UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Pazarlama

27.02.2023 

Linked

Emine Değirmenci

-

Profili görüntüle

Pazarlama

Pazarlama Nedir?

Pazarlama, bir ürün veya hizmeti piyasaya sürmek ve satmak için gerekli tüm analizler ve eylemleri içinde kapsayan bir kavramdır. Pazarlamayı; müşteriler, tüketiciler, ortaklar ve genel olarak toplumdaki muhataplara tekliflerin yaratılması, iletilmesi için oluşturulan faaliyet, kurum ve süreçler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Pazarlama, bir şirketin satış yolculuğunun her aşamasında esastır. Farklı dağıtım veya pazarlama kanalları, ekipler, sosyal ağlar vb. kullanır. Asıl amaç pazarlanacak ürün veya hizmetin hedef kitlesini belirlemek, o kitleyle irtibata geçmek, iletişim kurmak ve marka bağlılığı oluşturmaktır.
Temel olarak pazarlama, tüketicinizi anlama ve onlarla bir ilişki kurma ve sürdürme sürecidir. Dolayısıyla pazarlama sadece bir iletişim yöntemi değildir, aynı zamanda iş ve girişimciliğin özünü oluşturur.
Pazarlama, bir işletmenin bir ürün veya hizmetin satın alınmasını veya satışını teşvik etmek için üstlendiği faaliyetleri ifade eder. Pazarlama, ürünlerin tüketicilere veya diğer işletmelere reklamını, satışını ve dağıtımını içerir.

Pazarlama Türleri Nelerdir?

Markaların hedef kitlesinde yer alan kişilere erişmek ve ve satışlarını arttırmak için kullanılan oldukça çeşitli pazarlama türleri bulunur. Bir ürün veya hizmetin pazarlanmasına olanak sağlayan tüm teknikleri bir araya getirirler. Her pazarlama yönteminin, doğru pazarlama yöntemini seçmek için dikkate alınması gereken avantaj ve dezavantajları vardır.
Söz konusu türlerden bazıları aşağıda belirtilmiş ve açıklanmışlardır.

• Geleneksel Pazarlama
Bu pazarlama türünde müşterilere bir ürün veya hizmet hakkında doğrudan bilgi verilir, aracı veya hizmet sağlayıcı kullanılmaz. El ilanları, haberler, SMS vb. unsurlar geleneksel pazarlama örneği olabilir.

• Kontrol Pazarlama
Kamu veya çıkar grupları, insanlara zararı olan belirli ürünlere yönelik tüketici talebini bilinçli olarak ortadan kaldırmak veya kısıtlamak istemektedir. Burada kontrol pazarlama devreye girer.

• Arama Motoru Pazarlaması
Bu pazarlama türü işletmelerin arama motorunda en üst sıralarda çıkmasını sağlar. Reklam vererek markayı ön plana çıkarmayı sağlayan bir pazarlama türüdür. • İçerik Pazarlaması (Content Marketing) / Dijital Pazarlama

Pazarlamacıların tüketicileri araştırırken, satın alırken ve incelerken müşteri döngüsünün her hanesindeki potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlayan bir pazarlama türüdür. Son yılların en etkili pazarlama türlerinden biridir.

• Sosyal Pazarlama
Topluma fayda sağlayacak hizmet veya ürünlerin tanıtımına yönelik yürütülen kampanyalar sosyal pazarlama kavramı içinde yer almaktadır. Şirketlerin tüketici merkezli yaklaşımdan insan merkezli yaklaşıma geçtiği bir yöntemdir.

• E-mail Pazarlama
E- mail pazarlaması mevcut ve potansiyel müşterilere markanın ürün veya hizmetleriyle alakalı e-mail yoluyla bilgi aktarımı yapmayı içerir.

• Marka Pazarlama
Bir ürün veya hizmeti tanıtmak yerine genel olarak bir işletmeyi veya bir markayı oluşturmak ve kitlelere tanıtmak olarak değerlendirilebilir.

• Gerilla Pazarlama
Klasik pazarlama tekniklerinin dışında, alışılmışın fikirlerden farklı taktiklerle ve beklenmedik zamanlarda yürütülen pazarlama kampanyalarıdır. Burada da amaç marka bilinirliliği ve satışları arttırmaktır. Bu kampanyalar genellikle yaratıcı ve yenilikçi stratejilerle kurgulanır.

Ağızdan Ağıza Pazarlama (WOM) Nedir?

Ağızdan ağıza pazarlama, bir ürün veya hizmetin tüketicileri, kullanıcıları veya müşterileri arasında dolaşan mesajları ve önerileri kullanmak için kullanılan bir tekniktir. Bir diğer deyişle tüketicilerin bir marka veda bir ürünle ilgili bilgilerini, tecrübelerini diğer tüketicilere aktardığı pazarlama stratejisidir. Ağızdan ağıza pazarlama tekniği son zamanlarda en popüler pazarlama yöntemleri arasında yer alır. Bu yöntem, markaların reklam ve pazarlama masraflarını azaltırken aynı zamanda ürün satışlarını ve marka bilinirliğini arttırma olanağı sunar. Dolayısıyla ağızdan ağıza pazarlama yöntemine verilen önem gün geçtikçe artmaktadır.

Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Nedir?

İnternet ve sosyal ağlarla birlikte dijital çağda önerilerimizi paylaşabileceğimiz birçok yeni yöntem vardır. İnternetteki bu tavsiye olgusuna elektronik ağızdan ağıza pazarlama denir. İsminden de anlaşılabileceği gibi, müşterilerinizin olumlu ya da olumsuz görüşleri marka imajına katkıda bulunur ve elektronik ağızdan ağıza pazarlama yöntemi tüketici ve üretici arasındaki iletişimin kalbidir.

Geleneksel ağızdan ağıza pazarlama ile elektronik ağızdan ağıza pazarlama karşılaştırıldığında; elektronik olan pazarlama yöntemi hız, rahatlık, birden çok tüketiciye ulaşma ve kısa bir süre içerisinde gerçekleşen yüz yüze gelinen müşterileri ikna etmek için bir çeşit baskı gerektirmediğinden daha etkili ve kolaydır.

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Önemi Nedir?

Ağızdan ağıza pazarlama yöntemi, tüketicilerin satın alma kararları üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu yöntem sayesinde mevcut müşteriler markayı, markanın ürünlerini ve hizmetlerini diğer insanlara tanıttığından, ağızdan ağıza pazarlama yoluyla elde edilen potansiyel kitle ve marka arasında daha güvenli bir iletişim gerçekleşir. Bu nedenle ağızdan ağza pazarlama stratejileri, müşterilerinizden gelen memnuniyet ve tavsiyelerin yayılmasını teşvik eden stratejilerdir.

Günümüzde ağızdan ağıza pazarlama, satın alınacak ürün konusunda verilecek kararı kolaylaştırmanın ve potansiyel müşterilerin karar sürecini hızlandırmanın en etkili yolu olarak ifade edilebilir. Ayrıca tüketici ve üretici arasındaki olası bir pazarlama karmaşasını sona erdirdiğinden ve satın almayı kolaylaştırdığından çok önemli bir konumdadır. Bu strateji hem markaya olan güveni arttırmakta hem de satışları artırmaya olanak sağlamaktadır. Ek olarak, pazarlama çalışmalarını şeffaf bir şekilde yürütmeye de olanak sağlar.

Ağızdan Ağıza Pazarlama Nasıl Yapılır?

Günümüzde ağızdan ağıza pazarlama faaliyetini etkili bir şekilde kullanabilmek için sosyal medya kullanımı oldukça önemli bir noktadadır. Sosyal medyadaki pazarlama yöntemi, müşterilerin ürünler ve markalar hakkında yaptıkları yorumları okuma, paylaşılan pozitif ve negatif geri dönütleri inceleme ve değerlendirme, karşılıklı olarak fikir belirterek güçlü bir iletişim kurma noktasında tüketici ve üretici arasında bir temel oluşturur.

Tekrar etmemiz gerekirse bir marka veya bir ürünü tavsiye etmek ve tüketici sayısını artırmak amacıyla gerçekleşen ağızdan ağıza pazarlama kavramı, genel anlamda iki şekilde meydana gelmektedir. Ağızdan ağıza pazarlamanın türlerini organik ve reklam destekli olarak açıklamak mümkündür. Artık bağlı kuruluş pazarlaması (affiliate marketing) ve etkileyici pazarlama (influencer marketing) sayesinde markalar ağızdan ağıza pazarlama stratejilerini daha kolay uygulayabilmektedir.

Organik olarak ağızdan ağıza pazarlamada bir kişi, sevdiği ve memnun kaldığı bir ürünü tanıdıklarına, çevresine ya da günümüzdeki içerik üreticisi kavramıyla takipçilerine deneyimlerinden bahsederek tanıtır ve diğer kişilerin de bu üründen faydalanmasını amaçlar. Bağlı kuruluş pazarlama stratejisi olarak da nitelendirebileceğimiz bu yöntemde işletmeler geniş bir takipçi kitlesine sahip insanlarla ortaklık yapar. Geniş bir takipçi kitlesi olarak adlandırdığımız bu grup, potansiyel müşteri kitlesini oluşturur. Bu iş birliğinde işletmeler çalıştıkları kişilere satışlar karşılığında bir komisyon öderler. Markalar, daha geniş bir hedef kitleye ulaşmak ve satışları artırmak amacıyla çıktıkları bu yol sayesinde ürünlerinin tanınırlığını ve satışını artırırlar. Reklam destekli ağızdan ağıza pazarlamaya gelecek olursak, ağızdan ağıza pazarlamayı daha ileriye taşımak ve müşteri kitlesini genişletmek amacıyla belirli stratejik planlarla pazarlama kampanyaları gerçekleştirmek olarak özetleyebiliriz.

Ağızdan Ağıza Pazarlama Örnekleri Nelerdir?

Ağızdan ağıza pazarlama örnekleri arasında en önemli örneklerden birisi olan influencer marketing çalışmaları; işletmelerin hedef kitlesinde yer alan kişilere kolayca ulaşmasını ve bu kitleyi genişletmesini, genel anlamda marka bilinirliği yaratmasını ve dolayısıyla daha fazla satış yapma olanağı sağlar. Dolayısıyla sosyal medyadaki ticari hesaplar düşünülürse bu hesapları takip eden ve müşterileri olan kişiler kullandıkları ürünlerdeki deneyimlerini paylaşıp başkalarına öneri olarak sundukça ağızdan ağıza pazarlama faaliyeti gerçekleştirilmiş olur. Günümüzdeki içerik üreticilerinin yaptıkları ürün deneme ve tanıtım videoları, açıklamaları ve reklam çekimleri de ağızdan ağıza pazarlama örneklerine girebilir.

Affiliate Marketing stratejisi de ağızdan ağıza pazarlamanın bir diğer örneğidir. Markalar ve işletmeler takipçi sayısı yüksek olan tanınmış kişiler ile iş birliği yapmaktadır.

Pazarlama Örnekleri

Pazarlama, bir ürün veya hizmetin hedef kitleye ulaştırılması ve satışını artırmak için çeşitli stratejilerin kullanılmasıdır. Pazarlama örnekleri şunları içerebilir:
Reklam: Ürün veya hizmetinizi hedef kitlenize tanıtmak için reklam yapabilirsiniz. Televizyon, radyo, gazete, dergi veya dijital platformlarda reklam yayınlamak pazarlama stratejilerinden biridir.
Sosyal medya pazarlaması: Sosyal medya platformları, işletmelerin hedef kitlelerine ulaşmak için en etkili yollardan biridir. Sosyal medya pazarlaması, ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak, marka farkındalığını artırmak ve hedef kitleye ulaşmak için kullanılabilir.
Etkinlik sponsorluğu: Hedef kitlenizin katılabileceği etkinlikleri sponsorlamak, markanızın görünürlüğünü artırabilir. Örneğin, spor etkinlikleri, festivaller, sanat etkinlikleri gibi etkinliklere sponsor olabilirsiniz.
E-posta pazarlaması: Mevcut müşterilerinizle ve potansiyel müşterilerinizle e-posta yoluyla iletişim kurabilirsiniz. Düzenli olarak e-posta bültenleri göndererek, yeni ürünler ve hizmetler hakkında bilgi vererek, indirimler veya kampanyalar sunarak müşteri sadakati ve satışları artırabilirsiniz.
İçerik pazarlaması: Blog yazıları, videolar, infografikler gibi çeşitli içerikler oluşturarak, hedef kitlenize bilgi vererek ve ürün/hizmetlerinizin faydalarını anlatarak, potansiyel müşterilerinize ulaşabilirsiniz.
Yüz yüze pazarlama: Mağaza içi tanıtım, fuarlar, sokakta gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri, hedef kitleyle yüz yüze tanışmak, onların ihtiyaçlarını anlamak, ürünlerinizi tanıtmak ve satış yapmak için önemli bir pazarlama stratejisi olabilir.
Bu, sadece birkaç pazarlama örneğidir. Pazarlama stratejileri, ürün/hizmetlerinize, hedef kitlenize ve işletmenizin bütçesine göre değişebilir. Doğru pazarlama stratejileri kullanılarak, hedef kitlenize ulaşabilir, marka farkındalığını artırabilir ve satışları artırabilirsiniz.

Dijital Pazarlama Nedir?

Dijital pazarlama, dijital kanalları kullanarak ürün veya hizmetleri tanıtmak, pazarlamak ve satmak için yapılan faaliyetlerin tümünü ifade eder. Bu kanallar arasında web siteleri, sosyal medya, e-posta, arama motorları, mobil uygulamalar, dijital reklamcılık gibi dijital araçlar bulunur. Dijital pazarlama, geleneksel pazarlama yöntemlerine göre daha hedef odaklı, ölçülebilir ve etkili sonuçlar verme potansiyeli yüksek bir pazarlama stratejisidir. Ayrıca, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital pazarlama giderek daha önemli hale gelmiştir.

Dijital Pazarlama Örnekleri

Dijital pazarlama, farklı sektörlerdeki firmalar tarafından çeşitli şekillerde kullanılabilir. İşte birkaç dijital pazarlama örneği:
Sosyal Medya Pazarlama: Birçok şirket, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak ve potansiyel müşterilerle etkileşimde bulunmak için sosyal medya platformlarını kullanır. Sosyal medya pazarlama örnekleri arasında, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden reklam verme, organik olarak takipçi kazanma, müşteri hizmetleri sunma gibi yöntemler yer alabilir.

E-posta Pazarlama: Şirketler, mevcut müşterilerine veya potansiyel müşterilerine e-posta yoluyla ürün veya hizmetlerini tanıtan kampanyalar düzenleyebilirler. Örneğin, bir perakende şirketi, müşterilerine indirimli ürünler sunduğu bir e-posta kampanyası düzenleyebilir.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO): Şirketler, web sitelerinin Google gibi arama motorlarında üst sıralarda görünmesi için SEO stratejileri kullanabilirler. Bu stratejiler arasında anahtar kelime araştırması, uygun içerik üretme, backlink inşa etme ve web sitesi performansının iyileştirilmesi yer alabilir.

Dijital Reklamcılık: Şirketler, hedef kitlelerine ulaşmak için Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads gibi dijital reklamcılık platformlarını kullanabilirler. Bu platformlarda reklamverenler, hedef kitlelerini belirleyebilir, reklam bütçelerini ayarlayabilir ve farklı reklam formatlarını kullanabilirler.

İçerik Pazarlama: Şirketler, hedef kitlelerine ücretsiz ve değerli içerikler sunarak, markalarını tanıtabilirler. Bu içerikler blog yazıları, infografikler, videolar, podcast'ler gibi çeşitli formatlarda olabilir ve hedef kitlelerinin ilgi alanlarına yönelik olabilir.

Pazarlama Stratejileri Nelerdir?

Pazarlama stratejileri, bir şirketin ürün veya hizmetlerini müşterilere ulaştırmak için kullanacağı planların geniş bir yelpazesini kapsar. İşte bazı pazarlama stratejileri örnekleri:
Segmentasyon: Pazarı farklı tüketici gruplarına ayırmak ve her birine özelleştirilmiş bir pazarlama mesajı sunmak.
Konumlandırma: Markanın hedef müşterilerinin zihninde bir konumlandırma yaratması ve rakiplerden farklılaşması.
Ürün Geliştirme: Mevcut ürünlerin özelliklerini geliştirerek ya da yeni ürünler piyasaya sürerek, müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak.
Fiyatlandırma: Ürünlerin fiyatlandırılması ve indirimlerin yapılması, müşterilerin satın alma davranışlarını etkileyebilir.
Promosyon: Farklı promosyon yöntemleri kullanılarak, müşterilerin dikkatini çekmek ve satışları artırmak.
Dağıtım: Ürünlerin nasıl dağıtılacağı, depolanacağı ve teslim edileceği gibi konuların yönetimi.
Dijital Pazarlama: Sosyal medya, e-posta pazarlama, arama motoru optimizasyonu ve dijital reklamcılık gibi dijital kanalların kullanılması.
İşbirliği: Başka bir şirketle ortak çalışarak, farklı bir müşteri kitlesine ulaşmak.
Sponsorluk: Spor, kültür, sanat gibi etkinliklerin sponsorluğu yaparak, markanın tanıtımını yapmak.
Marka Yönetimi: Markanın imajını yönetmek ve marka bilinirliğini artırmak için çeşitli stratejiler kullanmak.

Pazarlamanın Temel özellikleri Nelerdir?

Pazarlamanın temel özellikleri şunlardır:
Müşteri odaklılık: Pazarlama, müşteri ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik bir yaklaşım benimser ve müşteri memnuniyeti hedefler. Bu nedenle, pazarlama stratejileri müşteriye en iyi şekilde hizmet etmeyi hedefler.
Ürün/hizmet yönetimi: Pazarlama, bir ürün veya hizmetin tasarımı, geliştirilmesi, tanıtımı ve dağıtımını içeren tüm süreçleri kapsar.
Rekabet: Pazarlama, rakipler arasında rekabet avantajı elde etmek için farklı stratejilerin kullanılmasını gerektirir.
Pazarlama araştırması: Pazarlama araştırması, müşteri ihtiyaçlarını ve taleplerini anlamak, pazar trendlerini takip etmek ve müşteri davranışlarını analiz etmek için kullanılır.
Bütçe yönetimi: Pazarlama, bütçe yönetimi becerisi gerektirir. Şirketler, pazarlama stratejilerini belirlerken, bütçe planlaması yapmalı ve kaynakları doğru şekilde tahsis etmelidir.
İletişim: Pazarlama, hedef kitleyle iletişim kurmayı, marka bilinirliğini artırmayı ve satışları artırmayı amaçlar. Bu nedenle, pazarlama stratejileri genellikle reklam, satış promosyonları, dijital pazarlama ve diğer iletişim kanallarını kullanır.
Değer yaratmak: Pazarlama, müşteriye değer sunmayı ve onların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Bu, müşterilerin ürün ve hizmetlerle etkileşimlerinde olumlu bir deneyim yaşamalarını sağlar ve şirketlerin sadık müşteri tabanları oluşturmalarına yardımcı olur.

En Uygun Pazarlama Türünü Nasıl Seçebilirsiniz?

En uygun pazarlama türünü seçmek için şirketinizin hedefleri, hedef kitleniz ve ürün/hizmetiniz hakkında birkaç faktörü dikkate almanız gerekir. İşte bazı adımlar: Hedeflerinizi belirleyin: Pazarlama stratejilerinizi belirlemeden önce, şirketinizin hedeflerini netleştirin. Örneğin, yeni müşteriler kazanmak, sadık müşteri tabanını artırmak, marka bilinirliğini artırmak vb. gibi hedefleriniz olabilir.

Hedef kitlenizi tanımlayın: Ürün veya hizmetinizi hangi tüketici segmentine yönelik olarak sunmak istediğinizi belirleyin. Bu, hedef kitlenizin yaş, cinsiyet, gelir, ilgi alanları, davranışları vb. gibi özelliklerini belirlemeyi gerektirir.

Ürün/hizmetinize göre en uygun pazarlama türünü belirleyin: Pazarlama türleri arasında seçim yaparken, ürün veya hizmetinizi tanımlayın ve müşterilerinize nasıl ulaşmak istediğinizi belirleyin. Örneğin, e-ticaret siteniz varsa, dijital pazarlama kanallarını kullanabilirsiniz. Yüksek katma değeri olan ürünleriniz varsa, pazarlama stratejilerinizi B2B pazarlama üzerine odaklayabilirsiniz.

Bütçenize göre stratejilerinizi belirleyin: Her pazarlama türü için belirli bir bütçe gerektirir. Belirlediğiniz bütçe dahilinde en etkili pazarlama türlerini belirleyin. Örneğin, etkinlik pazarlaması veya doğrudan posta pazarlaması, yüksek bütçeler gerektirirken, dijital pazarlama kanalları daha düşük maliyetlidir.

Pazarlama türlerinin kombinasyonunu kullanın: Birden fazla pazarlama türünü birleştirerek daha etkili bir pazarlama stratejisi oluşturabilirsiniz. Örneğin, dijital pazarlama kanallarını kullanarak yeni müşteriler kazanabilir ve ardından etkinlik pazarlamasıyla sadık müşteri tabanınızı artırabilirsiniz.

Bu adımları izleyerek, şirketinizin hedeflerine, hedef kitlenize ve ürün/hizmetinize uygun en etkili pazarlama türünü seçebilirsiniz.

Pazarlama Karması ve Pazarlamanın 4P’si Nedir?

Pazarlama karması, pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında kullanılan bir yaklaşımdır. Pazarlama karması kavramı, ürün, fiyat, yer (yerleşim) ve tanıtım olmak üzere dört temel unsura dayanır. Bu unsurlar, pazarlama dört P'si olarak da bilinir:
Ürün (Product): Bir ürünün tasarımı, özellikleri, kalitesi, ambalajı, markası ve garanti gibi faktörlerini kapsar. Ürün stratejisi, pazardaki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için uygun bir ürün portföyü oluşturmayı ve ürünlerin farklılaştırılmasını içerir.
Fiyat (Price): Ürünün satış fiyatı ve ödeme koşulları gibi faktörlerdir. Fiyat stratejisi, ürünlerin fiyatlandırılması, fiyatlandırma stratejilerinin seçilmesi ve fiyat farklılaştırması gibi konuları içerir.

Yer (Place): Ürünlerin müşterilere ulaştırıldığı kanalları, satış noktalarını, dağıtım stratejilerini ve stoklama politikalarını kapsar. Yer stratejisi, ürünlerin müşterilere uygun bir şekilde sunulmasını sağlamayı ve tedarik zincirinin yönetimini içerir.
Tanıtım (Promotion): Ürünlerin hedef kitleye tanıtımının yapılması, satışların artırılması, marka bilinirliğinin artırılması ve ürün tercihlerinin değiştirilmesi için kullanılan tüm iletişim stratejilerini kapsar. Tanıtım stratejisi, reklam, halkla ilişkiler, satış promosyonları ve kişisel satışlar gibi birçok farklı pazarlama aracının kullanılmasını içerir.

Pazarlama Karmasının Bileşenleri Nelerdir?

Pazarlama karması, pazarlama stratejilerini oluşturan dört temel bileşeni ifade eder. Bu bileşenler şunlardır:
Ürün: Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün veya hizmetin tasarımı, geliştirilmesi ve sunulmasıdır. Bu bileşen, ürün çeşitliliği, kalitesi, marka adı, ambalajlama ve tasarım gibi unsurları içerir.
Fiyat: Ürün veya hizmetin satış fiyatının belirlenmesidir. Bu bileşen, ürünün maliyeti, pazar talebi, rekabet ortamı, fiyatlandırma stratejisi ve müşteri algısı gibi faktörleri içerir.
Yer (distribüsyon): Ürünün müşterilere ulaştırılmasının yönetilmesidir. Bu bileşen, ürünün nerede, ne zaman ve nasıl satılacağına karar verme ve ürünün dağıtım kanallarını belirleme gibi unsurları içerir.
Tutundurma (promosyon): Ürünün müşterilere tanıtılması ve satın alınması için iletişim faaliyetlerini içerir. Bu bileşen, reklam, satış promosyonları, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve kişisel satış gibi faaliyetleri içerir.
Bu dört bileşen, pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasında birlikte kullanılır ve pazarlama kararlarının verilmesinde önemli bir rol oynar.

Linked

Emine Değirmenci

-

Profili görüntüle