UZMANIMIZA
WHATSAPP’TAN ULAŞIN

İLETİŞİM FORMUNU
DOLDURUN

UZMANIMIZLA
İLETİŞİME GEÇİN

Web sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktayız.

Sigorta Primi 2023

 

Linked

Hüsnü Kavasoğullar

-

Profili görüntüle

Sigorta Primi 2023

Prim Ne Demek?

Hayatta insanların ne zaman, hangi durumlarla karşılaşacakları belli olmuyor. Ani şekilde meydana gelen zorlukları aşma konusunda insanlara yardımcı olan ve çözüm üreten sigorta hizmetleri sayesinde bu tarz zorluklara göğüs germek daha kolay hale gelebilmektedir. Bu sigorta hizmetlerini sunan kuruluşların almış olduğu risklerin karşılığında ise sigorta hizmetinden faydalanan bireylerin ödediği bir bedel bulunur. Belirli ücretler halinde ödenen bu bedele sigorta primi adı verilir. Kısacası sigortacılık sisteminde prim, hizmetin satışını gerçekleştiren yetkili tarafından sağlanan teminatı satın alan kişilerin ödediği tutardır. Sigorta hizmetinden faydalanmak isteyen kişiler tarafından ödenmesi gereken bu primler, sigorta hizmetinin türüne ya da sigorta hizmetini sağlayan kuruluşla hizmet alan kişinin arasındaki anlaşmaya göre belirlenen bir süre zarfında ya da ömür boyunca düzenli bir şekilde ödemesi gerçekleşebilir.

Sigorta primleri, temel anlamıyla sigorta kuruluşunun satın aldığı risk karşılığında ödemesi sağlanabilir ve buna ek olarak genel giderler, sigorta şirketinin karşılamak zorunda olduğu maliyetler, komisyonlar da prim bedeline dahildir. Satın aldığınız sigorta hizmetinin kapsadığı bütün şartlar sağlansa dahi sistem gereğince belirlenmiş olan primleri ödemezseniz sigorta sözleşmeniz askıya alınır ve çeşitli risklere karşı sigorta koruma hizmetinden faydalanmanız mümkün olamaz.

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta primi sigortalılar ve sigorta yaptıran kişi veya kurumlar aracılığıyla ödemesi sağlanan tutarın genel adıdır. Sigorta priminin belirlenmesi noktasında riziko şartları önemli bir etmendir. Sigorta branşına yönelik olarak bu şartlar ve gösterilecek teminatlar değişmekte olup her sigorta firmasının da belirlediği prim tutarı oldukça farklılık gösterebilir.

Genel olarak, sigorta primi hesaplama noktasında hasar talebi öncelikli bir yükseliş nedenidir. Özellikle primi yükseltme noktasında belirli bir hasarın tazmini belirleyici bir unsur olarak kabul görülür. Sigorta priminin ödenmesi noktasında sigorta primi yapılacak kişiye yönelik riskler önceden hesap edilerek tutar belirlenmektedir. Bu durumdan hareketle ağır işlerde çalışan kişilere yönelik sigorta prim tutarının yükseleceği çıkarımında bulunulabilir.

4/A Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

4/A sigortalı çalışanın brüt maaşı üzerinden emeklilik, sağlık sigortası ve gelir vergisi gibi kesintilerin işveren tarafından yapıldığı ve devlete ödendiği sigorta türüdür. 4/A sigortalıların prim oranları ise şu şekilde sıralanabilir:

Kısa Vadeli Sigorta Kolları için:
● İşveren Payı: %1 – 6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm durumları için:
● Sigortalı Payı: %9
● İşveren Payı: %11 Toplam %20

Genel Sağlık Sigortası için:
● Sigortalı Payı: %5
● İşveren Payı: %7,5
Toplam: %12,5

İşsizlik Sigortası Primi için:
● Sigortalı Payı: %1
● İşveren Payı: %21 – 27,5
Toplam: %37,5 – 43

4/B Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

Eskiden ‘Bağkur’ adlı sistemle prim ödemesi yapan çalışanların dahil bulunduğu gruba ‘4/B Sigorta’ adı verilir. 4/B sigortalılar için prim oranları aşağıdaki gibidir: Kısa Vadeli Sigorta Kolları için:
● %1 – 6,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm durumları için:
● %20

Genel Sağlık Sigortası için:
● %12,5
Toplam: %33,5 – 39

Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Sigorta primini belirleyen pek çok etken bulunur; bu etkenlerin başında teşvik türü gelir. Eğer kişi teşvikten faydalanabiliyorsa, bu durumda belirli bir indirim yapılabilmektedir. Böylelikle ödemelere yönelik olarak tutarda değişikliklerle karşılaşmak olasıdır. Unutulmaması gereken en önemli detay ise, vadesi geçmiş borçlara yöneliktir. Vadesi geçmiş borç durumunun olması halinde sigorta prim ödemesi sağlanmaz. İndirimin olmadığı sigorta prim ödemesini hesaplamak için elde edilen brüt miktarın %37,5 oranı baz alınır.

Sigorta primine dair gerekli borcu ödemiş ve ödemekte olan kişiler 5510/5 olarak adlandırılan indirimden faydalanabilir. Bu indirimle birlikte brüt sigorta prim kazancı %32 oranına gelmiş olur.. Sigorta priminin hesaplanmasına dair net bir veri elde etmek için SGK üzerinden T.C kimlik numarası ile giriş yapıp mevcut gün sorgulama kısmında hizmet döküm sayfasına girilir. Bu sayfadan son ay sigorta ödemesine ve prim ödemesine dair bilgi sahibi olmak mümkündür.

Sigorta priminin hesaplanması için brüt tutar prim oranı ile çarpılmalıdır. Örnek olarak 12.000 TL kazanç sağlayan ve kendi isteği ile sigortalı olan bir çalışan için sigorta primi hesaplaması şu şekilde gerçekleşir:
İsteğe bağlı sigortalılar %32 oranında prim ücreti öder.
12.000 x %32 = 3.844
Bu çalışan 3.844 TL’yi prim olarak ödemesini gerçekleştirmelidir.

SGK Prim Tutarı Ne Kadardır?

2022 minimum sigorta primi, brüt asgari ücrete göre belirlenir. SGK primi hesaplanırken brüt asgari ücretin altındaki bir miktar ile hesaplanamaz. Buna göre SGK primi hesaplanırken baz alınabilecek minimum ücret 5.004 TL’dir. Bu tutarın %14’ü çalışandan kesilen SGK primini ifade eder. Çalışandan kesilen prim ücreti 700,56 TL’dir. İşverenden kesilen oran ise %20,5 olarak belirlenmiştir. Bu oran da 1.025,82 TL’ye eşittir. İkisinin toplamı sonucu da minimum sigorta priminin 1.726,38 TL olduğu görülür.

Prim Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Sigorta prim günü hesaplama, çalışanın işyerine girişi yapıldığı süreden itibaren, çalıştığı gün sayısına göre yapılıyor. Bu hesap yapılırken ayın kaç gün olduğu (28, 29, 30 veya 31) fark etmeksizin 30 gün olacak şekilde baz alınıyor.

Bu durumla birlikte, çalışanın ay içinde bazı günler çalışmaması ve çalışmadığı günler için ücret almaması, yani ücretsiz izin kullanması durumunda, aylık prim hesabı yapılırken bu günler hesaplamadan çıkartılıyor.

Çalışanlar artık prim günlerini, düzenli ödenip ödenmediğini kendi e-devlet sayfaları üzerinden kontrolünü sağlayabilirler.

Part-Time Çalışanlar İçin Sigorta Primi Nasıl Hesaplanır?

Part time çalışanların sigorta primleri, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 101. maddesinin 3'üncü ve 4'üncü fıkralarında detaylı şekilde açıklanmıştır.
● 4857 sayılı İş Kanununa istinaden kısmi çalışan kişinin bir ay içindeki toplam çalışma süresi belirlenerek, günlük yasal çalışma saati olan 7,5'e bölünecek şekilde hesaplanmaktadır.
● 854 sayılı Deniz İş Kanunu veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanuna istinaden çalışan bir sigortalı için ay içindeki toplam çalışma süresi hesaplanır ve 8'e bölünerek hesaplanır.
Hesaplamalarda 7,5 saatin veya 8 saatin altında çalışmalar ise 1 gün olacak şekilde kabul edilmektedir.

Sigorta Primi Ne Zaman Ödenir?

Asgari ücretli çalışanların sigorta primleri çalışan maaşı almadan önce ödenmiş olur. Diğer sigorta kollarında bulunan primler, ilgili ayın son gününe kadar ödenmelidir. Ayın son günü tatil günü ise takip eden ayın ilk iş gününde ödeme sağlanmalıdır.

Sigorta Primi Nasıl Sorgulanır?

Sigorta priminin sorgulanması amacıyla 170 hattı aranabilir. Aynı zamanda e-Devlet üzerinden de sigorta prim günü araştırılabilir. e-Devlet üzerinden farklı sigorta kollarına dair prim günlerini de detaylıca görüntülemek mümkündür.

Linked

Hüsnü Kavasoğullar

-

Profili görüntüle