DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG)

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) Nedir?

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG), bir şirketin çevre, sosyal ve kurumsal yönetim yönünden nasıl yönetildiğini ölçen bir kriterler setidir. ESG kriterleri, yatırımcılar, yöneticiler ve diğer ilgililer tarafından kullanılır ve şirketlerin sürdürülebilirlikleri hakkında bilgi verir.

Çevresel kriterler, şirketin çevre üzerindeki etkilerini ölçer. Bu, şirketin enerji ve su kullanımı, atık yönetimi, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine yaptığı katkılar gibi konuları kapsar.

Sosyal kriterler, şirketin işletmeye dayalı sosyal etkilerini ölçer. Bu, şirketin çalışanlar, müşteriler, topluluklar ve diğer ilgililer ile ilişkileri, insan hakları, çalışma koşulları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve diğer sosyal konular gibi konuları kapsar.

Kurumsal yönetim kriterleri, şirketin yönetim yapısını, kurumsal yönetim ilkelerini ve yatırımcılar için adil bir şekilde çalışmasını ölçer. Bu, yönetim kurullarının yapısı, yatırımcıların hakları, şirketin finansal raporlaması ve diğer kurumsal yönetim konularını kapsar.

ESG kriterleri, şirketlerin sürdürülebilirliğinin ölçülmesi için kullanılır ve yatırımcılar, yöneticiler ve diğer ilgililer için şirketlerin sürdürülebilirlikleri hakkında bilgi verir. Bu kriterler, şirketlerin çevre, sosyal ve kurumsal yönetim yönünden nasıl yönetildiğini ortaya koyar ve sürdürülebilirlik konularının önemini vurgular.

ESG Bağlamında Çevre Nedir?

ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) bağlamında çevre, bir şirketin çevre üzerindeki etkilerini ölçen bir kriter olarak kabul edilir. Bu kriter, şirketin enerji ve su kullanımı, atık yönetimi, çevre kirliliği ve iklim değişikliğine yaptığı katkılar gibi konuları kapsar.

Bir şirketin çevre üzerindeki etkileri, üretim, ticaret ve hizmet sağlama sürecinde ortaya çıkar. Örneğin, bir enerji şirketi, üretim sürecinde yer altı ve yer üstü kaynaklarını kullanarak çevre üzerinde etkiler oluşturur. Bu etkiler arasında, enerji üretiminden kaynaklanan emisyonlar, atık yönetimi, su tüketimi, yer altı ve yer üstü kaynaklarının kullanımı gibi konular yer alır. Ayrıca, bir şirketin ticaret ve hizmet sağlama sürecinde de çevre üzerinde etkiler oluşabilir. Örneğin, bir perakende şirketi, ürünlerini taşımak için kullandığı nakliye yollarıyla çevre üzerinde etkiler oluşturabilir.

ESG kriterleri, şirketlerin çevre üzerindeki etkilerini ölçer ve yatırımcılar, yöneticiler ve diğer ilgililer için şirketlerin çevresel yönetim yönünden nasıl yönetildiğini ortaya koyar. Bu kriterler, şirketlerin çevre üzerindeki etkilerini azaltmalarını ve sürdürülebilir bir çevre için çalışmalarını teşvik eder. Ayrıca, ESG kriterleri, bir şirketin çevre üzerindeki etkilerini azaltmasının yatırımcılar için de faydalı olabileceğini vurgular, çünkü sürdürülebilir bir çevre, şirketin uzun vadeli performansını artırmasına ve yatırımcılar için daha güvenli bir yatırım yapılmasına olanak tanır.

ESG Bağlamında Sosyal Nedir?

ESG (Çevresel, Sosyal v Kurumsal Yönetim) bağlamında sosyal, bir şirketin işletme faaliyetleri üzerindeki sosyal etkilerini ve sosyal sorumluluğunu ölçen bir kriter olarak kabul edilir. Bu kriter, şirketin çalışanları, müşterileri, toplum ve çevre üzerindeki etkileri kapsar.

Bir şirketin sosyal etkileri, işletme faaliyetleri sırasında ortaya çıkar. Örneğin, bir şirketin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamı, ücretler ve eşit iş fırsatları gibi konular üzerindeki etkileri sosyal etkiler arasında yer alır. Ayrıca, bir şirketin müşterileri üzerindeki etkileri de sosyal etkiler arasında değerlendirilir. Örneğin, bir şirketin ürün ve hizmetleri kullanımı sırasında müşterilerin sağlığına veya güvenliğine zarar verebilir.

Sosyal sorumluluk ise, bir şirketin işletme faaliyetleri sırasında toplum ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya veya yararlı hale getirmeye çalışmasıdır. Örneğin, bir şirketin toplumun eğitim, sağlık veya çevre gibi konularda yatırım yapması sosyal sorumluluk faaliyeti olarak değerlendirilir. Ayrıca, bir şirketin ürün ve hizmetleri üretiminde ve ticaretinde sosyal sorumluluk kriterlerini kullanması da sosyal sorumluluk faaliyeti olarak değerlendirilir.

ESG kriterleri arasında sosyal kriterlerin önemi, şirketlerin işletme faaliyetlerinin çalışanları, müşterileri, toplum ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmasının yatırımcılar, çalışanlar ve toplum için faydalı olabileceğini vurgular.

ESG Bağlamında Kurumsal Yönetim Nedir?

ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) bağlamında kurumsal yönetim, bir şirketin yönetim stratejileri, işleyişi ve süreçleri ile ilgili kriterleri ölçen bir kriter olarak kabul edilir. Kurumsal yönetim, bir şirketin finansal performansının yanı sıra, şirketin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirme kapasitesini de ölçer.

Kurumsal yönetim kriterleri arasında şirketin yönetim yapısı, yönetim kurullarının yapısı ve işleyişi, şirketin karar alma süreçleri, şirketin denetim mekanizmaları ve şirketin finansal raporlama süreçleri yer alır. Ayrıca, bir şirketin kurumsal yönetim kriterlerine uygunluğu, şirketin yatırımcılar, çalışanlar ve toplum için güvenilir bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesini sağlar.
ESG kriterleri arasında kurumsal yönetim kriterlerinin önemi, şirketlerin finansal performanslarının yanı sıra, şirketin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirme kapasitesini de ölçerek yatırımcılar için güvenilir bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesini sağlar. Ayrıca, ESG kriterleri arasında kurumsal yönetim kriterlerinin önemi, şirketlerin işletme faaliyetlerinin sosyal ve çevresel etkilerini azaltmasının yatırımcılar, çalışanlar ve toplum için faydalı olabileceğini vurgular.

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) Kriterleri Nelerdir?

ESG kriterleri, çevre, sosyal ve kurumsal yönetim gibi konuların önemini yansıtmak için kullanılan bir dizi kriterlerdir. Bunlar arasında çevre konuları arasında çevresel etki analizleri, enerji verimliliği, atık yönetimi, çevresel ürün standartları, hava kirliliği, su kirliliği ve çevresel katılım gibi konular yer alır. Sosyal konular arasında ise iş sağlığı ve güvenliği, çalışanların hakları, çalışma koşulları, insan hakları, çalışanların eğitimi ve geliştirilmesi, çalışma yaşamı dengesi, çalışanların sağlık ve güvenliği gibi konular yer alır. Kurumsal yönetim konuları arasında ise yönetim kalitesi, yatırımcı ilişkileri, şeffaflık, adil ve dürüst işletme uygulamaları, kurumsal sosyal sorumluluk, etik kurallar, finansal performans, rasyonel kararlar, risk yönetimi gibi konular yer alır.

ESG’nin Faydaları

ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim) kriterleri, bir şirketin finansal performansının yanı sıra, şirketin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirme kapasitesini de ölçer. Bu nedenle, ESG kriterlerine uygunluk, bir şirketin yatırımcılar, çalışanlar ve toplum için güvenilir bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesini sağlar.

ESG kriterlerinin faydaları arasında, şirketlerin sosyal ve çevresel etkilerini azaltmasının yatırımcılar, çalışanlar ve toplum için faydalı olabileceği vurgulanır. Örneğin, çevresel etkileri azaltan şirketler, enerji ve su tasarrufu yaparak maliyetlerini azaltabilirler. Aynı zamanda, sosyal etkileri azaltan şirketler, çalışanların sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayarak işletme verimliliğini artırabilirler.

ESG kriterlerine uygunluk, ayrıca, şirketlerin karşılaşabilecekleri ciddi çevresel ve sosyal riskleri azaltmasına da yardımcı olabilir. Örneğin, çevresel kirlilik, iklim değişikliği gibi çevresel riskler, şirketlerin maliyetlerini ve operasyonlarını olumsuz etkileyebilir. Aynı zamanda, sosyal riskler arasında, çalışanların sağlık ve güvenliği, çalışma koşulları gibi konular yer alır.

ESG kriterlerine uygunluk, ayrıca, şirketlerin yatırımcılar için daha atraktif hale gelmesini sağlar. ESG kriterleri arasında kurumsal yönetim kriterlerinin önemi, şirketlerin finansal performanslarının yanı sıra, şirketin sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirme kapasitesini de ölçerek yatırımcılar için güvenilir bir yatırım aracı olarak değerlendirilmesini sağlar.

ESG Raporlama Nasıl Yapılır?

ESG raporlaması, bir şirketin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performansını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Raporlama süreci genellikle şunları içerir:
ESG kriterlerinin belirlenmesi: Şirket, çevre, sosyal ve kurumsal yönetim konularında önemli olarak görülen kriterleri belirler.
Veri toplama: Şirket, ESG kriterleriyle ilgili verileri toplar ve kaydeder. Bu veriler, şirketin çevresel etkileri, sosyal etkileri ve kurumsal yönetim uygulamaları gibi konularda ölçülür.
Raporlama: Şirket, topladığı verileri bir rapor halinde sunar. Rapor, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularının performansını, hedeflerini ve gelecekteki planlarını içerebilir.
Bağımsız denetim: Raporlar genellikle bağımsız bir denetim şirketi tarafından denetlenir ve doğrulanır.
Paylaşma: Raporlar genellikle şirketin web sitesinde yayınlanır ve paylaşılır. Bu, yatırımcılar, müşteriler ve diğer ilgililer tarafından incelenir ve değerlendirilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Transit İhracat

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Dijital Sanat Nedir?

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Fırsat Maliyeti

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Marka Konumlandırma

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız