UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Medikal Ürünler

Gelişen teknolojinin sağlık sektörüne adım atması demek önce medikal endüstrideki adımlarını tamamlaması anlamına gelmektir.

Bu matematiğin farkında olarak medikal endüstrinin üretim kapasitesini teknolojiye entegre etmesini kolaylaştıracak hibe teşvik, Ar-Ge/Tasarım ve yatırım teşvik gibi kategorilerde 100’den fazla medikal sektör projesini başarıyla sonuçlandırdık.

Bunun dışında sektörde sağladığımız ihracat danışmalığı, yönetim danışmanlığı, stratejik planlama ve finans yönetimi gibi kurumsal gelişim danışmalık hizmetleriyle de bizimle çalışan firmaların rakiplerinden bir adım öne çıkmasını ve teknoloji, mühendislik, üretim – kalite danışmanlığı gibi alanlarla da gelecekte karşımıza çıkması muhtemel fırsatlardan haberdar olarak ön hazırlıklarını tamamlamalarını sağladık.

Genİş hİzmet yelpazemİzle medİkal endüstrİsİndekİ çalışmalarımıza devam etmekte ve kazandığımız tecrübelerİ kurumsal eğİtİmlerİmİzle fİrmalara aktarmaktayız.

Tıbbi cihazlar sektörü oldukça geniş bir ürün yelpazesini ve teknolojiyi içinde barındırmaktadır. Gelişen teknolojinin sağlık sektörüne adım atması, önce medikal endüstrideki adımlarını tamamlaması demektir. Bu nedenle sektörde yer alan ürünler, geleneksel ürünlerden tutun, ileri teknoloji olarak tanımlanan nanoteknoloji ve hücre mühendisliği gibi ürünleri de kapsayan çok geniş ürün çeşitliliğine sahiptir. Tıbbi cihazlar sayesinde hastaneler teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı işletmeler haline gelmişlerdir.

İnsanı etkileyen her hastalığı veya durumu önlemek, teşhis etmek, izlemek ya da tedavi etmek için tıbbı teknoloji kullanılır. Dolayısıyla bu ürünlere yönelik teknolojileri de kapsamaktadır. Sektör içerisinde ürün çeşitliliğine yönelik büyük bir yelpaze bulunmaktadır. Birçok farklı teknolojik tasarımla ile iş birliği içinde olup, diğer sektörlerdeki elektrik-elektronik, bilgisayar, metalürji, makine mühendisliği, kimya gibi yeniliklerden etkilenen bir sektördür. Aynı zamanda en hızlı uygulama alanına sahip olan da medikal sektörüdür.

Küresel sağlık bilişimi pazar büyüklüğünün 2021’de 135,6 milyar ABD doları olduğu görülmektedir. Bu rakamın 2022’de 167,4 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir.

Medikal Ürünler

Tıbbi cihazlar sağlık hizmetlerinin sunumunda, tanı ve tedavinin her aşamasında gittikçe daha büyük ölçüde kullanılmaktadır. Kullanım oranı ise sürekli artarak devam etmektedir. Türkiye’de tıbbi aletler sektörü gün geçtikçe yeterli üretim ve araştırma düzeyine ulaşmak için adına çalışmalar yapmaktadır. Sektörde önemli yasal ve kurumsal gelişmeler de meydana gelmektedir. Geleneksel ürünlere ek olarak yapılan yatırımlarla ileri teknoloji ürünlerinde üretim yapılmaktadır. Ülkemizdeki bu gelişmelerin yanında yerli üretimin Ar-Ge temelli olmaktan ziyade montaja yönelik ve düşük teknolojik içerikli ürünlerin olduğu görülmektedir. Bu çalışmaların geliştirilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir.

Sağlık sektörünün harcamalarında önemli bir yere sahip olan tıbbi cihaz sektörünün, elde edilen gelire göre pazar dağılımı incelendiğinde, sektör geliştikçe bu oranın artacağı öngörülmektedir. Her yıl ülkeler sağlık bütçelerini genişletmekte ve buna karşılık olarak sektör büyük ölçüde gelişmeye devam etmektedir. Sağlık alanındaki bireysel davranış değişiklikleri, hükümetlerin tıp endüstrisi ile ilgili daha iyi yönetim ve finansal kararlar belirleme konusunda harekete geçmesine neden olmaktadır.

Sağlık sektörü harcamaları İçerİsİnde önemlİ bİr yerİ olan tıbbi cihazlar sektörünün kazanılan gelİre göre pazar dağılımı İncelendİğİnde büyük bİr orana sahİplİk ettİğİ ve sektör gelİştİkçe bu oranın da büyük ölçüde artacağı öngörülmektedir.