Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

X

İhracat ve İhracat Danışmanlığı

09.04.2021 

Linked

Mehmet Aksürmeli, PhD

Uluslararası İş Geliştirme Yöneticisi

Profili görüntüle

İhracat ve İhracat Danışmanlığı

Globalleşen dünyada artık firmalar sadece kendi ülkesinde kalmayıp, rekabeti ve getirilerini bir sonraki seviyeye taşımak için uluslararası iş alanına yönelmektedir ve ihracata başlamaktadırlar. İnternetin de gelişmesiyle ne kadar ihracat kolaylaşmış olsa da yine de birçok zorlukları bulunmaktadır. Bundan dolayı son zamanlarda ihracat danışmanlığı gibi alanlar ortaya çıkmıştır. İhracat son zamanlarda büyümek isteyen firmalar için çok önemli bir araç olmuşken, ihracat danışmanlığına da bu nedenle son zamanlarda talep daha da artmaktadır. Bu yüzden ihracat ve buna yardımcı olan ihracat danışmanlığı son yıllarda şirketler için çok önemli araçlar haline gelmişlerdir.

Globalleşen dünyada gelişmek ve büyümek isteyen şirketler için ihracat çok güçlü ve önemli bir araçtır. İhracat ürün veya servislerin yurtdışındaki müşterilere satışıdır.[1] İki türlü ihracat bulunmaktadır, doğrudan ihracat (direct exporting) ve dolaylı ihracat (indirect exporting). Doğrudan ihracat, yurtdışındaki aracılar ile kontratlar kurularak yapılırken, dolaylı ihracat yurtiçindeki aracılar ile kontratlar kurularak yapılır (ihracat yönetim şirketleri, dış ticaret şirketleri vb.). Aynı zamanda birçok firma da ikisini birden yapmaktadır.[2] İhracatın aracı kurumları bulmak, dokümantasyonları ayarlamak, nakliye yollarını ayarlamak gibi birçok sorumluluğu bulunmaktadır. Aynı zamanda ülkelerin kültürleri, bu ürünlere açık olup olmayışı gibi birçok durumu gözden geçirmeleri lazımdır. İhracat için önemli araçlardan biri de internet sitesidir. Birçok şirket birbirlerini bulmak ve değerlendirmek için internet sitelerini kullanırlar. Bu yüzden dijital dönüşüm de son zamanlarda ihracat yaparken dikkat edilmesi gereken alanlardandır.

İhracat danışmanlığı da doğal olarak ihracatın artmasıyla birlikte yükselen alanlardan biridir. İhracat danışmanları dokümantasyon, aracı şirketleri ve potansiyel alıcı şirketleri bulma, satış aramaları yapma gibi alanlarda yardımcı olmaktadır. Bazıları sadece bir kısmıyla ilgilenirken (örneğin sadece dokümantasyon), bazıları tüm alanlarıyla ilgilenmekte, bazıları da sadece tüm alanlarıyla ilgilenmekle kalmayıp başka konularda da yardımcı olmaktadır (örneğin dijital dönüşüm). Bu danışmanlık hizmetlerini almak için genellikle özel sektörde bulunan ihracat danışmanlık firmaları bulunmaktadır. Ek olarak ihracat danışmanlık şirketlerinin yanı sıra direkt sizin için ihracat yapıp komisyon alan şirketler de bulunmaktadır, bunlar da farklı alternatifler olarak değerlendirilebilirler. İhracat danışmanlığı firmaları ise size geçiş sürecinde yardım ederler ve komisyon yerine bu firmalara belli bir ücret verilir/vermeniz gerekir fakat bu şirketten şirkete değişebilmektedir. Danışmanlık şirketleri bu ücret karşılığı ihracata geçiş aşamasını çok pürüzsüz bir hale getirirler. İhracat danışmanlığı hizmetine yeteri kadar büyüklüğe ulaşmış ve bu hizmetin ücretini karşılayabilecek şirketler başvurmaktadır. İhracat danışmanlığına en büyük başvurma nedenlerinden biri ise genelde şirketlerin ülke içinde büyümelerinin yavaşlaması veya daha fazla büyüyeceği yer kalmamasıdır. İhracat sadece büyümeye yardımcı olmaz aynı zamanda yurtdışında şirketlerle bir ağ kurmayı sağlar (bu ilerde direkt olarak şirket kurarak o ülkelere açılmaya yardımcı olur), Pazar çeşitliliği yaratır (yerel ekonomi sıkıntıya girse de diğer ekonomilerde şirket sağlıklı bir şekilde devam eder), ürün ömür döngüsünde ürünün ömrünü uzatır ve hükümetten teşvikler alınmasını sağlar.[3] Bu kadar faydalı olan bir alana girmek için de birçok firma doğal olarak ihracat danışmanlığına başvurmaktadır.

Sonuç olarak büyümek isteyen firmalar için bu globalleşen dünyada ihracat kaçınılmazdır. Sadece büyümeye değil ihracatın aynı zamanda birçok ek faydası bulunmaktadır. Bu yüzden İhracat alanına atılmak isteyen şirketlerden son yıllarda ihracat danışmanlığına büyük bir talep vardır. İhracat danışmanlığı bu şirketlerin ihracata atılma sürecine yardım eder ve bu sürecin daha pürüzsüz bir şekilde işlemesini sağlar. Danışmanlık şirketlerinin türüne göre yardım ettikleri kısımlar değişmektedir bu yüzden dikkatli bir şekilde danışılan şirket seçilmelidir.

Referanslar
[1] Cavusgil, S. Tamer, Gary A. Knight, and John R. Riesenberger. International Business: the New Realities. 4th ed. (Boston: Pearson, 2016),35.
[2] A.g.e., 378-379.
[3] “The Benefits of Exporting .” The Hartford. Accessed March 12, 2021. https://www.thehartford.com/business-insurance/strategy/expansion-exporting/benefits-export-business.

Linked

Mehmet Aksürmeli, PhD

Uluslararası İş Geliştirme Yöneticisi

Profili görüntüle