UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

 

Linked

Ezgi Gülay Tekeli

-

Profili görüntüle

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Müteselsil Ne Demek?

Müteselsili kelime anlamı olarak tanımlayacak olursak "birlikte veya birbirine bağlı olarak" anlamına gelmektedir. Bu terim genellikle hukuk ve mali meselelerde kullanılmaktadır ve birçok şeyin birbirine bağlı olmasını veya birbirini etkileyen bir şekilde yapılmasını veyahut varlığını ifade eder diyebiliriz. Örneğin, bir şirketin birçok farklı bölümünün birbirine bağlı olması ve birbirlerinin faaliyetlerini etkileyecek bir şekilde çalışması, müteselsil olarak tanımlanabilir.

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Müteselsil sorumluluk dediğimiz kavram, herhangi bir olay sonucu ortaya çıkmış olan zararlardan dolayı sorumlu olan kişinin belirlenmesinde kullanılan hukuki bir kavramdır diyebiliriz. Bu sorumluluk elbette ki neden-sonuç ilişkisi gözetilerek taraflar arasında adaletli bir şekilde paylaştırılmaktadır. Bu bağlamda birden çok kişi eğer birlikte bir zarara sebebiyet verir veya ortak bir biçimde ortaya çıkan zarardan, farklı sebeplerden dolayı sorumlu olurlarsa bu kişiler hakkında müteselsil sorumlulukla alakalı hükümler uygulanır diyebiliriz.

Müteselsil Sorumluluk Sebepleri Nedir?

Müteselsil sorumluluk dediğimiz kavramın sebepleri, herhangi bir olay sonucu ortaya çıkan zararın sebebini belirlemek amacıyla incelenmektedir. Çoğu zaman aşağıda belirtmiş olduğumuz sebepler müteselsil sorumluluk ortaya çıkarabilmektedir:
• Bir ürünün kusurlu olmasının sonucunda ortaya çıkan veya çıkacak olan zararlardan dolayı üreticinin sorumlu olması
• Herhangi bir kişinin dikkatsizlikten veya ihmalkarlığından dolayı ortaya çıkan bütün zararlardan dolayı, bu ihmalkarlığı veya dikkatsizliği gerçekleştiren kişinin sorumlu olması
• Herhangi bir meslek mensubu kişinin yanlış veya eksik uygulamaları sonucunda ortaya çıkmakta olan zararlardan dolayı, o meslek mensubu olan kişinin sorumlu olması.
• Trafik kazalarından dolayı ortaya çıkan bütün zararlardan sürücünün sorumlu olması.
• Birden fazla zarar veren ve birbirinden tamamen bağımsız, farklı sorumluluk türlerinden kaynaklı doğan bir yükümlülük çeşidi diyebileceğimiz, “kusursuz sorumluluğa dayanan tazminat yükümlülüğü” de yine bir sebeptir.
• Belirli zorunlulukların sağlanmasıyla, esas olarak sözleşmeye veya kanuna uygun olarak tarafların mütesesil sorumlu oldukları bir diğer sebep, sözleşme sorumluluğuna dayanan tazminat yükümlülüğüdür.

Bu belirttiğimiz sebepler yasalar çerçevesinde belirlenmiş olup elbette ki ülkeden ülkeye değişkenlik gösterebilmektedir.

Müteselsil Sorumluluk Örnekleri

Müteselsil sorumluluklara örnek verecek olursak, toplamda 5 kişi düşünelim, bu beş kişinin borcu toplamda 5.000TL olsun. Alacaklı kimse borçlular arasında seçmiş olduğu bir borçlu kişiye gider ve borcunun tamamını bir tek bu gittiği kişiden tahsil etme hakkına da sahip olmuş olur. Bu tam bir mütseselsil sorumluluk konusuna örnek olabilecek bir türden olaydır. Başka bir şekilde anlatacak olursak, müşterek borçlu müteselsil bir kefil, bir kişinin borcunu ödemediği herhangi bir durumda kendisinin hakkında takip işleminin başlatılmasından kaynaklanan bir durumdur. Kısacası borcunu ödemeyen kişiye değil de kefilin borçtan sorumlu tutulmasından kaynaklanan bir durumdur. Müteselsil sorumluluk konusuna farklı örnekler verecek olursak, herhangi bir idarenin vermiş oldukları zararlardan genellikle zararın meydana gelmesine sebebiyet veren kamu görevlisi müteselsil sorumlu olmaktadır. Bunu detaylıca anlatacak olursak, rögar kapağının belediye çalışanlarınca açık bırakılması veya unutulması sebebiyle eğer bir kişi trafik kazasında ölürse, yakınları belediyeyi ve sorumlu kişileri hatalarından dolayı sorumlu tutabilmektedir. Bu noktada da işte bir müteselsil sorumluluk vardır. Ya da çok daha kısa bir örnek olacak olursa, bir aileyi oluşturan ve de temsil eden karı ve koca, üçüncü kişilere karşı mütselsil olarak sorumlu olmuş olurlar.

Müteselsil Kusur Nedir?

Müteselsil kusurun ne olduğunu anlatacak olursak, bir motorlu aracın katılmış oldukları herhangi bir kazada, üçüncü bir kişinin uğramış olduğu zarardan kaynaklı olarak birden fazla kişinin tazminat hükmü bulunuyor ise, bu kişiler müteselsil olarak sorumlu tutulur. Bu bağlamda sorumlu tutulan kişiler müteselsil olarak kusur işlemiş olurlar. Aynı zararı ortaya çıkaran farklı farklı sebepler, kusur sorumluluğu, sözleşme ve de kusursuz sorumluluk yani kanun olabilmektedir. Bu bağlamda müteselsil kusur için, bir kişinin mütselsil sorumluluğunu yerine getirmekte kusurlu olduğu anlamında kullanılabilmektedir. Örnek verecek olursak, bir nakliyat şirketi tarafınca taşınan eşyaların herhangi bir hasar görmesi durumunda, nakliyat şirketi müteselsil sorumluluğunu yerine getirmekte kusurlu olduğu için oluşan zararı da karşılaması gerekmektedir.

Linked

Ezgi Gülay Tekeli

-

Profili görüntüle