UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

DUYURULAR

17.04.2023 

TÜBİTAK 1704 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Yeşil Dönüşüm Programı

TÜBİTAK 1704 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Yeşil Dönüşüm Programı Nedir?

Özel sektör, üniversiteler ve kamu sektörünün iş birliğiyle yenilik platformları oluşturulup, sanayi alanına yönelik üst politika belgelerinin hedeflerinden olan katma değeri yüksek olan ürünün ya da ürün grubunun geliştirilmesi için SAYEM oluşturulmuştur. SAYEM platformlarının oluşturulmuş olması sayesinde Türkiye’nin Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanılmasına imkan sağlayarak cari açığın azaltılması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK 1704 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Yeşil Dönüşüm Programı Kapsamı Nedir?

SAYEM Çağrısı ile Yeşil Mutabakat kapsamında belirlenmiş olan hedeflere katkı sağlamak temel amaçlardandır. Bu çağrıda kapsamında, özel sektörün önceliğinde üniversite ve kamu iş birliğiyle oluşturulan uzmanlaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik Platformunun oluşturulması ve bu oluşturulan platform aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritaları oluşturulması, oluşturulan Ürünleştirme Yol Haritası doğrultusunda yeşil dönüşüme yönelik olarak ürün veya ürün grubu geliştirilmesi amacıyla Ürünleştirme Programları (ÜPG) desteklenecektir.

TÜBİTAK 1704 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Destek Oranı Nedir?

SAYEM destek oranları, Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar için %75, Genel bütçe kapsamındaki idareler için %100’dür.
• Bu çağrı kapsamına sadece ortaklı başvurular kabul edilecektir.
• Ürünleştirme Programı Başvurusu, Ürünleştirme Programı Yürütücü Kuruluş ve Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluşları tarafından tek bir başvuru olarak ortak bir şekilde sunulacaktır.
• Ürünleştirme Programı kapsamında Yürütücüler ve Ortak Kuruluşlar arasında bir İş Birliği Sözleşmesi imzalanacaktır.

TÜBİTAK 1704 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Programından Kimler Yararlanabilir?

1704 SAYEM programı çağrısında şartları belirtilmiş olan, büyük ölçekli kuruluşlar ya da hedeflenmekte olan ürüne temel olacak teknolojiye ait önemli fikri mülkiyet haklarının sahibi olan KOBİ’ler, Genel bütçe kapsamındaki idareler de bu programın kapsamından yararlanabilir.

TÜBİTAK 1704 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Programının Bütçesi Nedir?

Çağrıya başvuru yapacak olan platformların, yapacakları başvurular doğrultusunda, Ürünleştirme Programı’nın toplam bütçesinin üst sınırı 100.000.000 TL (yüz milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

TÜBİTAK 1704 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Çağrısı Açılış Tarihi Nedir?

SAYEM programına çağrı açılış tarihi 23.01.2023’tür.

TÜBİTAK 1704 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Başvuruları PRODİS Üzerinden Ne Zaman Alınır?

SAYEM programına başvuruların alınma tarihi ise 15.06.2023 tarihinde gerçekleşecektir.
*1704 SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısı, TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar devamlı başvuruya açık kalacaktır.

TÜBİTAK 1704 Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Ürünleştirme Program Süresi Nedir?

Ürünleştirme program süresi, aşaması en fazla 48 aydır. Destek süresi uzatılsa bile bu süre aşılamaz.

Sermaye şirketlerinin desteklenen gider kalemleri;
• Personel giderleri,
• Seyahat giderleri,
• Danışmanlık giderleri,
• Hizmet alımı giderleri,
• Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,
• Malzeme ve sarf giderleri,
• Genel gider (üst limit 100.000 TL’dir ve oranı proje destek tutarının en fazla %5’i olabilir.)

Ürünleştirme Programı Yürütücü Kuruluş (ÜPYK) KOBİLER için Başvuru Şartları Nelerdir?

• Kuruluşun, Ar-Ge Merkezi Belgesi olması ve minimum 2 TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlamış olması,
• Kuruluşun, Teknopark şirketi olması ve minimum 2 TÜBİTAK projesini başarıyla tamamlamış olması,
• Kuruluşun, Uluslararası ortaklı minimum 1 projede görev almış olması ve minimum 2 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması,
• Kuruluşun, 3 TÜBİTAK projesi başarıyla tamamlamış olması
• Kuruluşun, Başvuru için En az 3 Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluş (ÜPOK) ’dan olmalıdır.

“Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluş için aşağıda belirtilen özelliklere sahip en az birer kurum/kuruluş bulunmalıdır”

Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluş Şartları Nelerdir?

Ürünleştirme Programı Ortak Kuruluş Şartları Arasında;
• Ar-Ge Merkezi Belgesi ya da Tasarım Merkezi Belgesine sahip olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi,
• Genel bütçe kapsamındaki idareler,
• KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketi olması kuruluş şartları arasındadır.