DANIŞMANLARIMIZA ULAŞIN

WHATSAPP'TAN ULAŞIN

TELEFON İLE ULAŞIN

E-MAIL İLE ULAŞIN

Yurt Dışına Yönelik Hibe, Destek ve Teşvikler Nelerdir?

Yurtdışı yatırım teşvikleri, hibe ve destekleri aşağıda sıralanmıştır.
Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği Yurtdışı Pazar araştırma desteği alacak şirketin en fazla 2 kişinin yurtdışı iş gezisi seyahatlerinde yapacağı uçak bileti, konaklama ve araç kiralama giderlerinin %70’i her seyehat başı 5.000 Usd’ye toplamda 50.000 Usd’ye kadar %70 oranında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

 Yurtdışı Fuar Katılım Desteği
Yurtdışında katılım sağlayacak fuarlar, fuar türüne göre; 50.000 TL/75.000 TL/250.000 TL’ye kadar desteklenmektedir.

 Yurtdışı Birim/Ofis, Mağaza, Showroom ve Depo Kira Desteği
Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticaret yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlere ilişkin kira giderleri desteklenir.

 Tarımsal İhracat Destekleri
Tarımsal ihracat desteği kapsamında vergiler (gv hariç), vergi cezaları, SGK Primleri, ihracata yönelik kamu bankaları ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş’den kullanılan kredilerin faiz giderleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ve ilgili tasfiye halindeki bankalara olan borçlar ve bu borçların gecikme zammı ve faizlerine ilişkin giderlerin tamamı mahsup edilir.

 Rapor Desteği
Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarını oluşturmaları amacı ile satın aldıkları raporların desteklenmesidir.

 Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği
Yurtdışı reklam ve tanıtım desteğği kapsamında 4 yıl süresince istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya (instagram, facebook, Google, influencer), dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamalarının %60’ı Ticaret Bakanlığınca geri ödenir. Tanıtım harcamanlarının yıllık üst limiti 250.000 USD’dir.

 Yurtdışı Şirket Alımı Desteği
Yurtdışı şirket alımı desteği kapsamında, firmalar yurtdışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesidir. Destek oranı şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75’tir. Yıllık en fazla 200.000 ABD dolarına kadar destek verilir.

 Yurtdışı Birim, Marka Tescil Tanıtımı Desteği
Yurtdışı birim, marka tescil ve tanıtım faaliyetleri desteği kapsamında, firmaların yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri, yurtdışında açtıkları birimlerine ilişkin kira giderleri ve marka tescili giderleri desteklenmektedir.

Yurtdışı Mağaza Teşvikleri Nelerdir?

Yurtdışı mağaza, ofis ve depo kira destekleri; yurtdışında Türk malı satan firmaların yurtdışında açacakları işyeri, ofis, irtibat bürosu, depo, mağaza, showrrom, pop-uo, reyon vb. ticari merkezlerin kiralarının 4 yıl boyunca %40-60 oranında devlet tarafından karşılanmasıdır. Yurtdışı kira desteği Ticaret Bakanlığı tarafından verilmektedir.

Yurt Dışı Şirket Kurma Devlet Desteği Nasıl Alınır?

Yurtdışında şirket açma teşvikleri için, yurtdışında yaşayan ve işyeri açmak isteyenler KOSGEB tarafından verilmektedir. Yurtdışında şirket kurmak için KOSGEB teşvik desteğinde en yüksek limit 300.000TL’dir. Verilen bu tutarın %70’i geri ödemesiz, %30u geri ödemelidir. Verilen destekler ise; proje türüne ve kapsamına göre personel desteği, yazılım desteği, reklam ve tanıtım desteği, fuarlara katılım desteği, hizmet alma desteği, danışmanlık ve belgelendirme desteği, dijital pazarlama ve tanıtım giderleri destekleridir.

Yurtdışında şirket kurma devlet desteği için başvuru yapmak gerekmektedir. E-devlet üzerinden KOSGEB’e kayıt olmak gerekmektedir. Kayıt olduktan sonra ise proje hazırlanması gerekmektedir. Bu projede işletmenin amacı, hizmetleri ve faaliyet dönemleri gibi bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Yurt Dışına Yönelik Hibe, Destek ve Teşviklerden Kimler Faydalanabilir?

Yurtdışı teşvik programından;
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan Türk Ticaret Kanunu’nun 124’üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler faydalanabilmektedir.

Yurt Dışı Hibe, Destek veya Teşvikleri Hangi Kurumlar Tarafından Sağlanır?

Yurtdışı hibe, destek, yatırım teşvikleri aşağıdaki kurumlar tarafından sağlanır:
 KOSGEB
TURQUALITY
 Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı
 TÜBİTAK
 Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ
 Kümelenme Destekleri Dairesi

İlginizi Çekebilecek Diğer Makalelerimiz

Etki Analizi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Kariyer Değişimi

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Tarım İhracatı

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız

Konsinye İhracat

Makaleyi Okumak İçin Tıklayınız