UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Yeşil Dönüşüm

 

Linked

Omar Hamida

-

Profili görüntüle

Yeşil Dönüşüm

Yeşil Dönüşüm Nedir?

Yeşil dönüşüm adı verilen kavram, hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği kapsayan ve temelinde iklim değişikliğinin yanı sıra kaynakların verimli kullanılmasını amaçlamak için geliştirilmiş bir kavramdır. Yeşil dönüşüm, üretim tüketim ve benzeri faaliyetlerin kaynak verimliliği ve sera gazı emisyonlarını azaltma odağındadır. Bu hedef sayesinde; sanayi, tarım ve ulaştırma alanlarında enerjiye kapsamlı bir dönüşüm gerçekleşebilecektir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programı Nedir?

Yeşil Dönüşüm Destek Programı; KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumları ve problemleri tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu konuda gerekli stratejilerin oluşturulması ve bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesi için öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu program doğrultusunda, Yıllık enerji tüketimi 10-99 TEP aralığındaki işletmelerin; EVD şirketlerinden, Etüt Proje Sertifikasına sahip kişilerden ve Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu kişilerden ve Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip olan kişilerden alınacak motor etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde değiştirilmesi önerilen motor değişimi giderlerine destek verilmektedir. Yıllık enerji tüketimi 100-500 TEP aralığındaki işletmelerin; sanayi alanında yetkilendirilmiş EVD şirketlerinden alacakları enerji etüdü hizmeti ile bu etüt neticesinde önerilen uygulama giderleri için destek verilmektedir.

Yeşil Dönüşüm Destek Programının Amacı Nedir?

Programın amacı, yukarıda da bahsedildiği gibi belli başlı işletmelerin enerji verimliliği konusundaki problemlerini ve eksiklerini ortaya çıkararak sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi ve bu problemler doğrultusunda gerekli stratejilerin oluşturulması, bu stratejiler ile birlikte kapasitelerinin geliştirilmesi ve birincil ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Yeşil dönüşüm destek programına başvuru, başvuru formuyla birlikte taahhütnamenin onaylanmasıyla KBS üzerinden yapılmaktadır. Başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarih Destek programının başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Şirketler İçin Yeşil Dönüşümün Önemi Nedir?

Bu konu adına programın geliştirilmesine yardımcı olan belli kişiler tarafından söylenenlere göre Yeşil Dönüşüm, enerji üretiminden tüketimine, ulaşımdan imalat ve inşaata kadar Avrupa ekonomisinin hemen hemen her yönden değişmesini sağlayacaktır. 2005 yılından beri emisyon ticareti sistemi ile enerji yoğun endüstrilerin iklim üzerindeki olumsuz etkilerini azaltan AB, yalnızca sanayi sektörüne değil, tüm sektörlere getireceği düzenlemeler ve teşviklerle net sıfır karbon emisyonu hedefi ile, biyolojik çeşitliliğin korunması, atıkların azaltılması ve doğal kaynakların daha iyi kullanılması gibi amaçlarla hareket edecektir. Aynı zamanda bu program sayesinde Türkiye’nin yalnızca işletmeler açısındaki konumu değil, global açıdan önemli bir role fayda sağlanacağı söylenmektedir. Gümrük Birliği, Türkiye'yi dünya ticareti ve ekonomisinde yaşanan yeşil dönüşüme hazırlamak için önemli bir çıpa görevi üstlenmektedir.

Bunların yanı sıra, şirketler açısından bu programın dikkate değer olmasının en büyük sebeplerinden biri çevresel, kültürel ya da mali düzeyde tüm detaylara odaklanması ve kuruluşun uzun sürede paydaş değeri yaratmasını amaçlıyor olmasıdır. Ortaya konulan stratejiler, şirketler adına uzun ömürlü ve verimli bir çalışma formu oluşturmaktadır.

ODS Danışmanlık ile Yeşil Dönüşüm Danışmanlığı

Avrupa Birliği tarafından yürütülen Avrupa Yeşil Mutabakatı ülkemizde de kabul edilmiştir ve bu sebeple Yeşil Dönüşüm Danışmanlığı AYM’den etkilenen her firmanın alması gereken bir danışmanlıktır.

ODS Danışmanlık da şirketlerin AB yönetiminin ortaya attığı bu yeni düzene uyum sağlaması, hızlı ve adil bir geçiş yapması, yeşil dönüşüme uygun projeler geliştirmesi ve AB yönetiminin vereceği desteklerden faydalanabilmesi için ihtiyaç duyulan bilgilere erişimi konusunda yanınızdadır. ODS Danışmanlık ile şirketlerin faaliyetlerinin yeşil dönüşüme uygun şekilde geliştirilmesi, sektördeki rakipleri ile olan rekabetlerinde avantaj kazanması ve verilecek olan teşviklerden yararlanması artık çok kolay. ODS Danışmanlık olarak yeşil dönüşüm mutabakatı kapsamında sizlere, kurumsal karbon ayak izlerini ve karbon maliyetlerini hesaplamak, yeşil yatırımlara yönelmek, kurumsal sürdürülebilirlik politikaları ve stratejileri üretmek ve geliştirmek konularında destekler sunuyoruz.

Sanayide Yeşil Dönüşüm Nedir?

İklim değişikliği ve çevre sorunları hem Türkiye’nin hem de diğer ülkelerin ortak bir sorunudur. Çünkü sanayi alanı geliştikçe ülkelerin yarattığı kirlilik doğada bir takım sorunlara yol açmaktadır. Sanayi ülkeler için vazgeçilmez bir alandır ve sanayi yüzünden oluşan kirlilik dünyaya zarar verdiği için ülkelerce olabildiği kadarıyla önlenmelidir. Bu yüzden sanayide yeşil dönüşüm kavramı ortaya atılmış ve bu alanda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Kasım 2019’da Avrupa Birliği, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı (AYM) duyurarak sanayinin açtığı sorunlara ses getirmiş ve bu sorunları önlemek için çözümler sunmuştur. AYM bağlamında sundukları stratejiler aşağıda verilmiştir:
● 2030 ve 2050 iklim hedefini yükseltmek,
● Temiz, ulaşılabilir ve güvenilir enerji sağlamak,
● Temiz ve döngüsel ekonomi için sanayiyi mobilize etmek,
● Enerji ve kaynak verimli inşaat ve renovasyonu gerçekleştirmek,
● ‘Tarladan Sofraya’ adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri geliştirmek,
● Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği korumak ve yenilemek,
● Temiz çevre için sıfır kirlilik hedefine yönelmek,
● Sürdürülebilir ve akıllı ulaşıma geçişi hızlandırmak.

Ülkemizde de Ocak 2023’te toplanan bir zirvede sanayi üretimindeki artışın doğaya ciddi zararlar verdiğine ve bunun engellenmesi için sanayiciler olarak yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi modellerinin benimsenmesi ve ülke geneline yayılması konusunda çalışmalar yapılmasına dikkat çekilmiştir.

Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Nedir?

Sanayiden sonra çevre kirliliğine ve karbon emisyonuna sebep olan bir diğer alan ise ulaşımdır. Ulaşım, özellikle büyük şehirlerde vazgeçilmezdir ve birçok ulaşım aracı gün boyunca saldıkları egzoz gazları ile havayı kirletmektedir. Hava kirliliğinin yanında çevre ve ses kirliliğine de sebep olan ulaşım alanını yeşil dönüşüm kapsamında ele almak gerekmektedir. Hava kirliliğinin canlılar için ciddi sağlık sorunlarına sebep olması ulaşım alanının yeşil dönüşüme dahil edilmesinin ana sebebi olarak kabul edilebilir. Ülkemizde Eylül 2022’de tanıtılan ‘Ulaşımda Yeşil Dönüşüm Projesi’ ile ulaşım araçlarının sebep olduğu kirliliği azaltmak adına bazı çözümler öne sürülmüştür. Bu çözümler arasında bisiklet kullanımına teşvik, araçların egzoz emisyonu denetimi ve gürültü önleme gibi projeler vardır.

Tarımda Yeşil Dönüşüm Nedir?

Çevre, su ve hava kirliliğinin artması tarımı da olumsuz etkilemektedir. İklim değişikliği ve sera gazlarının kötü etkisi sonucunda hava sıcaklıkları değişmeye ve kuraklık artmaya başlamıştır. Böylelikle tarımda verimsizlik ortaya çıkmıştır. Bu durum ileride besin yetersizliğine ve kıtlığa yol açabileceğinden dolayı tarım da yeşil dönüşüme dahil edilmiştir.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) 2021-2022 yıllarının ‘Sürdürülebilirlik Yılı’ olmasından yola çıkarak ‘Tarımsal Karbon Ayak İzi Hesaplama’ yazılımı geliştirmiştir. Bu yazılım sayesinde tarımda iklim değişikliğine neden olan karbondioksit salınımını azaltma yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Yeşil Dönüşüme Neden İhtiyacımız Var?

Canlıların yaşamı için var olan biyolojik ve çevresel faktörler, insan eli tarafından var edilen sanayi, ulaşım, tarım gibi alanlar yüzünden ciddi sorunlarla karşı karşıya gelmiştir ve bu durum insanların hayatta kalabilmesi için gerekli olan üretim ve tüketime zarar vermektedir. İnsanların ve canlıların hayatını tehdit eden bu tehlike artık göz ardı edilemez boyuta gelmiş ve tehlike çanlarını çalmaya başlamıştır. Tüm dünyayı kötü etkileyen ve sonraki yıllarda daha da kötüleşecek bu durum neticesinde devletler çeşitli çalışmalar, projeler ve stratejiler geliştirerek bu tehlikenin önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Bu çalışmaların geneli ise yeşil dönüşüm başlığı altında toplanmıştır. Yeşil dönüşümün sunduğu en önemli çözüm ise sürdürülebilirliktir. Özellikle sanayi alanında fosil yakıtların kullanılması ciddi bir kirliliğe yol açtığı için yeşil dönüşüm kapsamında yenilenebilir kaynak kullanımı teşvik edilmektedir.

Yeşil dönüşüm bağlamında birçok alanda dünya için en iyi projeler geliştirilerek insan ve diğer canlıların sağlığı güvence altına alınmaktadır. Bu yüzden yeşil dönüşüm her devlet ve her birey için çok önemlidir.

Linked

Omar Hamida

-

Profili görüntüle