Dernekler ve vakıflar

Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları

Güneş Enerjisi Teşvikleri Başvuru Evrakları


TEDAŞ onaylı tek hat elektrik projesi onayı

EPDK Lisansı

ÇED belgesinin aslı

Çağrı bağlantı mektubu

Güneş Enerjisi Teşvikleri ve GES Yatırım Teşvik Belgesi Danışmanlık Hizmetimiz

Enerji Sektörü Yatırım Teşvikleri kapsamında yer alan Güneş Enerjisi Teşvikleri ve GES Yatırım Teşvik Belgesi için bulunduğunuz bölge fark etmeksizin destek alım aşamalarının tamamıyla ilgileniyoruz. Uzman kadromuz ile birlikte gerekli bilgilendirmeleri yaparak ve deneyimlerimizi paylaşarak tüm süreci titizlikle planlıyoruz.

BİRİM YÖNETİCİMİZ

TOLGA BÜLBÜLOĞLU

Proje Yönetimi Danışmanlığı
Yöneticisi

"Yüzlerce işletmeye yatırım teşvik belgesi çıkarmış olmanın kazandırdığı deneyimle, işletmenizin gerekli belgeleri edinmesi için kendimize özgü metodumuzu uyguluyoruz."

Uzmanımıza danışın

Aşağıda bulunan formu doldurarak uzmanımıza danışabilirsiniz

KVKK Politikamıza ulaşmak için lütfen tıklayınız.