UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Risk Yönetimi

 

Linked

Sanem Çankaya

-

Profili görüntüle

Risk Yönetimi

Risk Yönetimi Nedir?

Risk yönetimi, bir kuruluş üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek veya önlemek için riskleri sistematik olarak tanımlama, analiz etme, değerlendirme, kontrol etme ve izleme uygulamasıdır. Risk yönetimi, belirli hedeflere ulaşmayla ilgili belirsizliklerin yönetilmesine de hizmet eder; ana amacı, bir işletmenin gelecekteki başarısını garanti eden ve sürdüren uygun önlemleri almak için olası tehditleri belirlemektir. Genellikle bu sürecin bir parçası olarak bir dizi adımı takip eder:
Risk Tanımlama: İlgili paydaşlarla yapılan görüşmeler, veri analizi ve deneyim değerlendirmesi yoluyla bir kuruluşun faaliyetleri içindeki potansiyel tehditlerin belirlenmesi.
Risk Analizi: Belirlenen risklerle ilgili olasılıkların, etkilerin ve önceliklerin analizleri, önemlerini ve önceliklerini belirlemek için yapılır.
Risk Değerlendirmesi: Risklerin finansal, operasyonel, stratejik veya itibari sonuçlar üzerindeki potansiyel etkileri, hem ciddiyet hem de kabul edilebilirlik seviyeleri dikkate alınarak değerlendirilir.
Risk Kontrolü: Riskleri etkin bir şekilde yönetmek için uygun kontroller ve önlemler belirlenir ve uygulanır; örneğin riskleri azaltmak, devretmek veya kabul etmek için stratejiler geliştirmek; bu, sigorta sözleşmelerini, sözleşme düzenlemelerini veya güvenlik önlemlerini içerebilir.
Risk İzleme ve Raporlama: Risk izleme ve raporlama, tehditlerin değişen doğasına veya zaman içinde ortaya çıkan yeni tehditlere uygun strateji ve kontrolleri uyarlamak için risklerin düzenli olarak izlenmesini içerir.
Risk yönetimi, bir kuruluşun mali performansını, itibarını ve yasal uyumluluğunu korumanın yanı sıra operasyonel verimliliği artırmak ve gelecekteki belirsizlikleri yönetmek için hayati önem taşır. Risk azaltma uygulamaları sayesinde, bir kuruluş risklere karşı daha dayanıklı hale gelebilir ve uzun vadeli sürdürülebilirlik sağlayabilir.

Risk Yönetimi Türleri Nelerdir?

Risk yönetimi çeşitli yöntemleri kapsar ve işletmelerin ve sektörlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre farklı biçimler tercih edilebilir.
Finansal Risk Yönetimi: Finansal faaliyetler sonucunda ortaya çıkan finansal riskler, piyasa riski, kredi riski, likidite riski ve operasyonel risk olmak üzere dört ana kategoriye ayrılabilir. Etkili risk yönetimi, bir kuruluşun kaynaklarını koruyan, nakit akışını optimize eden ve mali hedeflerini karşılayan stratejiler geliştirmeyi gerektirir.
Operasyonel Risk Yönetimi: Operasyonel riskler, ticari faaliyetlerin doğasında var olan belirsizliklerden kaynaklanır. İş sürekliliği, veri güvenliği ihlalleri, operasyonel hatalar ve operasyon süreçlerinde ortaya çıkabilecek sorunlar gibi tehditleri içerir. Operasyonel risk yönetimi, yeterli kaynak yönetimi sağlamanın yanı sıra hataları azaltırken etkinliği ve verimliliği artırmak için stratejiler oluşturmayı gerektirir.
Stratejik Risk Yönetimi: Stratejik riskler, bir kuruluş tarafından alınan stratejik kararlardan kaynaklanır ve rekabet baskısı, pazar değişiklikleri, teknolojik gelişmeler veya stratejik riskleri etkileyen yeni iş modellerinin tanıtılmasını içerebilir. Stratejik risk yönetimi, bir kuruluş için belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak için bu riskleri azaltan planlar oluşturmaya ve uygulamaya çalışır.
Piyasa Riski Yönetimi: Piyasa riski, tüketici talepleri, rekabet ve fiyat dalgalanmaları gibi faktörler nedeniyle bir işletmenin faaliyet gösterdiği pazarlarda mevcut olan herhangi bir belirsizlik olarak tanımlanabilir. Uygun risk yönetimi, pazarlama stratejilerini buna göre hazırlamadan önce pazar trendlerini izlemeyi, müşteri ihtiyaçlarını anlamayı ve rekabet analizleri yapmayı içerir.
Operasyonel Risk Yönetimi: Operasyonel riskler, iş sürekliliği, veri güvenliği ihlalleri ve operasyonel hatalar veya operasyonel süreçlerdeki sorunlar gibi riskler dahil olmak üzere bir işletmenin operasyonel faaliyetlerindeki belirsizliklerden kaynaklanır. Operasyonel risk yönetimi, operasyonel süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini artırırken hataları azaltan ve kaynakları doğru bir şekilde dağıtan stratejiler geliştirmeyi kapsar.
İtibar Riski Yönetimi: İtibar riski, müşteri memnuniyetsizliği, medya skandalları, dolandırıcılık faaliyetleri veya kriz durumları gibi bir işletmenin itibarını tehdit eden herhangi bir olayı ifade eder. İtibar riski yönetimi, etik değerlere göre hareket ederken iyi müşteri ilişkileri sürdürmenin yanı sıra itibar risklerini korumak için kriz iletişim planları geliştirmeyi içerir.
Bu risk yönetimi biçimleri, genellikle birlikte istihdam edilen bir kuruluşun amaçlarına ve faaliyetlerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşletmeler, tüm potansiyel tehditlerini doğru bir şekilde belirlemek, analiz etmek ve azaltmak için derinlemesine bir risk yönetimi stratejisi geliştirmelidir.

Risk Yönetimi Teknikleri Nelerdir?

Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, kuruluşların potansiyel tehditleri belirlemesine ve analiz etmesine yardımcı olan bir tekniktir. Bu süreçte, bir kuruluşun faaliyetleri, süreçleri ve çevresel boyutları, faaliyetlerini veya süreçlerini etkileyebilecek olası tehditleri belirlemek için değerlendirilir; ardından olasılıklar, etkiler ve önceliklendirme yöntemleri gibi araçlar ve teknikler kullanılarak riskler sınıflandırılır.
SWOT Analizi: SWOT analizi, bir kuruluşun güçlü yönlerini (Güçlü Yönleri), zayıf yönlerini (Zayıf Yönleri), fırsatlarını (Fırsatlar) ve tehditlerini (Tehditler) değerlendirmek için kullanılan analitik bir tekniktir. SWOT, bir kuruluş üzerindeki hem iç hem de dış etkileri dikkate alarak riskleri belirlemek ve fırsatlardan yararlanmak için stratejik bir yaklaşım sağlar.
Kök Neden Analizi: Kök neden analizi, genellikle risk yönetimi yoluyla ortaya çıkan bir olayın veya sorunun kökenlerini belirlemeye yönelik bir tekniktir. Kök neden analizi, hangi faktörlerin risk oluşturduğunu, etkilerini ve gelecekte tekrarlayan benzer sorunlara karşı önleyici adımların atılabileceğini anlamaya yardımcı olur.
Senaryo Planlama: Senaryo planlama, belirsizlikleri yönetmek ve risklere hazırlanmak için kullanılan bir tekniktir. Senaryo planlama, olası gelecek senaryoları ve bunlara dayalı planlar geliştirerek, kuruluşların risklere karşı esnek kalırken değişen koşullara daha kolay yanıt vermesini sağlar.
Risk Transferi: Risk transferi, risklerin başka bir tarafla paylaşılması veya sigorta poliçeleri gibi finansal araçlar aracılığıyla transfer edilmesi anlamına gelir. Bu, kuruluşların kendilerini belirli tehditlere karşı korurken maliyetleri düşürmelerine yardımcı olur; risk transferi için kullanılan yöntemler, dış tedarikçilerin kullanılmasını veya sözleşmeler yoluyla risk transferini içerir.
Risk Azaltma/Yönetim Stratejileri: Risk azaltma/yönetim stratejileri, güvenlik önlemleri, kalite kontrol sistemleri, süreç iyileştirmeleri, eğitim programları ve bilinçlendirme kampanyaları, kriz yönetimi planları veya acil durum planları gibi stratejiler kullanarak potansiyel riskleri azaltmayı veya etkilerini yönetmeyi amaçlar.
Her kuruluş, kendi özel ihtiyaçlarına, sektörüne ve risk profiline göre uyarlanmış etkili risk yönetimi teknikleri kullanmalıdır. Temel hedef, risklerin sürekli olarak değerlendirilmesi ve azaltılması için etkin bir plan geliştirmek olmalıdır.

Risk Yönetimi Örnekleri

Risk yönetimi, çeşitli sektörlerde ve işletmelerde uygulanabilen bir süreçtir. Risk yönetimi örneklerinden bazıları şu şekilde verilebilir:
Finansal Risk Yönetimi Örneği:
Bir finansal kuruluş, faiz oranlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanabilecek riskleri yönetmek için türev ürünlerini kullanabilir. Vadeli işlemler veya opsiyonlar aracılığıyla finansal riskleri dengelemek ve korumak amacıyla portföylerini hedge edebilirler.

Operasyonel Risk Yönetimi Örneği:
Bir üretim şirketi, operasyonel riskleri azaltmak için kalite kontrol sistemleri, prosedürler ve süreç iyileştirmeleri uygulayabilir. Verimliliği artırmak, hataları en aza indirmek ve üretim süreçlerindeki potansiyel aksaklıkları önceden belirlemek için önlemler alabilirler.

Stratejik Risk Yönetimi Örneği:
Bir şirket, rekabetçi bir pazarda faaliyet gösteriyorsa, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi veya yeni pazarlara giriş gibi stratejik kararlar alırken stratejik riskleri yönetmeye özen gösterebilir. Pazar araştırmaları, rekabet analizleri ve senaryo planlaması gibi teknikler kullanarak riskleri değerlendirir ve stratejik planlamalarını buna göre yaparlar.

İş Sürekliliği Yönetimi Örneği:
Bir şirket, doğal afetler, teknoloji arızaları veya saldırılar gibi olaylardan kaynaklanabilecek iş sürekliliği risklerini yönetmek için acil durum planları ve geri yedekleme sistemleri gibi önlemler alabilir. Bu, iş faaliyetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak için önemlidir.

Reputasyonel Risk Yönetimi Örneği:
Bir marka veya şirket, itibarını korumak için reputasyonel riskleri yönetmek zorundadır. Müşteri memnuniyeti önlemleri, etik yönergeler, kriz iletişimi planları ve sosyal medya yönetimi gibi stratejiler kullanarak itibarlarını korurlar. Kriz durumlarında etkili bir şekilde iletişim kurmak ve müşteri güvenini yeniden kazanmak önemlidir.
Bu sadece bazı örneklerdir ve risk yönetimi uygulamaları her işletme için farklılık gösterebilir. Önemli olan, organizasyonun risk profiline ve hedeflerine uygun stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasıdır.

Risk Yönetimi Sürecinin 7 Aşaması

Risk yönetimi süreci genellikle aşağıdaki adımlardan oluşur:
Riski Belirleme: İlk adım, organizasyonun maruz kaldığı riskleri belirlemektir. Bu, iş süreçlerinin, faaliyetlerin ve çevresel faktörlerin analiz edilmesini içerir. Potansiyel riskler ve tehditler tanımlanır ve kaydedilir.
Risk Analizi: Risk analizi, belirlenen risklerin olasılıklarını ve etkilerini değerlendirir. Bu adımda, risklerin oluşma olasılığı ve etkileri nicel veya nitel olarak değerlendirilir. Riskler önceliklendirilir ve öncelik sırasına göre gruplandırılır.
Risk Değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi, risklerin organizasyon için ne kadar önemli olduğunu ve nasıl ele alınması gerektiğini belirlemeyi amaçlar. Risklerin ciddiyeti, organizasyonun hedefleri, faaliyetleri ve kaynakları dikkate alınarak değerlendirilir. Bu adımda risk toleransı ve kabul edilebilir risk seviyeleri belirlenir.
Risk Yönetimi Stratejisi Geliştirme: Bu adımda, risklerin yönetilmesi için stratejiler ve yöntemler belirlenir. Riskleri kabul etmek, azaltmak, transfer etmek veya önlemek için uygun stratejiler seçilir. Risklerle başa çıkma yöntemleri belirlenir ve uygulanacak önlemler planlanır.
Risk Tedbirleri Uygulama: Bu aşamada, belirlenen risk yönetimi stratejileri ve tedbirler uygulanır. İhtiyaç duyulan kaynaklar tahsis edilir, süreçler oluşturulur ve gerekli eylemler gerçekleştirilir. Riskleri azaltmak veya yönetmek için gerekli önlemler alınır.
Risk İzleme ve Değerlendirme: Risk yönetimi süreci devam eder ve risklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanır. Risklerin etkileri, önlemlerin etkinliği ve risk profili düzenli olarak gözden geçirilir. Risklerin değişen doğası veya yeni riskler ortaya çıkarsa, uygun önlemler alınır.
Risk İletişimi ve Raporlama: Risk yönetimi sürecinde, risklerin paydaşlarla ve ilgili taraflarla etkili bir şekilde iletişimi önemlidir. Risklerin raporlanması, risk bilgilerinin paydaşlarla paylaşılması ve gerekli durumlarda iletişim stratejileri uygulanması sağlanır.
Bu adımlar genel bir risk yönetimi sürecini temsil etmektedir. Organizasyonlar, özel ihtiyaçlarına ve sektörlerine göre risk yönetimi süreçlerini uyarlayabilir ve uygulayabilirler.

Linked

Sanem Çankaya

-

Profili görüntüle